Ordlista:

Administrationsavgift

Administrationsavgift upplevs av många som en irriterande extraavgift på fakturan. En avgift som företagen har rätt att ta ut för att täcka dess administrativa kostnader vid exempelvis fakturering.

Läs vidare om vad administrationsavgift är och vad du kan göra för att undvika att behöva betala avgiften

Månadskostnad cirka*
2 968 kr/mån2 968 kr/mån*
Ungefärlig kostnadi 12 år
Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 37 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Administrationsavgift upplevs av många som en irriterande extraavgift på fakturan. En avgift som företagen har rätt att ta ut för att täcka dess administrativa kostnader vid exempelvis fakturering.

Läs vidare om vad administrationsavgift är och vad du kan göra för att undvika att behöva betala avgiften

Vanliga frågor och svar - Administrationsavgift

Är fakturaavgift och administrationsavgift samma sak?
Kan ett företag ta ut avgiften även om de inte skickar faktura?
Kan administrationsavgiften vara större än köpebeloppet?

Vad är administrationsavgift?

Administrationsavgift är en avgift som företag kan ta ut förutsatt att administrativa kostnader har uppstått vid försäljning av varor eller tjänster.  Det vanligaste är att avgiften täcker kostnaden för fakturahantering men det kan även omfatta annat arbete. Administrativa kostnader kan exempelvis vara arbetstiden för att skapa fakturan, kuvertering och porto.

Ska framgå i avtalet

Det måste alltid framgå i avtalet om kunden förväntas betala en administrationsavgift och i så fall på vilket belopp. Om det inte står i avtalet, som kunden har godkänt, har företaget inte juridisk rätt att ta ut denna avgift. De får inte heller ändra avgiften i efterhand och är det en tjänst med bindningstid ska nivån på avgiften vara samma under hela bindningstiden. 

Bestrid fakturan om du inte anser att den är korrekt

Om en kund anser att företaget inte har rätten att ta ut avgiften ska fakturan bestridas. Det är i detta fall viktigt att inte betala avgiften eftersom en betalning juridiskt räknas som ett godkännande av villkoren. 

Hur stor får administrationsavgiften vara?

Det enda som reglerar hur stor administrationsavgiften får vara är att avgiften enbart får tas ut för att täcka de administrativa kostnaderna i samband med försäljning av en vara eller tjänst. Detta även vid löpande fakturering som sker vid lån eller abonnemang. 

Enligt lag får administrationsavgiften inte vara ett sätt för företag att tjäna pengar utan får alltså enbart täcka dessa administrativa kostnader. Vid försäljning till privatpersoner är det vanligt med en kostnad på 25 – 50 kr. Vid försäljning till företag kan nivån vara betydligt högre. 

Undvik administrationsavgiften

Många upplever det irriterande att behöva betala en avgift utöver ordinarie fakturaavgift. Det finns även ett par vägar för att minska eller helt få bort avgiften. 

  • Byt till E-faktura eller Autogiro 

Det är vanligt att företag tar ut administrationsavgift vid val av pappersfaktura men inte vid betalning via Autogiro eller E-faktura. Genom att byta betalningsmetod kan avgiften oftast, men inte alltid, undvikas. Företag har nämligen rätten att ta ut administrationsavgift även vid E-faktura, Autogiro eller annat betalningsalternativ. 

  • Kontakta företaget och försök förhandla bort avgiften

Det går även att kontakta företaget och försöka förhandla bort avgiften eller hitta ett upplägg som innebär lägre kostnad. Exempelvis kan de som väljer att betala en kvartalsfaktura undvika avgiften som annars uppstår för varje månadsfaktura. 

  • Jämför totala avgiften – finns det billigare alternativ?

Tecknas ett lån är det viktigt att se på lånets totala kostnad eftersom det kan tillkomma flera avgifter utöver räntan. Det enklaste sättet är att jämföra den effektiva räntan. Speciellt vid lån, eller avbetalningar, på lägre belopp finns en stor ekonomisk fördel att välja de aktörer som inte kräver att kunden måste betala en administrationsavgift. 

Vad säger våra kunder?