Ordlista:

Vad är en borgenär, gäldenär och en borgensman?

Vad skulle det kosta att låna?

Det finns en hel del olika begrepp att hålla koll på när man ska låna pengar, och det gör det helt enkelt för oss vanliga privatpersoner att förstå bankens krångliga avtal. Ord som används flitigt är borgenär, som inte ska förväxlas med borgensman, och gäldenär. I den här artikeln får du koll på de olika begreppen och hur de skiljer sig mot varandra.

Månadskostnad cirka*
2 968 kr/mån2 968 kr/mån*
Ungefärlig kostnadi 12 år
Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 37 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

att gå i borgen

Vad är en borgenär?

Borgenär, även kallat fordringsägare är den part som lånat ut pengar till en motpart (gäldenär). En borgenär kan även vara den person eller företag som sålt en vara eller utfört en tjänst med kravet att få betalt i efterhand. Vanligtvis är borgenären en bank, kreditinstitut eller långivare men en borgenär kan också vara en vanlig privatperson. Borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelse, vanligtvis reglerat i ett avtal eller ett skuldebrev.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är den part som står i skuld till borgenären (långivaren). Skulden kan bestå av pengar, varor eller tjänster. Vid pengaskuld kallas gäldenären för penninggäldenär och gällande varor eller tjänster så kallas gäldenären för naturagäldenär.

En gäldenär förekommer oftast i form av en privatperson som lånar pengar av en bank. En naturagäldenär förekommer till exempel när ett företag betalat i förskott till ett annat företag för att utföra en viss tjänst. Då står företaget som mottagit betalningen som naturagäldenär tills dess att tjänsten är utförd.

Vad är skillnaden mellan en borgenär och borgensman?

Så långt i artikeln har vi kommit fram till att gäldenären är den som är lånetagaren. I de fall lånetagaren t.ex. har dålig ekonomi eller för ung kan borgenären vilja kräva att gäldenären ska ta in en borgensman. En borgensman är någon som förbinder sig att betala tillbaka skulden om gäldenären av någon anledningen inte kan fullgöra sin förpliktelse att betala sin skuld. Om borgenären inte känner sig trygg med att gäldenären kommer kunna tillbaka pengarna kan borgenären kräva att gäldenären har en borgensman. På så vis minskar borgenären sin risk att inte få tillbaka skulden. Det finns två typer av borgensförbindelser; enkel borgen och proprieborgen. Enkel borgen innebär att borgensmannen endast blir skyldig att betala skulden om gäldenären inte kan betala skulden, och inte heller har tillgångar som går att utmäta genom försäljning. Proprieborgen är en starkare förbindelse vilket innebär att borgensmannen står i likvärdig skuld till borgenären som gäldenären. Det betyder att borgensmannen ansvarar för skulden såsom den vore hans egen och borgenären kan kräva vem som helst på skulden oavsett gäldenärens ekonomiska situation.

Hur påverkar det mig att vara borgensman?

Innan du bestämmer dig för att gå i borgen för någon bör du tänka igenom beslutet noggrant. Att bli en borgensman kan innebära att du kan bli skyldig att betala hela skulden om något oväntat skulle inträffa eller om gäldenären skulle missköta sig. Att vara borgensman påverkar också dina egna möjligheter till att bli beviljad lån.

Begrepp att hålla koll på:

  • En borgenär är fordringsägaren, det vill säga den som lånat ut pengar
  • Gäldenären är den som står i skuld till borgenären
  • Borgensman är någon som förbinder sig att betala gäldenärens skuld om han är i obestånd att betala skulden

Vad säger våra kunder?