Ordlista:

Grundavdrag

Grundavdrag är ett skatteavdrag som minskar beskattningsbar årlig inkomst. Det avgör därmed även hur mycket du kan tjäna innan skatt behöver betalas. Avdraget är även utformat för att minska skattetrycket för personer med låg inkomst. Lär mer om grundavdrag, hur det beräknas och hur detta påverkar din slutgiltiga skatt.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
De flesta långivarna erbjuder en återbetalningstid på max 15 år. Dessa långivare kommer erbjuda dig max 15 år som återbetalningstid, oavsett om du ansöker om längre tid.
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Lån att samla: 310 000 kr

Om du har fler än ett syfte för lånet, ange det huvudsakliga syftet. "Tjänster" kan vara t.ex. bröllop, fest eller städuppdrag
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är grundavdrag?

Grundavdraget är ett skatteavdrag som automatiskt beräknas, och presenteras, på deklarationen. Det minskar personens totala beskattningsbara inkomst och därmed skatt som förväntas betalas.

Exempel 1:

En ungdom har sommarjobbat och tjänat 23 000 kronor. Eftersom arbetsgivaren sänder in allt underlag för detta till Skatteverket kommer summan presenteras på kommande års deklaration. På denna nivå är grundavdraget samma som intjänad inkomst, alltså 23 000 kronor. Efter avdrag har personen en beskattningsbar inkomst på 0 kronor, vilket alltså betyder att någon skatt inte behöver betalas. Läs mer om hur mycket du kan tjäna utan att betala skatt.

Exempel 2:

En vuxen person tjänar 150 000 kronor per år. Grundavdraget på den nivån, år 2023, är 40 500 kronor. Efter att den summan räknats bort behöver personen bara betala skatt på 109 500 kronor.

Grundavdrag och skatt

I deklarationen framgår din deklarerade inkomst. Det är från denna summa som ett grundavdrag automatiskt räknas bort. Därefter beräknas hur stor skatt som ska betalas. Grundavdraget innebär alltså att total summa att betala i skatt minskas.

Läs också: Disponibel inkomst

Lägsta nivå för skatt

Nivån på grundavdraget avgör lägsta inkomsten som krävs för att skatt ska behöva betalas. År 2022 är gränsen på 22 200 kronor. Det betyder att personer som har en deklarerad årsinkomst, för 2023, på maximalt 22 200 kronor inte behöver betala någon skatt. Orsaken är att avdraget i dessa fall är lika stort som den deklarerade inkomsten. Alla som tjänar över denna nivå behöver alltså betala skatt.

Minskad skatt vid låg inkomst

Avdraget är även anpassat för att minska skattetrycket för personer med låg inkomst. Högst avdrag, år 2023, får personer med en inkomst på mellan 131 200 kronor och 151 100 kronor. Se fler exempel i tabellen nedan.

Minskad skatt för pensionärer

Via förhöjt grundavdrag ges personer över 65 år ett lägre skattetryck. Det gör det även extra fördelaktigt att arbeta vidare då de som fortsätter att arbeta vid 66 års ålder enbart betalar 8 % i skatt. Detta tack vare högre grundavdrag samt ett förstärkt jobbskatteavdrag. Tabell på förhöjt skatteavdrag presenteras längre ner i artikeln.

Läs också: Förmögenhetsskatt

Grundavdrag 2023

I tabellen nedan visas gällande belopp för 2023. Med fastställd inkomst menas årsinkomst enligt godkänd deklaration av Skatteverket. Tabellen visar enbart ett par exempel på olika inkomstnivåer. Komplett tabell finns på Skatteverkets hemsida.

Som tabellen visar ökar alltså grundavdraget utifrån deklarerad inkomst. Detta upp till en årsinkomst på 131 200 kronor – 151 100 kronor varpå det sedan minskas successivt.

 

Fastställd inkomst från Fastställd inkomst till Grundavdag
0 22 200 kronor Fastställd inkomst
22 300 kronor 52 400 kronor 22 300 kronor
52 500 kronor 52 900 kronor 22 400 kronor
130 500 kronor 130 900 kronor 38 000 kronor
142 900 kronor 163 500 kronor 40 500 kronor
163 600 kronor 164 500 kronor 40 400 kronor
378 600 kronor 379 500 kronor 18 900 kronor
379 600 kronor 380 500 kronor 18 800 kronor
413 600 kronor 15 400 kronor

Här kan du läsa mer om bruttolön och nettolön och vad som påverkar dem.

Förhöjt grundavdrag för pensionärer 2023

Förhöjt grundavdrag infördes 2009 och är en skattelättnad för personer som är över 65 år. I praktiken börjar det däremot gälla inkomståret som personen fyller 66 år. Denna gräns kommer däremot att ändras till 67 år från och med 2023. Ofta benämns det som ”förhöjt avdrag för pensionärer” men det enbart knutet till åldern.

Det förhöjda avdraget är medräknat i de tabeller som Skatteverket tillhandahåller till arbetsgivare. Det påverkar därmed automatiskt den lön som betalas ut av arbetsgivaren utan att personen behöver ansöka om högre nivåer.

Läs också: Vad är moms?

I tabellen nedan visas förhöjt grundavdrag för personer över 65 år. Tabellen visar enbart ett par exempel på olika inkomstnivåer. Komplett tabell finns på Skatteverkets hemsida.

Som tabellen visar ökar alltså det förhöjda grundavdraget (i kronor och ören) beroende på årsinkomst. Högst avdrag ges till personer med fastställd årsinkomst från 426 900 kronor till 602 800 kronor. Därefter minskas det successivt ner till som minst 15 400 kronor.

 

Fastställd inkomst från Fastställd inkomst till Grundavdrag
0 58 200 kronor Fastställd inkomst
58 400 kronor 58 700 kronor 58 400 kronor
67 300 kronor 67 600 kronor 60 700 kronor
390 200 kronor 391 000 kronor 123 700 kronor
423 900 kronor 602 800 kronor 127 700 kronor
602 900 kronor 603 000 kronor 127 600 kronor
1 914 200 kronor 1 915 900 kronor 15 600 kronor
1 916 000 kronor 1 917 600 kronor 15 500 kronor
1 917 700 kronor Uppåt 14 400 kronor

Så beräknas grundavdraget

Nivån på grundavdrag samt förhöjt grundavdrag justeras årligen. Detta utifrån att summan baseras på fastställt prisbasbelopp för gällande inkomstår. Prisbasbeloppet för 2023 är 52 200 kronor. Exakt hur grundavdraget räknas ut framgår i 63:e kapitlet i Inkomstskattelag (1999:1229).

I tabellen nedan visas citat från Inkomstskattelag 1999:1229. Detta är enbart exempel för att visa beräkningsmodellen.  Även förhöjt grundavdrag beräknas på ett liknande sätt även om nivåerna är annorlunda.

 

Fastställd inkomst från Fastställd inkomst till Grundavdrag
0 prisbasbelopp 0,99 prisbasbelopp 0,423 prisbasbelopp
0,99 prisbasbelopp 2,72 prisbasbelopp 0,423 prisbasbelopp ökat med 20 procent av det belopp med vilket den fastställda förvärvsinkomsten överstiger 0,99 prisbasbelopp
2,72 prisbasbelopp 3,11 prisbasbelopp 0,77 prisbasbelopp minskat med 10 procent av det belopp med vilket den fastställda förvärvsinkomsten överstiger 3,11 prisbasbelopp

Krav

För att vara berättigad till detta skatteavdrag krävs följande:

Bott i Sverige under hela inkomståret.

Personen ska ha bott i Sverige under hela deklarerade inkomståret. Det finns däremot vissa undantag. Om en persons inkomster till minst 90 % är skattepliktiga i Sverige finns rätten till grundavdrag även om personen inte bott i Sverige under hela denna period. Det krävs i detta fall att information om detta lämnas under ”Övriga upplysningar” på deklarationen.

En person som bara delvis bott i Sverige under inkomståret får reducerat belopp. Det beräknas till 1/12 av 0,293 prisbasbelopp per månad som personen bott i Sverige.

Haft deklarerad inkomst.

Eftersom det är ett skatteavdrag påverkar det hur stor skatt en person ska betala. Om personen däremot inte haft någon deklarerad inkomst kan inte något avdrag ske.

Ej enbart inkomst från passiv näringsverksamhet

En person som enbart har deklarerad inkomst från passiv näringsverksamhet får inte del av grundavdraget.

Vanliga frågor och svar – Grundavdrag

Vad är grundavdrag i deklarationen?

I deklarationen presenteras deklarerad årsinkomst samt uträknat grundavdrag. Avdraget anges automatiskt och gör att skattepliktigt belopp blir mindre.

Vad är fribelopp?

Ibland benämns beloppet som kan tjänas per år utan att skatt behöver betalas för fribelopp. Det är däremot inte ett begrepp som Skatteverket använder i detta sammanhang.

Vad är grundavdrag på lön?

Arbetsgivare utgår från Skatteverkets tabeller när skatten beräknas på kommande löneutbetalningar. Nivån avgörs både av förväntad årsinkomst och ålder.

Får dödsbon grundavdrag vid deklaration?

Nej, ett dödsbo får inte något grundavdrag från och med året efter dödsfallsåret.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare