Fråga Advisa:

När kan man gå i pension?

Jag är 62 år och har jobbat mig till en rätt bra tjänstepension. När kan jag gå i pension och ändå skäligt med pengar för att klara mig varje månad?

Povel på Advisa svarar:

Den allmänna pensionen kan du börja ta ur tidigast vid 63 års ålder. Men med ett stort privat sparande kombinerat med tjänstepension – som kan tas ut vid 55 års ålder – kan det vara möjligt för dig att gå i pension tidigare. Läs vidare så beskriver vi de olika pensionsdelarna och vid vilken ålder det går att få dem utbetalda.

 

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Uttag av allmän pension

Den allmänna pensionen, inkomstpension, kan tas ut från och med att personen fyllt 63 år. Personer som är födda 1960 kan däremot ta ut den allmänna pensionen redan från 62 års ålder.

Ansökan om uttag bör skickas in minst tre månader innan uttag önskas ske. I ansökan anges om 25 %, 50 %, 75 % eller 100 % av den allmänna pensionen önskas betalas ut löpande. Det är möjligt att ändra detta i efterhand samt ta paus i utbetalningen av den allmänna pensionen.

Premiepension

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen och kan därmed tidigast tas ut vid 63 års ålder. Däremot kan uttag ske separat från övriga delar av den allmänna pensionen. Det går exempelvis att enbart ta ut premiepensionen och vänta med inkomstpensionen, eller tvärtom.

Garantipension och inkomstpensionstillägg

Personer som är berättigad garantipension eller inkomstpensionstillägg kan få detta utbetalt från 66 års ålder. Detsamma gäller bostadstillägg. År 2023 gällde att personer födda 1957 kunde få ut dessa pensionsdelar från 65 års ålder.

Läs också: Hur mycket ska man pensionsspara?

Tjänstepension

När tjänstepensionen kan tas ut beror på vilket kollektivavtal som arbetsgivaren är ansluten till. Det kan exempelvis innebära följande alternativ:

  • Automatisk utbetalning från 65 års ålder
  • Uttag kan ske från 55 års ålder
  • Uttag kan ske från 61 års ålder

Uttaget kan antingen ske löpande under livstiden eller under en begränsad tid, exempelvis 5, 10 eller 20 år. När utbetalning av tjänstepension har påbörjats går det inte att stoppa detta. Detta till skillnad mot utbetalning av allmän pension.

Läs också: Lån för pensionärer – få lån som pensionär till bra villkor

Privat pensionssparande

När eventuellt privat pensionssparande kan tas ut beror på vilken sparandeform som används.

Pensionsförsäkring eller IPS

Sparande i pensionsförsäkring eller IPS kan tidigast tas ut från 55 års ålder.

Eget privat sparande

Många väljer att ha ett privat pensionssparande i aktier och fonder inom ett ISK eller en kapitalförsäkring. Uttag från dessa kan ske i valfri ålder då de inte är bundna till pensionen.

Hur påverkar åldern pensionen?

Genom att vänta med uttag av pensionen i några år kan månadsbeloppet höjas med flera tusen kronor. Detta utifrån att fortsatt arbete skapar mer avsättningar till pensionen samt att det totala pensionsbeloppet betalas ut under färre antal år.

Pensionsmyndigheten anger att månadsutbetalningen kan öka med 6 – 11 % för varje år som uttag av pensionen skjuts upp. Detta visas tydligt i tabellen nedan, vilken illustrerar en person som har bruttolön på 35 500 kronor och som väljer att gå i pension vid olika hög ålder.

 

Pensionsålder Månadsutbetalning
64 år 20 700 kronor
65 år 22 300 kronor
66 år 24 200 kronor
67 år 26 300 kronor
68 år 28 000 kronor
69 år 30 000 kronor
70 år 32 200 kronor

 

Beräkningar kring framtida månadsbelopp kan ske på Mina sidor på Pensionsmyndighetens hemsida. För personer som är 54 år eller äldre finns tjänsten ”Uttagsplaneraren” aktiverad. Den kan användas för att testa hur pensionen påverkas beroende på uttagens storlek och tid för uttag.

Läs också: Seniorlån

Riktålder och höjning av pensionsålder

Riktålder kommer att tillämpas från och med 2026. Det är en framräknad ålder, utifrån medellivslängden i Sverige, som påverkar när pensionen tidigast kan betalas ut.

Riktåldern kommer att beräknas varje år och påverka pensionsåldern sex år efter beräkningsåret. Om riktåldern höjs år 2030 kommer alltså pensionsåldern att höjas år 2036. Höjningen får ske med ett år per tillfälle men enbart om höjning inte skett de tre senaste åren. Uttag av allmän pension kommer tidigast att kunna ske tre år före riktåldern.

Eftersom den genomsnittliga livslängden ökar kommer alltså ålder för uttag av allmän pension att gradvis skjutas framåt.

Höjd riktålder

För 2020, 2021 och 2022 är riktåldern uträknad till 67 år. Det innebär att uttag av allmän pension, från 2026, kan ske tidigast vid 64 års ålder.

Läs också: Fördelar med att jobba kvar i pensionsålder

Vanliga frågor och svar – Gå i pension

Kan man gå i pension vid 55 års ålder?

Beroende på avtal kan tjänstepensionen i vissa fall tas ut vid 55 års ålder. Den allmänna pensionen kan däremot inte tas ut förrän vid 63 års ålder.

Hur mycket förlorar man på att gå i pension vid 62?

Hur mycket man förlorar på att gå i pension vid 62 års ålder beror bland annat på inkomst och hur det första pensionsåret finansieras. Det går nämligen inte att få ut allmän pension före 63 års ålder.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare