Ordlista:

Räntelagen

Räntelagen (1975:635) reglerar bland annat när företag har rätt att ta ut dröjsmålsränta och nivån på denna ränta, i de fall som annat inte är avtalat. Dessutom regleras betalningsvillkor samt rätten till jämkning vid försenad betalning på grund av sjukdom eller arbetslöshet. Lär dig mer om räntelagen och hur denna lag kan påverka dina lån och krediter.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är räntelagen?

Räntelagen innehåller ”bestämmelser om betalningsvillkor i vissa fall samt om ränta”. Lagtexten gäller enbart om andra villkor inte är angivna i kredit- eller lånevillkoren. Detta kallas för att det är en dispositiv lag.

Det finns däremot paragrafer som inte kan avtalas bort samt paragrafer där bättre, men inte sämre, villkor kan avtalas.

Exempel på när räntelagen är dispositiv

I räntelagen 6 § framgår att nivån på dröjsmålsräntan ska vara gällande referensränta plus 8 % om inget annat anges. Om en bank erbjuder ett lån med 24 % i dröjsmålsränta, och detta anges i lånevillkoren, är det bankens nivå som gäller. Detta eftersom räntelagen är dispositiv, det vill säga att den enbart gäller om annat inte är avtalat.

Räntelagen anger inte nivån på räntan

Räntelagen anger inte vilken nivå på ränta som banker och kreditbolag får erbjuda sina kunder. Detta är något som regleras i Konsumentkreditlagen. Den enda ränta som denna lag reglerar är dröjsmålsräntan.

När gäller räntelagen?

Räntelagen gäller vid köp på faktura och delbetalning samt för lån och krediter. Med andra ord gäller lagen vid samtliga tillfällen då någon slags kredit på en vara eller tjänst ges och betalning, eller återbetalning, sker vid ett senare tillfälle.

Vad reglerar räntelagen?

Räntelagen reglerar exempelvis följande:

  • Dröjsmålsränta
  • Betalningsvillkor
  • Informationsplikt
  • Löpande kredit med ränta
  • Försvårande omständigheter
  • Ränta vid skadestånd

Dröjsmålsränta – Räntelagen 6 §.

Vid försenad betalning av skuld har borgenären, alltså långivaren, rätt att ta ut dröjsmålsränta. Om det inte avtalats annat har dröjsmålsräntan en nivå som motsvarar referensräntan plus 8 %. Detta framgår i räntelagen 6 §. Att ränta inte får tas ut förrän skulden har förfallit framgår i 2 §.

Räkneexempel:

En faktura på 10 000 kronor skulle varit betald första januari 2021. Nio dagar senare skickas en betalningspåminnelse ut där belopp, påminnelseavgift och dröjsmålsränta framgår. Eftersom inget annat var avtalat beräknas dröjsmålsräntan till referensränta + 8%. I detta fall blir det totalt 8 % då referensräntan var på 0%. Den totala kostnaden för nio dagars försening blir i detta fall blir 19,73 kronor.

10 000 * 0,08 / 365*9=19,73

Betalningsvillkor

Vid fordran till privatperson får betalningsvillkoret vara maximalt 30 dagar. Däremot kan företag sätta betydligt kortare betalningsvillkor förutsatt att detta framgår i avtalet.

2 a §   En fordran på betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan näringsidkare …förfaller till betalning senast trettio dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen betalas.

Informationsplikt

Krav på dröjsmålsränta kan enbart ske om gäldenären, alltså låntagaren, tagit del av information om detta krav. Låntagaren är alltså ”inte skyldig att betala för ränta för tiden innan räkningen eller kravet har kommit honom till handa”.

Har borgenären exempelvis skickat ut ett brev räknas detta som att kravet har kommit låntagaren till handa. Detta även om mottagaren väljer att inte öppna brevet och därmed ta del av informationen.

Löpande kredit med ränta

Om en löpande kredit inte återbetalas enligt villkor utgår samma ränta som gällde för krediten på förfallodagen. Detta gäller alltså enbart för krediter och inte vid exempelvis köp på faktura.

Försvårande omständigheter

Om ”sjukdom, arbetslöshet eller liknande omständigheter” är orsak till att betalning inte har kunnat ske i tid finns laglig rätt till jämkning av dröjsmålsräntan. Detta framgår i 2 § och är en av de delar i räntelagen som inte kan avtalas bort.

Ett avtalsvillkor som inskränker rätten till jämkning enligt första stycket är utan verkan mot låntagaren. Lag (2013:55).

Detta gäller däremot enbart om personen inte kunnat råda över situationen. En person som frivilligt säger upp sig och blir arbetslös kan alltså inte åberopa denna rättighet.

Vad innebär jämkning?

Med jämkning menas att kostnaden för dröjsmålsräntan minskas. Den som anser sig ha rätt till detta kontaktar långivaren och förklarar sin situation varpå långivaren tar beslut om jämkning. Skulle de neka detta kan låntagaren, som ett sista steg, lyfta frågan till en juridisk tvist som löses i en svensk domstol.

Ränta vid skadestånd

Det finns ett par punkter i räntelagen som enbart gäller vid krav på skadestånd. Exempelvis börjar kostnad för dröjsmålsränta uppstå 30 dagar efter att kravet om skadestånd har framställts. Vid vissa tillfällen beräknas även räntenivån till 2 % + gällande referensränta. Detta istället för ordinarie 8 %.  Mer om skadeståndskrav kan läsas i 4 §.

Povel Arwidson
Uppdaterad: 2022-09-19

Flera år som ekonomi- och näringslivsreporter har gett Povel ett fundament för att leverera lättbegripliga texter inom privatekonomi här på Advisa.se.

Vanliga frågor och svar – Räntelagen

Hur mycket är räntan enligt räntelagen?

Räntelagen reglerar enbart dröjsmålsräntan förutsatt att inget annat är avtalat. Vid dessa fall är dröjsmålsräntan lika mycket som gällande referensränta + 8%. Denna lag reglerar inte hur hög ränta som en långivare får ta ut på ett lån.

Hur hög är referensräntan?

Gällande referensränta kan ses på Riksbankens hemsida. Nivån justeras var sjätte månad utifrån eventuella ändringar i reporäntan.

Hur hög är dröjsmålsränta enligt räntelagen?

Dröjsmålsränta är vanligtvis den aktuella referensräntan, alltså Riksbankens styrränta, med ett påslag på 8 %. Är till exempel styrräntan på 3 % är dröjsmålsräntan 11 %.

Vilken lag reglerar räntan på ett lån?

Det är konsumentkreditlagen som reglerar hur hög ränta ett lån eller en kredit kan ha. Där framgår att högkostnadskrediter inte får ha en ränta på över 40 % + gällande referensränta. Lagen gäller både lånets räntesats samt dröjsmålsräntan.

När instiftades räntelagen?

Räntelagen (1975:635) stiftades 1975. Sedan dess har den uppdaterats vid ett flertal tillfällen, bland annat 1984, 1987, 1991 och 2002.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare