Ordlista

Här hittar du vanliga termer inom ekonomi och lån. Från A till Ö.

A

Administrationsavgift
Administrativ avgift för bokföring av kontohändelse ex. försenad betalning. Läs allt om administrationsavgift här.
Amortering
Avbetalning på en kapitalskuld. Läs mer om hur du ska planera din amortering av lånen.
Amorteringsfrihet
Amorteringsfrihet: Specifik tid då du inte behöver amortera/betala av skuld på ditt lån.
Amorteringskrav
Allt du behöver veta om amorteringskravet kan du hitta här.
Amorteringstid
Tidsperiod när amortering/avbetalning av skuld sker.
Annuitet
Totalbeloppet en låntagare betalar i ränta och amortering varje månad på ett lån. För annuitetslån är den totala månadsbetalningen inklusive ränta och amortering lika stor under hela återbetalningstiden. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen lika mycket.Falsk annuitet (bibehållen annuitet) innebär att den avtalade annuiteten gäller även om räntan förändras. Det påverkar återbetalningstiden. Fördjupa dig i skillnaden mellan annuitetslån och lån med rak amortering.
Anställningsform
När du ska låna pengar så kräver långivaren att du har en stadigvarande inkomst. Här kan du läsa om vilka samband det finns mellan anställningsformer och lån.

De anställningsformer som godkänns är:

 • Fast anställning
 • Provanställd
 • Tidsbegränsad anställning
 • Projektanställd
 • Pension
 • Föräldraledig*
 •  Sjukskriven*

Dessa godkänns inte som stadigvarande inkomst:

 • A-kassa eller annan arbetslöshetsersättning
 • Studiebidrag/studielån
 • Olika former av bidrag

* Godkänns endast om du har en anställning i grunden.

Autogiro
Betalningen för en regelbundet återkommande räkning dras automatiskt från ditt bankkonto, sedan du fyllt i en blankett och lämnat ditt medgivande. Läs allt om hur autogiro fungerar här.
Avbetalning
Tidsbestämd delbetalning av kreditköp. Läs varför du ska undvika att handla på avbetalning.
Aviseringsavgift
Även kallat för aviavgift är den administrativa kostnaden för att få fakturan hemskickad i brevlådan.
Avkastning
Avkastning visar hur stor vinst du gjort på en investering. Läs mer här.

B

Bankdag
De dagar som svenska banker har öppet; måndag-fredag ej helgdag. Läs mer om bankdagar här.
Bankränta
Räntesatsen som olika banker erbjuder. Läs mer om bankränta.
Banksekretess
Banken har tystnadsplikt och får inte avslöja för obehöriga om de villkor och avtal som kunden har hos banken. Läs allt om banksekretess här.
Betalningsanmärkning
När du har en obetald skuld som kronofogden eller domstol har fastställt. Den registreras i tre år och är kvar trots att skulden betalas tillbaka. Läs mer om vad en betalningsanmärkning är.
Betalningsansvar
Du som låntagare har betalningsansvar för lånet. Står ni två sökande så har båda parter delat ansvar. Se solidariskt ansvar. Läs mer om betalningsansvar.
Betalningsfri månad
Vissa långivare erbjuder betalningsfria månader när du exempelvis byter jobb eller får oväntade utgifter. Det erbjuder låntagarna eftersom det i vissa fall är dyrare för dem att ta vidare ärendet till inkasso.
Betalningsförmåga
Din betalningsförmåga baseras på din disponibla inkomst efter att du har betalat boendekostnader, räntor och amorteringar på lån och andra essentiella utgifter som ditt hushåll har. Läs allt om betalningsförmåga här.
Betalningsorder
En betalningsorder är något man kan få när man ska samla lån och krediter. Den får man i de fall då långivaren har som krav att de betalar av dina befintliga lån åt dig. Det är detsamma som lösenfullmakt.
Betalningspåminnelse
Uppmaning från kreditgivare eller övriga företag om att betala innestående skuld eller faktura. Läs allt om betalningspåminnelse här.
Betalningsskydd
När du lånar pengar kan du teckna låneskydd eller trygghetsförsäkring. Låneskyddet täcker upp dina lånekostnader medans trygghetsförsäkring täcker upp lånekostnader samt ytterligare kostnader upp till en visst belopp.
Bilförsäkring
Sakförsäkring till bilen. Skyddar mot bland annat viltkrock, sabotage med mera. Läs mer om bilförsäkring här.
Billån
Lån med bilen som säkerhet, om man vill låna till att köpa bil utan kontantinsats är det enklare med ett privatlån. Läs mer och jämför billån här.
Blancolån
Lån utan säkerhet, även kallat privatlån eller konsumtionslån. Läs mer och jämför blancolån här.
Boendekostnad
Totalkostnaden för ditt boende, d v s summan av driftskostnader, amorteringar, räntekostnader samt eventuella avdrag för skattelättnader. Om du delar boendekostnaden med en partner eller sambo ska du även dela upp den i din ansökan. Beräkna din boendekostnad med vår boendekalkyl.
Bolån
Ett bolån refereras oftast till bottenlånet du har på ditt hus/fastighet. Bottenlånet har bostaden som säkerhet. Även topplån är en typ av bostadslån som är lånet man tar till kontantinsatsen. Topplånet har inte bostaden som säkerhet och är därför dyrare än bottenlånet.
Borgen
Förbindelse av en eller flera personer (fysiska eller juridiska) att bli ansvariga för att betala kredittagarens lån eller skulder om denne inte betalar själv.
Borgensman
Fysisk eller juridisk person som går i borgen för en annan persons lån. Läs mer om borgensman.
Borgenär
Fordringsägare, t.ex. kreditgivare, som lånat ut pengar. Läs mer om borgenär.
Bottenlån
Bostadslån som har bostaden som säkerhet. Läs mer om bottenlån.
Bruttolön
Bruttolön är summan innan skatter och avgifter är avdragna.
Budget
En översikt över alla inkomster och utgifter. Läs mer om budget här.
Bunden ränta
Ränta med en fast räntesats under en bestämd tidsperiod.
Båtlån
Lån som har finansierat båtköp. Jämför lån till din båt här.

D

Delad ekonomi
Har man en delad ekonomi brukar det innebära att man behåller sin inkomst var för sig efter att man har betalat alla hushållets kostnader gemensamt. Läs mer om delad ekonomi här!
Denuntiation
Denuntiation ska ske om ditt lån skrivs över på en ny borgenär – denuntiationen är meddelandet som skickas ut till dig. Läs mer om denuntiation här!
Driftskostnad
Bostaden eller fastighetens drift som värme, el, vatten, sophämtning, renhållning, försäkring m.m. Läs mer om driftkostnad här!
Dröjsmålsränta
Den ränta en låntagare måste betala om han inte betalar skulden i utsatt tid. Läs mer om dröjsmålsränta här.

E

Effektiv ränta
Summan av alla kostnader för lånet såsom räntor, avi-avgifter och uppläggningsavgifter omvandlad till en årlig ränta för lånet. Med den effektiv räntan som grund kan man jämföra vad olika lån kostar. Läs mer om effektiv ränta.
Ekonomi
För de flesta privatpersoner handlar ekonomi om inkomster, utgifter och budget. Att skapa en ekonomisk balans i vardagen. Men begreppet har betydligt bredare betydelse än så. Lär mer om begreppet ekonomi här!
Existensminimum
Existensminimum, eller förbehållsbelopp, är den summa som du får behålla vid utmätning eller skuldsanering. Här kan du läsa mer om existensminimum.

F

Faktura
När du köper en produkt kan du bli erbjuden att betala för produkten senare. Du får då en så kallad faktura som ofta innehåller extra avgifter för att du betalar för köpet senare.
Finansiering
Finansiering är det breda samlingsbegreppet för införskaffande av kapital. Här går vi igenom olika former av finansiering.
Fordonslån
Ett fordonslån är lån som finansierat en bil, båt eller MC. Vissa fordonslån har fordonet som säkerhet och för dessa behöver du en kontantinsats. Har du fordonet som säkerhet innehar långivaren äganderätten till fordonet tills dess att du har betalat av hela beloppet. Här kan du läsa mer om olika typer av bilfinansiering och vad som skiljer de åt. Tänk på det här när du ska låna till bil.
Fullmakt
En fullmakt används när en person ska företräda en annan juridiskt – till exempel vid bankärenden. Här kan du läsa mer om fullmakt.
Företagslån
Lån som lämpar sig för företag och ofta handlar om en större summa pengar. Läs mer om företagslån här.
Förfallodatum
Slutdatum för en faktura eller ditt lån i sin helhet. Läs mer om förfallodatum här.
Förtidslösen
Förtidslösen innebär att du löser ut ditt lån i förtid. När du tar lån genom oss kan du när som helst betala av ditt lån utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.
Förtidsåterbetalning
Se förtidslösen.

G

Gemensam ekonomi
Gemensam ekonomi brukar innebära att man i ett hushåll delar lika på alla utgifter och att all inkomst tillhör hushållet. Läs mer om gemensam ekonomi här!
Grundavdrag
Grundavdrag är ett skatteavdrag som minskar beskattningsbar årlig inkomst, och påverkar hur mycket du ska betala i skatt. Läs mer om grundavdrag.
Gåvobrev
Gåvobrev är en juridisk handling som upprättas vid gåva eller överlåtelse av till exempel pengar eller fastigheter. Läs mer om Gåvobrev.
Gå i borgen
Om du går i borgen för en vän eller släkting innebär det att även du blir juridiskt återbetalningsskyldig på lånet. Läs mer om att gå i borgen här.
Gäldenär
Se kredittagare.

H

Handpenning
Den summa du behöver betala till säljaren av bostaden vid köptillfället. Läs mer om handpenning, handpenningslån och hur handpenning skiljer sig från kontantinsats.
Huvudlåntagare
Den som har det primära betalningsansvaret. Notera att betalningsansvaret oftast fördelas solidariskt bland låntagarna.
Huvudsökande
Den som är huvudsökande är den som ansöker som huvudlåntagare.

I

ID-kapning
En form av bedrägeri där någon använder dina personuppgifter för egen vinning. Läs mer om ID-kapning.
Inbetalning
En penningstransaktion från en part till en annan. Exempelvis när du betalar in till banken.
Inflation
Inflation innebär ökning av den allmänna prisnivån vilket minskar värdet på pengarna. Här kan du läsa mer om inflation.
Inkasso
Tredjepartsföretag borgenären kan anlita för att få betalt för sin fordran.
Inkassokrav
Krav från ett tredjepartsföretag att borgenärens fordran måste betalas. Betalar du inte ditt inkassokrav kan fordran överlämnas till Kronofogden för indrivning.
Inkomstförsäkring
Tilläggsförsäkring till A-kassan. Läs mer om inkomstförsäkring och andra inkomstskydd.
Investeringssparkonto
En sparform som underlättar för småsparare att investera i aktier och fonder. Läs mer om investeringssparkonto och vilka fördelar det finns med att välja det.

K

Kapitalkostnad
Kapitalkostnad: Total kostnad för ränta och amortering på ett lån.
Kapitalskuld
Det återstående skuldbeloppet.
Kommunalskatt
Kommunalskatt är den delen av skatten du betalar som går till kommunen och regionen du bor i. Alla som är folkbokförda i Sverige och har en beskattningsbar inkomst betalar kommunalskatt.
Konsumtionslån
Konsumtionslån är den typ av lån du kan ta helt utan säkerhet mot banken. Konsumtionslån ligger vanligen i spannet mellan 5 000 och 600 000 kronor.
Kontantinsats
När du tar lån med säkerhet så behöver du betala in en deposition som säkerhet. Läs mer om hur du kan finansiera din kontantinsats.
Kontoförande bank
Den bank där du har ditt konto som utbetalning/återbetalning ska ske till/från.
Kredit
Pengar som en bank, låneinstitut eller kreditkortsföretag lånar ut mot ett löfte om att skulden återbetalas vid senare tillfälle.
Kreditbedömning
Granskning av den kreditsökandes återbetalningsförmåga.
Kreditbelopp
Se Kapitalskuld.
Kreditkort
Betalkort med kredit. Läs mer om kreditkort och hur de lätt blir dyrare än man trott.
Kreditlån
Vad är egentligen ett kreditlån? Lär allt här.
Kreditprövning
Se Kreditbedömning.
Kreditränta
Se Ränta.
Kredittagare
Personen som tar ett lån. Kallas även gäldenär.
Kreditupplysning
Upplysning om en privatpersons eller företags kreditvärdighet. Här kan du läsa mer om vad en kreditupplysning är och hur den fungerar.
Kreditvärdighet
Kreditvärdigheten bedöms av ett kreditupplysningsföretag och påverkas av din kredithistorik. Här kan du läsa mer vad som avgör om du får låg eller hög kreditvärdighet.
Kronofogden
Kronofogden är inte en person, utan en myndighet vars uppgift är att klara upp olösta skuldärenden. Här besvarar vi vanliga frågor angående Kronofogdärenden.
Kvarskatt
Om du av en eller annan anledning betalat för lite skatt under året kan du bli skyldig att betala kvarskatt. Det fastställs efter deklarationen varje vår. Ett annat ord för kvarskatt är också restskatt.

L

Lån utan säkerhet
Ett lån utan säkerhet är ett lån där långivaren inte har någon pant att realisera om låntagaren förlorar sin betalningsförmåga. Här kan du jämföra lån utan säkerhet och läsa mer om vad det innebär.
Lån utan UC
Ett lån utan UC innebär att långivaren använder sig av ett annat kreditupplysningsföretag än UC när de gör kreditprövning på dig som kund. Läs mer om lån utan UC.
Låneavtal
Se Skuldebrev.
Lånefordran
Se Skuldebrev.
Låneförmedlare
En låneförmedlare är ett fristående företag som jämför lån från flera långivare samtidigt som endast en kreditupplysning registeras. Det är precis vad vi på Advisa gör. Andra exempel på låneförmedlare är Lendo och Freedom Finance.
Lånelöfte
Om ditt bolån beviljas av banken får du ett lånelöfte att visa för mäklaren inför en affär. Här går vi igenom viktig information om lånelöften.
Lånenummer
Ditt ärendenummer för ditt lån.
Låneskydd
Låneskydd är en frivillig gruppförsäkring som ger dig och din familj extra ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för ofrivillig arbetslöshet, dödsfall eller en sjukdom som gör att du ej kan arbeta.
Långivare
En långivare lånar ut pengar till företag eller privatpersoner mot ränta. Långivaren gör sin egen riskbedömning på låntagarens kreditvärdighet och betalningsförmåga i förhållande till ansökt belopp och lånetyp. Läs mer om långivare här.
Låntagare
En låntagare är en person eller ett företag som tecknar ett lån hos en kreditgivare eller bank. I tekniska termer kallas låntagaren för gäldenär. Läs mer om låntagare här.
Låntyp
Det finns många olika typer av lån. Man brukar dela upp dessa i två kategorier lån med eller utan säkerhet. För alla lån med säkerhet så är objektet man har lånat till en pant för långivaren.

Lån med säkerhet:

 • Bostadslån
 • Pensionslån
 • Fordonslån
 • Hypotekslån

Lån utan säkerhet:

 • Privatlån
 • Billån och båtlån (utan fordonet som säkerhet)
 • Medlemslån
 • Kreditkort
 • Checkkredit
 • Avbetalning
 • Topplån
Löptid
Så lång tid du har kvar tills lånet är återbetalat.

M

Medlemslån
Ett lån utan säkerhet med en förutbestämd ränta framförhandlad av ditt fackförbund. Läs mer om medlemslån och vad det finns för alternativ.
Medlåntagare
Den låntagare som har sekundärt betalningsansvar.
Medsökande
Den som ansöker om sekundärt betalningsansvar för lånet. Notera att vissa låntagare fördelar ansvaret solidariskt mellan huvudlåntagare och medlåntagare. Läs mer om vad en medsökande är och hur det kan leda till bättre lånevillkor.
Mikrolån
Ett lån för en mindre summa, oftast bara några få tusen, brukar räknas som ett mikrolån.

N

Nettolön
Nettolön är din lön efter skatter och avdrag.
Nominell ränta
Rörliga räntan för ditt lån.
Nystartslån
Lån för att starta om och få en nystart på din ekonomi.

O

Omstartslån
Lån för att få en nystart på sin privatekonomi. Läs mer om omstartslån.

P

Pantbrev
Pantbrev är ett dokument som används som säkerhet när du lånar till att köpa ett hus. Här kan du läsa mer om pantbrev.
Peer-to-peer lån (P2P)
Peer-to-peer-lån, p2p-lån eller person-till-person-lån som det översätts till på svenska, innebär lån som finansieras av privatpersoners insatta pengar.
Personupplysning
Ett annat namn för en kreditupplysning på en privatperson. Läs mer om personupplysning.
Privatleasing
Leasing av bil eller maskin för privatpersoner. Här kan du läsa om när du ska välja billån framför privatleasing.
Privatlån
Ett privatlån är ett lån utan säkerhet. Kan användas till vad du vill, exempelvis till att köpa en bil eller renovera ett kök.
Procentenhet
Differensen mellan procent. En räntesänkning med en procentenhet är när exempelvis en ränta på 7% går ner till 6%. Notera att ej blanda ihop procentenhet med räntepunkt som riksbanken använder sig av när de höjer eller sänker styrräntan. Läs mer om Räntepunkt.
Påminnelseavgift
Avgiften som man får betala när man är sen med en betalning. Lär mer om påminnelseavgift.

R

Rak amortering
Amortering med samma belopp varje förfallodag. Ränta på den aktuella restskulden tillkommer.
Recession
Recession är ett annat ord för en mild lågkonjunktur. Under en recession minskar den ekonomiska tillväxten och arbetslösheten kan gå upp. Här kan du läsa mer om recession.
Reporänta
Riksbankens viktigaste styrränta, den påverkar de korta marknadsräntorna och därigenom Bolåneinstitutens rörliga utlåningsräntor och bankernas räntor. Läs mer om reporänta.
Restskatt
Om du av en eller annan anledning inte betalat tillräckligt mycket skatt under året kan du bli skyldig att betala restskatt. Det fastställs efter deklarationen varje år. Ett annat ord för restskatt är kvarskatt.
Restskuld
Restskuld är ett begrepp som främst förknippas med billån. Premissen är att du efter amorteringstidens slut säljer tillbaka bilen till handlaren till det aktuella marknadsvärdet – då kallat restvärdet. Läs mer här.
Ränta
Ränta är kreditgivarens ersättning för att låna ut pengar. Räntekostnaden är summan utav det totala skuldbeloppet multiplicerat med den fastställda procentuella ränteavgiften. Här kan du läsa mer om ränta och hur den sätts. Du kan även ta reda på hur man får den bästa räntan.
Ränta på ränta
En snöbollseffekt som gör att ditt sparande växer exponentiellt då du får avkastning på pengarna ditt sparande tidigare genererat. Läs mer om ränta på ränta.
Räntefria lån
Ett räntefritt lån ska vara en kredit utan ränta. Faktum är att de flesta lån, krediter eller avbetalningar utan ränta faktiskt kostar. Det som skiljer sig är hur kreditgivarna väljer att benämna kostnaderna. Läs mer om lån utan ränta.
Räntelagen
Reglerar hur och när dröjsmålsränta får tas ut vid försenad betalning, om inte annat avtalats. Läs mer om räntelagen.
Räntepunkt
En hundradels procent, d v s 0,01 %.
Räntesats
Räntan i procent av den aktuella kapitalskulden.
Ränteskillnadsersättning
Ersättning som långivaren har rätt att ta ut av den låntagare som löser ett bundet lån i förtid, till exempel när du bestämt dig för att byta bank. och hur den beräknas. Det är en ersättning för den ränteförlust som långivaren gör. Läs mer om ränteskillnadsersättning och hur den beräknas.
Rörlig ränta
Är kopplad till en jämförelseränta och kan ändras med omedelbar verkan.

S

Samlingslån
Lån för att samla ihop utspridda lån och krediter. När du samlar dina lån kan du spara pengar genom att du får ner din snittränta på dina lån. Läs mer och ansök om samlingslån här.
Seniorlån
Ett slags bostadslån för pensionerade personer. Läs mer om seniorlån här.
Skuldebrev
Skriftligt avtal att betala ett penningbelopp eller skriftligt erkännande av en penningskuld. Tänk på det här innan du skriver på ditt skuldebrev.
Skuldsanering
Skuldsanering innebär en nystart för kraftigt skuldsatta personer. På beslut av Kronofogden lever man då på existensminimum i fem år. Här kan du läsa mer om skuldsanering och hur du kan undvika det.
Slutförfallodag
Datum för när ditt lån är återbetalt.
SMS-lån
Lån med hög räntekostnad. Här kan du läsa mer om farorna med SMS-lån.
Snabblån
Lån med kort återbetalningstid. Här kan du läsa mer om vad ett snabblån är och vilka alternativ som finns.
Solidariskt ansvar
Det innebär att ansvaret är precis lika stort hos samtliga ansvarstagare.
Sparkonto
När du öppnar ett sparkonto lånar du ut dina pengar till en bank eller ett kreditinstitut under en överenskommen tid. Du får i de flesta fall ränta – alltså avkastning – på ditt sparande. Här kan du läsa mer och jämföra sparkonton.
STIBOR
Stockholm Interbank Offered Rate. Ränta som bankerna betalar när de lånar pengar av varandra på andra löptider än över natten.

T

Taxerad inkomst
Taxerad inkomst är den deklarerade inkomst som Skatteverket godkänner via slutskattebeskedet varje år. Läs mer om taxerad inkomst.
Tilläggslån
Tilläggslån är ett lån du kan ta för att underlätta övergången mellan arbete och studier.
Topplån
Ett topplån är ett lån utan säkerhet som oftast används för att täcka den del av ett bostadslån som inte täcks av bottenlånet. Idag får man vid fastighetsköp endast låna 85 % av värdet på bostaden, resten av köpet måste finansieras med ett lån utan säkerhet, ett så kallat topplån.
Totalbelopp
Det totala lånebeloppet. Läs vad som avgör hur mycket du kan låna.
Trygghetsförsäkring
En trygghetsförsäkring täcker upp dina utgifter om du blir sjukskriven eller förlorar jobbet. Läs mer om trygghetsförsäkring.

U

UC
Kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. Läs mer om hur UC påverkar din ränta.
UC-score
UC-score är ett mått på din kreditvärdighet som sätts av kreditupplysningsföretaget UC. Läs mer om UC-score.
Upplupen ränta
Upplupen ränta på lån är den sammanräknade räntekostnaden som uppstått från föregående betalningstillfälle. Läs mer om upplupen ränta.
Upplåtelseavtal
Avtal som skrivs mellan en bostadsrättsförening och den första ägaren av en bostadsrättslägenhet. Läs mer om upplåtelseavtal.
Uppläggningsavgift
Avgift för att lägga upp lån. Läs mer om uppläggningsavgift.
Uppskov
Uppskov innebär att betalning av skatt efter vinst vid bostadsförsäljning skjuts framåt. Läs mer om uppskov.
Utbetalning
En penningtransaktion för när ett lån utbetalas.
Utbetalningsdag
Transaktionsdatumet för utbetalning av en lån.
Utebliven betalning
Om du inte har betalat en faktura vid förfallodatumet så leder det till en utebliven betalning.

V

Valutadag
Dagen som en penningsumma överförs till den nya kontohavarens konto.

Å

Årsinkomst
En persons totala inkomst under ett år. Vanligtvis menar men enbart förvärsinkomst, alltså årslön. Läs mer här.