Vad är en personupplysning? | Advisa

Vad är en personupplysning?

Vad är en personupplysning?

En personupplysning är ett annat ord för en kreditupplysning på en privatperson. Personupplysningen innehåller information om dig som indikerar hur kreditvärdig du är. Förutom namn, personnummer och adress innehåller en personupplysning även information om:

  • din inkomst senaste två åren
  • eventuellt äktenskapsförord
  • om du äger en fastighet
  • eventuellt skuldsaldo hos Kronofogden
  • eventuella betalningsanmärkningar och tidigare upplysningar

Det går även att beställa kompletterande information, UC Risk Person, för att få uppgifter om en privatpersons kreditprofil. Informationen som en personupplysning innehåller är nödvändig för att bland annat banker ska kunna göra en riskbedömning av dig som kund. Utifrån informationen som banken får tillgång till via din kreditupplysning avgör de huruvida de vill låna ut pengar till dig, och i så fall till vilken ränta.

Personupplysning, kreditupplysning och Mikro.

Finns det olika typer av personupplysningar?

Det finns två olika typer av upplysningar, dels den vanliga personupplysningen (som innehåller informationen ovan) och dels en begränsad upplysning som kallas Mikro. Den innehåller information om ditt namn och din adress samt eventuella betalningsanmärkningar och skuldsaldo hos Kronofogden. Mikro registreras inte som en upplysning på dig och påverkar därför inte din kreditvärdighet när du exempelvis vill ansöka om bolån hos banken.

Vem får ta en personupplysning på mig?

Vem som helst får inte ta en personupplysning på dig utan det måste finnas legitimt skäl för att beställa en personupplysning. Legitima skäl är exempelvis om du söker ett lån och ska ingå kreditavtal med beställaren av personupplysningen, ingå hyresavtal eller vid andra ekonomiska förbindelser såsom borgensåtaganden. Beställaren av personupplysningen måste ha en anledning att göra en ekonomisk riskbedömning på dig. Det kan också anses legitimt att en arbetsgivare gör en personupplysning på dig om du blivit erbjuden en högre position med ekonomiskt ansvar.

Hur påverkar personupplysningen mig?

Många personupplysningar inom kort tid kan påverka din kreditvärdighet negativt. Det beror på att det finns ett glapp mellan när kreditupplysningen registreras och när banken rapporterat in den nya skulden till UC. Det betyder att under en period vet inte långivaren om du valt att acceptera tidigare låneerbjudanden och vad din totala skuldbörda är. Då kan dina chanser till ett bra låneerbjudande minska om det registreras många personupplysningar på dig inom en kort tid. Om du vill jämföra ränta hos flera långivare är det därför bättre att gå via en låneförmedlare som kan jämföra erbjudanden hos flera banker och andra långivare trots att en enda personupplysning registreras.

Detta är en personupplysning:

  • En kreditupplysning på en privatperson.
  • Innehåller olika information om dig beroende på vilken som beställs.
  • Är nödvändig för att banker ska kunna göra en kreditbedömning av dig som kund.