Fråga Advisa:

Vad är premiepension?

Jag har precis fått mitt första riktiga jobb och ska börja pensionsspara, men det finns så många olika ord och uttryck. Ett jag inte förstår är premiepension – vad är egentligen premiepension?

Povel på Advisa svarar: Premiepension är en del av den allmänna pensionen. Det är denna del som du själv kan välja att investera i valfria fonder från premiepensionsmyndigheten – PPM-fonder. Om du inte gör något val kommer premiepensionen automatiskt att investeras i AP7 Såfa, vilket är en kombination av statligt förvaltade fonder.

Så fungerar premiepension

När en person får pensionsgrundande inkomst betalas automatiskt 18,5 % av beloppet in till personens allmänna pension. Med pensionsgrundande inkomst menas exempelvis lön, A-kassa, sjukersättning och föräldrapenning.

Den största delen, 16 %, är allmän inkomstpension medan 2,5 % är premiepension. Detta visas via illustrationen nedan. Hur stort belopp som avsätts till premiepensionen varje år beror alltså på hur stor pensionsgrundande inkomst personen har.

Illustration av pensionens olika delar från Pensionsmyndigheten.se.

Premiepension är den del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka gällande hur summan ska investeras. Dessa val sker via PPM. Läs vidare så berättar vi hur det fungerar!

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är PPM?

PPM, premiepensionsmyndigheten, är den myndighet som administrerar premiepensionen. Det är därmed via deras hemsida, pensionsmyndigheten.se, som det går att se intjänad premiepension samt i vilka fonder som beloppet är investerat i.

Byte av fonder

Genom att logga in på pensionsmyndigheten.se går det att välja vilka fem fonder som premiepensionen ska investeras i. Det går att byta fonder obegränsat antal gånger och även välja procentuell fördelning av innehavet mot de olika fonderna. Om något aktivt val inte sker kommer pengarna att automatiskt investeras i statens investeringsalternativ, AP7 Såfa.

I inloggat läge går det även att se det totala värdet av premiepensionen, värdeutvecklingen av valda fonder samt procentuell avgift på dessa.

Läs också: När kan man gå i pension?

Så sker utbetalning av premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen vilket innebär att den börjar betalas ut i samband med din första pensionsutbetalning.

Ansökan

Ansökan om utbetalning av allmän pension sker via pensionsmyndigheten.se och bör ske minst tre månader innan första utbetalningen önskas. Som tidigast kan utbetalning väljas från och med den månad då personen fyller 63 år. För personer födda före 1960 är den lägsta utbetalningsåldern 62 år. På pensionsmyndigheten.se finns en tjänst som visar ungefärlig pension beroende på vid vilken ålder som pensionen börjar tas ut.

Uttag

I ansökan går det att ange hur stor del av pensionen som önskas, exempelvis 50 % eller 100 %. Uttag måste ske i lika stora delar från de olika delarna som den allmänna pensionen består av, det vill säga inkomstpension, tilläggspension, inkomstpensionstillägg och garantipension. Oavsett val kan utbetalning av premiepensionen väljas. Det går även att ta en paus på utbetalningarna.

Fondförsäkring eller Traditionell försäkring

När du ansöker om att ta ut din pension finns även två alternativ gällande hur pengarna ska investeras under uttagsperioden.

Det första alternativet är att låta beloppet vara kvar i valda fonder, varpå uttag sker löpande varje månad. Detta med målet att fonderna ska öka ytterligare i värde under de år som utbetalning sker. Det kallas för att pengarna förvaltas inom en fondförsäkring.

Det andra alternativet är att flytta beloppet till en traditionell försäkring som är förvaltad av Pensionsmyndigheten. Med traditionell försäkring garanteras ett lägsta belopp per månad av myndigheten. Men det kan även bli högre beroende på vilken återbäringsränta som uppnås via förvaltningen.

Överföra premiepension till partner

Det går att överföra intjänad premiepension till en partner via två olika sätt.

Överlåtelse av premiepensionsrätt

Inom ett gift par kan framtida premiepensionsrätt överlåtas till varandra. Det är exempelvis vanligt om en av personerna har betydligt högre lön och därmed får en större summa avsatt till pensionen varje månad. Genom att överföra pensionsrätten jämnas skillnaden ut något.

Efterlevandeskydd

Vid ansökan om utbetalning av premiepensionen går det att oftast att välja efterlevandeskydd. Skulle personen avlida före sin maka, make eller registrerad partner kommer resterande del av premiepensionen att betalas ut till den partnern. Men väljs detta alternativ betalas en något lägre pension ut. Utan efterlevandeskydd går pengarna tillbaka till staten och fördelas via det allmänna pensionssystemet.

För att efterlevandeskydd ska kunna väljas krävs att paret är eller har varit gift, alternativt har eller har haft barn tillsammans.

Vanliga frågor och svar – Premiepension

Får man premiepension livet ut?

Ja, premiepensionen är en del av den allmänna pensionen – vilken betalas ut livet ut.

Vad händer med premiepension vid dödsfall?

Vid dödsfall kommer premiepensionen att bli så kallade arvsvinster. Det betyder att de tillfaller andra personer i samma ålder så att de kan få pension livet ut. Väljs däremot efterlevandeskydd ärvs premiepensionen av partnern.

Hur mycket får man i premiepension?

Storleken på din premiepension beror primärt på hur stor pensionsgrundad inkomst som du haft under livet. Dessutom påverkas summan av avkastning på fonderna som investering skett i. Hur stor premiepensionen är kan ses på pensionsmyndigheten.se.

Vad är skillnaden mellan premiepension och tjänstepension?

Premiepension är 2,5 %-enheter av de 18,5 % som enligt lag måste avsättas till allmänna pensionen vid utbetalning av pensionsgrundande inkomst. Tjänstepension är en pensionsdel som betalas av arbetsgivaren men är frivillig. Det finns därmed arbetsgivare som inte betalar tjänstepension.

Här är ett urval av våra 40 samarbetspartners

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare