Fråga Advisa:

Vad är penningtvätt?

Vad innebär det att tvätta svarta pengar? Hur ska man undvika att bli inblandad i penningtvätt?

Povel på Advisa svarar:

Penningtvätt innebär att pengar från kriminell verksamhet överförs mellan olika konton för att dölja dess ursprung. Det kan även innebära att exempelvis falska kvitton eller fakturor används för samma ändamål. Pengarna förväntas sedan kunna användas för konsumtion eller investeringar utan att myndigheter ska fatta misstanke.

Läs vidare för att lära dig mer om penningtvätt, svarta pengar och hur du undviker att utföra tjänster som kan underlätta för kriminella att tvätta pengar.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Penningtvätt och ”svarta pengar”

Om en kriminell person exempelvis genomför narkotikasmuggling, och på detta sätt tjänar stora summor, kallas dessa pengar för ”svarta pengar”. Det innebär att de har sitt ursprung från kriminell verksamhet.

Skulle personen sätta in det dessa pengar på ett bankkonto skulle banken reagera och ifrågasätta pengarnas ursprung. Detta för att undvika att bankens konton utnyttjas för kriminell verksamhet. De kriminella behöver alltså först genomföra penningtvätt för att på olika sätt dölja pengarnas ursprung. Detta kan exempelvis ske via överföringar inom banksystemen samt via överföring av kontanter och värdesaker.

Exempel på kriminella verksamheter där penningtvätt ofta förekommer är narkotikahandel, utpressning, prostitution och svartjobb.

Hur sker penningtvätt?

Penningtvätt kan ske på ett flertal olika sätt. Målet är alltid att dölja pengarnas ursprung för att kunna använda dem i samhället. Ett exempel är att små belopp överförs till flera olika personer varifrån de sedan skickas vidare till ytterligare konton. Sker överföringarna även via utländska bankkonton blir det ännu svårare att kartlägga och följa transaktionerna.

Processen att tvätta pengar delas ofta in i tre faser:

  • Placering: Förvaring av de svarta pengarna. Det kan ske på ett konto, som kontanter eller i andra tillgångar.
  • Skiktning: Via ett flertal transaktionerna döljs pengarnas ursprung. I vissa fall döljs även transaktionernas syfte med hjälp av falska kvitton, fakturor och liknande.
  • Integrering: När ursprunget är dolt kan de användas för att exempelvis köpa saker, genomföra investeringar eller betala ut löner.

Vad är penningmålvakt?

Penningmålvakt är en person som offentligt är ansvarig för pengar, överföringar och olika ekonomiska handlingar. Det kan exempelvis vara en person utan kriminell bakgrund för att på detta sätt inte dra till sig misstankar.

På detta sätt kan de kriminella handlingarna döljas bakom penningmålvaktens ansvar. Vanligtvis delas penningtvätt via målvakter in i två kategorier:

  • Penningmålvakt: Privatperson som hanterar pengar för att dölja kriminell verksamhet.
  • Styrelsemålvakt: Person som agerar VD eller styrelseledamot för att dölja företagets egentliga verksamhet.

Läs också: Hur mycket pengar får man överföra till annat konto?

Vad är näringspenningtvätt?

Näringspenningtvätt innebär att företag medvetet genomför penningtvätt inom företagets verksamhet. Företaget kan även fällas för brottslig verksamhet om företaget anses agerat utifrån ”klandervärt risktagande”. Det betyder att företaget borde ha insett att en överföring skett med målet att tvätta pengar. Ett exempel är om en kund önskar betala en större faktura kontant.

Vad är självtvätt?

Självtvätt innebär att den kriminella själv hanterar de pengar som kommit in från brottslig verksamhet. För att dölja dess ursprung kan exempelvis kvitton på försäljning av egendom eller vinster på spelkuponger användas. Även detta är en form av penningtvätt.

Vad är omvänd penningtvätt & penningmaskering?

Med omvänd penningtvätt menas att vita pengar önskas användas till kriminell verksamhet. Det kan exempelvis ske genom att ett företag använder bluffakturor, eller påhittade kvitton, för att kunna överföra pengar till en kriminell mottagare.

Så undviker du att bli inblandad i penningtvätt

Allt för många utför penningtvätt utan att vara medveten om det. Detta utifrån att de till exempel ”hjälper en kompis” med en tjänst. Men även om du inte är medveten om att du hjälper en kriminell så kan du bli straffad för dina handlingar. Några saker att tänka på är:

1. Låna inte ut ditt bankkonto

Ta aldrig emot pengar om syftet är att dessa sedan ska skickas vidare till en annan mottagare.

2. Agera inte vd för företag

Kriminella vill starta upp företag för att lättare kunna tvätta pengar via företagets verksamhet. Om de inte själva vill, eller kan, starta företag kan de be andra att göra detta. Men att bli vd för ett företag utan att ha avsikt att driva dess verksamhet är en brottslig handling.

3. Bli inte styrelseledamot utan insikt

Kriminella registrerar ibland personer som styrelseledamot i företag eller föreningar. Detta utan att personen ens är medveten om det eller har gett sitt medgivande. Enklaste sättet att undvika detta är att kontakta Bolagsverket och spärra möjligheten för dessa registreringar.

4. Låna inte ut din Swish

Kriminella vill även använda andra personers Swish för att på så vis kunna överföra pengar utan att pengarnas ursprung ska kunna spåras. Swisha därför inte på uppmaning av någon annan. Ta inte heller emot pengar som du uppmanas ta ut i kontanter för att betala tillbaka.

Läs också: Hur mycket kan man swisha?

5. Ha kontroll på barnens konto

Många barn luras in i penningtvättshandlingar utan att själv förstå vilken risk de tar. Som förälder är de därför viktigt att ha insyn i barnens konton så att misstänksamma transaktioner tidigt kan upptäckas.

Om du utsätts för penningtvättsförsök

Om du blivit utnyttjad inom penningtvättsförsök bör du direkt göra en polisanmälan. Kontakta även banken så att de kan spärra specifika överföringsmöjligheter. Detta för att minimera risken att penningtvätt ska kunna utföras via ditt konto.

Straff för penningtvätt

Straffskalan för penningtvätt regleras av Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Straffet är böter upp till högst två års fängelse. Den som blir dömd kan även förlora den summa som penningtvättsmålet handlat om. Dessutom kan skadestånd behöva betalas till staten på samma belopp.

Grov penningtvätt

Straffet vid grov penningtvätt, alternativt grov näringspenningtvätt, är sex månader till sex års fängelse. Om brottet ska klassas som grovt beror på flera faktorer. Ekobrottsmyndigheten visar i en praxis från 2020 att beloppen för grovt penningtvättbrott varierat mellan 370 000 kronor och 30 miljoner kronor.

Hur spårar polisen pengarna?

En utredning om penningtvättsbrott påbörjas vanligtvis genom att polisen, åklagarmyndigheten, Skatteverket eller annan myndighet fattar misstanke kring specifika överföringar. Det kan även vara en del av en större utredning kring kriminell verksamhet, exempelvis smuggling.

Företag som hanterar stora summor är även skyldiga att rapportera misstänkt aktivitet till Finanspolisen. Bland dessa finns exempelvis casinon, bilhandlare, växlingskontor och fastighetsmäklare.

Kortfattat genomförs en finansiell kartläggning som visar penningflödet till och från den misstänkta personen. Via transaktionsmönster eller exempelvis överföringar från kriminella kan penningtvätt upptäckas och personer ställas inför rätta.

Vanliga frågor och svar – Penningtvätt

Vad krävs för att bli dömd för penningtvätt?

En person som hjälper till att dölja ursprunget på pengar från kriminell verksamhet kan dömas för penningtvättsbrott. Det finns ingen beloppsgräns utan domstolen gör en helhetsbedömning.

Vad menas med svarta pengar?

Svarta pengar är pengar som kommer från kriminell verksamhet.

Går det att sätta in större summor på banken?

Ja, men banken kan kräva bevis som visar på varifrån pengarna kommer. Om detta inte kan bevisas kan de neka insättningen.

Vilka utreder penningtvättsbrott?

Penningtvättsbrott utreds av Finanspolisen.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare