Ordlista:

Administrationsavgift

Administrationsavgift upplevs av många som en irriterande extraavgift på fakturan. En avgift som företagen har rätt att ta ut för att täcka dess administrativa kostnader vid exempelvis fakturering. Läs vidare om vad administrationsavgift är och vad du kan göra för att undvika att behöva betala avgiften

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är administrationsavgift?

Administrationsavgift är en avgift som företag kan ta ut förutsatt att administrativa kostnader har uppstått vid försäljning av varor eller tjänster.  Det vanligaste är att avgiften täcker kostnaden för fakturahantering men det kan även omfatta annat arbete. Administrativa kostnader kan exempelvis vara arbetstiden för att skapa fakturan, kuvertering och porto.

Ska framgå i avtalet

Det måste alltid framgå i avtalet om kunden förväntas betala en administrationsavgift och i så fall på vilket belopp. Om det inte står i avtalet, som kunden har godkänt, har företaget inte juridisk rätt att ta ut denna avgift. De får inte heller ändra avgiften i efterhand och är det en tjänst med bindningstid ska nivån på avgiften vara samma under hela bindningstiden.

Bestrid fakturan om du inte anser att den är korrekt

Om en kund anser att företaget inte har rätten att ta ut avgiften ska fakturan bestridas. Det ska ha varit tydligt att en administrationsavgift ska tas ut när du accepterade avtalet.

Betalning av faktura räknas som godkännande av administrationsavgiften

Vill du bestrida en faktura är det viktigt att inte betala avgiften, eftersom en betalning juridiskt räknas som ett godkännande av villkoren. Är det ett abonnemang eller något du ska betala varje månad är det viktigt att du bestrider den första fakturan. Om du betalar den första fakturan räknas det nämligen som att du godkänner avtalet, och företaget har rätt till att ta ut samma administrationsavgift i framtiden.

Hur stor får administrationsavgiften vara?

Det enda som reglerar hur stor administrationsavgiften får vara är att avgiften enbart får tas ut för att täcka de administrativa kostnaderna i samband med försäljning av en vara eller tjänst. Detta även vid löpande fakturering som sker vid lån eller abonnemang.

Enligt lag får administrationsavgiften inte vara ett sätt för företag att tjäna pengar utan får alltså enbart täcka dessa administrativa kostnader. Vid försäljning till privatpersoner är det vanligt med en kostnad på 25 – 50 kr. Vid försäljning till företag kan nivån vara betydligt högre.

Administrationsavgift på lån – så jämför du

Om du lånar pengar är administrationsavgiften en av de avgifter som kan tillkomma till din månadskostnad för lånet. Även om räntan är låg kan vissa långivare ta ut höga avgifter som gör att den totala kostnaden – eller effektiva räntan – blir hög. När du söker ett lån genom oss jämför vi alltid den effektiva räntan så att du enkelt kan se den totala kostnaden för lånet – inklusive administrationsavgift och andra liknande avgifter.

Så undviker du administrationsavgiften på fakturor

Många upplever det irriterande att behöva betala en avgift utöver ordinarie fakturaavgift. Det finns även ett par vägar för att minska eller helt få bort avgiften.

  • Byt till E-faktura eller Autogiro 

Det är vanligt att företag tar ut administrationsavgift vid val av pappersfaktura men inte vid betalning via Autogiro eller E-faktura. Genom att byta betalningsmetod kan avgiften oftast, men inte alltid, undvikas. Företag har nämligen rätten att ta ut administrationsavgift även vid E-faktura, Autogiro eller annat betalningsalternativ. 

  • Kontakta företaget och försök förhandla bort avgiften

Det går även att kontakta företaget och försöka förhandla bort avgiften eller hitta ett upplägg som innebär lägre kostnad. Exempelvis kan de som väljer att betala en kvartalsfaktura undvika avgiften som annars uppstår för varje månadsfaktura. 

  • Jämför totala avgiften – finns det billigare alternativ?

Tecknas ett lån är det viktigt att se på lånets totala kostnad eftersom det kan tillkomma flera avgifter utöver räntan. Det enklaste sättet är att jämföra den effektiva räntan. Speciellt vid lån, eller avbetalningar, på lägre belopp finns en stor ekonomisk fördel att välja de aktörer som inte kräver att kunden måste betala en administrationsavgift. 

Vanliga frågor och svar - Administrationsavgift

Är fakturaavgift och administrationsavgift samma sak?

Nej, administrationsavgift och fakturaavgift är olika saker – men kan även syfta på samma avgift. Tar ett företag ut en avgift för fakturahantering kan den både kallas för fakturaavgift och administrationsavgift. Är det däremot andra administrativa arbeten som bekostas av denna avgift kan det enbart kallas för administrationsavgift.

Kan administrationsavgiften vara större än köpebeloppet?

Ja, det kan uppstå tillfällen då avgiften är större än beloppet på det som köpts. Det kan exempelvis uppstå om ett kreditkortsföretag använder sig av administrationsavgift på månadsfakturan och att kortägaren bara utnyttjat krediten till 20 – 30 kronor en månad. 

Kan ett företag ta ut avgiften även om de inte skickar faktura?

Ja, exempelvis vid kontant betalning över disk kan företag ta ut administrationsavgift förutsatt att försäljningen medför administrativa kostnader. Detta förekommer nästan uteslutande vid försäljning mellan företag. 

Måste man betala administrationsavgift?

Att företaget du köpt en vara eller tjänst av ska ta ut en administrationsavgift måste framgå i avtalet. Anser du att det inte gjort det kan du bestrida fakturan. Bestrid fakturan innan du betalt den – eftersom att en betalning innebär att du accepterar avtalet.

Vad säger våra kunder?