Fråga Advisa:

Vad är moms?

Hur fungerar egentligen moms? Betalas det på allt, och hur räknar man i så fall ut momsen?

Povel på Advisa svarar:

Moms är en skatt som betalas vid köp av de flesta varor och tjänster i Sverige. Skatten är inräknat i priset och ska framgå på faktura, kvitto eller annat transaktionsunderlag. Moms står för cirka en femtedel av statens skatteintäkter.

Olika varor och tjänster har olika moms – läs vidare så berättar vi om olika momssatser samt hur skatten beräknas och betalas av de svenska företagen.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Varför betalas moms?

Första steget mot dagens momsregler togs 1960. Då infördes en tillfällig omsättningsskatt, oms, på 4,6 %. Detta för att staten skulle få in mer skattepengar.

År 1968 ändrades det från en omsättningsskatt till en mervärdesskatt, moms, och sedan dess har regler och skattesatser ändrats vid ett flertal tillfällen. Den tillfälliga skatten övergick till att bli permanent och dagens momslagstiftning grundar sig på ett EU-direktiv.

Beräkningar anger att svenska staten, år 2022, fick in 559,7 miljarder kronor via moms. Det motsvarade då ungefär en femtedel av totala skatteintäkterna det året.

Olika skattesatser

I Sverige är det vanligaste med 25 % i moms, men det finns flera olika momssatser. Dessa används beroende på kategori av varor eller tjänster som säljs.

  • 25 % – Vanligaste momssatsen vid försäljning av varor och tjänster.
  • 12 % – Exempelvis livsmedel, konst och restaurangbesök.
  • 6 % – Exempelvis böcker, tidningar, transport (taxi, buss, flyg, tåg).
  • 0 % – Exempelvis bankverksamhet, sjukvård, tandvård och skolverksamhet.

Räkna ut moms

För att räkna ut momsen på en produkt multipliceras momssatsen med produktens pris exklusive moms. Om ett företag säljer lampor för 200 kronor styck, exklusive moms, blir uträkningen följande:

200 x 25% = 50

Önskas produktens totala pris räknas ut kan en etta anges före momssatsen. I detta fall blir det alltså 200 x 125%. I decimalform är det 200 x 1,25. Butiken kommer därmed sälja lampan för 250 kronor.

Räkna ut moms baklänges

Att räkna ut moms baklänges innebär att du vet priset på varan inklusive moms och vill räkna ut hur stor del av priset som är moms. Nedan beskrivs två uträkningar som kan användas för detta.

Priset exklusive moms

För att beräkna priset på produkten, exklusive moms, divideras priset med momssatsen i decimalform. I tabellen nedan visas uträkning utifrån en produkt som i butik kostar 500 kronor.

Momssats Beräkning Pris ex. moms Moms
25 % 500/1,25 400 kronor 100 kronor
12 % 500/1,12 446,40 kronor 53,60 kronor
6 % 500/1,06 471,70 kronor 28,30 kronor

Storlek på moms

Önskas momsen räknas ut direkt används så kallad ”baklängesmoms”. I detta fall multipliceras produktens pris med följande procentsats:

Momssats Baklängesmoms
25 % 20 %
12 % 10,71 %
6 % 5,66 %

Om exempelvis en produkt kostar 500 kronor och momssatsen är 25% sker beräkningen med 500 x 20 % = 100. I detta fall är alltså 100 kronor moms.

Läs också: Företagslån

Ingående och utgående moms

Moms betalas av företag som säljer varor och tjänster. Däremot betalas bara mellanskillnaden mellan ingående moms och utgående moms. Det betyder i praktiken att skatt betalas för det mervärde som företaget tillför till produkten. Det förklaras tydligare nedan.

Vad är ingående moms?

Ingående moms är summan som företaget betalar via inköp av produkter och tjänster. Om inköp sker på 100 000 kronor kommer 80 000 kronor vara för produkten och 20 000 kronor vara ingående moms.

Vad är utgående moms?

Utgående moms är den summa som företaget får betalt via försäljning av varor och tjänster. I detta exempel förädlar företaget produkterna och säljer dem i butik för 300 000 kronor. Av denna summa kommer 60 000 kronor att vara moms.

Företag betalar in mellanskillnaden

Det vanligaste är att företaget har större utgående än ingående moms. Detta utifrån att de skapar ett mervärde på de produkter som säljs. Det är denna mellanskillnad som betalas till Skatteverket. I detta exempel innebär det att företaget betalar in 40 000 kronor. Detta genom att de beräknar utgående moms, 60 000 kronor, minus ingående moms, 20 000 kronor.

Detta deklareras i en momsdeklaration vilken lämnas in till Skatteverket inom företagets redovisningsperiod. Det kan vara varje månad, kvartal eller år. Skulle ett företag registrera större ingående moms än utgående får de tillbaka pengar från Skatteverket.

Omsättningsgräns på 80 000 kronor

Omsättningsgränsen är sedan 2022 på 80 000 kronor. Det innebär att företag som omsätter mindre än denna nivå inte behöver registrera och administrera moms. Regeln finns till för att underlätta för mindre företag att starta upp sin verksamhet.

Vad är omvänd moms?

I de flesta fall är det säljaren som beräknas moms och betalar in skillnaden mellan ingående och utgående till Skatteverket. Men det finns vissa undantag då det istället är köparen som har denna skyldighet. I detta fall kallas det för omvänd moms och främst förekommer det inom byggbranschen. Enligt Skatteverket sker detta för att ”motverka sådant skattefusk som innebär att en köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren”.

Vanliga frågor och svar – Moms

Vilket datum måste man redovisa moms?

Vid månatlig momsdeklaration ska deklarationen vara Skatteverket tillhanda den 12:e den andra månaden efter deklarerad månad. För januari och augusti gäller den 17:e. Dessa regler gäller förutsatt att omsättningen är mindre än 40 miljoner kronor.

Betalar ideella föreningar moms?

Nej, förutsatt att den ideella föreningen inte är skatteskyldig betalas inte någon moms. Det finns däremot även skatteskyldiga föreningsformer.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare