Ordlista:

Bruttolön

Bruttolön är lönebeloppet innan skatt och avgifter är betalda. Det är den lön som nämns vid exempelvis löneförhandlingar och vid ansökan om ersättning från Försäkringskassan eller A-kassan. Här i texten presenteras skillnaden på brutto- och nettolön samt hur nivåerna beräknas.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är bruttolön?

Bruttolön är arbetstagarens totala lön före skatter och avgifter är betalda. Beloppet omfattar därmed:

  • Månadslön (netto)
  • Semesterersättning
  • Eventuella beskattningsbara förmåner
  • Sociala avgifter
  • Arbetsgivaravgifter (Egenavgifter för egenföretagare)
  • Preliminärskatt

Oftast anges att bruttolön betyder ”lön före skatt” vilket alltså delvis är felaktigt eftersom det även är en del avgifter betalas från detta belopp.

Arbetsgivare betalar in skatt

Det är i regel arbetsgivaren som betalar in skatter och avgifter till Skatteverket. Den summa som betalas ut till arbetstagarens bankkonto är därmed nettolön.

På lönespecifikationen ska det tydligt framgå personens bruttolön, belopp som betalats in i skatter och avgifter samt nettolönen, dvs. det belopp som betalats ut till personens bankkonto.

Netto- och bruttolön

Skillnaden mellan bruttolön och nettolön är alltså om lönenivån presenteras före eller efter skatter och avgifter är betalda. När lönenivåer jämförs mellan olika yrken är det brutto som anges. Det är även brutto som anges inom löneförhandlingar samt när ersättningar söks från exempelvis Försäkringskassan eller A-kassan.

4 faktorer som påverkar nettolönen

Två personer med exakt samma bruttolön kan ändå få något olika nettolön. Detta exempelvis beroende på var i landet de bor samt om de är med i Svenska kyrkan eller inte.

1. Kommunalskatt

Kommunalskatten är olika inom Sveriges kommuner. Kommunalskatten beräknas på bruttolönen efter att eventuella grundavdrag har dragits bort. Exempel på skattenivåer visas nedan:

Ort: skattenivå

Stockholm:  29,82 %

Dorotea: 35,15 %

Österåker: 28,98 %

Sollentuna: 30,24 %

Visste du! År 2023 hade Dorotea högsta kommunalskatten i landet medan Österåkers kommun hade lägsta.

2. Medlemskap i svenska kyrkan

För de personer som är med i Svenska kyrkan dras en procentuell avgift på bruttolönen som går till kyrkans verksamhet. Det är även möjligt att ange att kyrkoavgiften ska gå till ett annat samfund. De som går ur Svenska kyrkan betalar inte denna avgift.

3. Statlig inkomstskatt

Personer med en årlig bruttolön på minst 598 500 kronor, cirka 51 200 kronor per månad, betalar även en statlig inkomstskatt som är på 20 %. Denna skatt dras på det belopp som överstiger 598 500 kr.

Överstigande belopp beskattas därmed med 20 % statlig inkomstskatt och ca 30 % kommunalskatt istället för enbart med kommunalskatten. Nivån för att behöva betala statlig inkomstskatt kan ändras år från år. Exempelvis var det 540 700 kronor år 2022.

Nästa år, 2024, har man beslutat att pausa inflationsjusteringen av inkomstskatten – och den kommer därför vara kvar på samma nivå som under 2034.

4. Skattefritt belopp

Studerande kan tjäna upp till en specifik summa brutto utan att någon skatt behöver betalas. Nivån förändras år från år och var för deklarationsåret 2023 på 20 200 kronor. De som beräknar tjäna under denna nivå anger detta till arbetsgivaren vilket innebär att de inte behöver skicka in information till Skatteverket och någon skatt därmed inte heller behöver betalas.

Läs mer: Medellön i Sverige

Beräkna bruttolön

Följande beräkningar utgår från en person som bor i Stockholm samt är medlem i Svenska kyrkan. Beräkningen baseras på skattetabell 31.

Nettolön Bruttolön
10 000 kr 11 595 kr
20 000 kr 25 135 kr
30 000 kr 39 264 kr
40 000 kr 56 947 kr
50 000 kr 78 719 kr

 

Läs också: Disponibel inkomst

Räkna ut bruttolön & nettolön

Följande beräkning utgår från en person som bor i Stockholm, har en lön på 30 000 kronor brutto samt är medlem i Svenska kyrkan.

 

Bruttolön 30 000 kr*
Kommunalskatt (29,82 %) 8568 kr
Statlig skatt 0 kr (Uppstår enbart vid årlig lön på minst 540 700 kronor)
Jobbskatteavdrag + 2281 kr
Kyrkoavgift – 281 kr
Begravningsavgift – 48 kr
Public Service Avgift – 112 kr
Skatter och avgifter 6728 kr
Nettolön = 23 272 kr

För en person som har en bruttolön på 30 000 kronor kommer arbetsgivaren att betala ca 39 426 kronor per månad, vilket motsvarar drygt 30 %. Detta eftersom även arbetsgivaravgift tillkommer.

*På detta belopp dras automatiskt ett grundavdrag på 1267 kronor vilket innebär att beskattningsbar lönenivå beräknas till 28 733 kronor

Vad påverkas av bruttolönen?

Bruttolönen påverkar både vilka bidrag och ersättningar som går att få samt personens totala kreditvärdighet. Kreditvärdigheten påverkar i sin tur möjligheten att få lån.

Bruttolön vid bidrag och ersättningar

Det är bruttolönen som anges vid ansökan om bidrag och ersättningar från exempelvis Försäkringskassan, A-kassan och andra myndigheter. Detta förutsatt att de ansökta bidragen är inkomstprövade.

Bruttolön vid lån och krediter

Vid ansökan om lån och krediter genomförs en kreditupplysning där det bland annat framgår personens bruttolön föregående inkomstår. Det är utifrån detta belopp som långivaren beräknas om personen förväntas kunna återbetala lånet eller inte.

Vid ansökan av privatlån kan du också behöva att ange din nuvarande lön, då anger du din totala bruttolön.

Hur mycket kan du låna?

Hur stort belopp som kan lånas ut beror därmed delvis på personens deklarerade bruttolön. Hur stor lön som krävs kan däremot variera mellan olika långivare. Att jämföra flera långivare handlar därmed både om att jämföra deras räntor samt att se hur stort belopp de kan låna ut.

Vanliga frågor och svar - Bruttolön

Vad är ack. bruttolön?

Ack. bruttolön är förkortning för ackumulerad bruttolön och anger totalt bruttobelopp som tjänats in under innevarande kalenderår.

Vad är bruttolönavdrag?

Bruttolönavdrag innebär att arbetstagaren får en lägre bruttolön och istället får vissa förmåner. Det kan vara bil på jobbet eller extra semester. Denna lösning väljs exempelvis utifrån vissa skattemässiga fördelar.

Vad är marginalskatt?

Marginalskatt är ingen skatt utan ett begrepp som anger högsta procentuell skatt som betalas på personens lön. En person som betalar statlig inkomstskatt har en marginalskatt på cirka 50 %.

Vad är kontant bruttolön?

Kontant bruttolön innebär att de löneersättningar som förväntas betalas ut av personens arbetsgivare. Exempelvis ingår månadslön, sjuklön och semesterlön. Däremot ska exempelvis inte kyrkoskatt eller arbetsgivaravgift räknas med.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare