Blogg:

Vill du bli ekonomiskt oberoende? Så funkar det

Ekonomiskt oberoende innebär att en person kan leva på avkastningen från egna investeringar. Därmed finns inte längre något behov av lön eller förvärvsinkomst. Här kan du läsa mer om att bli ekonomiskt oberoende, vilken summa som krävs samt hur sparkvot används för att beräkna tidsaspekten.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

När är man ekonomiskt oberoende?

Den vanligaste definitionen av att vara ekonomiskt oberoende är att kunna leva på avkastningen från eget kapital. Detta via exempelvis ränta, aktieutdelningar eller värdeökning på olika tillgångar.

Hur stort belopp som krävs för att vara ekonomiskt oberoende är därmed individuellt och beror främst på hur stora kostnader du har varje år. En vanlig beräkningsmodell är att använda 4 %-regeln som presenteras nedan.

4 %-regeln ger summa för att uppnå ekonomiskt oberoende

Med 4 %-regeln beräknas hur stort belopp du behöver ha för att kunna leva på ränta och annan avkastning. Detta förutsatt att ditt kapital ger en genomsnittlig årlig avkastning på 4 %. I detta fall beräknas alltså att några uttag inte sker från sparkapitalet utan enbart av den avkastning som kapitalet årligen ger. Eftersom 4 % är samma sak som 1/25 blir formeln enligt följande:

Exempel:

En person har månatliga utgifter på 20 000 kronor, vilket innebär 240 000 kronor per år. Denna summa multipliceras med 25 vilket blir 6 000 000 kronor. Om detta kapital ger en årlig genomsnittlig avkastning på 4% är det 240 000 kronor. Med andra ord lika stor summa som personen har i årliga utgifter i dag.

Sparkvot visar tid som krävs för ekonomisk frihet

Sparkvot är andelen av din inkomst som du sparar varje månad. En person med 30 000 kronor efter skatt, som sparar 3 000 kronor varje månad, har en sparkvot på 10 %. Sparkvoten visar även hur lång tid det tar innan du uppnår ett kapital som gör att du är finansiellt fri.

I tabellen nedan visas hur lång tid det tar att nå målet utifrån olika hög sparkvot. I detta fall sker beräkningen med 5 % årlig avkastning. Kom ihåg att beräkningen bygger på att du vill ha samma månadsinkomst i framtiden som du har idag.

Sparkvot År
10 % 51,4 år
20 % 36,7 år
30 % 28,0 år
40 % 21,6 år
50 % 16,6 år

Fler liknande beräkningar kan göras på Networthify.com.

Faktorer som påverkar spartiden för att bli ekonomiskt oberoende

I uträkningarna ovan tas ingen hänsyn till nuvarande sparkapital eller ändrade ekonomiska förutsättningar. För att få en mer anpassad sparplan är det därför viktigt att ta hänsyn till följande faktorer.

Sparkvot

Som visas i tabellen ovan är sparkvoten avgörande för hur lång tid det tar att spara ihop det kapital som krävs för att sedan kunna leva på avkastningen. Detta förutsatt att du i framtiden vill ha samma månadsinkomst som du har idag.

Nuvarande sparkapital

I de flesta sparkalkylatorer går det även att ange nuvarande sparkapital. Med ett stort sparkapital redan från början kommer det gå snabbare att uppnå målet att bli ekonomiskt fri.

Förväntad genomsnittlig avkastning

Genomsnittlig årlig avkastning på börsen är 7 – 8%. Det vanligaste är däremot att beräkningar, för att uppnå ekonomisk frihet, sker med en avkastning på 4 – 5%. Det är därmed en lite mer defensiv beräkning som även tar hänsyn till eventuell skatt.

Förväntade utgifter i framtiden

Uträkningarna ovan utgår från att du behöver samma belopp till årliga kostnader, när du är ekonomiskt oberoende, som idag. För de flesta, som spar för framtiden, förändras däremot de ekonomiska förutsättningarna över tid. Detta inte minst om familjesituationen ändras.

Hel eller delvis ekonomisk frihet

Det är även stor skillnad på om målet är att uppnå hel, eller delvis, ekonomisk frihet. Som ett exempel är de flesta i Sverige berättigade till pension från 63 års ålder. Pensionen blir därmed ett ekonomiskt tillskott till den avkastning som förväntas nås via det sparade kapitalet. Målet behöver därmed inte vara att sparat kapital ska kunna täcka de årliga kostnaderna livet ut.

För många är det inte heller viktigt att helt och hållet kunna sluta arbeta för att kunna känna sig ekonomiskt fri. Målet kan exempelvis vara att kunna gå ner i tid eller att få jobba med det man vill. Även detta påverkar självklart vilket kapital som behöver sparas ihop.

Hur blir man finansiellt oberoende?

För det flesta är vägen till att bli finansiellt oberoende ett långsiktigt sparande i aktier och fonder. Det är även vad som främst rekommenderas av sparekonomer.

En person som exempelvis börjar att spara 30% av sin årsinkomst redan vid 20 års ålder kan bli ekonomiskt oberoende vid 48 års ålder. Detta förutsatt att 5% genomsnittlig avkastning uppnås, samt att personen vill ha samma ekonomiska förutsättningar som idag.

Oavsett om målet är att bli helt, eller delvis, ekonomiskt oberoende är de viktigaste stegen att komma igång med sparande och att ha tydliga mål.

Läs mer: Spara pengar – 50 bästa tipsen

1. Budget

Väldigt många kan spara betydligt mer än vad de redan gör. Detta genom att skapa en budget, följa upp den och prioritera sina utgifter. Genom att gå med i ett community där alla har liknande ekonomiska mål går det även att hjälpas åt på vägen framåt.

2. Skapa sparmål

Utöver det långsiktiga sparmålet kan det vara bra att sätta upp mindre delmål. Det konkretiserar vägen framåt och visar på att du lyckats ta dig en bit på vägen. Det är även viktigt att skapa sparmål som både inspirerar och motiverar till sparande. Risken är annars att pengarna till slut används till annat ändamål.

3. Börja investera

Samtliga uträkningar ovan utgår från att sparkapital investeras på börsen. Orsaken är att aktier och fondsparande historiskt varit det bästa investeringsalternativet för långsiktiga investeringar.

Det allra viktigaste är att börja med sparandet. Detta även om sparkvoten inte är i nivå med vad du behöver ha för att bli ekonomiskt fri vid en önskad tidpunkt. Med förändrade ekonomiska förutsättningar kan sparkvoten ökas med tiden och förbättra möjligheterna till att nå ditt mål.

Läs mer: Hur många fonder ska man ha?

Vanliga frågor och svar – Ekonomiskt oberoende

När räknas man som ekonomiskt oberoende?

Den vanligaste definitionen är att du kan leva på avkastning av ditt nuvarande kapital – och att du alltså inte är beroende av inkomst från lönearbete för att klara dig.

Vad är FIRE?

FIRE står för ”Financial independence retire early” och är en rörelse med målet att kunna bli ekonomiskt oberoende så snabbt som möjligt.

Hur många miljoner krävs för att vara ekonomiskt oberoende?

Hur stort kapital som krävs beror på dina årliga utgifter. För att kunna ta ut drygt 20 0000 kronor per månad krävs 5 miljoner i sparkapital, förutsatt en genomsnittlig årlig avkastning på 5%

Finns det nackdelar med att vara ekonomiskt fri?

En person som enbart lever på avkastning från egna tillgångar har ingen deklarerad inkomst. Därmed kan det vara omöjligt att få lån, kreditkort och vissa ersättningar, som exempelvis VAB.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare