Blogg:

Investera i aktier – en guide för nybörjare

Att investera i aktier kan både vara intressant, lärorikt och lönsamt. Till skillnad mot att investera i fonder kräver det däremot mer kunskap av dig som investerare. Läs mer om att investera i aktier som nybörjare, hur du köper din första aktie och viktiga saker att tänka på.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag. Om ett företag har 100 000 aktier och du äger 1 aktie äger du alltså 1/100 000 av företaget.

Om företaget går med vinst kan de antingen dela ut delar av denna summa till aktieägarna eller investera kapitalet för att skapa större vinster i framtiden. Att investera i aktier innebär alltså en investering i ett företag och dess framtida förväntade vinster.

Vad påverkar aktiekursen?

Om kursen på en aktie går upp eller ner beror främst på vad marknaden tror om företagets ekonomiska utveckling. Med marknaden menas i detta fall samtliga som investerar i aktier och fonder.

Lite förenklat innebär detta att om ett företag förväntas få kraftigt ökade vinster kommer även dess aktiekurs att gå upp. Detta utifrån att många vill köpa aktien och ta del av företagets framtida vinster. Detsamma gäller även tvärtom. Om många tror att företaget kommer att få kraftigt lägre vinster kommer de vilja sälja dessa aktier vilket gör att kursen faller.

Läs även vår guide för att börja spara i fonder!

Så börjar du investera i aktier

Att öppna ett konto hos en aktiemäklare, och köpa sin första aktie, tar inte mer än 5 – 10 minuter. De flesta aktiemäklare har mycket användarvänliga hemsidor vilket gör det lätt för nybörjare att förstå hur handeln sker.

OBS! Ett råd till nybörjare är att göra de första köpen med små summor. Detta för att lära känna handelsplatsen och de funktioner som finns tillgängliga. Du bör också alltid vara medveten om att du riskerar att förlora det du investerar och bara köpa aktier för pengar du har råd att förlora.

1. Öppna konto

Första steget är att öppna ett konto hos en aktiemäklare. Alla storbanker erbjuder aktiehandel och utöver dessa finns flera banker som specialiserat sig på investeringar, som exempelvis Nordnet och Avanza.

När konto öppnas finns möjlighet att välja mellan aktie- och fondkonto eller ISK alternativt kapitalförsäkring. Det vanligaste är ISK vilket innebär att ingen manuell deklaration behöver ske av aktieinnehavet. Dessutom betalas en årlig schablonskatt i stället för 30% i kapitalvinstskatt. Det är alltså skattemässigt fördelaktigt att långsiktigt investera i aktier inom ett ISK.

2. Sätt in pengar

När ett konto har skapats kan pengar sättas in till kontot. Hos svenska aktiemäklare är det vanligt att insättning kan ske med Swish, Trustly eller banköverföring.

3. Köp aktier

Med pengar på kontot är nästa steg att välja vilka aktier som ska köpas. Om du redan vet vilken aktie du vill köpa kan den sökas upp via sökfunktionen på aktiemäklarens webbplats. Det är även vanligt att aktierna kan visas utifrån kategori av bransch som företaget är verksam inom. Några av de största kategorierna i Sverige är:

 • Hälsovård
 • Konsumentvaror
 • Bioteknik
 • Industri
 • Råmaterial
 • Fastigheter

Sök upp den aktie du vill köpa, välj antal och lägg en köporder. Denna köporder kommer att gå igenom förutsatt att någon annan lagt en säljorder på samma kurs. I detta fall kommer dina aktier direkt att synas i ditt innehav.

Läs också: Soliditet

Hur mycket ska man investera i aktier?

Hur mycket man bör investera i aktier beror på flera individuella faktorer. Det kan exempelvis påverkas av övrigt långsiktigt sparande samt personens inkomst. Flera sparekonomer rekommenderar att långsiktigt sparande på 10% av bruttolönen, men det bör enbart ses som riktmärke.

Ett första steg kan vara att sätta in ett mindre belopp hos aktiemäklaren och köpa några aktier. Detta för att känna sig trygg i hur det fungerar.

Varför investera i aktier?

Den primära fördelen med att investera i aktier är den långsiktiga avkastningen som kan uppnås. Mellan 1984 och 2021 ökade den svenska börsen i genomsnitt 8,79 % per år. Detta trots att börsen föll med över 20 % enstaka år under samma period.

Aktier bör ses som en långsiktig investering som över ett par år både kan gå upp och ner i värde. Historiskt har däremot alltid börsen gått upp över längre tidsperioder.

Läs också: Spara till barn

Fördelar och nackdelar

I likhet med att spara i fonder, eller andra investeringar, finns fördelar och nackdelar med att investera i aktier.

Fördelar

 • Bra långsiktig investering – Aktier och aktiefonder är det bästa långsiktiga investeringsalternativet utifrån genomsnittlig avkastning.
 • Skapa egen portfölj – Bygg en egen aktieportfölj genom att själv välja vilka aktier som ska köpas. Denna valfrihet nås inte vid köp av fonder.
 • Möjlighet till högre avkastning – Att investera i aktier, i stället för fonder, innebär högre risk men även möjligheten till högre avkastning. Med skicklighet och tur kan aktier köpas som ökar kraftigt i värde över tid.
 • Slipper fondavgift – Vid köp av aktier betalas enbart ett courtage per handelstillfälle och därmed ingen årlig förvaltningsavgift som på fonder.

Nackdelar

 • Bolagsrisken – Med bolagsrisk menas att företaget, som aktien är en ägarandel av, kan få en negativ ekonomisk utveckling varpå kursen faller. Denna risk kan minskas genom att skapa en portfölj bestående av flera aktier inom olika branscher och regioner.
 • Kräver analys – Till skillnad mot aktiefonder behöver du själv göra analys och värdera de bolag du vill investera i.
 • Påfrestande – Att se aktiekursen dagligen gå upp och ner kan vara psykologiskt påfrestande. Detta inte minst under perioder med negativ utveckling. Av den anledningen är det viktigt att investera i aktier på lång sikt och bestämma sig för att inte sälja i förväg.

Investera i aktier eller fonder?

Ett alternativ till att köpa aktier är att investera i fonder. Bägge dessa alternativ innebär investeringar mot aktiemarknaden men de har olika fördelar och nackdelar. En fond kan liknas med korg som innehåller flera olika aktier. Genom att köpa en fondandel sker en liten investering i varje aktie som fonden består av.

Många väljer att ha största andelen av sitt långsiktiga sparande i fonder och sedan komplettera med att köpa några aktier. Detta utifrån de fördelar som finns med dessa två alternativ.

Läs också: Anskaffningsvärde

Aktier

Om du vill investera i aktier behöver du själv analysera marknaden och välja vilka som ska köpas. Du bör även planera innehavet så att din portfölj får den riskspridning som passar din investeringsprofil. De främsta fördelarna är:

 • Välj själv – Bygg en egen portfölj av olika akter
 • Lägre kostnad – Betala enbart courtage* vid handelstillfället, ingen årlig förvaltningsavgift som med fonder.

*Courtage är den avgift som betalas till aktiemäklaren vid varje handelstillfälle. 

Fonder

En fond förvaltas av en eller flera fondförvaltare. Det är därmed dessa personer som avgör vilka aktier som ska köpas och säljas. För detta betalas en årlig förvaltningsavgift på vanligtvis 0,1 – 2 %.  De främsta fördelarna är:

 • Förvaltare väljer innehav
 • Bred riskspridning

Viktiga saker att tänka på om du vill investera i aktier

Två vanliga misstag för nybörjare är att ha orimliga förhoppningar om avkastning samt att aktieportföljen har för hög risknivå. Genom att utgå från följande tips undviks de vanligaste misstagen.

1. Långsiktig investering

Aktier bör ses som en långsiktig investering. Flera sparexperter nämner att en minsta tid att äga aktier bör vara fem år. Men ju längre tid som de ägs desto tryggare är investeringen. Det beror på att olika faktorer kan påverka kursen negativt på kort sikt medan börsen, över längre tidsperioder, generellt går uppåt.

OMX Stockholm, alltså index över samtliga aktier på Stockholmsbörsen. Sedan 2009 har indexet gått upp över 13 % i snitt per år. Senaste 5 åren är genomsnittsökningen strax över 7 %. Bild: Google.

2. Regelbunden investering

Statistiskt är det bättre att köpa aktier regelbundet, exempelvis månadsvis, än att köpa för ett större belopp vid ett enda tillfälle. Ett tips kan därmed vara att köpa ett par aktier och därefter skapa en plan över hur regelbundna investeringar kan ske.

3. Rimliga förväntningar

En rimlig förväntning är en genomsnittlig avkastning på 7 – 10 % per år på aktieinvesteringar. Allt för många nybörjare har betydligt högre förväntningar vilket kan resultera i att de tar onödigt höga risker.

4. Fördela risken

Ett annat vanligt nybörjarmisstag är att köpa aktier i enbart ett enda företag alternativt inom en enda bransch. Det skapar en betydligt högre risk än om investeringar sker i flera företag och över flera branscher. De som däremot främst har störst långsiktigt sparande i fonder, och köper aktier som ett komplement, får riskspridningen via fonderna.

5. Förstå vad du köper

En generell rekommendation är att investera i företag där du förstår affärsidén samt produkten eller tjänsten de säljer. Det gör det lättare att analysera marknaden och avgöra om du anser att aktien är köpvärd eller inte.

Vanliga frågor och svar – Investera i aktier

Är det värt att investera i aktier?

Ja, historiskt har aktier varit en långsiktigt bra investering. Detta oavsett om genomsnittlig avkastning beräknas på 10, 15 eller 20 senaste åren. Samtidigt är det viktigt att ha god kunskap kring varje investering – och inte investera i pengar du inte har råd att förlora.

Vilka aktier ska man köpa som nybörjare?

Som nybörjare finns ofta en fördel att köpa aktier i stora bolag alternativt investmentbolag. Det brukar vara betydligt mindre risk för stora kursras i dessa än i de mindre bolagen.

Hur gammal måste man vara för att investera i aktier?

Om du är minst 18 år kan du öppna ett eget konto hos en aktiemäklare. Är du under 18 år kan konto skapas med föräldrarnas tillstånd. Det finns därmed ingen åldersgräns för att köpa aktier.

Kan man köpa aktier för 100 kronor?

Ja, det finns flera aktier som kostar under 100 kronor styck. Dessa kan filtreras fram på aktiemäklarens hemsida.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare