Ordlista:

Investeringssparkonto - Allt du behöver veta

ISK vs Sparkonto?

Aldrig har det varit mindre förmånligt att ha pengarna på ett vanligt sparkonto som nu. Nollräntan är här för att stanna och många frågar sig därför vad man ska göra med sina sparpengar för att värdet inte ska urholkas.

Ett sätt att spara sina pengar på till högre avkastning är att investera i aktier eller fonder. För att underlätta för småsparare att handla med värdepapper finns en ny sparform som kallas investeringssparkonto (ISK). I den här artikeln får du reda på för- och nackdelarna med att välja ett investeringssparkonto för dina värdepapper.

Ansök smidigt på nytt med tidigare uppgifter
Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
2 968 kr/mån
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

investeringssparkonto eller aktiedepå fördelar och nackdelar

Vad är ett investeringssparkonto?

Investeringssparkonto infördes som en ny sparform 2012 för att underlätta för småsparare att spara i aktier. Om du gör en kapitalvinst eller kapitalförlust behöver du normalt sett redovisa det i deklarationen. Fördelen med ett investeringssparkonto är att du slipper redovisa vinster och förluster inom ditt konto, och därmed slipper du också skatta på vinsterna. Du behöver heller inte skatta för eventuella ränteintäkter, utdelningar eller avkastning som dina investeringar genererar. Du behöver heller inte betala skatt på eventuella kontouttag. Istället betalar du årligen en schablonskatt på ditt totala belopp på ditt konto. Det innebär att du, oavsett om du gör en kapitalförlust eller kapitalvinst, behöver betala skatt för investeringssparkontot. Skatten du behöver betala beräknas automatiskt och redovisas i din deklaration. Det innebär att du heller inte kan kvitta eventuella förluster i din skattedeklaration. Det finns således både för- och nackdelar med att välja ett investeringssparkonto framför ett vanligt aktiekonto.

Hur skiljer sig investeringssparkonto från ett aktiekonto?

När du köper och säljer aktier via ett aktiekonto behöver du deklarera din förluster och vinster i deklarationen. Det innebär att du måste betala skatt på eventuella reavinster och när du tar ut pengar från kontot. Samtidigt, om dina aktier skulle gå i förlust, behöver du inte betala någon skatt. Istället kan du kvitta dina förluster i din deklaration. Ett aktiekonto är således mer förmånligt om du skulle redovisa en kapitalförlust på dina aktier, och ett investeringssparkonto är mer förmånligt om du skulle redovisa en kapitalvinst.

Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att välja ett investeringssparkonto?

Fördelar

 • Du slipper betala reavinstskatt för handel av värdepapper inom kontot. Det är förmånligt när börsen går upp.
 • Du behöver inte betala skatt när du tar ut pengar från kontot.
 • Det blir enklare att deklarera då du slipper redovisa förluster och vinster inom kontot.
 • Du står fortfarande med i ägarlistorna vilket innebär att du kan göra din röst hörd på bolagsstämmor.
 • Du täcks av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet, givet att din bank omfattas av skyddet. Det innebär att du får ersättning för upp till 250 000 kronor på dina värdepapper om din bank skulle gå i konkurs.

Nackdelar

 • Eventuella reaförluster är inte avdragsgilla, det vill säga du kan inte kvitta vinster mot förluster i deklarationen.
 • Du kan inte ta upp pengar ur kontot på nätet utan behöver fylla i en blankett som du skickar in.
 • Du kan inte flytta in aktier eller fonder utifrån in i kontot utan kan bara göra insättningar i form av pengar.
 • Det går inte att handla med optioner eller warranter inom ett investeringssparkonto.
 • Ej förmånligt när börsen går ner eftersom du måste betala skatt oavsett vinst eller förlust.

Det här är ett investeringssparkonto

 • En sparkontoform som underlättar för småsparare att köpa och välja värdepapper
 • Du betalar en årlig schablonskatt
 • Med investeringssparkonto får du en förenklad deklaration

Vad säger våra kunder?

Vanliga frågor och svar

Är det bra att spara på investeringssparkonto?
Fördelen med att ha sina investeringar på ett investeringssparkonto (ISK) i stället för ett aktiekonto är att du slipper redovisa vinster och att du inte behöver skatta på vinsten du gör. I stället betalar du löpande en schablonskatt. Vad som är bra för just dig är svårt att säga, men är du ny med investeringar är ett ISK ofta att föredra.
Kan man förlora pengar på investeringssparkonto?
Ja, precis som med investeringar i ett aktiekonto innebär det en risk att köpa aktier och fonder på ett investeringssparkonto. Du kan förlora dina insatta pengar.
När är det lönsamt med investeringssparkonto?
Ett investeringssparkonto blir extra lönsamt om du har en hög avkastning, eftersom skatten du betalar inte baseras direkt på denna.
Kan man byta från aktiefond till investeringssparkonto?
Ja, du kan flytta värdepapper från aktie- och fondkonto till ett investeringssparkonto hos de flesta banker. Hittar du inte hur du gör det hos din bank kan du kontakta dem för hjälp.