Om du inte är nöjd

Dina synpunkter är viktiga för oss och om Advisa inte motsvarar dina förväntningar vill vi gärna veta det. Detta gör du i första hand genom att kontakta din personliga rådgivare eller vår kundtjänst på telefon 0770 - 17 50 50 eller kundtjanst@advisa.se.

Klagomålsansvariga på Advisa

Om du vill att en överordnad instans prövar ditt klagomål kan du skriva till Advisas klagomålsansvariga på mailadressen klagomal@advisa.se och skicka följande:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Tjänst/produkt som ditt klagomål avser
  • Datum då problem har uppkommit
  • En beskrivning av problemet/klagomålet
  • Om kompensation önskas, vad denna består av. Om ekonomisk kompensation önskas bör storleken anges och anledningar till detta.

Vi tar ditt klagomål på allvar och utreder därför alltid vad som har hänt på ett snabbt och sakligt sätt. Senast inom 24 timmar bekräftar vi inkomna klagomål. Under utredningen inhämtar vår Klagomålsansvarige nödvändig information för att kunna bedöma klagomålet. Vårt mål är att handlägga hela ärendet inom sju arbetsdagar. Beroende på vad som hänt kan det ta längre tid och i sådant fall kommer du att få skriftlig information om den förväntade tidpunkten för svar. Vårt besked i ärendet, med ställningstagande och motivering meddelas sedan till den klagande.

Hjälp med ditt klagomål utanför Advisa

Om du inte är nöjd efter att din rådgivare eller Klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol.

Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndigheter för konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedlare) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar dock upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

0770 - 17 50 50

Ring oss gärna om du vill komma i kontakt med oss direkt! Vardagar har vi lunchstängt mellan 12:00 - 13:00.

Ordinarie öppettider

Måndag - Torsdag09:00 - 20:30
Fredag09:00 - 17:00
Lördag12:00 - 16:00
Söndag12:00 - 16:00