Ordlista:

Schablonskatt

Schablonskatt betalas på investeringar som sker inom ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring. Skatten beräknas på hela innehavets värde och betalas oavsett om värdet går upp eller ner under året. Det finns även andra tillfällen som schablonskatt används. Lär dig mer om schablonskatt, hur denna skatt räknas ut samt skillnaden mot kapitalvinstbeskattning.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är schablonskatt?

Schablonskatt förknippas främst med skatteuträkning för investeringar inom investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Denna artikel har därmed störst fokus på dessa sparformer och ställer dessa mot alternativet, alltså att spara inom en aktie- och fonddepå.

Schablonskatt på ISK och Kapitalförsäkring

Vid investeringar inom ett ISK eller en kapitalförsäkring betalas schablonskatt. Skatten beräknas på totala värdet på innehavet under ett kalenderår. Hur beräkningen sker beskrivs tydligt längre ner i artikeln. Skatt betalas oavsett om vinst eller förlust har uppstått.

Skatt på Aktie- och fonddepå

Vid investeringar inom en aktie- och fonddepå betalas kapitalvinstskatt de år som försäljningar har skett med vinst. Detta med 30 % på vinsten. Eventuella förluster för däremot först kvittas mot vinster. Skulle årets totala handel resultera i förlust får 70 % av förlusten användas för skatteavdrag.

Din schablonskatt på ISK för 2024

Nedan går vi igenom ingående hur schablonskatt räknas ut och hur det påverkar ditt ISK-sparande. Men för en snabb uträkning kan du använda följande formel:

För 2023 höjs ISK-skatten till 1,086 %. Du kan räkna ut din schablonskatt för 2024 genom att ta ditt kapitalunderlag multiplicerat med 0,01086.

Räkna ut schablonskatt på ISK

Nedan beskrivs i mer detalj hur schablonskatten på ISK eller kapitalförsäkring tas fram och räknas ut.

1. Kapitalunderlag

För att kunna beräkna schablonskatten behöver först kapitalunderlaget tas fram. Detta sker genom att ingående värde för varje kvartal adderas med eventuella insättningar under året. Totalsumman divideras sedan med fyra för att få fram ett snittvärde för året.

2. Schablonintäkt

Schablonskatten beräknas utifrån schablonintäkten. För inkomståret var schablonintäkten 2,94 % av kapitalunderlaget. Denna procentsats påverkas av förändringar i statslåneräntan, vilket innebär att procentsatsen kan höjas yterliggare. Se mer om detta under rubriken ”Schablonskatt höjs”. Procentsatsen beräknas ut på följande sätt:

Schablonintäkt = Statslåneräntan 30:e november föregående år + 1%.

Räntesatsen får däremot aldrig gå under 1,25 %. Under perioder då statslåneräntan varit på 0 % har alltså schablonintäkten ändå varit 1,25 %.

3. Schablonskatt

Sista steget är att beräkna schablonskatten. Detta genom att ta 30 % av schablonintäkten. Det innebär att skatten motsvarar 0,375 % av tillgångarnas totala värde förutsatt att statslåneräntan är på maximalt 0,25 %. Detta eftersom 30 % av 1,25 är 0,375.

Schablonskatt på hela innehavet = Schablonintäkten x 30 % x kapitalunderlaget

4. Skatten dras i samband med deklarationen

I samband med deklaration beräknas skatten du ska betala för ditt ISK och summan kommer förifylld på din deklaration från investeringsföretaget du har kontot hos. Du ska alltså inte deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt ISK

Räkneexempel:

Du har 100 000 kronor i början av året på ett ISK. I slutet av året är värdet också 100 000 kronor. Kapitalunderlaget kommer i detta fall bli 100 000 kronor.

År 2023 beräknades schablonintäkten till 2,94 %, vilket innebär 2 940 kronor (100 000 kronor x 0,0125). Schablonskatten är sedan 30 % av denna summa, vilket innebär 882 kronor (2 940 x 0,3)

Därmed motsvarar skatten 0,375 % av hela innehavet.

Schablonbeskattning på kapitalförsäkring eller ISK

Både ISK och kapitalförsäkring schablonbeskattas till samma belopp. Det finns alltså inte någon skattemässig fördel att välja det ena eller andra alternativet. Däremot sker beskattningen på olika sätt.

På en kapitalförsäkring kommer skatten att dras automatiskt fyra gånger per år. Detta direkt från försäkringen vilket innebär att det inte kommer att synas på deklarationen. På ett ISK kommer däremot skatten dras från kontot och vara förtryckt i deklarationen.

Fördelar och nackdelar med schablonskatt

Schablonskatten på sparande har både fördelar och nackdelar. Genom att vara insatt i dessa är det lättare att avgöra om du vill investera inom  ISK eller om du bör välja någon annan kontoform.

Fördelar

De största fördelarna med att investera inom ett ISK är:

Lägre skatt vid värdeökning 

Den största fördelen med schablonskatt är att betydligt mindre skatt behöver betalas om en ökning av värdet sker på de värdepapper som hålls inom kontot.

Räkneexempel: I början av 2023 köps värdepapper för 100 000 kronor. I slutet av året är dessa värda 130 000 kronor varpå de säljs. Om handel skett inom ett ISK hade skatten blivit ca 1400 kronor. Hade handeln istället skett inom en aktiedepå hade skatten blivit 10 000 kronor.

Enklare deklaration

Handel med värdepapper inom kapitalförsäkring eller ISK behöver inte deklareras. Istället kommer värdepappersmäklaren automatiskt beräkna schablonskatten och dra detta från innehavet. Du behöver alltså inte göra någon egen uträkning av vinster och förluster.

Nackdelar

De största nackdelarna med att investera inom ett ISK är:

Skatt även vid förlustår

Oavsett värdeutveckling betalas schablonskatt på hela innehavet. Detta oavsett om investeringarna har gått upp eller ner i värde. Det skulle därmed kunna uppstå en situation då en person både förlorar pengar på dåliga investeringar samt behöver betala skatt på det totala värdet på dessa. 

Dyrt på räntefonder

För att schablonskatt ska vara lönsamt krävs en värdeökning på innehavet som är större än den summan som betalas i skatt. Av den anledningen bör inte räntefonder med låg förväntad avkastning, hållas inom ett ISK.

Även skatt på likvida medel

Schablonskatt beräknas på hela innehavet, även likvida medel. Det är därmed negativt att ha ett större belopp likvida medel på ett ISK. Om kapitalet inte förväntas investeras inom kort bör de i stället tas ut och placeras på ett sparkonto.

Schablonskatten höjs 2024

Under 2024 höjs schablonskatten, vilket beror på att statslåneräntan har höjts under 2023. Statslåneräntan beräknas nämligen på Riksbankens styrränta vilken har höjts vid flera tillfällen under 2023. Detta primärt för att bekämpa den växande inflationen i landet.

Nedan beskrivs hur skatten för ISK och kapitalförsäkring beräknas för innehav under 2024.

  • Statslåneränta

Statslåneräntan 30:e november 2023 fastställdes till 2,62 %.

  • Schablonintäkt

Schablonintäkt beräknas med statslåneräntan plus 1 %, dvs 3,62 %.

  • Schablonskatt

Schablonskatten är 30 % av schablonintäkten, det vill säga 3,62 * 0,30 = 1,086

  • Skatt på innehav på ISK

Skatten på totala innehavet inom ett ISK eller kapitalförsäkring blir därmed 1,086 %. Om en person har 100 000 kronor, och varken gör insättningar eller uttag under året, kommer 1 086 kronor att behöva betalas i skatt. Detta förutsatt att inte någon värdeförändring skett på innehavet.

Här kan du läsa mer om höjningen på ISK-skatten.

Andra tillfällen då schablonskatt används

Schablonskatt förknippas primärt med ISK och kapitalförsäkring. Men det finns även andra tillfällen då begreppet används.

Schablonskatt på fonder

Sedan 2012 betalas en schablonskatt på fonder som handlas inom en aktie- och fonddepå. Detta gäller alltså inte om fonderna hålls inom ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Skatten beräknas genom att ingående värde, i början av året, multipliceras med 0,4 % för att få fram schablonintäkten. Schablonskatten är sedan 30 % av schablonintäkten. Ett konto som har 100 000 kronor beskattas därmed med 120 kronor vilket motsvarar 0,12 % av innehavet.

Om schablonintäkten är under 200 kronor behöver däremot någon schablonskatt betalas. Till skillnad mot ISK och kapitalförsäkring påverkas inte skattenivån av statslåneräntan.

Schablonskatt aktier

Om handel med aktier inte sker inom ett ISK eller en kapitalförsäkring ska alla vinster anges på en K4-blankett på deklarationen.

Vid mycket stora vinster, eller om inte information finns kring anskaffningsvärdet, kan schablonmetoden användas. I detta fall beräknas anskaffningsvärdet till 20 % av försäljningsvärdet. Därmed blir 80 % vinst som ska kapitalvinstbeskattas.

Privat pensionsförsäkring

På privata pensionsförsäkringar dras en årlig schablonskatt. Tidigare var det skattemässigt fördelaktigt att spara till pensionen via dessa försäkringar men detta ändrades 2016. Sedan dess är det generellt bättre att istället spara på ett ISK eller inom en kapitalförsäkring.

Vanliga frågor och svar – Schablonskatt

Hur mycket betalar man i schablonskatt?

Sparar du i ISK betalar du 0.88 % i schablonskatt på hela ditt innehav. För att räkna ut hur mycket schablonskatt du ska betala kan du ta värdet på ditt ISK multiplicerat med 0.0088.

När dras schablonskatten för ISK?

Skatten dras i samband med deklarationen varje år. Uppgifterna lämnas automatiskt in till Skatteverket.

Hur mycket är schablonskatt på ISK?

Schablonskatt på innehav inom ett ISK år 2024 är 1,086 %.

Vad har schablonintäkten varit tidigare år?

För inkomstår 2020, 2021 och 2022 har schablonintäkten varit 1,25 %.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare