Ordlista:

Vad är en borgenär, gäldenär och en borgensman?

Lär dig betydelsen och skillnaden mellan de ovanliga orden som ofta används i lånesammanhang.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är skillnaden på borgenär, gäldenär och borgensman?

Det finns en hel del olika begrepp att hålla koll på när man ska låna pengar, och dessa gör det inte helt enkelt för oss vanliga privatpersoner att hänga med i bankens krångliga avtal.

Ord som används flitigt är borgenär, som inte ska förväxlas med borgensman, och gäldenär. I den här artikeln får du koll på de olika begreppen och hur de skiljer sig mot varandra.

 

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en borgenär?
  2. Vad är en gäldenär?
  3. Vad är skillnaden mellan en borgenär och borgensman?
  4. Hur påverkar det mig att vara borgensman?

att gå i borgen

Vad är en borgenär?

Borgenär, även kallat fordringsägare är den part som lånat ut pengar till en motpart (gäldenär). En borgenär kan även vara den person eller företag som sålt en vara eller utfört en tjänst med kravet att få betalt i efterhand.

Vanligtvis är borgenären en bank, kreditinstitut eller långivare men en borgenär kan också vara en vanlig privatperson. Borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelse, vanligtvis reglerat i ett avtal eller ett skuldebrev.

Hur länge är man borgenär?

Har du lånat ut pengar till någon är du borgenär tills dess att skulden är betald. Samma gäller om du lånat pengar av en bank eller avtalat om en tjänst som ska betalas i efterhand. Då är banken eller företaget borgenär tills dess att du betalat din skuld.

Vem kan vara borgenär?

Borgenär kan alla bli som lånar ut pengar eller på något annat sätt har en fodran mot någon. Oftast är det som sagt ett företaget eller organisation, men en borgenär kan också vara en privatperson.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är den part som står i skuld till borgenären (långivaren). Skulden kan bestå av pengar, varor eller tjänster. Vid pengaskuld kallas gäldenären för penninggäldenär och gällande varor eller tjänster så kallas gäldenären för naturagäldenär.

Penninggäldenär och naturagäldenär

En gäldenär förekommer oftast i form av en privatperson som lånar pengar av en bank. En naturagäldenär förekommer till exempel när ett företag betalat i förskott till ett annat företag för att utföra en viss tjänst. Då står företaget som mottagit betalningen som naturagäldenär tills dess att tjänsten är utförd.

Gäldenären skyldig att återbetala lånet

Oavsett vad vilken typ av skuld gäldenären har är denne skyldig att betala tillbaka detta till borgenären. Vid lån av pengar tillkommer oftast en kostnad vid återbetalningen, alltså en ränta.

Om gäldenären inte kan betala

Om en gäldenär inte betalar tillbaka lånet inleder långivaren ofta med att skicka ut en påminnelse. Om inte betalning sker då skickas oftast skulden vidare till ett inkassobolag som ansvarar för att driva in skulden.

Det sista steget är sedan att skulden hamnar hos Kronofogden, vilket kan leda till utmätning. Alla dessa steg är också förenade med ytterligare kostnader för dig som gäldenär.

Vad är skillnaden mellan en borgenär och borgensman?

Så långt i artikeln har vi kommit fram till att gäldenären är den som är lånetagaren, och att borgenären är långivaren. Men borgenär ska alltså inte förknippas med borgensman, då dessa är olika saker.

Det här är en borgensman

I de fall lånetagaren t.ex. har dålig ekonomi eller är för ung kan borgenären vilja kräva att gäldenären ska ta in en borgensman. En borgensman är någon som förbinder sig att betala tillbaka skulden (amortera) om gäldenären av någon anledningen inte kan fullgöra sin förpliktelse att betala sin skuld.

Borgensman blir en extra trygghet för långivaren

Om borgenären inte känner sig trygg med att gäldenären kommer kunna tillbaka pengarna kan borgenären kräva att gäldenären har en borgensman. På så vis minskar borgenären sin risk att inte få tillbaka skulden. Det finns två typer av borgensförbindelser; enkel borgen och proprieborgen.

Enkel borgen eller proprieborgen

Enkel borgen innebär att borgensmannen endast blir skyldig att betala skulden om gäldenären inte kan betala skulden, och inte heller har tillgångar som går att utmäta genom försäljning. Proprieborgen är en starkare förbindelse vilket innebär att borgensmannen står i likvärdig skuld till borgenären som gäldenären. Det betyder att borgensmannen ansvarar för skulden såsom den vore hans egen och borgenären kan kräva vem som helst på skulden oavsett gäldenärens ekonomiska situation.

Hur påverkar det mig att vara borgensman?

Innan du bestämmer dig för att gå i borgen för någon bör du tänka igenom beslutet noggrant. Att bli en borgensman kan innebära att du kan bli skyldig att betala hela skulden om något oväntat skulle inträffa eller om gäldenären skulle missköta sig. Att vara borgensman påverkar också dina egna möjligheter till att bli beviljad lån.

Sammanfattning – begreppen att hålla koll på:

  • En borgenär är fordringsägaren, det vill säga den som lånat ut pengar
  • Gäldenären är den som står i skuld till borgenären
  • Borgensman är någon som förbinder sig att betala gäldenärens skuld om han är i obestånd att betala skulden

Vanliga frågor och svar - Borgenär & gäldenär

Vad är en borgenär?

Borgenär kallas ibland fordringsägare eller långivare, och är den person eller företag som lånat ut pengar till en motpart. Lånar du pengar av en bank är banken borgenär.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är en part som står i skuld till borgenären. Skulden kan handla om pengar, varor eller tjänster. Handlar skulden om pengar kallas gäldenären ofta låntagare. 

Lånar du pengar av en bank är du en gäldenär.

När behöver man en borgensman?

Om du inte blivit beviljat ett lån av någon anledning, till exempel att du saknar en fast inkomst eller att din inkomst är för låg, kan du ta hjälp av en borgensman. En borgensman är en person, kanske en vän eller släkting, som står tillsammans på lånet med dig och blir betalningsskyldig om du inte kan betala.

Hur påverkar det mig att vara borgensman?

Att bli en borgensman innebär att du kan bli skyldig att betala av hela skulden om gäldenären av någon anledning inte kan betala lånet själv. Därför bör du tänka över beslutet noggrant innan du går i borgen för någon.

Vad säger våra kunder?

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare