Fråga Advisa:

Vad avgör hur mycket du betalar i fordonsskatt för ditt fordon?

Jag gör en budget för mina utgifter, och har insett att bilen är en större utgiftspost än jag kanske tidigare trott. Jag kör en dieselbil med några år på nacken och funderar på att byta till något mer ekonomiskt – men vad avgör hur mycket du betalar i fordonsskatt för ditt fordon?

Det som primärt avgör hur mycket du ska betala i fordonsskatt är fordonstyp, fordonsår samt vikt alternativt koldioxidutsläpp. Man kan sammanfatta det med att fordonsskatten beror på miljöpåverkan och vägslitage. Miljövänliga fordon som sliter mindre på vägarna har en lägre fordonsskatt och vice versa.

Hoppa direkt till avsnitt:

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är fordonsskatt?

Fordonsskatt betalas för de flesta motordrivna fordon som förväntas framföras på allmän väg. Skattens syfte är både att bekosta underhåll av Sveriges vägar samt påverka bilägarna att välja miljövänliga fordonsalternativ.

Se nivån på skatten

Beroende på om du vill se fordonsskatt för ditt eget eller någon annans fordon används två olika tjänster på Transportstyrelsens hemsida.

Eget fordon

Samtliga uppgifter om ett eget fordon går att se via tjänsten ”Fordonsuppgifter – ditt fordon”.

Annat fordon

För att kontrollera uppgifter på ett fordon som du inte äger kan du använda tjänsten ”Fordonsuppgifter – sök med registreringsnummer”

Det går även att beräkna fordonsskatten via olika tabeller. Som beskrivs nedan kan det däremot vara relativt krångligt.

Läs mer: Billån

Vad avgör fordonsskatt?

Det som avgör hur fordonsskatten beräknas är antingen fordonets koldioxidutsläpp eller vikt. Vilken av dessa två faktorer som är avgörande beror både på fordonsklass samt fordonsår.

Utifrån koldioxidutsläpp

Fordonsskatten beräknas utifrån koldioxidutsläpp på personbil klass 1 förutsatt att:

 • Fordonsåret är 2006 eller senare.
 • Fordonsåret är före 2006 samtidigt som bilen är ”miljöklass 2005, miljöklass el eller miljöklass hybrid”.

Med fordonsår menas antingen årsmodell, tillverkningsår eller när fordonet för första gången togs i trafik. Detta utifrån rangordningen som dessa faktorer nämns. Oftast är det alltså årsmodellen som avgör fordonsår.

Fordonsskatt beräknas även utifrån utsläpp för personbil klass II förutsatt att:

 • Fordonet togs i trafik den första januari 2011 eller vid ett senare tillfälle.

Med personbil II menas lätt lastbil, lätt buss eller husbil.

Utifrån vikt

För de fordon som inte omfattas av reglerna ovan beräknas fordonsskatten utifrån vikt. Det är exempelvis de flesta personbilar äldre än 2006 och samtliga tunga lastbilar. Nivån beräknas i detta fall utifrån fordonets skattevikt. Hur skattevikten beräknas varierar mellan olika fordonstyper. Skattens nivå går att se i Transportstyrelsens Fordonsskattetabell.

Beräkna fordonsskatt via koldioxidutsläpp

När fordonsskatten beräknas utifrån koldioxidutsläpp sker detta utifrån två separata delar, grundbelopp och koldioxidkomponent. Är det ett dieseldrivet fordon tillkommer även ytterligare kostnadsdelar.

Läs också: Vad kostar en bil i månaden?

Grundbelopp

Grundbeloppet är ett fast belopp på 360 kronor per år. Detta oavsett vilken nivå av utsläpp som fordonet har.

Koldioxidkomponent

Koldioxidkomponenten beräknas utifrån ”antal gram koldioxid som släpps ut per kilometer vid blandad körning” (Transportstyrelsen). Detta med 22 kronor per gram koldioxidutsläpp utöver 111 gram/kilometer. För fordon med alternativa drivmedel är kostnaden istället 11 kronor per gram över 111 gram/kilometer.

Om inget värde finns

De allra flesta fordon som beskattas utifrån utsläpp har ett värde uppmätt av fordonstillverkaren. Det är även registrerat i vägtrafikregistret. Finns det däremot inte något registrerat beräknas utsläppet utifrån ”skälig grund”.

Beräkning sker då utifrån jämförbara värden. Bland annat tar man hänsyn till vikt, fordonsår, motoreffekt och drivmedel. All information om hur dessa beräkningar ska ske finns att läsa om i  Skatteverkets dokumentet ”Fastställande av utsläppsvärde CO2 enligt skälig grund”.

Ytterligare fordonsskatt för dieselfordon

Är det ett fordon med dieselmotor tillkommer, utöver de två nämnda delarna, en bränslefaktor samt ett miljötillägg. Har fordonet fordonsår 2018 eller senare, samt tagits i trafik första juli 2018 eller senare, används inte bränslefaktor. Istället används ett bränsletillägg.

Bränslefaktor

Bränslefaktorn beräknas med 2,37. Det innebär att fordonsskatten beräknas genom att multiplicera summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet med 2,37.

Bränsletillägg

Bränsletillägget beräknas med 13,52. Det innebär att fordonsskatten beräknas genom att totala antalet gram koldioxidutsläpp multipliceras med 13,52.

Miljötillägg

Miljötillägg är ett fast tillägg som enbart tillkommer på fordon med dieselmotor.

 • 500 kronor – Om fordonet är taget i trafik före 1 januari 2008.
 • 250 kronor – Om fordonet är taget i trafik 1 januari 2008 eller senare.

Malus – Förhöjd fordonsskatt

Ett fordon kan dessutom ha förhöjd fordonsskatt under de första tre åren, vilket kallas för malus. Detta förutsatt att:

 • Fordonsåret 2018 eller senare
 • Bensin- eller dieseldriven
 • Personbil klass I eller klass II
 • Utsläppen är på högre nivåer (se nedan)
 • Togs i trafik 1 juli 2018 eller senare (se nedan)

1. Togs i trafik 1 juli 2018 – 31 mars 2021 och har utsläpp på över 95 gram/km.

2. Togs i trafik 1 april 2021 – 31 maj 2022 och har utsläpp på över 90 gram/km.

3. Togs i trafik 1 juni 2022 eller senare och har utsläpp på över 75 gram/km.

Förutsatt att fordonet togs i trafik 1 juli 2018 eller senare, och utsläppen är över ovan nämnda nivåer, betalas 82 – 132 kronor per gram utsläpp. Nivån avgörs både av när bilen togs i trafik, gränsvärdet och utsläppsnivån.

För dieseldrivna fordon tillkommer även miljötillägg och bränsletillägg. Dessa beräknas enligt uträkning som presenteras högre upp i artikeln. De påverkas alltså inte under dessa tre år.

Läs också: Köpa beganad bil – viktigaste tipsen

Skatteavdrag – Glesbygdskommun

Ett belopp på 384 kronor dras bort som skatteavdrag för personer som är skrivna i glesbygdskommuner. Vilka dessa är kan ses i bilaga 1 till Vägtrafikskattelagen (2006:227). Exempel på glesbygdskommuner är Ljusdals kommun, Ragunda, Torsby, Åre och Lycksele.

Fordonsskatt för motorcyklar

Samtliga motorcyklar beskattas med 180 kronor per 12 månader. Detta oavsett fordonets storlek, tyngd eller utsläppsnivå.

Behöver man betala fordonsskatt för släpvagnar?

För lätta släpvagnar, dvs. de väger 750 kg eller mindre, behöver inte fordonsskatt betalas. Det kallas för att dessa inte är skattepliktiga.

Väger däremot släpvagnen över 750 kg ska fordonsskatt betalas. Hur stort beloppet är kontrolleras enklast via Transportstyrelsens Fordonsskattetabell. Bland annat påverkas nivån av om det är två eller fler hjulaxlar samt dess skattevikt.

Övriga fordon som kräver fordonsskatt

Exempel på övriga fordon som fordonsskatt ska betalas för är:

 • EU-mobilkranar
 • Traktorer och motorredskap
 • Tunga terrängvagnar
 • Dragbilar

En komplett lista över fordon samt skattenivå ses i Transportstyrelsens Fordonsskattetabell. Nivån beräknas i detta fall utifrån fordonets skattevikt. Hur skattevikten beräknas varierar mellan olika fordonstyper.

Skattebefriade efter 30 år

Personbilar, lätta lastbilar, lätta bussar och motorcyklar blir skattebefriade efter 30 år. Därmed betalas ingen skatt alls. Denna regel gäller däremot inte för släpvagnar (över 750 kg) eller husvagnar. Regeln gäller inte heller för fordon som används i yrkestrafik.

Nya regler från 2022

Bonus Malus är ett regelverk som innebär att fordon med höga utsläpp beskattas hårdare varpå intäkterna används för att främja försäljningen av elbilar. Under 2022 ändrades dessa regler.

Fram till 31 maj 2022 var nivån för att behöva betala förhöjd koldioxidskatt 90 gram/km. Från 1 juni gäller nivån på 75 gram/km. Vid utsläpp mellan 75 gram och 125 gram är skatten 107 kronor per gram. Vid utsläpp på över 125 gram är skatten 132 kronor per gram. Ett beslut togs även att elbilsbonusen helt och hållet skulle tas bort från och med 1 januari 2023.

Vanliga frågor och svar – Fordonsskatt

Vad blir min fordonsskatt 2024?

Använd tjänsten ”Fordonsuppgifter – ditt fordon” på Transportstyrelsens hemsida för att se den totala summan. Inloggning sker med E-legitimation.

Varför kan skatten skilja så mycket mellan två husbilar?

Togs husbilen i trafik efter den första januari 2011 beräknas fordonsskatten utifrån koldioxidutsläpp. Äldre modeller beskattas i stället utifrån vikt. Det innebär att beskattningen kan skilja väldigt mycket mellan de äldre och yngre husbilarna. 

När ska fordonsskatten betalas?

Sista siffran på registreringsnumret anger vilken månad som betalning av fordonsskatten ska ske. Är det en bokstav sist i registreringsnumret gäller den sista siffran, alltså den som står före bokstaven. Transportstyrelsen skickar ut en faktura, i första hand, till digital brevlåda, exempelvis Kivra.

Går det att överklaga nivån på fordonsskatten?

Ja, om du anser ha fått fel fordonsskatt kan omprövning begäras hos Skatteverket. Information om hur detta sker finns att läsa på Skatteverkets hemsida.  

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
MedMera Bank logotyp
Visa fler långivare