Ordlista:

Förfallodatum

Förfallodatum anger vilket datum en faktura senast ska vara betald, efter det är fakturan förfallen. Om betalningen når mottagaren efter detta datum kan betalningspåminnelse skickas ut och påminnelseavgift uppstå. Lär dig mer om förfallodatum, när en betalning måste genomföras samt vad du kan göra om du inte hinner betala i tid.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är förfallodatum?

Förfallodatum betyder ”datum då fakturan förfaller”. Med andra ord det datum som fakturabeloppet ska vara mottagaren tillhanda. Det innebär att beloppet ska finnas hos mottagarens konto. Det är därmed viktigt att veta hur lång tid olika betalningsalternativ tar så att betalningen hinner nå mottagaren senast på förfallodatumet. Vanlig tid för en banköverföring mellan olika banker är en bankdag.  

Läs mer: Clearingnummer

Förfallodatum på en röd dag

I det fall som förfallodagen är på en röd dag räcker det med att pengarna är mottagaren tillhanda kommande bankdag, dvs. helgfri vardag. 

Det finns däremot enstaka undantag. Vid hyra av fast egendom, exempelvis fastighet eller hyreslägenhet, ska mottagaren ha pengarna bankdagen före den röda dagen. Detta utifrån att hyra betalas i förskott och att villkoren omfattas av  20 § i Jordabalken. Köp av produkter eller tjänster omfattas istället av Konsumetköp- eller Konsumenttjänstelagen.

Förfallodatum, fakturadatum och betalningsvillkor

I vissa fall anges förfallodatumet tydligt på fakturan. Detta med text som exempelvis ”Oss tillhanda”, ”Förfallodatum” eller ”Förfallodag”. Men det finns inget krav på att det måste framgå. På alla fakturor måste däremot fakturadatum samt betalningsvillkor finnas. Utifrån detta kan förfallodatum räknas ut. 

  • Fakturadatum – Datum då fakturan skickades till mottagaren.
  • Betalningsvillkor – Antal dagar som betalning förväntas ske inom.
  • Förfallodatum – Fakturadatum + antalet dagar i betalningsvillkoret

Fakturor till privatpersoner har oftast 30 dagars betalningsvillkor men det förekommer även exempelvis 10, 15 och 20 dagar. Det finns ingen lag som reglerar antalet dagar i betalningsvillkoret. Det enda Konsumentköplagen anger är att förfallodatum inte får vara före den dag som köparen fått tillgång till den vara som köpts. 

Kan jag betala på förfallodatum?

Om betalning kan ske på förfallodatum eller inte beror på hur betalningen sker samt på vad som omfattas.

Betalning via Bankgiro / Plusgiro

Vid betalning via Bankgiro eller Plusgiro tar det en bankdag innan mottagaren får pengarna. Eftersom beloppet ska vara mottagaren tillhanda på förfallodatumet bör alltså inte betalning ske på detta datum. I detta fall finns en risk att en påminnelse hinner skickas ut.

Direktbetalning

Vid direktbetalning, eller överföring inom samma bank, får mottagaren beloppet inom ett par sekunder. Eftersom de då har beloppet tillhanda samma dag kan betalning ske på förfallodatumet. 

Hyra

Vid hyra av fast egendom, exempelvis hyreslägenhet eller fastighet, regleras detta av kapitel 12 i Jordabalken. Där anges exempelvis att en betalning anses vara mottagaren tillhanda redan vid betalningstillfället om betalning sker via bank-, post- eller girokontor. 

Tänk på att om du inte betalar hyran inom en vecka efter förfallodatum säger lagen att hyresrätten är förverkad. Hyresvärden kan då välja att säga upp ditt hyresavtal. Kontakta din hyresvärd direkt om du har svårt att betala innan förfallodatum. 

Lämnar hyresgästen ett betalningsuppdrag på hyran till bank-, post- eller girokontor anses beloppet ha kommit hyresvärden till handa när betalningsuppdraget togs emot…” 12 kap. 20 § jordabalken

Vad händer om man missar att betala innan förfallodatum?

Det vanligaste, vid obetald faktura, är att företag skickar ut en betalningspåminnelse. För detta får de ta ut en avgift på 60 kronor samt dröjsmålsränta. Betalas inte denna påminnelse lämnas ärendet över till ett inkassoföretag vilka får ta ut ytterligare 180 kronor. 

Om fakturan trots dessa påminnelser inte blir betald kan företaget ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden varpå de kan utföra utmätning. Kom ihåg att alla företag inte skickar betalningspåminnelse och alltså direkt kan lämna skulden till ett inkassoföretag eller ansöka om betalningsföreläggande. 

Påminnelseavgiften är även betydligt högre vid försenad betalning till myndigheter än till företag. Exempelvis har CSN rätt att ta ut två påminnelseavgifter på vardera 450 kronor styck.  

Om du inte kan betala

Om du inte har ekonomiska möjligheter att betala en faktura ska du aldrig bara låta den vara obetald. Det finns enkla steg som gör att du kan undvika påminnelseavgift och inkassokrav.

Kontakta kreditgivaren

Kontakta företaget som skickat fakturan och berätta att du för tillfället har svårt att betala fakturabeloppet. Företaget kan exempelvis skjuta fram förfallodatumet eller erbjuda avbetalningsplan. De har däremot inget krav att erbjuda andra betalningsalternativ.

Samlingslån

För många är samlingslån en lösning på ett återkommande problem att hinna betala fakturor i tid. Lånesumman används för att lösa smålån, kreditkortsskulder och delbetalningar och man kan sedan betala tillbaka sitt lån under 1 – 15 år. På detta sätt kan en betydligt lägre månadskostnad för lån och krediter skapas och en mer hanterbar privatekonomisk situation uppstå.

Vanliga frågor och svar – Förfallodatum

Vad händer om jag betalar till CSN efter förfallodatum?

Om en betalning sker för sent till CSN kommer beloppet först räknas av mot eventuella avgifter och därefter betala av eventuella skulder. En påminnelse skickas ut fem dagar efter förfallodatum. Även om betalning har skett inom dessa fem dagar kan CSN ta ut en påminnelseavgift. Avgiften är på 450 kronor.

Kan jag ändra förfallodatum?

Om du inte ekonomiskt klarar av att betala en faktura bör du kontakta företaget som ställt ut fakturan. De kan exempelvis skjuta fram förfallodatumet, upprätta avbetalningsplan eller på annat sätt hitta en lösning som bägge parter är överens om.

Vad är förfallodag?

Förfallodag är samma sak som förfallodatum.

Vad händer om man inte betalar innan förfallodatum?

Det vanligaste är att en påminnelsefaktura skickas ut med en avgift på 60 kronor och i vissa fall även dröjsmålsränta. Betalar du inte den fakturan heller går den vidare till ett inkassoföretag, som kan lägga på ytterligare 180 kronor.

Kan man flytta fram ett förfallodatum?

Om du inte har råd att betala en faktura ska då kontakta företaget som skickat den. Ibland kan de skjuta på förfallodatumet, eller erbjuda en avbetalningsplan.

Vilken lag anger regler för förfallodatum?

När en privatperson köper något från ett företag regleras detta via Konsumentköplagen (1990:932) samt Konsumenttjänstlagen (1985:716).

Betalas autogiro alltid på förfallodatum?

Med autogiro dras automatiskt beloppet från kopplat konto. Detta förutsatt att det finns pengar på kontot. Om det inte finns pengar på kontot kommer ingen dragning att genomföras vilket gör att påminnelse kan skickas ut.

Vad är förfallodatum?

Förfallodatum är datumet då pengarna senast ska vara hos mottagerens konto. Efter det datumet är fakturan förfallen.

Kan jag betala på förfallodatum?

Det beror på hur betalningen sker. Görs betalningen genom en direktbetalning eller en överföring via samma bank får mottagaren pengarna direkt. Men genom bank- eller plusgiro tar det en bankdag innan mottagaren får pengarna. Gör du då betalningen på förfallodagen kan den blir försenad och en påminnelse kan hinna att skickas ut.

Här är ett urval av våra samarbetspartners

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare