Fråga Advisa:

Vad är kapital?

Både i sin deklarering och inom företagsfrågor ser man ofta begreppet kapital. Men vad är kapital egentligen? Ordet verkar kunna inbegripa flera olika saker?

Povel på Advisa svarar:

Kapital är de resurser som en privatperson eller ett företag har tillgång till. Du har alldeles rätt i att kapital kan vara flera olika saker – resursen kan exempelvis vara pengar, maskiner eller fastigheter – vilket kallas för realkapital eller finansiellt kapital. Men det kan även vara hög kompetens inom ett specifikt område, vilket kallas humankapital.

Överlag kan man säga att det finns fyra kategorier av kapital:

Realkapital

Fysiska saker såsom maskiner, fastigheter och inventarier.

Finansiellt kapital

Pengar i form av kontanter eller på ett bankkonto. Inom finansiellt kapital används ett flertal begrepp vilka förklaras utförligare vid rubriken ”Olika begrepp inom finansiellt kapital” längre ner i artikeln.

Humankapital

Kunskap och kompetens som de anställda har inom företaget. Humankapitalet inom tjänstesektorn är helt avgörande för företagets tillväxt och dess konkurrensfördel.

Immateriellt kapital

Resurser som inte är fysiska. Det kan exempelvis vara patent, digitala tillgångar, royalties och varumärken.

 

Inom finansiellt kapital finns även flera olika begrepp – läs vidare om du vill lära dig mer om dessa!

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Olika begrepp inom finansiellt kapital

Oavsett om det är kapital för privatpersoner eller företag finns ett flertal olika begrepp och nyckeltal. Dessa används för att beskriva vilka resurser det handlar om hur dessa påverkar ekonomin.

Eget kapital

Eget kapital är de pengar som företagets ägare har tillfört företaget. Ett exempel är att det krävs 25 000 kronor i eget kapital för ett aktiebolag. Dessutom väljer många småföretagare att tillföra eget kapital när företaget håller på att byggas upp. Detta för att ha råd med investeringar och materialinköp. Eget kapital ökar även när företaget går med vinst.

Fritt eget kapital

Eget kapital delas upp i fritt eget kapital samt bundet eget kapital. Med fritt menas att företagaren kan använda beloppet till valfritt syfte. Det kan exempelvis användas till aktieutdelning men kan lika gärna återinvesteras. Bundet kapital har i stället ett begränsat användningsområde och kan exempelvis bestå av aktiekapital och uppskrivningsfond.

Inkomst av kapital

Inkomster som inte kommer från en näringsverksamhet, eller från utförd tjänst, klassas som inkomst av kapital. Främst förknippas begreppet med ränteinkomster, försäljning av värdepapper samt aktieutdelningar. Men det gäller även uthyrning av privat egendom.

I regel betalas 30 % kapitalvinstskatt på vinsten. Det är enbart fysiska personer samt dödsbon som kan beskattas för inkomst av kapital.

Läs också: Företagslån

Överskott och underskott av kapital

Vid inkomst av kapital kan underskott eller överskott uppstå.

Överskott

Överskott av kapital innebär att en vinst har uppstått under gällande inkomstår. Vid ett överskott ska, med ett fåtal undantag, 30 % betalas i kapitalvinstskatt. Om överskottet inte är förtryckt i deklarationen ska det anges på blankett K4.

Underskott

Med underskott menas att en förlust har uppstått under gällande inkomstår. I detta fall får ett skatteavdrag ske på 30 % av underskottet. Detta upp till 100 000 kronor per år. Är underskottet större än 100 000 kronor får avdrag ske med 21 % på summan som överstiger 100 000 kronor. I de flesta fall får underskott och överskott kvittas mot varandra varpå total vinst eller förlust beräknas.

Sparat kapital

Sparat kapital är inget finansiellt begrepp. Generellt menas däremot hur mycket en person, eller ett företag, har sparat i exempelvis sparkonto, aktier eller fonder. Med ett stort sparat kapital kan ett företag lättare klara av oförutsägbara utgifter samt hantera löpande kostnader.

Läs också: Ekonomiskt oberoende

Totalt kapital

Ett företags totala kapital är summan av företagets skulder och eget kapital. I en balansräkning ska alltid totala kapitalet vara lika stort som företagets tillgångar. Begreppen används bland annat för att beräkna olika finansiella nyckeltal.

Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital beräknas genom att företagets räntefria skulder dras bort från företagets totala tillgångar. Det är därmed det kapital som företaget lånar av dess ägare eller extern långivare, exempelvis bank.

Vanliga frågor och svar – Kapital

Hur räknar man ut eget kapital?

Det egna kapitalet i ett företag är den delen som är företagets eget. Eget kapital räknas alltså ut genom att ta tillgångarna minus skulderna.

Är det skillnad på kapital för privatpersoner och företag?

I grunden är kapital olika resurser. Detta oavsett om det är resurser hos en privatperson eller ett företag. Däremot används begreppet i betydligt större omfattning inom företagsekonomi. Detta för att förklara företagets ekonomiska situation.

Kan alltid totalt fritt kapital delas ut i aktieutdelning?

Generellt kan hela fria kapitalet tas ut i aktieutdelning. Det kräver däremot att de två reglerna i aktiebolagslagen är uppfyllda, alltså försiktighetsregeln och beloppsregeln.

Är kapital alltid pengar eller värdepapper?

Nej, kapital är alla resurser som ett företag har tillgång till. Utöver pengar och värdepapper kan det exempelvis vara humankapital i form av kunskap, eller immateriellt kapital i form av licenser.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare