Ordlista

Denuntiation

När ett enkelt skuldebrev tas över av en ny borgenär måste du som låntagare bli underrättad. Det meddelandet kallas för denuntiation. Här går vi igenom vad denuntiation är och vad som gäller i olika fall!

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Har du hamnat här är kanske risken stor att du aldrig hört om denuntiation tidigare. Inte så konstigt! Men för att vi ska kunna förklara vad denuntiation är kan det vara bra att ha koll på dessa ord:

  • Borgenär. En borgenär är den part som lånat ut pengar till en motpart. Ofta en långivare, en bank eller ett kreditinstitut. En borgenär kan också vara den som sålt en vara eller utfört en tjänst mot löfte om att få betalning.
  • Gäldenär. En gäldenär är den som står i skuld till borgenären, en låntagare. Skulden kan bestå av pengar, varor eller tjänster. Har du tagit ett lån är du en gäldenär eftersom att du står i skuld till banken.
  • Skuldebrev. Skuldebrev är det juridiska namnet för avtalet du skriver på när du lånar pengar av en bank – eller av någon annan. Ett låneavtal, helt enkelt.

Vad är denuntiation?

Denuntiation är det formella namnet på meddelandet som skickas till gäldenären när ett enkelt skuldebrev ska skrivas över på en ny borgenär.

Det kan till exempel vara att din skuld tas över av ett nytt företag, eller att din bank eller kreditgivare får nya ägare.

Denuntiation är också ett krav när en hyresbostad säljs och hyresgästerna ska betala hyra till en ny värd.

Vad är ett enkelt skuldebrev?

Det vanligaste är att denuntiation sker när ett enkelt skuldebrev ska skrivas över på en ny borgenär. Ett enkelt skuldebrev står på en specifikt namngiven låntagare. Då kan långivaren varken ge bort eller sälja rätten till skuldebrevet utan att tala om för låntagaren vem den nya ägaren av skuldebrevet är.

Skillnad mot löpande skuldebrev

Vid det som kallas löpande skuldebrev finns inte den rätten. Det finns två varianter på löpande skuldebrev, innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

Med innehavarskuldebrev kan den som besitter skuldebrevet kräva pengar av gäldenären bara med hjälp av avtalet. Med orderskuldebrev behöver den som innehar skuldebrevet också visa ett kvitto på att denne köpt eller fått skuldebrevet av den tidigare borgenären.

Vilka regler gäller vid denuntiation?

När ett skuldebrev ska skrivas över på en ny borgenär finns två krav. Det ena är att villkoren för dig som gäldenär inte får försämras. Den nya borgenären får alltså inte höja räntan på din skuld.

Det andra kravet är att en denuntiation ska göras omgående – och att gäldenären informeras så snabbt som möjligt.

Läs också: Deflation

Hur görs en denuntiation?

Det finns inget krav på ett denuntiationen måste ges skriftligt eller muntligt – eller att den ska bekräftas som en rättslig delgivning. Det vanligaste är däremot att den sker skriftligt.

Så länge denuntiationen har skickats ut till låntagaren är överlåtelsen giltig.

Nya borgenären kan inte kräva tillbaka pengar

Det ligger i den nya borgenärens intresse att skicka ut denuntiationen så snabbt som möjligt. Om låntagaren inte informerats har borgenären nämligen ingen rätt att kräva tillbaka pengar som felaktigt betalats ut till den tidigare fordringsägaren.

Gäller inte bara pengar

Man pratar oftast om denuntiation i samband med lån och krediter men det kan också handla om andra typer av fordringar, till exempel om en person ska återlämna en vara eller produkt.

Läs mer: Gåvobrev

Hur fungerar denuntiation vid pantsättning av bostadsrätt?

En denuntiation används också när en bostadsrätt ska pantsättas. Pantsättning av bostadsrätt innebär att ägaren tar ett lån där bostadsrätten sätts i pant. Vid en eventuell utmätning har sedan panthavaren, alltså långivaren, företräde till pengarna som kommer in via försäljningen.

Det innebär att långivaren har förtur till pengarna om lägenheten tvångsförsäljs eller om bostadsrättshavaren går i konkurs. Men för att pantsättningen ska gälla måste föreningen ha mottagit en denuntiation om den.

Även här spelar det egentligen ingen roll om den sker muntligt eller skriftligt. Men skriftligt är praxis, så att långivaren i efterhand kan bevisa att pantsättningen meddelats.

Innan en denuntiation skett är nämligen inte pantsättningen juridiskt bindande.

Vanliga frågor och svar - Denuntiation

Vad är denuntiation?

Denuntiation är det meddelande du som låntagare måste få om ditt enkla skuldebrev ska tas över av en ny borgenär.

Vad händer om inte en denuntiation sker?

Har inte en denuntiation skett har inte den nya långivaren någon rätt att kräva tillbaka pengar som låntagaren betalat till den tidigare fordringsägaren.

Vilka regler gäller vid en denuntiation?

När ett enkelt skuldebrev ska skrivas över på en ny borgenär finns två krav. Villkoren får inte försämras för dig som låntagare, och du måste meddelas om det via en denuntiation.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev kallas också för låneavtal eller kreditavtal. Det är dokumentet du skriver på om du lånar pengar.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare