Ordlista:

Vad är en borgenär, gäldenär och en borgensman?

Skillnaden på borgenär, gäldenär och borgensman?

Det finns en hel del olika begrepp att hålla koll på när man ska låna pengar, och det gör det inte helt enkelt för oss vanliga privatpersoner att förstå bankens krångliga avtal.

Ord som används flitigt är borgenär, som inte ska förväxlas med borgensman, och gäldenär. I den här artikeln får du koll på de olika begreppen och hur de skiljer sig mot varandra.

 

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en borgenär?
  2. Vad är en gäldenär?
  3. Vad är skillnaden mellan en borgenär och borgensman?
  4. Hur påverkar det mig att vara borgensman?
Ansök smidigt på nytt med tidigare uppgifter
Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
2 968 kr/mån
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

att gå i borgen

Vad är en borgenär?

Borgenär, även kallat fordringsägare är den part som lånat ut pengar till en motpart (gäldenär). En borgenär kan även vara den person eller företag som sålt en vara eller utfört en tjänst med kravet att få betalt i efterhand. Vanligtvis är borgenären en bank, kreditinstitut eller långivare men en borgenär kan också vara en vanlig privatperson. Borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelse, vanligtvis reglerat i ett avtal eller ett skuldebrev.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är den part som står i skuld till borgenären (långivaren). Skulden kan bestå av pengar, varor eller tjänster. Vid pengaskuld kallas gäldenären för penninggäldenär och gällande varor eller tjänster så kallas gäldenären för naturagäldenär.

En gäldenär förekommer oftast i form av en privatperson som lånar pengar av en bank. En naturagäldenär förekommer till exempel när ett företag betalat i förskott till ett annat företag för att utföra en viss tjänst. Då står företaget som mottagit betalningen som naturagäldenär tills dess att tjänsten är utförd.

Vad är skillnaden mellan en borgenär och borgensman?

Så långt i artikeln har vi kommit fram till att gäldenären är den som är lånetagaren. I de fall lånetagaren t.ex. har dålig ekonomi eller för ung kan borgenären vilja kräva att gäldenären ska ta in en borgensman. En borgensman är någon som förbinder sig att betala tillbaka skulden (amortera) om gäldenären av någon anledningen inte kan fullgöra sin förpliktelse att betala sin skuld.

Om borgenären inte känner sig trygg med att gäldenären kommer kunna tillbaka pengarna kan borgenären kräva att gäldenären har en borgensman. På så vis minskar borgenären sin risk att inte få tillbaka skulden. Det finns två typer av borgensförbindelser; enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen innebär att borgensmannen endast blir skyldig att betala skulden om gäldenären inte kan betala skulden, och inte heller har tillgångar som går att utmäta genom försäljning. Proprieborgen är en starkare förbindelse vilket innebär att borgensmannen står i likvärdig skuld till borgenären som gäldenären. Det betyder att borgensmannen ansvarar för skulden såsom den vore hans egen och borgenären kan kräva vem som helst på skulden oavsett gäldenärens ekonomiska situation.

Hur påverkar det mig att vara borgensman?

Innan du bestämmer dig för att gå i borgen för någon bör du tänka igenom beslutet noggrant. Att bli en borgensman kan innebära att du kan bli skyldig att betala hela skulden om något oväntat skulle inträffa eller om gäldenären skulle missköta sig. Att vara borgensman påverkar också dina egna möjligheter till att bli beviljad lån.

Begrepp att hålla koll på:

  • En borgenär är fordringsägaren, det vill säga den som lånat ut pengar
  • Gäldenären är den som står i skuld till borgenären
  • Borgensman är någon som förbinder sig att betala gäldenärens skuld om han är i obestånd att betala skulden

Vanliga frågor och svar

Vad är en borgenär?
Borgenär kallas ibland fordringsägare eller långivare, och är den person eller företag som lånat ut pengar till en motpart. Lånar du pengar av en bank är banken borgenär.
Vad är en gäldenär?
En gäldenär är en part som står i skuld till borgenären. Skulden kan handla om pengar, varor eller tjänster. Handlar skulden om pengar kallas gäldenären ofta låntagare.  Lånar du pengar av en bank är du en gäldenär.
När behöver man en borgensman?
Om du inte blivit beviljat ett lån av någon anledning, till exempel att du saknar en fast inkomst eller att din inkomst är för låg, kan du ta hjälp av en borgensman. En borgensman är en person, kanske en vän eller släkting, som står tillsammans på lånet med dig och blir betalningsskyldig om du inte kan betala.
Hur påverkar det mig att vara borgensman?
Att bli en borgensman innebär att du kan bli skyldig att betala av hela skulden om gäldenären av någon anledning inte kan betala lånet själv. Därför bör du tänka över beslutet noggrant innan du går i borgen för någon.

Vad säger våra kunder?