Fråga Advisa:

Ärver man skulder och lån vid dödsfall?

Jag och min man har levt ihop över 40 år och har gemensamma bolån, billån och privatlån. Vad kommer hända med lånen när någon av oss avlider? Vi har också två barn, kommer de att ärva våra skulder?

Juridiskt sett kan aldrig skulder och lån ärvas. Däremot finns tillfällen då krav på återbetalning kan riktas mot den avlidnes närmaste anhöriga eller att lånet övertas.
Läs mer om hur skulder och lån hanteras vid dödsfall, vid vilka tillfällen som efterlevande, alltså de närmaste släktingarna, kan bli betalningsskyldiga och vilket ekonomiskt skydd som finns att teckna.

Hoppa direkt till avsnitt:

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Tillgångar och skulder överförs till dödsboet

Grundregeln är att alla tillgångar och skulder överförs till dödsboet när en person avlider. Ett dödsbo är en egen juridisk person som dödsbodelägarna, alltså arvingarna, är ansvariga för att ta hand om. Mycket ofta anlitas en jurist som hjälper till med det administrativa kring ett dödsbo.

Nedan beskrivs processen från att personen har avlidit till att arvskifte sker. Texten utgår från att det är det är en enda person som står som låntagare. Längre ner i texten presenteras exempel på vad som sker om det är två personer som är skrivna på samma lån.

Bouppteckning och återbetalning av skuld

Det första som sker är att en bouppteckning upprättas. Det är en förteckning av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Med tillgångar menas exempelvis fordon, bostad och värdefullt lösöre medan skulder är allt från kreditkortsskulder till bolån. Bouppteckningen måste skickas in till Skatteverket senast 3 månader efter dödsfallet.

Om det finns mer tillgångar än skulder

Nästa steg är att eventuella skulder, samt kostnaden för bouppteckningen, betalas från dödsboet. Finns det mer tillgångar än skulder kommer de tillgångar som blir över att fördelas som arv enligt gällande arvsrätt och testamente.

Skulderna regleras alltså innan önskemål i eventuellt testamente följs. Även om det framgår i testamentet att exempelvis en bil ska ärvas av en specifik person så kan alltså bilen behöva säljas inom dödsboet för att kunna lösa dödsboets skulder.

Om det finns mindre tillgångar än skulder

Om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att återbetala aktuella skulder kan dödsboet försättas i konkurs. Det innebär i korthet att resterande skulder skrivs av. Det kan alltså aldrig uppstå en situation då barn eller andra arvingar ärver lån eller skulder.

Skulle arvskifte, alltså utbetalning av arv, ske innan dödsboets samtliga skulder är betalda så ska arvskiftet gå tillbaka. Det innebär att de som fått arv kan bli skyldiga att betala tillbaka denna summa så att dödsboet kan återbetala kvarvarande skulder. Det är alltså mycket viktigt att allt blir juridiskt korrekt från början.

Så hanteras bolån vid dödsfall

Avlider en person som äger en bostad övergår både äganderätten och bolånet till dödsboet. I första hand eftersträvas att bolånet blir löst genom att betalning sker med kapital inom dödsboet. Om det inte finns tillräckligt med kapital kan bostaden behöva säljas för att skulden ska kunna betalas av. En efterlevande kan däremot ansöka om att ta över lånet. Det kan exempelvis vara ett barn eller annan arvtagare.

Vid ett delat bolån

Vid delat bolån är bägge parter lika betalningsansvariga för bolånet. Om den ena låntagaren avlider förväntas dennes del av bolånet att lösas av tillgångar inom dödsboet. Finns det inte tillräckligt med tillgångar kan bostaden behöva säljas för att täcka denna skuld.

Vanligt att maken eller makan tar över bolånet

Det vanligaste är däremot att make/maka tar över lånet. I detta fall genomför banken först en kreditbedömning för att se att personen förväntas kunna hantera bolånet själv. Skulle banken anse att den efterlevande har för svag ekonomi för detta kan exempelvis en ny medlåntagare vara en lösning.

Det värsta scenariot är att make/maka inte har råd att ta över lånet och därmed blir tvungen att sälja bostaden. För att undvika detta kan olika försäkringar tecknas, vilka beskrivs under rubriken “Bolåneskydd”.

Läs även: Hur mycket ska man ge i månadspeng?

Detta gäller om en medlåntagare på privatlån avlider

Genom att ha en medlåntagare till ett privatlån ökar chansen att banken beviljar lånet. Dessutom kan lån med medlåntagare innebära lägre ränta. I detta fall är låntagaren och medlåntagaren lika juridiskt återbetalningsskyldiga till banken. Det innebär att banken kan rikta återbetalningskravet mot en, eller bägge, av dessa låntagare.

Medlåntagaren kan få hela skulden

Avlider den ena parten kommer halva skulden att tillfalla dödsboet. Förutsatt att det finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet kan alltså denna del av skulden betalas tillbaka. Skulle det däremot inte finnas tillräckligt med tillgångar kan banken rikta resterande krav mot den andra parten i låneavtalet.

Skulden skrivs inte av när det finns två låntagare

Att vara medlåntagare innebär alltså att en person kan bli skyldig att betala tillbaka hela det gemensamma lånebeloppet. Detta om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att återbetala delar av skulden.

Orsaken att skulden inte skrivs av är att det finns två låntagare. För att undvika denna risk kan det alltså vara bättre att två mindre lån tecknas enskilt än att ett större lån tecknas gemensamt. Med den lösningen kan aldrig någon annan bli ansvarig för att återbetala din skuld.

Bolåneskydd

Ett flertal bolånebanker erbjuder bolåneskydd. Det är försäkringar som ger ersättning vid tillfällen i livet då det annars hade varit svårt, utifrån ett ekonomiskt perspektiv, att bo kvar i bostaden. Vanligtvis erbjuds två försäkringar som kan tecknas separat eller tillsammans.

Bolåneskydd Liv

Bolåneskydd Liv ger ett förutbestämt belopp i ersättning om låntagaren avlider.  Detta belopp kan sedan efterlevande använda för att betala ränta och amortering på lånet. På detta sätt kan efterlevande bo kvar i bostaden, under en begränsad tid, även om familjens totala inkomst kraftigt minskar på grund av dödsfallet.

Bolåneskydd Inkomst

Bolåneskydd Inkomst betalar den löpande månadskostnaden på bolånet vid exempelvis sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet.

Ett alternativ till att teckna dessa försäkringar är att ha liv-, sjuk- och inkomstförsäkring, vilket ger ett liknande försäkringsskydd.

Obs! Bolåneskydd har olika villkor och ersättningsnivåer hos bankerna. Det är viktigt att läsa igenom villkoren noggrant så att du får det ekonomiska skydd du letar efter.

Kan vara andra regler kring att ärva skulder utomlands

Enligt en EU-förordning gäller lagarna kring arvsrätt i det land som personen bor i. Många svenskar bor exempelvis i Spanien vilket alltså innebär att spanska lagar skulle gälla vid ett dödsfall.

För personer som bor utomlands är det extra viktigt att kontrollera gällande lagar alternativt kontakta en jurist som är i insatt i landets lagar kring arv.

Povel Arwidson
Uppdaterad: 2022-11-15

Flera år som ekonomi- och näringslivsreporter har gett Povel ett fundament för att leverera lättbegripliga texter inom privatekonomi här på Advisa.se.

Vanliga frågor och svar

Ärver man skulder om man är gift?

Nej, skulder kan aldrig ärvas. Har det gifta paret däremot gemensamma lån kan efterlevande bli betalningsskyldig på dessa.

Stoppas autogirobetalningar på lån vid dödsfall?

Nej, autogirobetalningar och stående överföringar kommer att fortlöpa vid ett dödsfall. Detta eftersom dödsboet tar över skulderna.

Vem betalar mina skulder när jag dör?

Det är dödsboet som betalar lån och skulder när du dör. Finns det inte tillräckligt med tillgångar inom dödsboet försätts det i konkurs, och kvarvarande skulder skrivs av.

Vad händer om en borgensman för ett bolån avlider?

Om en borgensman avlider övergår borgensåtagandet över till dödsboet.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare