Ordlista:

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är hushållets totala inkomster efter skatt. Begreppet visar därmed hur stor summa som hushållet kan använda för konsumtion eller sparande under ett år. Läs mer om disponibel inkomst, skillnaden mellan nominell inkomst och realinkomst samt statistik över disponibel inkomst i Sverige.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är disponibel inkomst?

Den disponibla inkomsten för en privatperson är dess totala inkomst, efter skatt, via exempelvis förvärvsarbete, bidrag och pension. Det finns flera beräkningsmodeller att använda för att räkna ut de svenska hushållens disponibla inkomst. Sker det via inkomst- och taxeringsregistret ingår även kapitalvinster inom detta begrepp.

Disponibel inkomst är alltså den summa som kommer in på bankkontot och som personen kan disponera till hyra, mat, sparande och annat.

Nominell inkomst eller realinkomst

När disponibel inkomst presenteras med statistik kan det ske med eller utan att summan är inflationsjusterad. Det brukar anges som nominell lön eller reallön.

Nominell lön

Disponibel inkomst utan hänsyn till inflation kallas för nominell. Om den genomsnittliga löneökningen är 4 % efter skatt kommer den nominella disponibla inkomsten öka med 4 %. En person som tidigare hade 200 000 kronor i årslön har i detta fall 208 000 kronor. Denna statistik tar alltså inte hänsyn till hur mycket köpkraft som dessa 208 000 kronor har.

Reallön

Inflationsjusterad lön kallas för reallön. Om den allmänna prisnivån ökar med 5 % och löneökning sker på 4 % innebär det en lägre reallön än föregående år. Denna statistik tar alltså hänsyn till prisförändringarna och visar om hushållet har fått mer eller mindre köpkraft mot föregående år.

Läs också: Nettolön

Exempel – 1980-talet med högre löner och hög inflation

Under 1980-talet hade Sverige en period av hög inflation och kraftigt ökade löner. De ökade lönenivåerna innebar att den nominella disponibla inkomsten ökade ovanligt mycket. Men på grund av den höga inflationen påverkades inte reallönen i någon större grad. Med andra ord fick inte invånarna någon större köpkraft.

Så används begreppet disponibel inkomst

Disponibel inkomst används bland annat för att påvisa inkomstförändringar och inkomstfördelning i samhället. Detta utifrån att det är den summa som hushållen har att disponera för konsumtion eller sparande.

För att påvisa ekonomisk standard

Ett exempel då begreppet används är för att avgöra vilka hushåll som har låg ekonomisk standard. Bland annat kan detta ligga till grund för vilka som är berättigade till vissa bidrag. År 2021 var gränsen för en ensamstående person utan barn på 13 913 kronor och för samboende med ett barn 21 147 kronor.

För att se storleken av boendekostnader

I statistik över hushållens boendekostnader används disponibel inkomst för att visa hur stor del av inkomsten som används för att betala boendet. År 2021 var genomsnittet 20,5 % men skillnaden var stor beroende på boendeform. Högst andel av inkomsten, 27,1 %, betalade boende i hyresrätter medan de som bodde i äganderätt betalade lägst, 16,2 %. Orsaken anges däremot inte vara olika hög boendekostnad utan att de som bor i hyresrätt generellt har lägre inkomst.

Disponibel inkomst i Sverige

När statistik över hushållens disponibla inkomst i Sverige presenteras beräknas detta genom att inkomsten hos samtliga hushåll summeras och sedan divideras med antal personer som är skrivna i Sverige.

Tabellen nedan visar hur den genomsnittliga disponibla inkomsten förändrats under åren 2018 och 2022. Statistiken presenteras i 2022 års priser vilket innebär att det är inflationsjusterat.

År 2022 var det femte tillfället under 2000-talet som en nedgång har skett i den inflationsjusterade disponibla inkomsten. Övriga år är 2001, 2008, 2011 och 2018.  Orsaken till nedgången detta år anses vara den höga inflation som Sverige hade under 2022.

Genomsnittlig disponibel inkomst för svenska hushåll 2018 – 2022

2018 334 700 kronor
2019 337 900 kronor
2020 339 400 kronor
2121 359 700 kronor
2022 345 000 kronor

Stora regionala skillnader

Det är relativt stora regionala skillnader i disponibel inkomst i Sverige. Ett exempel på de regionala skillnaderna är att genomsnittlig disponibel inkomst i Stockholm, år 2021, var 280 000 kronor. Detta medan den lägsta nivån var i Örebro och Blekinge på 219 000 kronor. Det innebär att genomsnittet i Stockholm var 27,8 % högre.

Vanliga frågor och svar – Disponibel inkomst

Hur räknar man ut sin disponibla inkomst?

Den disponibla inkomsten beräknas genom att alla inkomster efter skatt summeras.

Hur stor del av lönen ska gå till boende?

De svenska hushållen lägger cirka 20 % av sin disponibla inkomst på boende.

Vad är skillnaden på nettolön och disponibel inkomst?

Nettolön är enbart förvärvsinkomst efter skatt. Disponibel inkomst omfattar både förvärvsinkomst, bidrag, pension och övriga inkomster efter skatt.

Hur står del av den disponibla inkomsten bör gå till mat?

Enligt en undersökning från 2023 går cirka 15 % av vår disponibla inkomst till mat och livsmedel i snitt.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare