Fråga Advisa:

Vad är lagfart?

Jag och min man vill snart köpa vårt första hus, och vi läser in oss på allt möjligt man behöver veta inför detta. Ett ord vi båda studsade till på var lagfart, då ingen av oss kände igen detta. Vad är lagfart? Och vad kostar en lagfart?

Povel på Advisa svarar:

Lagfart är registrerad information om en fastighet i fastighetsregistret. Om du tar över en fastighet – som i ert fall när ni köper ett hus – behöver du skicka in en ansökan om lagfart till Lantmäteriet så att de kan ändra informationen i registret. Ni ska ansöka om lagfart inom tre månader efter ni köpt huset, och deta är något som ni är juridiskt skyldiga till.

Lagfartskostnad – vad kostar en lagfart?

Lagfartskostnaden består av stämpelskatt samt en administrativ avgift. Stämpelskatten är den stora delen av kostnaden, och den består av 1,5 % av köpeskillingen. Detta innebär till exempel att om ni köper ett hus för 2 000 000 kronor – betalar ni 30 000 kronor i stämpelskatt för lagfarten, plus den administrativa avgiften på 825 kronor.

Läs vidare så berättar vi mer om vad en lagfart är och hur det ska gå till när du ansöker om en lagfart.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Lagfart vid förvärv av fastighet

Vid köp, arv, gåva eller annat förvärv av en fastighet behöver ansökan om lagfart skickas in till Lantmäteriet. Detta för att äganderätten ska kunna registreras i fastighetsregistret. En lagfart är alltså en registrering av information om en fastighet i detta register. Det kan exempelvis vara information om:

  • Köpeskilling
  • Ägare av fastighet
  • Storlek och koordinat på fastigheten

Behövs lagfart för bostadsrätt eller ägarlägenhet?

Lagfart krävs inte vid köp av bostadsrätt. Detta eftersom fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen och köpet enbart innebär rätten att få bo i bostaden. Köp av ägarlägenhet kräver däremot ansökan om lagfart.

Ingen lagfart heller för byggnad på ofri grund 

Gäller köpet en byggnad som står på ofri grund behöver inte heller lagfartsansökan skickas in. I stället ska registrering ske hos Skatteverket. En byggnad på ofri grund står på en annan persons fastighet.

Läs också: Pantbrev

När och hur betalas lagfarten?

Efter ett fastighetsförvärv ska ansökan om lagfart ske, inom tre månader, av den person som förvärvat fastigheten. Om detta inte sker kan personen beläggas med vite utifrån att det finns en juridisk lagfartsskyldighet. Registreringen påverkar däremot inte ägandeförhållandet. Även om någon ansökan om lagfart inte sker så gäller alltså köpekontraktet.

När Lantmäteriet har hanterat ärendet och godkänt ansökan skickas en faktura som ska vara betald inom 30 dagar.

Går att ansöka om lagfart själv

Betalning av lagfart är en process som mäklaren generellt hjälper till med för att säkerställa att alla juridiska krav blir uppfyllda. Det är däremot även möjligt att genomföra ansökan själv. Det sker via blankett ”Ansökan om Lagfart” eller digitalt via inloggning med E-legitimation.

Om lagfart inte betalas

Det är mycket viktigt att ansökan om lagfart genomförs. För köparen är det en trygghet utifrån att ägandeskapet blir registrerat i fastighetsregistret. I annat fall kan säljaren sälja samma fastighet ytterligare en gång. Om så sker kan det, under vissa omständigheter, innebära att den köpare som först ansöker om lagfart blir den juridiska ägaren.

Även för säljaren är det viktigt att registrering sker av ny ägare. Detta bland annat eftersom eventuell fastighetsskatt betalas av den person som är registrerad ägare i fastighetsregistret.

Läs också: Bolån

Lagfartsbevis

När lagfarten har beviljats kommer Lantmäteriet att utfärda ett lagfartsbevis. Det är ett bevis som fastighetsägaren kan använda för att bevisa sin äganderätt. Vid osäkerhet om vem som äger en fastighet bör däremot alltid en kontroll ske mot fastighetsregistret.

Kostnad för lagfart

Lagfartskostnaden består av stämpelskatt samt en administrativ avgift.

Stämpelskatt

Stämpelskatt är på det högsta beloppet av 1,5 % av köpeskillingen eller 1,5 % av taxeringsvärdet.

Administrativ kostnad

Den administrativa kostnaden är 825 kronor per registreringstillfälle. Detta oavsett nivå på köpeskillingen eller taxeringsvärdet.

Räkneexempel:

En fastighet köps för 1 000 000 kronor. Stämpelskatten blir då 15 000 kronor och den administrativa kostnaden 825 kronor. Totalt betalas 15 825 kronor för lagfarten.

På Lantmäteriets hemsida finns även en digital uträknare som kan användas för att beräkna lagfartskostnad vid fastighetsköp.

Undantag – då betalas inte stämpelskatt för lagfart

Om fastigheten har förvärvats via arv eller bodelning betalas inte någon stämpelskatt. Är det en gåva betalas stämpelskatt enbart om mottagaren tar över ett lån eller betalar för gåvan. Däremot betalas alltid den administrativa avgiften.

Syftet med lagfart

Lagfartens syfte är att bevisa vem som äger en fastighet. Utan ett nationellt fastighetsregister skulle det vara mycket svårt att veta vem som äger olika fastigheter och betydligt fler juridiska tvister skulle uppstå.

Vanliga frågor och svar – Lagfart

Måste man betala lagfart?

Ja, enligt svensk lag ska den person som förvärvar en fastighet ansöka om lagfart och därmed betala lagfartsavgiften.

Kan bolånet täcka kostnaden för lagfart?

Om fastigheten inte är fullt belånad kan banken eventuellt godkänna ett högre bolånebelopp för att låntagaren ska kunna betala lagfarten. Men i regel är det en kostnad som du inte kan baka in i bolånet, och kostnaden kan inte räknas in i bostadens värde.

Kan man äga ett hus utan lagfart?

Ja, när säljare och köpare har undertecknat köpeavtalet övergår äganderätten till köparen. Det kan däremot vara svårt att bevisa ägandeskapet om det inte registreras i fastighetsregistret.

Kostar lagfart mer för företag?

Ja, aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar betalar högre lagfartskostnad än privatpersoner.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare