Ordlista:

Avkastning

Avkastning visar hur stor vinst du gjort på en investering. Det kan gälla allt från ränta på ett sparkonto till värdeökningar på aktier eller fonder. Avkastning är ett ganska komplext begrepp som vi försöker bryta ner så att det blir tydligt. Lär dig mer om avkastning, risker, avkastningskrav, vad en bra avkastning är och olika begrepp inom området.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är avkastning?

Med avkastning menas värdeförändring på en tillgång över en specifik tidsperiod. Generellt anges detta i procent. Om en investering sker i en aktie för 100 kronor och den sedan säljs för 120 kronor, två år senare, har investeringen genererat en avkastning på 20 % under dessa två år.

Räkna ut avkastning på investering

Beräkning av avkastning på en investering sker genom att vinsten divideras med anskaffningsvärdet.

Om exempelvis en investering sker på 10 000 kronor och den sedan kan säljas för 11 000 kronor är vinsten 1 000 kronor. Vinsten (1 000 kronor) dividerat med inköpspriset (10 000 kronor) är 0,1 vilket är samma sak som 10 %.

Läs också: Investera i guld

Räkna ut årlig avkastning

De flesta investeringar löper över flera år. I dessa fall bör en genomsnittlig årlig avkastning räknas ut för att tydligare jämföra nivån med andra investeringsalternativ. 

En investering som under 5 år gett 20 % i värdeökning har en genomsnittlig årlig avkastning på 3,71 %. Orsaken att det inte blir 4 % är på grund av ränta-på-ränta effekten – se kommande rubrik. Det enklaste sättet att räkna ut genomsnittet är med en CAGR-kalkylator. CAGR står för “compound annual growth rate”, vilket på svenska översätts till genomsnittlig årlig tillväxttakt. Du kan hitta CAGR-kalkylatorer på nätet genom att söka på “sparkalkylator” eller “ränta på ränta-kalkylator”.

Ränta-på-ränta effekten

Ränta-på-ränta innebär att ränta inte bara ges på ursprungligt belopp utan även på den årliga räntan som ges. Om exempelvis 1000 kronor sitter på ett sparkonto med 2% ränta kommer saldot att vara 1020 kronor efter ett år. Kommande år ges även ränta på räntan. Istället för 20 kronor i ränta ges nu 20,40 kronor osv. Över längre tid ger ränta-på-ränta mycket stor skillnad på avkastningen.

Samma effekt kan ses vid investering i aktier. Med en årlig genomsnittlig värdeökning på 7 % kommer avkastningen vara 700 kronor första året, 749 kronor andra året osv. Detta med en ursprunglig investering på 10 000 kronor.

Avkastning på aktier – direkt eller effektiv

Den vanligaste investeringsformen är aktier och aktiefonder. Vid investering i dessa värdepapper används ofta följande begrepp:

  • Direktavkastning
  • Effektiv avkastning

Vi går djupare in på bägge begreppen.

Vad menas med direktavkastning?

Direktavkastning används för att förklara aktieutdelningens summa i förhållande till aktiens värde. Om en aktie kostar 100 kronor och aktieutdelning är på 3 kronor ges alltså en direktavkastning på 3%. Detta är utöver eventuell kursförändring.

I Sverige sker de flesta aktieutdelningar under våren, främst under april och maj. Utdelningen sker automatiskt till det konto som innehar dessa aktier.

Vad menas med effektiv avkastning?

Effektiv avkastning är totala vinsten av både värdeökning och aktieutdelning (se ovan). Detta beskrivs i exemplet nedan:

En investering sker med 10 000 kronor i en aktie. Under de kommande tre åren får personen aktieutdelning på totalt 300 kronor per år. Det innebär därmed en direktavkastning på 3 %. Under dessa tre år ges därmed 900 kronor totalt i aktieutdelning. Efter dessa tre år säljs aktierna för totalt 12 000 kronor. En total vinst har därmed skett med 2 900 kronor vilket innebär en effektiv avkastning på 29 %.

Snittavkastning på börsen

Genomsnittlig avkastning på börsen är ca 7 %. Under perioden 2007 till 2021 var genomsnittet på 10,74 % per år. Detta trots att det under denna period både varit finanskris och coronakris. Exempelvis backade börsen 39,3 % år 2008.

Även om tidsperioden 1990 till 2019 istället mäts visas likande siffror. Under denna period var genomsnittet på 12,49 %.

Läs också: När öppnar och stänger börsen?

7 – 8 procent

En generell nivå som ofta nämns är 7 – 8 %.  Detta förutsatt att aktieportföljen är så bred att inte stora värdeförändringar i enstaka aktier påverkar portföljen kraftigt. Det enklaste sättet att skapa denna riskspridning är att investera i fonder över flera olika branscher och länder, dvs. breda indexfonder. Det är därmed större chans att en årlig avkastning på i genomsnitt 7 – 8 % nås med fonder än med en smal portfölj bestående av ett fåtal aktier.

Kom ihåg att handel med värdepapper är en risk och det finns ingen garanti till att du får tillbaka dina pengar.

Avkastningskrav

Avkastningskrav är den lägsta förväntade värdeökning som en investerare kan acceptera för att en investering ska ske. Detta går därmed hand i hand med investeringens risknivå. Är risknivån hög, och avkastningen låg, kommer investerare söka efter andra alternativ.

Vad är en bra avkastning?

Vad som är en bra avkastning beror på risknivån på investeringen samt ränteläget i landet. Att ange en specifik nivå, exempelvis 10 %, blir därmed mycket missvisande.

Att få 6 – 8 % i värdeökning per år, via en investering i aktiefonder, kan vara en mycket bra. Detta förutsatt att räntan på ett sparkonto är betydligt lägre. Skulle ett sparkonto samtidigt ge 4 – 5 % finns ingen anledning att ta högre risk och investera i aktierna. Skillnaden i risk är i detta fall betydligt större än skillnaden i avkastning.

Använd index för att se om din hur din avkastning står sig

Vid investering i aktier och fonder kan jämförbara index användas för att se om portföljen ökat mer eller mindre än index. Exempelvis kan jämförelse ske mot OMXSPI vilket är ett index som speglar utvecklingen hos samtliga börsnoterade bolag.

Bra avkastning = Hög avkastning i förhållande till risk

Riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning tar hänsyn till risken att tillgången kraftigt faller i värde. Vanligtvis används begreppet sharpekvot för att påvisa denna risk och jämföra risknivåer hos olika investeringsportföljer.

Sharpekvot visar därmed avkastning, utöver riskfri ränta som går att få på sparkonto, i förhållande till den risk som investeringen innebär.

En portfölj som gått upp 5 % i värde kan alltså ha bättre sharpekvot än en portfölj som gått upp 10 %. Detta utifrån en betydligt lägre risknivå.

De flesta aktiedepåerna räknar automatiskt ut sharpekvot på kundernas investeringsportföljer och det är även något som används för att utvärdera risk på olika fonder.

Läs också: Gåvobrev

Går det att leva på avkastning?

Hur stor investering som behövs för att kunna leva på avkastningen beror framförallt på hur stora månatliga kostnader en person har. Dessutom vilken genomsnittlig värdeökning som förväntas under kommande 30 – 40 åren. 

Uttag per månad Årlig avkastning Kräver investerat belopp
15 000 kronor 4 % 4 500 000 kronor
20 000 kronor 4 % 6 000 000 kronor
15 000 kronor 6 % 3 000 000 kronor
20 000 kronor 6 % 4 000 000 kronor

I räkneexemplet ovan beräknas avkastningen till 4 % samt 6 % vilket är lägre än genomsnittlig nivå på börsen. Men nivåerna är valda utifrån inflationsjustering. Går börsen upp 7 % och inflationen är 2 % är den reella ökningen 5 %. 

Uträkningen bygger även på att personen enbart vill leva på avkastningen. Det krävs lägre summa om investerat kapital även förväntas säljas successivt vid exempelvis 60 års ålder. 

Hur beskattas vinsten?

Vid vinst på en investering betalas 30 % i kapitalvinstskatt. De flesta investeringar rapporteras automatiskt till Skatteverket och är därmed förtryckta på deklarationen. Om så inte är fallet behöver eventuell vinst räknas ut och rapporteras in på en K4-blankett.  

Om investeringar sker i börsnoterade värdepapper kan dessa hållas inom ISK eller en kapitalförsäkring. I dessa fall betalas inte någon kapitalvinstskatt utan istället en årlig schablonskatt på hela innehavet. År 2023 är schablonskatten på 0,882 %. 

Vanliga frågor och svar – Avkastning

Vad är negativ avkastning?

Negativ avkastning innebär att värdet på en tillgång har gått ner. Personen har därmed gjort en förlust på investeringen.

Hur får jag bättre avkastning?

Kortsiktigt kan högre avkastning nås genom att risknivån höjs. Men det innebär även en ökad risk att värdet kan minska. Statistik visar däremot att bäst avkastning nås vid långsiktigt sparande och bred riskspridning. Ett enkelt sätt är att månadsspara i indexfonder.

Vad är skillnad på ränta och avkastning?

Ränta ges av banker och kreditbolag på insatt kapital. Detta via exempelvis löne- och sparkonton. Dessa konton omfattas alltid av statlig insättningsgaranti. Det är därmed riskfritt att spara pengar på ett sparkonto. Avkastning ges vid investeringar där det finns en viss risk. Däremot kan risken variera kraftigt mellan olika investeringsalternativ.

Vad är en bra avkastning?

Vad som är en bra avkastning beror på risknivån samt ränteläget i landet. Att ange en specifik nivå kan därför bli missvisande.

Här är ett urval av våra samarbetspartners

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare