Fråga Advisa:

Vad är marginalskatt?

När man diskuterar lön och skatt hör man ibland ordet marginalskatt. Men jag har aldrig förstått vad den termen innebär – vad är marginalskatt?

Povel på Advisa svarar:

Marginalskatt är den procentuella skattenivån som betalas på den senaste intjänade hundralappen. Det är alltså inte en skatt utan ett begrepp som påvisar personens högsta skattenivå på dess inkomst.

Det vanligaste är att marginalskatt används som ett begrepp för att förklara att en person börjat betala statlig inkomstskatt. Personen har därmed fått en högre marginalskatt. Men begreppet kan även användas vid andra tillfällen.

Beräkna marginalskatt

Statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt betalas av personer som har en bruttoårsinkomst, efter grundavdrag, på över gällande brytpunkt. År 2023 var brytpunkten på 598 500 kronor för personer under 66 år. På den del av inkomsten som överstiger detta belopp betalas statlig inkomstskatt på 20 %. Personens högsta skattenivå, det vill säga marginalskatt, är då cirka 50 %.

Exempel:

Per har en årsbruttolön på 700 000 kronor år 2023. Brytpunkten inklusive grundavdraget på 15 400 kronor blir 613 900 kronor, och därför betalar han, utöver ordinarie 30 % i skatt, även 20 % i statlig inkomstskatt på 86 100 kronor. Det är alltså beloppet över brytpunkten. Därmed har han en marginalskatt på 50 %.

Löneökning

Även en löneökning kan påverka marginalskatten. Detta förutsatt att det belopp som personen får i löneökning har högre skattesats än tidigare lönebelopp.

Exempel:

Anna tjänar 30 000 kronor brutto och betalar 10 000 kronor i skatt. Hennes marginalskatt är i detta fall 30 %. Året efter höjs hennes lön till 33 000 kronor. Av olika skattetekniska skäl behöver hon betala 40 % på löneökningen. Eftersom löneökningen, på 3 000 kronor, är hennes senast intjänade tusenlappar har hon en marginalskatt på 40 %.

Vid de flesta tillfällen betalas samma skatt vid en löneökning, förutsatt att personen inte når över skiktgränsen. Generellt innebär alltså höjd marginalskatt att personen betalar statlig inkomstskatt.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Marginalskatt gräns 2024

För inkomståret 2024 är gränsen för statlig inkomstskatt, efter att grundavdrag har räknats bort, på 598 500 kronor brutto. Denna gräns kallas skiktgräns och justeras årligen och presenteras på Skatteverkets hemsida. I korthet betalas alltså 20 % statlig inkomstskatt på den inkomst som överstiger 598 500 kronor.

Skatt utifrån brytpunkt

Skiktgränsen anger alltså inkomstnivån efter grundavdrag. Det är däremot ofta enklare att beräkna gränsen för statlig inkomstskatt utifrån brytpunkten, vilket är före grundavdraget är borträknat. Detta eftersom de flesta vet sin bruttolön men inte vet nivån på grundavdraget. Brytpunkten varierar beroende på ålder.

Personer som inte fyllt 66, den sista december under föregående år, har brytpunkt på 613 900 kronor. Personer som har fyllt 66 år, senast sista december 2022, har brytpunkt på 683 200 kronor under 2023. Den stora skillnaden beror på att grundavdraget är olika stort.

Läs också: Förmögenhetsskatt

Gränsen för marginalskatt och statlig inkomstskatt inte höjd till 2024

Till 2024 har regeringen beslutat att pausa den årliga, lagstadgade inflationsjusteringen av den statliga inkomstskatten. Det innebär att gränsen för marginalskatt fortsätter att vara 598 500 kronor under 2024 – eller drygt 51 000 kronor i månaden.

Skulle man höjt den enligt inflationen som man brukar skulle i stället gränsen bli runt 57 000 kronor i månaden.

Vanliga frågor och svar – Marginalskatt

När betalar man 50 % i marginalskatt?

Du betalar cirka 50 % i marginalskatt om din totala årsbruttolönen överstiger brytpunkten för statlig inkomstskatt. Brytpunkten är 598 500 kronor.

Hur vet man vilken marginalskatt man har?

Enklast sker kontroll av marginalskatt i Skatteverkets skattetabeller. Dessa visar hur stor skatt som dras beroende på bruttoinkomst under året. De kan även användas för att kontrollera marginalskatt inför eventuell löneökning.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
MedMera Bank logotyp
Visa fler långivare