Fråga Advisa:

Vad är garantipension?

Det finns flera olika sorters pension och jag har svårt att skilja dem åt. Ett begrepp jag hört är garantipension – vad är det?

Povel på Advisa svarar:

Garantipension är ett grundläggande pensionsbelopp som betalas till personer som har mycket liten eller ingen intjänad inkomstpension. Det är därmed en trygghet som innebär att alla i Sverige får pensionsbetalning vid uppnådd pensionsålder.

Vilka får garantipension?

Om du inte haft någon pensionsgrundande inkomst under hela livet kommer din pension till fullo bestå av garantipension. Har du haft en låg pensionsgrundande inkomst kommer din totala pension bestå av både inkomst- och garantipension.

Garantipension är alltså en bas inom pensionssystemet som gör att samtliga, som bott minst tre år i Sverige, får pension. Det finns däremot undantag. Några av dessa beskrivs längre ner i artikeln.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Läs mer: Lån för pensionärer

Garantipension 2023 – Belopp

År 2023 är beloppet för full garantipension på 10 631 kronor i månaden för ensamstående. För gifta är beloppet 9 625 kronor per person. Detsamma gäller för samboende och registrerade partner som har barn tillsammans eller tidigare varit gifta.

Garantipensionsbeloppet beräknas om årligen utifrån prisbasbeloppet, vilket i sin tur påverkas av inflationen i landet. På detta sätt förväntas garantipensionen att ge ungefärligt lika hög levnadsstandard oavsett om prisnivåerna i Sverige ändras.

Justeras utifrån annan pension

Om du har inkomstgrundad pension kommer garantipensionen att sänkas eller helt utebli. Det innebär i praktiken att högsta summa som går att få, via inkomstpension och garantipension, är 14 649 kronor som gift samt 16 177 kronor som ensamstående. Har du inkomstgrundad pension över dessa nivåer kommer du alltså inte få någon garantipension.

Premiepension

Premiepensionsbeloppet påverkar inte garantipensionen. Däremot används ett värde som beräknar inkomstgrundad pension. Det innebär att eventuella värdeökningar inom premiepensionen inte resulterar i lägre garantipension.

Undantag vid tidigt uttag

De nivåer som nämns ovan gäller om pensionen tas ut från och med 65 års ålder (född 1957 eller tidigare) eller 66 års ålder (född 1958 eller senare). Det går att påbörja uttag av sin pension tidigare men i detta fall beräknas garantipensionen utifrån att du hade gått i pension vid denna ålder.

Läs också: Seniorlån

Garantipension för dig som bor utomlands

Garantipension kan, i motsatt mot andra pensionsdelar, enbart betalas ut till personer som är bosatta i Sverige. Detta gäller sedan 1 januari 2023 då en tillfällig lag som gett personer bosatta i andra länder denna rättighet slutade att gälla.

Det finns däremot ett undantag, vilket är om du är bosatt i Kanada. I detta fall behöver du ha bott i Sverige i minst tre år samt i Sverige eller Kanada i totalt minst 20 år. Detta enligt konventionen mellan Sverige och Kanada.

Garantipension för invandrare

För att kunna få garantipension krävs att du bott i Sverige i minst tre år. Ett alternativ är att du har bott minst ett år i Sverige samt resterande tid, upp till totalt minst tre år, i ett EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Flyktingstatus

Personer med uppehållstillstånd med flyktingstatus kan i vissa fall även få räkna med en del av den tid som personen bott i sitt hemland. Denna regel gäller däremot enbart för dig som är född 1957 eller tidigare.

Maxbelopp beroende på tid i Sverige

För att få fullt belopp i garantipension krävs det att personen bott i Sverige i 40 år. Detta från 16 års ålder och fram till att garantipensionen förväntas betalas ut. Har du bott i Sverige under kortare tid beräknas beloppet utifrån detta. Har du exempelvis bara varit skriven i Sverige under 20 år kommer du få 50 % av beloppet.

Läs också: När kan man gå i pension?

Så sker utbetalning av garantipension 2023

För personer födda 1957 kan garantipension tidigast betalas ut den månad som personen fyller 65 år. För de personer som är födda 1958 eller 1959 gäller i stället månaden som personen fyller 66 år.

Ansökan om att påbörja pensionsutbetalningar måste alltid ske manuellt. Det sker alltså ingen automatisk utbetalning då det är upp till varje enskild individ att avgöra när utbetalning önskas påbörjas. Pensionsmyndigheten rekommenderar att ansökan sker minst tre månader innan utbetalningen önskas.

Vanliga frågor och svar – Garantipension

Varför kan inte garantipension betalas ut till utlandssvenskar?

En dom i en EU-domstol fastslog, år 2017, att garantipension ska klassas som en minimiförmån enligt gällande EU-bestämmelser. För att ha rätten till en minimiförmån krävs att personen bor i det land som erbjuder denna förmån.

Vad är gränsen för att klassas som fattigpensionär?

Det finns inget vedertaget begrepp som är “fattigpensionär”. Däremot definierar SCB att “låg ekonomisk standard” är de som lever på mindre än 60 % av medianinkomsten i ett land. Det innebär en bruttolön på cirka 19 900 kronor.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare