Ordlista:

Förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatt är en statlig skatt som beräknas på individens totala förmögenhet. Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 2007 och det är enbart ett fåtal länder i världen som fortfarande har denna skatt. Läs mer om förmögenhetsskatt, hur den tidigare beräknades i Sverige och varför den avskaffades.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är förmögenhetsskatt?

Förmögenhetsskatt innebär att beskattning sker av det totala, eller delar av, värdet av en persons nettoförmögenhet. Med nettoförmögenhet menas skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Så beräknas förmögenhetsskatt

Om en person äger ett hus som är värt 2 miljoner kronor och har lån på 500 000 kronor kommer det påverka nettoförmögenheten med 1,5 miljoner kronor. Utöver fastigheter kan exempelvis pengar på bankkonton, aktier och andra värdepapper räknas med i personens totala tillgångar.

Det vanligaste är att skatten enbart behöver betalas om personen har tillgångar som överstiger ett specifikt belopp. Innan Sverige avskaffade förmögenhetsskatten år 2007 var brytpunkten på 1,5 miljoner kronor per person.

Vilka länder har förmögenhetsskatt idag?

Olika former av förmögenhetsskatt infördes i flera europeiska länder under början av 1900-talet. Det var även nu som den svenska skatten började ta form. Synen på förmögenhetsskatten har sedan dess ändrats och under 1990-talet och i början av 2000-talet valde ett flertal länder att avveckla den. Bland annat togs den bort i Österrike 1994, Tyskland 1997 och i Frankrike 2018.

År 2022 var det bara tre europeiska länder som fortfarande hade förmögenhetsskatt, Norge, Spanien och Schweiz. I Frankrike, Italien, Belgien och Nederländerna fanns visserligen förmögenhetsskatt, men enbart på specifika tillgångar.

Förmögenhetsskatt i Sverige

År 1910 infördes en lag som reglerade att 1/60 av en persons förmögenhet skulle adderas till inkomsten inför att beskattning av inkomsten beräknades. Året efter infördes en förmögenhetsskatt som var helt separat från inkomstskatten. Sedan dess har lagändringar skett vid ett flertal tillfällen, varpå skatten helt avskaffades 2007.

Andra skatter fyller liknande funktion

Även om förmögenhetsskatten är avskaffad i Sverige finns skatter som delvis fyller en liknande funktion. Ett exempel är fastighetsskatten – som betalas årligen av fastighetsägare och beräknas på fastighetens värde.

Tidigare beräkning av skatten

Innan avskaffningen summerades en persons totala tillgångar i slutet av varje år. Bland annat omfattades värdet på bankkonton, fastigheter, aktier, fordon och privat dyrare egendom. Det fanns däremot flera undantag. Ett exempel är att beskattning av antikviteter inte behövde ske till egendomens marknadsvärde.

De personer, och vissa stiftelser samt ideella organisationer, som hade tillgångar på ett värde över 1,5 miljoner kronor omfattades av förmögenhetsskatten. För gifta eller sambopar var den gemensamma gränsen på 3 miljoner. Beskattningen var på 1,5 % av det belopp som översteg denna brytpunkt. En person som hade tillgångar för 2 miljoner kronor behövde därmed betala 1,5 % på 500 000 kronor, vilket är 7 500 kronor.

Förmögenhetsskatt på företag

Även förmögenhetsskatten för företag avskaffades 2007. I korthet innebar den att Skatteverket kunde beräkna totala värdet av ett företags tillgångar. Om de ansåg att företaget hade ett större kapital än företaget hade användning för fick ägarna betala en förmögenhetsskatt utifrån denna beräkning.

Ett av de mest kända tillfällena då Skatteverket använde denna regel var när artisten Magnus Ugglas privata förmögenhet blev upptaxerad med över 14 miljoner kronor år 2005. Händelsen blev känd som ”Lex Uggla”.

Läs också: Deklaration – 18 skatteavdrag du inte vill missa

Fördelar med förmögenhetsskatt

Det argument som främst används för att motivera förmögenhetsskatt är att det omfördelar förmögenheten i samhället. Detta från de allra rikaste till de som behöver det allra mest.

Främst brukar det vara socialistiska partier som kommer med förslag om införande av olika varianter av denna skatt. Ett exempel är att Socialdemokraterna, år 2021, hade ett förslag på en ny skatt som snabbt började kallas ”miljonärsskatt” i media.

Nackdelar med förmögenhetsskatt

Ett av de argument som låg bakom att Sverige avskaffade förmögenhetsskatten var risken att entreprenörer flyttade från Sverige och till länder med bättre skattemässiga villkor. Dessutom ansågs stora investeringskapital gå förlorade genom att investeringar istället prioriterades i andra länder.

Ett annat problem var att skatten i vissa fall behövde betalas av personer som inte hade resurser att betala den. Situationen kunde exempelvis uppstå för pensionärer som ägde fastigheter som gått upp mycket i värde. Det ökade värdet skapade högre förmögenhetsskatt, men med låg pension innebar det att vissa behövde sälja sitt boende för att kunna betala denna skatt.

Dessutom ansågs den dubbelbeskatta invånarna genom att inkomstskatt först betalades på förvärvsinkomst och sedan betalades förmögenhetsskatt på den kvarvarande summan.

Läs också: Skatteåterbäring – viktiga datum och tips

Skillnaden mellan förmögenhetsskatt och marginalskatt

Förmögenhetsskatt förväxlas ibland med marginalskatt men det är två helt olika skatter. Förmögenhetsskatt beräknas på en persons totala förmögenhet och tar inte någon hänsyn till inkomst. Detta medan marginalskatten enbart beräknas på personens årsinkomst.

År 2024 var gränsen för statlig inkomstskatt på 598 500 kronor. Vid en högre årsinkomst än på denna nivå betalades därmed 20 % statlig skatt, utöver aktuell kommunalskatt.

Vanliga frågor och svar – Förmögenhetsskatt

Vad menas med förmögenhetsskatt?

Förmögenhetsskatt är en statlig skatt som beräknas på en persons totala tillgångar.

Var går gränsen för förmögenhetsskatt?

När Sverige hade förmögenhetsskatt var gränsen på 1,5 miljoner per person. Skatten avskaffades däremot 2007.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
MedMera Bank logotyp
Visa fler långivare