Ordlista med vanliga ord inom privatekonomi och lån | Advisa

Ordlista med vanliga ord inom privatekonomi och lån

A
Administrationsavgift
Administrativ avgift för bokföring av kontohändelse ex. försenad betalning.
Amortering
Avbetalning på en kapitalskuld. Läs mer om hur du ska planera din amortering av lånen.
Amorteringsfrihet
Specifik tid då du inte behöver amortera/betala av skuld på ditt lån.
Amorteringstid
Tidsperiod när amortering/avbetalning av skuld sker.
Annuitet
Totalbeloppet en låntagare betalar i ränta och amortering varje månad på ett lån. För annuitetslån är den totala månadsbetalningen inklusive ränta och amortering lika stor under hela återbetalningstiden. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen lika mycket.Falsk annuitet (bibehållen annuitet) innebär att den avtalade annuiteten gäller även om räntan förändras. Det påverkar återbetalningstiden. Fördjupa dig i skilllnaden mellan annuitetslån och lån med rak amortering.
Anställningsform
När du ska låna pengar så kräver långivaren att du har en stadigvarande inkomst. Här kan du läsa om vilka samband det finns mellan anställningsformer och lån.

De anställningsformer som godkänns är:

- Fast anställning

- Provanställd

- Tidsbegränsad anställning

- Projektanställd

- Pension

- Föräldraledig*

- Sjukskriven*

Dessa godkänns inte som stadigvarande inkomst:

- A-kassa eller annan arbetslöshetsersättning

- Studiebidrag/studielån

- Olika former av bidrag

* Godkänns endast om du har en anställning i grunden.

Avbetalning
Tidsbestämd delbetalning av kreditköp. Läs varför du ska unvika att handla på avbetalning.
Aviseringsavgift
Även kallat för aviavgift är den adminstrativa kostnaden för att få fakturan hemskickad i brevlådan.
Autogiro
Betalningen för en regelbundet återkommande räkning dras automatiskt från ditt bankkonto, sedan du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande.
B
Bankdag
De dagar som svenska banker har öppet: måndag-fredag ej helgdag.
Bankränta
Räntesatsen som olika banker erbjuder. Läs mer om bankränta.
Banksekretess
Banken har tystnadsplikt och får inte avslöja för obehöriga om de villkor och avtal som kunden har hos banken.
Betalningsanmärkning
När du har en obetald skuld som kronofogden eller domstol har fastställt. Den registreras i tre år och är kvar trots att skulden betalas tillbaka. Läs mer om vad en betalningsanmärkning är.
Betalningsansvar
Du som låntagare har betalningsansvar för lånet. Står ni två sökande så har båda parter delat ansvar. Se solidariskt ansvar.
Betalningsfri månad
Vissa långivare erbjuder betalningsfria månader när du exempelvis byter jobb eller får oväntade utgifter. Det erbjuder låntagarna eftersom det i vissa fall är dyrare för dem att ta vidare ärendet till inkasso.
Betalningsförmåga
Din betalningsförmåga baseras på din disponibla inkomst efter att du har betalat boendkostnader, räntor och amorteringar på lån och andra essentiella utgifter som ditt hushåll har.
Betalningsorder
En betalningsorder är något man kan få när man ska samla lån och krediter. Den får man i de fall då långivaren har som krav att de betalar av dina befintliga lån åt dig. Det är detsamma som lösenfullmakt.
Betalningspåminnelse
Uppmaning från kreditgivare eller övriga företag om att betala innestående skuld eller faktura.
Betalningsskydd
När du lånar pengar kan du teckna låneskydd eller trygghetsförsäkring. Låneskyddet täcker upp dina lånekostnader medans trygghetsförsäkring täcker upp lånekostnader samt ytterliggare kostnader upp till en visst belopp.
Billån
Lån med bilen som säkerhet, om man vill låna till att köpa bil utan kontantinsats är det enklare med ett privatlån. Läs mer och jämför billån här.
Bilförsäkring
Sakförsäkring till bilen. Skyddar mot bland annat viltkrock, sabotage med mera. Läs mer om bilförsäkring här.
Blancolån
Lån utan säkerhet, även kallat privatlån eller konsumtionslån. Läs mer och jämför blancolån här.
Boendekostnad
Totalkostnaden för ditt boende, d v s summan av driftskostnader, amorteringar, räntekostnader samt eventuella avdrag för skattelättnader. Om du delar boendekostnaden med en partner eller sambo ska du även dela upp den i din ansökan.
Borgen
Förbindelse av en eller flera personer (fysiska eller juridiska) att bli ansvariga för att betala kredittagarens lån eller skulder om denne inte betalar själv.
Borgensman
Fysisk eller juridisk person som går i borgen för en annan persons lån. Läs mer om borgensman.
Borgenär
Fordringsägare, t.ex. kreditgivare, som lånat ut pengar. Läs mer om borgenär.
Bolån
Ett bolån refereras oftast till bottenlånet du har på ditt hus/fastighet. Bottenlånet har bostaden som säkerhet. Även topplån är en typ av bostadslån som är lånet man tar till kontantinsatsen. Topplånet har inte bostaden som säkerhet och är därför dyrare än bottelånet.
Bottenlån
Bostadslån som har bostaden som säkerhet.
Budget
En översikt över alla inkomster och utgifter. Läs mer om budget här.
Bunden ränta
Ränta med en fast räntesats under en bestämd tidsperiod.
Båtlån
Lån som har finansierat båtköp. Jämför lån till din båt här.
C
D
Driftskostnad
Bostaden eller fastighetens drift som värme, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring m.m.
Dröjsmålsränta
Den ränta en låntagare måste betala om han inte betalar skulden i utsatt tid.
E
Effektiv ränta
Summan av alla kostnader för lånet såsom räntor, avi-avgifter och uppläggningsavgifter omvandlad till en årlig ränta för lånet. Med den effektiv räntan som grund kan man jämföra vad olika lån kostar. Läs mer om effektiv ränta.
F
Faktura
När du köper en produkt kan du bli erbjuden att betala för produkten senare. Du får då en så kallas faktura som ofta innehåller extra avgifter för att du betalar för köpet senare.
Fordonslån
Ett fordonslån är lån som finansierat en bil, båt eller MC. Vissa fordonslån har fordonet som säkerhet och för dessa behöver du en kontantinsats. Har du fordonet som säkerhet innehar långivaren äganderätten till fordonet tills dess att du har betalat av hela beloppet. Här kan du läsa mer om olika typer av bilfinansiering och vad som skiljer de åt. Tänk på det här när du ska låna till bil.
Förfallodatum
Slutdatum för en faktura eller ditt lån i sin helhet.
Förtidslösen
Förtidslösen innebär att du löser ut ditt lån i förtid. När du tar lån genom oss kan du när som helst betala av ditt lån utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.
Förtidsåterbetalning
Se förtidslösen.
G
Gäldenär
Se kredittagare.
H
Handpenning
Den summa du behöver betala till säljaren av bostaden vid köptillfället. Läs mer om handpenning och hur det skiljer sig från egen insats.
Huvudsökande
Den som är huvudsökande är den som ansökar som huvudlåntagare.
Huvudlåntagare
Den som har det primära betalningsansvaret. Notera att betalningsansvaret oftast fördelas solidariskt bland låntagarna.
I
Inbetalning
En penningtransaktion från en part till en annan. Exempelvis när du betalar in till banken.
Inkasso
Tredjepartsföretag borgenären kan anlita för att få betalt för sin fordran.
Inkassokrav
Krav från ett tredjepartsföretag att borgenärens fordran måste betalas. Betalar du inte ditt inkassokrav kan fordran överlämnas till Kronofogden för invdrivning.
Inkomstförsäkring
Tilläggsförsäkring till A-kassan. Läs mer om inkomstförsäkring och andra inkomstskydd.
Investeringssparkonto
En sparform som underlättar för småsparare att investera i aktier och fonder. Läs mer om investeringssparkonto och vilka fördelar det finns med att välja det.
J
K
Kapitalkostnad
Ränta och amortering på ett lån. Läs mer om hur man ska räkna på lån.
Kapitalskuld
Det återstående skuldbeloppet.
Konsumtionslån
Konsumtionslån är den typ av lån du kan ta helt utan säkerhet mot banken. Konsumtionslån ligger vanligen i spannet mellan 5 000 och 600 000 kronor.
Kontantinsats
När du tar lån med säkerhet så behöver du betala in en deposition som säkerhet.
Kontoförande bank
Den bank där du har ditt konto som utbetalning/återbetalning ska ske till/från.
Kredit
Pengar som en bank, låneinstitut eller kreditkortsföretag lånar ut mot ett löfte om att skulden återbetalas vid senare tillfälle.
Kreditbedömning
Granskning av den kreditsökandes återbetalningsförmåga.
Kreditbelopp
Se Kapitalskuld.
Kreditgivare
Det företag som ger ut ett lån.
Kreditkort
Betalkort med kredit. Läs mer om kreditkort och hur de lätt blir dyrare än man trott.
Kreditprövning
Se Kreditbedömning.
Kreditränta
Se Ränta.
Kredittagare
Personen som tar ett lån. Kallas även gäldenär.
Kreditupplysning
Upplysning om en privatpersons eller företags kreditvärdighet. Här kan du läsa mer om vad en kreditupplysning är och hur den fungerar.
Kreditvärdighet
Kreditvärdigheten bedöms av ett Kreditupplysningsföretag och påverkas av din kredithistorik. Här kan du läsa mer vad som avgör om du får låg eller hög kreditvärdighet.
L
Låneavtal
Se Skuldebrev.
Lånefordran
Se Skuldebrev.
Låneförmedlare
En låneförmedlare är ett fristående företag som jämför lån från flera långivare samtidigt som endast en kreditupplysning registeras. Det är precis vad vi på Advisa gör. Andra exempel på låneförmedlare är Lendo och Freedom Finance.
Lånenummer
Ditt ärendenummer för ditt lån.
Låneskydd
Låneskydd är en frivillig gruppförsäkring som ger dig och din familj extra ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för ofrivillig arbetslöshet, dödsfall eller en sjukdom som gör att du ej kan arbeta.
Långivare
Se Kreditgivare.
Låntyp
Det finns många olika typer av lån. Man brukar dela upp dessa i två kategorier lån med eller utan säkerhet. För alla lån med säkerhet så är objektet man har lånat till en pant för långivaren.
Lån med säkerhet:
- Bostadslån
- Pensionslån
- Fordonslån
- Hypotekslån
Lån utan säkerhet:
- Privatlån
- Billån och båtlån (utan fordonet som säkerhet)
- Medlemslån
- Kreditkort
- Checkkredit
- Avbetalning
- Topplån
Lån utan säkerhet
Ett lån utan säkerhet är ett lån där långivaren inte har någon pant att realisera om låntagaren förlorar sin betalningsförmåga. Här kan du jämföra lån utan säkerhet och läsa mer om vad det innebär.
Löptid
Så lång tid du har kvar tills lånet är återbetalat.
M
Medlemslån
Ett lån utan säkerhet med en förutbestämd ränta framförhandlad av ditt fackförbund. Läs mer om medlemslån och vad det finns för alternativ.
Medlåntagare
Den låntagare som har sekundärt betalningsansvar.
Medsökande
Den som ansöker om sekundärt betalningsansvar för lånet. Notera att vissa låntagare fördelar ansvaret solidariskt mellan huvudlåntagare och medlåntagare.
Mikrolån
Ett lån för en mindre summa, oftast bara några få tusen, brukar räknas som ett mikrolån.
N
Nominell ränta
Rörliga räntan för ditt lån.
Nystartslån
Lån för att starta eget företag.
O
Omstartslån
Lån för att få en nystart på sin privatekonomi.
P
Personupplysning
Ett annat namn för en kreditupplysning på en privatperson. Läs mer om personupplysning.
Privatleasing
Leasing av bil eller maskin för privatpersoner. Här kan du läsa om när du ska välja billån framför privatleasing.
Privatlån
Ett privatlån är ett lån utan säkerhet. Kan användas till vad du vill, exempelvis till att köpa en bil eller renovera ett kök.
Procentenhet
Differensen mellan procent. En räntesänkning med en procentenhet är när exempelvis en ränta på 7% går ner till 6%. Notera att ej blanda ihop procentenhet med räntepunkt som riksbanken använder sig av när de höjer eller sänkar styrräntan. Läs mer om Räntepunkt.
Påminnelseavgift
Avgiften som man får betala när man är sen med en betalning. Lär mer om påminnelseavgift.
Q
R
Rak amortering
Amortering med samma belopp varje förfallodag. Ränta på den aktuella restskulden tillkommer.
Reporänta
Riksbankens viktigaste styrränta, den påverkar de korta marknadsräntorna och därigenom Bolåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankernas räntor. Läs mer om reporänta.
Ränta
Kreditgivarens ersättning för att låna ut pengar. Räntekostnaden är summan utav det totala skuldbeloppet multiplicerat med den fastställda procentuella ränteavgiften. Här kan du läsa mer om ränta och hur den sätts. Du kan även ta reda på hur man får den bästa räntan.
Räntefria lån
Ett räntefritt lån ska vara en kredit utan ränta. Faktum är att de flesta lån, krediter eller avbetalningar utan ränta faktiskt kostar. Det som skiljer sig är hur kreditgivarna väljer att benämna kostnaderna. Läs mer om lån utan ränta.
Räntelagen
Reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut vid försenad betalning, om inte annat avtalats.
Räntepunkt
En hundradels procent, d v s 0,01 %.
Ränta på ränta
En snöbollseffekt som gör att ditt sparande växer exponentiellt då du får avkastning på pengarna ditt sparande tidigare genererat. Läs mer om ränta på ränta.
Räntesats
Räntan i procent av den aktuella kapitalskulden.
Ränteskillnadsersättning
Ersättning som långivaren har rätt att ta ut av den låntagare som löser ett bundet lån i förtid, till exempel när du bestämt dig för att byta bank. och hur den beräknas. Det är en ersättning för den ränteförlust som långivaren gör. Läs mer om ränteskillnadsersättning och hur den beräknas.
Rörlig ränta
Är kopplad till en jämförelseränta och kan ändras med omedelbar verkan.
S
Samlingslån
Lån för att samla ihop utspridda lån och krediter. När du samlar dina lån kan du spara pengar genom att du får ner din snittränta på dina lån.
Seniorlån
Ett slags bostadslån för pensionerade personer. Läs mer om seniorlån här.
Skuldebrev
Skriftligt avtal att betala ett penningbelopp eller skriftligt erkännande av en penningskuld. Tänk på det här innan du skriver på ditt skuldebrev.
Slutförfallodag
Datum för när ditt lån är återbetalt.
SMS-lån
Lån med hög räntekostnad. Här kan du läsa mer om farorna med SMS-lån.
Snabblån
Lån med kort återbetalningstid. Här kan du läsa mer om vad ett snabblån är och vilka alternativ som finns.
Solidariskt ansvar
Det innebär att ansvaret är precis lika stort hos samtliga ansvarstagare.
STIBOR
Stockholm Interbank Offered Rate. Ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av varandra på andra löptider än över natten.
T
Topplån
Ett topplån är ett lån utan säkerhet som oftast används för att täcka den del av ett bostadslån som inte täcks av bottenlånet. Idag får man vid fastighetsköp endast låna 85 % av värdet på bostaden, resten av köpet måste finansieras med ett lån utan säkerhet, ett så kallat topplån.
Tilläggslån
När du har ett befintligt lån hos en låntagare och ska öka beloppet så kallas det tilläggslån.
Totalbelopp
Det totala lånebeloppet. Läs vad som avgör hur mycket du kan låna.
Trygghetsförsäkring
En trygghetsförsäkring täcker upp dina utgifter om du blir sjukskriven eller förlorar jobbet. Läs mer om trygghetsförsäkring.
U
UC
Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. Läs mer om hur UC påverkar din ränta.
Utbetalning
En penningtransaktion för när ett lån utbetalas.
Utbetalningsdag
Transaktionsdatumet för utbetalning av en lån.
Utebliven betalning
Om du inte har betalat en faktura vid förfallodatumet så leder det till en utebliven betalning.
Uppläggningsavgift
Avgift för att lägga upp lån. Läs mer om uppläggningsavgift .
V
Valutadag
Dagen som en penningsumma överförs till den nya kontohavarens konto.
W
X
Y
Z