Fråga Advisa:

Hur många fonder ska man ha?

Jag sparar i fonder sedan en tid tillbaka – men endast i två olika. Borde jag spara i fler? Hur många fonder ska man ha?

Povel på Advisa svarar:

Hur många fonder du bör ha beror främst på vilken typ av fonder du väljer. Om du väljer globalfonder anger flera sparekonomer att det räcker med 1 till 3 fonder. Väljer du i stället att spara i fonder som är mer nischade kan det behövas flera för att få tillräcklig riskspridning på ditt sparande.

Läs vidare så berättar vi mer om hur många fonder du bör ha, vad som påverkar valet och risken med för få eller för många fonder.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Så många fonder rekommenderar aktiemäklarna

Det finns ingen optimal siffra för hur många fonder som man bör äga. Både aktiemäklare och fondförvaltare nämner däremot att det räcker med ett fåtal förutsatt att dessa ger en god riskspridning.

Hos Sveriges största aktiemäklare, Avanza, hade kunderna i genomsnitt 5,7 fonder i maj 2022. Vid samma tillfälle var medianen 3 fonder. I en kommentar till statistiken angav Johanna Kull, på Avanza, att ”båda dessa är ganska lagom” samt att de flesta ”klarar sig utmärkt med två till tre fonder”.

Det viktiga angavs vara vilken typ av fonder som väljs för att uppnå tillräcklig riskspridning. Läs mer om begreppet riskspridning längre ner i denna artikel.

Flera fondförvaltare rekommenderar mellan 1 till 4 fonder

Avanzas största konkurrent, Nordnet, anger att det sällan krävs ”mer än ett fåtal fonder”. I ett exempel visas en fondportfölj bestående av fyra olika fonder. Hälften av portföljens innehav placerades i en globalfond.

Fondförvaltaren Lannebo anger att det oftast räcker med 1-3 fonder för de som investerar brett, exempelvis via globala fonder. Sker investering i nischade fonder anges däremot att det kan vara lämpligt med 4 – 5 stycken. Detta för att skapa en bredare riskspridning.

Risken med för få fonder

Som anges ovan är det alltså inte antalet fonder som är viktigast, utan att uppnå riskspridning. I korthet innebär det att investeringar sker över flera olika branscher och länder. Skulle det ske en negativ utveckling i en av dessa länder kommer ändå inte personens hela innehav att påverkas nämnvärt negativt.

Ett tydligt exempel på detta kan visas från åren 2021 och 2022. Under de tio första månaderna 2021 ökade Rysslandsfonderna kraftigt. Men med den fullskaliga invasionen av Ukraina, i februari 2022, kraschade den ryska börsen och handeln begränsades även kraftigt för utländska investerare.

De som enbart sparade i Rysslandsfonder fick se sitt kapital minska mycket kraftigt över bara några veckor. Med investeringar över flera branscher och länder minskas denna risk och en långsiktig riskspridning skapas.

Läs också: Sparkonto med ränta

Risken med för många fonder

Risken med att ha för många fonder är att det kan upplevas svårt att få överblick på det egna innehavet. Över en längre tid kommer värdeutvecklingen på dessa variera vilket innebär att portföljen tidvis kommer vikta mer eller mindre mot vissa branscher och länder. Med andra ord påverkas riskspridningen av värdeutvecklingen i fonderna. Med allt för många fonder kan det vara svårt att få överblick på denna förändrade risk.

Vad påverkar hur många fonder man ska ha?

Hur många fonder man bör ha beror främst på vilken typ av fonder som investeringar sker i. Men det finns även andra faktorer som kan vara avgörande.

Typ av fonder

Globalfonder är exempel på fonder med bred exponering. Förvaltarna kan investera över flera olika världsdelar och inom olika branscher.  Väljs dessa kan man alltså ha färre antal fonder. Det beror på att de, utifrån dess exponering mot flera olika marknader, har god riskspridning.

Det kan jämföras mot nischade fonder där investeringarna blir betydligt mer koncentrerade inom en bransch eller ett område. Några exempel på nischade fonder är Läkemedelsfonder, Indienfonder och Fastighetsfonder.

Sparhorisont

En annan aspekt att ta hänsyn till är hur långsiktigt sparandet är. Det avgör främst fördelningen mellan aktiefonder och räntefonder men även delvis hur många fonder som kan vara lämpligt att investera i.

Är målet att enbart spara pengarna i 1 – 2 år rekommenderas oftast en korträntefond med låg risk. I detta fall kan det räcka med en enda fond då behovet av riskspridning inom räntefonder är lägre än inom aktiefonder.

Läs också: Spara till barn

Investerat belopp

Till viss del kan även investerat belopp avgöra behovet av antalet fonder och riskspridning. En person som nyss börjat med ett månadssparande på 500 kronor har inte lika stort behov av riskspridning som en person med flera miljoner i investerat kapital.

Vanliga frågor och svar – Hur många fonder ska man ha?

Är det bra att ha flera fonder?

Det är inte antalet fonder som är viktigast utan att innehavet har god riskspridning. Det kan alltså räcka med 1–2 globalfonder för att få önskad riskspridning.

Hur många aktier måste en fond bestå av?

En fond måste minst bestå av 16 aktier. De allra flesta har däremot ett betydligt bredare innehav.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare