Skuldebrev från banken - Tänk på det här innan du skriver på | Advisa

Skuldebrev från banken? Tänk på det här innan du skriver på!

Har du fått ett skuldebrev på posten och undrar vad det är?

Skuldebrev är ett juridiskt namn för avtalet du skriver på när du lånar pengar av banken. Skuldebrevet är ett bevis på att banken lånat ut pengar till dig och specificerar hur skulden ska betalas tillbaka. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver veta innan du skriver på skuldebrevet.

Enligt Konsumentkreditlagen måste bankerna följa god kreditgivningssed innan de beviljar konsumenter lån. Det innebär att banken är skyldig att undersöka din ekonomiska situation och din förmåga att betala tillbaka lånet innan de beviljar dig lånet. Om du har fått hem ett skuldebrev betyder det att banken enligt god kreditgivningssed godkänt din låneansökan och dragit slutsatsen att du har förmågan att betala tillbaka lånet enligt de villkor som framkommer i skuldebrevet.

I folkmun kallas skuldebrev även för låneavtal. När du väl har skrivit på skuldebrevet står du i skuldrelation till banken och skuldebrevet i bankens bevis på att skulden existerar. Avtalet är bindande till dess att du betalat tillbaka hela skulden till banken.

att tänka på innan du skriver på skuldebrev

Vad innehåller ett skuldebrev?

I skuldebrevet ska följande framgå:

 • Berörda parter (långivare och låntagare)
 • Hur mycket du lånar (kreditbeloppet)
 • Ränta
 • Avgifter (avisering, uppläggning m.fl.)
 • Löptid
 • Amorteringsplan (rak amortering eller annuitetslån)
 • Dröjsmålsvillkor
 • Övriga villkor

Vad får bankerna inte avtala om i ett skuldebrev?

Det är Konsumentkreditlagen som styr hur bankerna får utforma sina skuldebrev i samband med utlåning och andra krediter. Lagen är till för att förhindra bankerna från att använda sig av oskäliga eller orättvisa avtalsvillkor. Exempel på oskäliga avtalsvillkor är att i avtalet ta in en rätt för banken att höja avgifter eller räntan på lånet under avtalsperioden. I skuldebreven för blancolån får inte bankerna binda upp kunderna på en viss återbetalningstid.

Du som kund har alltid rätt till att lösa ditt lån och betala skulden tidigare än den återbetalningstid som framgår i skuldebrevet.

Vad är skillnaden mellan löpande och enkla skuldebrev?

Den vanligaste formen är ett så kallat löpande skuldebrev, vilket innebär att skuldebrevet kan överlåtas av långivaren till en annan borgenär(det vill säga parten du står i skuld till). Ett enkelt skuldebrev är utfärdat till en specifik part och kan inte överlåtas till annan part. När man tar ett privatlån är det alltid ett löpande skuldebrev som man skriver på.

Vad är skillnaden på ett skuldebrev och ett lånelöfte?

Ett skuldebrev är ett kvitto och skriftligt bevis på att den som har lånat pengar har en skuld hos långivaren. Ett lånelöfte från banken är en offert på vad kostnaden är för att låna pengar utifrån vissa förutsättningar som man antingen kan välja att acceptera eller inte.

Vad brukar skuldebrev kallas?

 • Skuldebrev
 • Låneavtal
 • Kreditavtal