- Ordlista

Autogiro - vad är autogiro och hur fungerar det?

Autogiro är det enklaste sättet att betala räkningar. Det innebär att företag ges fullmakt att dra den summa som kunden förväntas betala för exempelvis abonnemang eller hyra. 

Eftersom pengarna automatiskt dras från kontot på fakturans förfallodatum, finns ingen risk att en betalning glöms bort. Enklast sker ansökan, ändringar och uppsägning av autogiro online via internetbanken. 

Månadskostnad cirka*
2 968 kr/mån2 968 kr/mån*
Ungefärlig kostnadi 12 år
Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 37 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Autogiro är det enklaste sättet att betala räkningar. Det innebär att företag ges fullmakt att dra den summa som kunden förväntas betala för exempelvis abonnemang eller hyra. 

Eftersom pengarna automatiskt dras från kontot på fakturans förfallodatum, finns ingen risk att en betalning glöms bort. Enklast sker ansökan, ändringar och uppsägning av autogiro online via internetbanken. 

Vanliga frågor och svar - Autogiro

Vad kostar autogiro?
När dras autogiro från kontot?
Vad ska jag göra om fel summa dras?
Kan företag kräva att betalning sker via autogiro?
Vad ska jag göra om dragning skett utan medgivande?

Så fungerar autogiro

Genom att skriva under ett autogiromedgivande ges företag en fullmakt att dra pengar, på förfallodagen, från det angivna kontot. Det vanligaste är att autogiro väljs på betalningar som ska dras månad efter månad. Detta så som hyra, mobilabonnemang, pensionssparande och försäkringar. 

Att betala fakturor via autogiro har flera fördelar: 

  • Minskar risken att glömma en betalning.
  • Smidigt vid återkommande räkningar.
  • Pengarna dras automatiskt på förfallodagen.

Aktivera via autogiromedgivande

För att aktivera autogiro behöver ett autogiromedgivande skrivas under till betalningsmottagaren. Detta kan antingen ske via en pappersblankett, BG600P eller BG600F, eller online med digital underskrift vilket sker med Bank-ID. Vid ansökan online kan detta antingen ske direkt via internetbanken eller via betalningsmottagarens hemsida.  

Medgivande och villkor

Ett medgivande gäller enbart för det företag som anges på blanketten vilket innebär att ansökan behöver ske till varje företag som ska kunna dra pengar automatiskt. På medgivandet framgår vilka villkor som gäller och godkännas genom manuell eller digital signering.  

Exempel på villkor kan vara att pengarna får dras så länge som personen har en giltig prenumeration eller att medgivandet är knutet till ett hyresavtal. Det finns därmed en så kallad förfalloplan som anger när medgivandet förfaller. I villkoren för autogirot anges inte en exakt summa som företaget får dra. Detta ska däremot anges i det köpeavtalet som skrivs mellan företaget och kunden. 

Avisering

När en aktivering skett ska företaget avisera personen och ange belopp och datum som betalningar kommer att genomföras. Är det olika belopp som dras ska betalningsmottagaren skicka ett meddelande om aktuellt belopp minst 8 dagar i förväg. Är det samma belopp som dras varje tillfälle räcker det med en avisering inför första betalningstillfället.   

Ändra eller avsluta autogiro

Önskas betalningen dras från ett nytt konto, exempelvis vid bankbyte, behöver detta anges till betalningsmottagaren. Detta eftersom ett medgivande enbart gäller för ett specifikt konto. Enklast är att kontakta banken där det nya kontot finns så kan de flytta medgivandet till detta konto. 

Ändring, eller uppsägning, av medgivande sker enklast via internetbanken. Återkallelse måste i detta fall ske senast bankdagen före planerad betalning.  En återkallelse av medgivandet kan även ske via kontakt med betalningsmottagaren vilket behöver ske minst fem dagar före kommande betalning. 

Stoppa enstaka betalningar

Det är även möjligt att stoppa en enstaka betalning genom att antingen kontakta banken eller betalningsmottagaren. Banken behöver i detta fall kontaktas bankdagen före planerad dragning och vid kontakt med betalningsmottagaren behöver detta ske minst två dagar i förväg. 

 

När måste pengar finnas på kontot?

För att en autogirodragning ska kunna genomföras krävs det att summan finns på kontot 00:01 dagen då dragningen förväntas ske. Finns det inte pengar på kontot kan betalningsmottagaren försöka dra pengarna upp till tre gånger under de kommande tre bankdagarna. Om betalning fortfarande inte är möjlig att genomföra skickas vanligtvis en påminnelse via exempelvis sms, mail eller post.  

Eftersom betalningen förväntades vara företaget tillhanda ett specifikt datum har de rätt att ta ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta om pengarna inte har kommit in. Det kan även gå till inkasso och, som ett sista steg, bli ett ärende hos Kronofogden.

Minussaldo efter en autogirodragning

En del banker tillåter att ett minussaldo uppstår på kundernas konto. Det innebär alltså att autogirodragningen kan gå igenom även om summan inte finns på kontot. I detta fall uppstår ett negativt saldo på kontot vilket innebär att banken har rätt att ta ut ränta och avgifter fram till att skulden återbetalats. 

Autogiro eller stående överföring?

Autogiro innebär att betalningsmottagaren har fullmakt att dra pengar från kontot. Det är alltså företaget som aktivt genomför betalningen. Det passar vid regelbundna betalningar så som exempelvis hyra, el och abonnemang. 

Stående överföring innebär att en förutbestämd summa överförs till ett företagskonto, eller annat konto, på ett förutbestämt datum. Det är alltså kontoinnehavaren som aktiverat detta och banken som genomför överföringen utifrån kontoinnehavarens önskemål. Det passar vid regelbundna överföring som exempelvis månadssparande eller överföring till en släkting eller vän.

Vad säger våra kunder?