Ordlista:

Betalningspåminnelse

Om du får en betalningspåminnelse betyder det att du inte betalat en skuld i tid. Det är alltså en påminnelse om obetald skuld. Betalas inte påminnelsen i tid kan skulden gå till inkasso eller Kronofogden.

Läs vidare om vad betalningspåminnelse är, vilka avgifter som uppkommer och hur du bör agera om du får en.

Artikeln innehåller:

Månadskostnad cirka*
2 968 kr/mån2 968 kr/mån*
Ungefärlig kostnadi 12 år
Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 37 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Vanliga frågor och svar - Betalningspåminnelse

Betyder betalningspåminnelse att jag fått betalningsanmärkning?
Hur många påminnelser måste företag skicka ut?
Är det skillnad på betalningspåminnelse och inkassokrav?
Får företag även ta ut förseningsavgift?

Om du får en betalningspåminnelse betyder det att du inte betalat en skuld i tid. Det är alltså en påminnelse om obetald skuld. Betalas inte påminnelsen i tid kan skulden gå till inkasso eller Kronofogden.

Läs vidare om vad betalningspåminnelse är, vilka avgifter som uppkommer och hur du bör agera om du får en.

Lag och regler kring betalningspåminnelse

Om en faktura inte är betald på förfallodatumet har företaget rätten att skicka ut en betalningspåminnelse samt ta ut extra avgifter för detta. Samtliga avgifter regleras av ”Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m”

Avgift vid betalningspåminnelse

Förutsatt att det anges i avtalet kan företaget ta ut en avgift när de skickar en påminnelse. Avgiften får, enligt lag, maximalt vara på 60 kronor. Företaget kan välja att skicka flera påminnelser men får bara ta ut påminnelseavgift en gång per obetald skuld. Följande avgifter kan uppstå vid försenad betalning.

 

Påminnelseavgift 60 kr
Dröjsmålsränta Enligt avtal. Om det ej nämns i avtalet gäller 8% + referensränta
Inkassokrav 180 kr
Avbetalningsplan 170 kr

 

Däremot gäller dessa kostnader inte för skulder till myndigheter. Det innebär att exempelvis CSN (centrala studiestödsnämnden) kan ta ut en avgift på 450 kronor om en faktura inte är betald i tid och betalningspåminnelse skickas ut.

När får påminnelsen skickas ut?

Företagen har juridisk rätt att skicka en betalningspåminnelse redan dagen efter att fakturan skulle varit betald. De flesta väljer däremot att vänta ett par ytterligare dagar.

Vad måste anges på en påminnelse?

Det finns inte någon lag som anger hur en betalningspåminnelse ska vara utformad. Detta utifrån att det inte finns något krav på att påminnelse måste skickas ut.

Det vanligaste är att påminnelsen är utformad som en faktura där ursprunglig skuld och eventuell påminnelseavgift och dröjsmålsränta är specificerad. Dessutom anges nytt förfallodatum och ofta att skulden går över till inkasso om betalning inte sker i tid.

Så gör du vid betalningspåminnelse

Hur du bör agera om får en betalningspåminnelse beror på om du har den ekonomiska möjligheten att betala skulden eller inte.

Du har möjlighet att betala

Betala fakturan så att betalningen når mottagaren senast på fakturans förfallodatum. Utöver ursprunglig skuld kan både påminnelseavgift och dröjsmålsränta behöva betalas. Genom att betala faktura undviks skulden gå vidare till inkasso eller Kronofogden.

Du har inte möjlighet att betala

Har du inte den ekonomiska möjligheten att betala påminnelsefakturan är det viktigaste att agera direkt. I annat fall kan skulden bli ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket kan resultera i att de beslutar sig för att driva in skulden via utmätning.

  • Kontakta kreditgivaren

Ofta kan kreditgivaren erbjuda delbetalning, betalningsfria månader eller andra lösningar som gör det möjligt att hantera skulden.

  • Skjut upp andra skulder

Kan inte kreditgivaren erbjuda någon passande lösning? Kolla med övriga företag vars fakturor ska betalas vid månadsslutet. Kanske kan någon av dessa skjutas upp så att betalningspåminnelsen kan betalas.

  • Samla lånen

Ett sätt att minska den totala månadskostnaden för lån, krediter och avbetalningar är att samla lånen. Det är ett större privatlån som används till att betala alla mindre skulder. Tack vare lägre ränta och lång amorteringstid kan en mer hanterbar lånesituation skapas.