Ordlista:

Årsinkomst

Din årsinkomst påverkar exempelvis vilka bidrag du har rätt till, nivåer på vissa avgifter och skatter samt både hur stort lån du kan få och dess amorteringsnivå. Lär dig mer om vad årsinkomst är, hur den beräknas och hur den påverkar din privatekonomi.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är årsinkomst?

Årsinkomst är en persons totala inkomst under ett år. Vanligtvis menas enbart förvärvsinkomst, alltså din taxerade inkomst (årslön). Vid exempelvis ansökan om ett lån eller för att beräkna kommunala avgiften för en förskoleplats är det enbart förvärvsinkomsten som räknas med.

Det finns däremot tillfällen då både förvärvsinkomst, bidrag och kapitalinkomster ska räknas med. Så är det exempelvis med CSN-bidraget. Det är alltså viktigt att kontrollera vad som ska inkluderas när årsinkomst ska anges till exempelvis långivare, Försäkringskassan, fackförbund eller CSN.

Räkna ut årsinkomst

Hur räknar man ut årsinkomst? Det beror framförallt på om du har tim-, vecko- eller månadslön eller en oregelbunden månadslön.

Årsinkomst vid fast inkomst

Årsinkomst = Fast månadslön x 12

Årsinkomst = Fast veckolön x 52

Årsinkomst = Fast timlön x 2080 

För att räkna ut årslön från timlön beräknas antalet arbetade timmar till 40 timmar per vecka multiplicerat med 52 veckor på ett år vilket blir 2080. Det blir inte exakt korrekt men generellt används 2080 vid denna uträkning.

Läs också: Disponibel inkomst

Vid varierande lön och eller provisionslön

Vid varierad inkomst beräknas din årslön utifrån genomsnittlig månadslön under de senaste månaderna. Har du exempelvis i genomsnitt haft en månadslön på 25 000 kronor per månad, under de fyra sista månaderna, kan 25 000 kronor multipliceras med 12 varpå årsinkomsten räknas ut.

Har du däremot haft ovanligt hög lön under de senaste månaderna bör istället en beräkning utgå från ”normal” nivå. Målet är alltså att kunna presentera en förväntad årsinkomst.

Räkna ut årsinkomst med OB och andra ersättningar

Årsinkomsten ska ofta anges inklusive OB, jour-ersättning, övertidsersättning och andra ersättningar som är utöver grundlönen. Eftersom nivåerna kan variera månad till månad sker en liknande uträkning som vid varierande inkomst (se ovan). Räkna alltså ut genomsnittlig månadslön, inklusive ersättningar, över en period och multiplicera detta med 12 för att få fram årslön.

Vid enskild firma

Driver du enskild firma är din årsinkomst samma som verksamhetens årsresultat. Din teoretiska månadslön är därmed årsresultat dividerat med 12.

Vad påverkas av årsinkomsten?

Årsinkomsten påverkar en persons privatekonomi i större omfattning än vad många tror. Detta genom att nivån bland annat påverkar bidrag, skatter och möjlighet att få låna pengar och hyra lägenhet.

Bidrag och ersättningar

Din årsinkomst avgör bland annat vilka bidrag som är möjliga att få ta del av. Det gäller exempelvis för bostadsbidrag och socialbidrag. I dessa fall finns en övre schablongräns som bland annat tar hänsyn till familjeförhållanden. Ett annat exempel är att CSN har en gräns för hur stor årsinkomst en person får ha för att vara berättigad till bidrag och lån från dem. Läs mer hos CSN.

Ytterligare ett exempel är A-kassa och sjukpenning vars ersättningsnivå beräknas till ca 80 % av din årslön. Detta däremot maximalt upp till ersättningstaket, som är 26 400 kronor före skatt under 2022.

Skulle din årsinkomst bli högre än vad du angett vid ansökan till bidrag kan du bli återbetalningsskyldig. Det är alltså viktigt att kontrollera förutsättningarna och kontakta myndigheter om inkomsten blir högre än förväntat. Bland annat påverkas följande ersättningar:

  • A-kassa
  • Sjukpenning
  • VAB
  • CSN
  • Föräldrapenning

Läs mer: Medellön i Sverige

Avgifter och skatter

Även vissa avgifts- och skattenivåer påverkas av din årsinkomst. Ett exempel på avgift som påverkas är den kommunala förskoleavgiften. Ett exempel på skatt är att din årslön påverkar om du behöver betala statlig inkomstskatt. Har du årslön på över 598 500 kronor för 2023 betalas 20 % statlig inkomstskatt på belopp över den summan. Det innebär ungefär 51 000 kronor i månaden.

Belopp och amortering på lån

När en långivare får in en låneansökan sker alltid en kreditupplysning varpå de ser personens deklarerade årsinkomst, alltså inkomsten tidigare år. Det är en faktor, av flera, som avgör personens kreditvärdighet samt hur stort belopp som banken kan låna ut.

På bolån kan även årsinkomsten vara avgörande för hur stor amortering som måste ske. Det skärpta amorteringskravet innebär att 1 procentenhet extra måste amorteras om låntagarens skuldkvot är lika med, eller mer, än 4,5.

Skuldkvot = Lånebelopp / Hushållets årsinkomst

Skuldkvot Lånebelopp Årsinkomst (hushåll) Månadsinkomst (hushåll)
5,2 2,500,000 kr 480,000 kr 40,000 kr
4,2 2,500,000 kr 600,000 kr 50,000 kr
3,5 2,500,000 kr 720,000 kr 60,000 kr
3,0 2,500,000 kr 840,000 kr 70,000 kr
2,6 2,500,000 kr 960,000 kr 80,000 kr
2,3 2,500,000 kr 1,080,000 kr 90,000 kr
2,1 2,500,000 kr 1,200,000 kr 100,000 kr

Tillgång till hyresrätter

Innan en hyresgäst får flytta in i en hyreslägenhet genomför de flesta hyresvärdar en kreditupplysning för att kontrollera att den förväntade hyresgästen har råd att betala hyran. Vilka nivåer som krävs varierar däremot kraftigt mellan olika hyresvärdar. Det finns exempelvis de som kräver att personen ska ha en årsinkomst som motsvarar minst 2 eller 4 gånger hyreskostnaden per år. Detta medan andra utgår från kravet att hyresgästen ska minst ha kvar ett belopp som motsvarar Kronofogdens normalbelopp efter att hyran är betald.

Läs också: Ekonomiskt oberoende

Ska brutto eller netto anges?

Om banker, myndigheter eller företag vill veta din årsinkomst är det nästan uteslutande bruttolön som efterfrågas. De använder sedan schablonnivåer för att räkna ut hur mycket du har kvar efter skatt, det vill säga nettolön.

Vanliga frågor och svar – Årsinkomst

Vad är sammanräknad förvärvsinkomst?

Sammanräknad förvärvsinkomst är ett begrepp som bland annat SCB (Statistiska centralbyrån) använder när de presenterar statistik på inkomstnivåer hos svenska befolkningen. Det innefattar ”alla skattepliktiga inkomster före skatt” så som lön och bidrag. Kapitalinkomster räknas inte med.

Går det att se sin egen årsinkomst?

På deklarationen presenteras samtliga inkomster så som lön och bidrag. Senaste deklarationen nås genom att logga in på Skatteverkets hemsida. Kom ihåg att deklarerad inkomst grundas på information från föregående kalenderår.

Ska brutto eller netto anges till Försäkringskassan?

Till Försäkringskassan ska brutto, dvs före skatt, anges. Läs mer om bruttolön här.

Vad är skillnaden mellan årsinkomst brutto och netto?

Skillnaden mellan brutto och netto är om årsinkomst före eller efter skatt anges. Brutto är före och netto efter. Netto är därmed den summa som personen får in på sitt konto eftersom det är arbetsgivares och myndigheters ansvar att betala in skatten.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare