Ordlista:

Boendekalkyl

En boendekalkyl används för att räkna på boendekostnaden per månad för ett specifikt boende. Bland annat inkluderas ränta, amorteringar, försäkringar och driftskostnader. Använd denna kalkyl inför inköp av bostad för att se hur stort lån din privatekonomi kan hantera.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är en boendekalkyl?

En boendekalkyl är en uppställning av samtliga fasta kostnader för en bostad. Den visar därmed hur mycket som behöver betalas per månad för att äga och använda bostaden. Beräkningen svarar därmed på två frågor:

Vad kostar boendet per månad?

Genom att räkna på boendekostnad blir det enkelt att se om hushållets månadsinkomster även räcker till övriga kostnader. I kalkylen går det att testa sig fram med olika lånebelopp och låneräntor för att därmed se hur detta påverkar månadskostnaden.

Hur mycket kan banken låna ut?

Bankerna använder sig av en boendekalkyl för att avgöra hur stort belopp de är villiga att låna ut. Kalkylen används tillsammans med schablonbelopp och övriga levnadskostnader för att beräkna KALP (kvar att leva på), alltså din betalningsförmåga. Kom ihåg att din och bankens beräkning kan skilja sig åt. Det är alltså viktigt att göra en egen boendekalkyl själv och inte förlita sig på bankens uträkningar.

Läs också: Vad kostar det att leva?

Vad ingår i boendekostnaden?

En boendekalkyl påvisar totala boendekostnaden. Vad som ingår i boendekostnaden beror däremot delvis på boendeform. Den största skillnaden är om personen äger bostaden (villa / fritidshus) eller äger rätten att bo där (bostadsrätt). De två punkter som däremot alltid ingår är amortering och ränta.

Här beskrivs först dessa kostnader som ingår oavsett boendeform och därefter specifika boendekostnader för villa respektive bostadsrätt.

1. Amortering

Enligt amorteringskravet ska amortering ske om belåningsgraden är minst 50 %. Utöver belåningsgrad påverkar även skuldkvot samt bankens egna regler hur stor summa som behöver betalas varje månad. Läs mer om amorteringskravet.

2. Ränta

Vid beräkning av räntekostnaden används generellt en något högre rörlig räntesats än vad banken för tillfället erbjuder. Detta för att ta höjd för eventuellt kommande räntehöjningar. En rekommendation är att skapa kalkyler med olika hög ränta för att därmed se hur räntehöjningar skulle påverka privatekonomin.

3. Driftskostnader

Med driftskostnader menas kostnader som uppstår när boendet används. Summan beräknas utifrån genomsnitt per månad. En eluppvärmd villa kommer exempelvis ha betydligt högre driftskostnad under vintermånaderna än på sommaren. Driftskostnaden som anges i en boendekalkyl är därmed årets totala kostnad dividerat med 12. Inom driftskostnader finns exempelvis kostnader för:

  • Vatten
  • el
  • värme
  • försäkringar
  • avlopp
  • underhåll (Invändigt för bostadsrätt, utvändigt och invändigt för villa).

Inom bostadsrättsföreningar ingår ofta delar av driftskostnaden i månadsavgiften. Vad som ingår kan däremot variera mellan olika föreningar.

4. Övriga boendekostnader

Inom övriga boendekostnader finns exempelvis installerat larmsystem och underhåll av pool eller uppvärmningssystem. Detta förutsatt att det är fasta kostnader som regelbundet behöver betalas för att standarden på bostaden inte drastiskt ska försämras.

Boendekalkyl för villa

Följande kostnader är specifika vid inköp av villa eller fritidshus. Detta utöver de kostnader som nämns ovan.

Lagfart och pantbrev

Lagfartsavgift behöver betalas om fastighet förvärvas via köp, gåva, arv osv. Betalning och registrering sker hos Lantmäteriet.

Pantbrev används som bevis på att fastigheten används som säkerhet för lånet. Kostnad uppstår om det inte redan finns pantbrev på totala lånesumman via tidigare ägare.

Lagfart och pantbrev är engångskostnader. Om dessa betalas med likvida medel ska de inte anges inom en boendekalkyl. Om däremot dessa summor är tänkta att finansieras med bolånet behöver bolånesumman höjas – vilket påverkar boendekostnaden.

Tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld är en avgift som betalas till ägaren av marken där bostaden står. Det kan jämföras med en hyra för att få utnyttja marken i det fall som husägaren inte äger marken själv. Det vanligaste är att tomträttsavgäld betalas till kommunen men det kan även ske till privata markägare.

Samfällighetsavgift & Vägföreningsavgift

Villor som står i tätbebyggt område ingår ofta inom en samfällighet. En slags förening som exempelvis tar hand om gemensamma ytor, lekplatser, parkeringar m.m. I detta fall ska månadsavgiften till samfälligheten tas upp i boendekalkylen. Även eventuellt vägföreningsavgift ingår i boendekostnaden.

Boendekalkyl på bostadsrätt

Utöver ränta, amorteringar och driftskostnad (se rubriken ”Vad ingår i boendekostnad” ovan) finns följande specifika kostnader vid ägande av bostadsrätt.

Månadsavgift

Ägare av en bostadsrätt betalar en månadsavgift till föreningen. Denna avgift täcker ofta flera av boendets driftskostnader (se ovan). Det är däremot viktigt att kontrollera vad avgiften täcker och vilka kostnader som betalas av den enskilde medlemmen.

Överlåtelsekostnad

Överlåtelsekostnad är en administrationsavgift som köparen betalar till bostadsrättsföreningen. Likt lagfart och pantbrev är överlåtelsekostnaden en engångskostnad som enbart ska räknas in i kalkylen om finansiering sker med högre bolånebelopp.

Boendekostnad – genomsnitt för villa & bostadsrätt

Den genomsnittliga boendekostnaden för villa eller bostadsrätt beskrivs tydligast i procent av totala inkomsten. En undersökning av byggföretaget Skanska anger att de som bor i hyresrätt kan tänka sig betala mest, därefter bostadsrättsinnehavaren och sist villaägaren.

Ett genomsnitt över samtliga boendeformer visar att de flesta, ca 35 %, är villiga att lägga 21 – 30 % av hushållets inkomst på boendet. Därefter är det ca 27 % som är villiga att lägga 31 – 40% av inkomsten.

För enbart villaägare är genomsnittet däremot lägre. Det är exempelvis enbart 19 % som kan tänka sig lägga 31 – 40 % på boendet.

Beräkna boendekostnaden med en boendekalkyl

Med en boendekalkyl kan alltså boendekostnaden per månad beräknas. Exakt hur uträkningen går till kan däremot variera utifrån vilken kalkyl som används.

Via bolånebanken

Flera bolånebanker har boendekalkyler som kan användas via deras hemsidor. Med dessa beräknas exempelvis eventuellt amorteringskrav och räntekostnad automatiskt ut. Det är däremot viktigt att kontrollera vilka uppgifter som behöver anges så att samtliga kostnader verkligen uppges.

Via fastighetsmäklaren

Om bostaden säljs via Hemnet eller annan stor bostadsportal finns oftast information om driftskostnad och lagfartskostnad. I vissa fall går det även att beräkna månadskostnad för amortering och ränta. Kom ihåg att driftskostnaden är beräknad på antalet personer som tidigare bodde i bostaden och kan förändras kraftigt om det blir fler som flyttar dit.

På egen hand

Vill du skapa en boendekalkyl på egen hand ska samtliga kostnader som kan knytas till bostaden adderas. Det sker enklast i exempelvis Excel för att lätt kunna ändra olika kostnader och se hur detta påverkar månadskostnaden.

Addera alla ovan kostnader och dela sen detta på 12 för att få ut vad din boendekostnad blir per månad.

Beräkna lånekostnad

Dina lån beräknas på följande vis: Lånebelopp x ränta / 12.

Exempel:

Låt säga att du planerar ett lån på 1 000 000 kronor och en ränta på 3 %.

Räntekostnad: 1 000 000 x 0,03 = 30 000 kronor

Räntekostnad per månad: 30 000 / 12 = 2500 kronor

Tänk på att i takt med att du amorterar förändras din räntekostnad.

Vanliga frågor och svar – Boendekalkyl

Är boendekalkyl samma sak som bolånekalkyl?

Nej, en bolånekalkyl beräknar enbart månadskostnaden för bolånet medan boendekalkyl beräknar totala fasta kostnader varje månad och omfattar exempelvis amortering, ränta, driftskostnader och försäkringar.

Vad är en rimlig boendekostnad?

En rimlig boendekostnad innebär att du har inkomst kvar att använda till övriga löpande utgifter samt helst även en viss nivå av sparande. Enligt statistik från Skanska anser 40 % i Sverige att de kan tänka sig lägga upp till 30 % av inkomsten på boendet.

Hur hög boendekostnad klarar man?

Hur hög boendekostnad som du klarar av beror helt och hållet på inkomstnivå samt övriga kostnader. Det viktigaste att det finns marginal i privatekonomin för oväntade kostnader och/eller lägre inkomster.

När ska en boendekalkyl genomföras?

Det vanligaste är att uträkningen sker inför planerat köp av bostad. Detta för att beräkna hur stor boendekostnad som uppstår utifrån olika stora lånebelopp. 

Ska internet och parkering räknas med i boendekalkylen?

Internet och parkering används generellt inte inom en boendekalkyl eftersom dessa inte direkt är kopplade till boendets månadskostnad. Däremot kan de anges för att en tydligare månadskostnad ska kunna räknas ut.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare