Ordlista:

Driftkostnad

Driftskostnad är ett samlingsbegrepp för de kringkostnader som uppstår för ett boende. Begreppet används primärt för att beräkna den totala boendekostnaden inför ett bostadsköp. Exempel är el, sophämtning och försäkring. Ränta och amortering räknas inte som driftskostnader. Lär dig mer om driftskostnad, vad som ingår i detta begrepp och vad som skiljer mellan villa, bostadsrätt och hyresrätt.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är driftskostnad?

Driftskostnad är ett samlingsbegrepp som innefattar samtliga löpande kostnader för ett boende. Med andra ord kostnader som uppstår när boendet används. Exempelvis ingår därför el, vatten, försäkringar och sotning.

Vad ingår i driftskostnad?

Vad som ingår i driftskostnader beror primärt på om det är en villa, bostadsrätt eller hyresrätt, se rubrikerna nedan. Det kan även vara stor skillnad mellan olika bostadsrättsföreningar då det kan variera vad som medlemmen förväntas betala själv och vad som ingår i månadsavgiften.

Det finns ingen juridisk förklaring för vad som ska ingå i driftskostnader så när detta begrepp används är det viktigt att kontrollera vad som omfattas och i vilket syfte som nivån är uträknad.

Driftskostnad villa eller fritidshus

Av de olika boendeformerna är det villa och fritidshus som har flest kostnadsposter som räknas som driftskostnader. Detta eftersom de boende äger bostaden och därmed själv betalar allt från el och vatten till sophantering. Detta till skillnad mot bostadsrätt och hyresrätt där flera dessa avgifter ingår i månadsavgiften. Några av de vanligaste posterna, som ingår i driftskostnader för en villa, är följande:

 • Sophämtning
 • Samfällighetsavgift
 • Värme & Värmesystem
 • Vatten
 • El
 • Avlopp
 • Sotning
 • Ev. vägavgifter
 • Tomträttsavgäld
 • Larm
 • Uppvärmning och renhållning av pool
 • Golvvärme

Läs också: Solcellslån

Rimlig driftskostnad för villa

Det finns ingen schablon eller belopp som klassas som ”normal” driftskostnad för villa. Orsaken är att skillnaderna kan vara extremt stora. Ett exempel är att uppvärmningskostnaden till stor del beror på värmesystem samt hur isolerat huset är. Dessutom kan både avgifter för vatten, avlopp och vägavgifter skilja stort. 

Beräkna driftkostnad för en villa

Mäklarföretaget Mäklarringen anger att driftskostnaden för en villa på 150 kvm, med fyra personer, kan beräknas i snitt till 30 000 – 50 000 kronor per år. Detta bör ändå ses som en grov genomsnittlig beräkning och kan alltså skilja stort mot enskilda boenden. 

Ett sätt att beräkna en rimlig driftskostnad på en villa är att kontakta mäklare som sålt objekt i området och fråga vilket belopp som säljarna angett som driftskostnad vid försäljning. Detta anges även i regel i bostadsannonser. 

Driftskostnad bostadsrätt eller hyresrätt

Det är färre kostnadsposter för en bostadsrätt eller hyresrätt än en villa. Detta utifrån att bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren ansvarar för vissa kostnadsposter. Det som generellt ingår för bostadsrätt/hyresrätt är:

 • El 
 • Försäkring

Beroende på vad bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren betalar kan driftskostnaderna variera mellan olika fastigheter. 

Varför är det viktigt att veta sin driftkostnad?

Inför ett bostadsköp är det viktigt att göra en boendekalkyl – dvs. beräkning på hur mycket boendet kommer att kosta per månad. Det avgör exempelvis hur stort lån du klarar av att hantera. I denna kalkyl anges bostadens förväntade driftskostnad. 

Driftskostnaderna visar även om bostaden har onormalt höga enskilda kostnader vilket kan tyda på renoveringsbehov för exempelvis värmesystemet. 

Ingår bil i driftskostnad?

Då driftskostnaderna är kopplade till boendet ingår inte kostnader för bil eller garage. Vid köp av ny bostad är denna eventuellt höjda kostnad något man bör förhålla sig till. Detta inte minst om det nya boendet är längre från arbete än tidigare. Se exempelvis vår guide ”Hur mycket kostar en bil per månad?

Summering av driftkostnad

En bostads driftkostnad är alltså den totala kostnaden som uppstår för att bo där. Den beräknas genom att du adderar samtliga kostnader som nämns i texten ovan. Kom ihåg att den totala kostnaden till stor del avgörs av hur många som bor i bostaden. 

Det är bra att veta driftkostnaden inför ett bostadsköp eftersom du då kan beräkna om du har råd med boendet.

Vanliga frågor och svar - Driftkostnad

Var kan jag se en bostads driftskostnad?

I bostadsannonser nämns generellt aktuell driftskostnad. För mer detaljerad information kan mäklaren kontaktas. Kom däremot ihåg att kostnaderna till stor del beror på antalet personer i hushållet och ålder på dessa.

Vad går att göra för att sänka driftskostnaden?

Framförallt går det att påverka kostnad för el, värme, vatten och försäkring. Avgifter för sotning, vägavgifter och sophämtning är svårare att påverka.

Driftskostnaden är betydligt högre än säljaren uppgett, vad kan jag göra?

De kostnader som anges i bostadsannonser är säljarens uppgifter. Mäklarens uppgift är enbart att kontrollera att informationen kan vara rimlig. Det är i slutändan ändå alltid köparens ansvar att själv beräkna kostnaderna så att dessa kan hanteras inom privatekonomin.

Varför ingår inte amortering och ränta?

Hur stort belopp som behöver betalas i amortering och ränta beror på lånets storlek. Det är därmed inte en kostnad för den dagliga ”driften” av bostaden.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare