Fråga Advisa:

Ärver man skulder och lån vid dödsfall?

Jag och min man har levt ihop över 40 år och har gemensamma bolån, billån och privatlån. Vad kommer hända med lånen när någon av oss avlider? Vi har också två barn, kommer de att ärva våra skulder?

Juridiskt sett kan aldrig skulder och lån ärvas. Däremot finns tillfällen då krav på återbetalning kan riktas mot den avlidnes närmaste anhöriga eller att lånet övertas.
Läs mer om hur skulder och lån hanteras vid dödsfall, vid vilka tillfällen som efterlevande, alltså de närmaste släktingarna, kan bli betalningsskyldiga och vilket ekonomiskt skydd som finns att teckna.

Hoppa direkt till avsnitt:

Ansök smidigt på nytt med tidigare uppgifter
Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Tillgångar och skulder överförs till dödsboet

Grundregeln är att alla tillgångar och skulder överförs till dödsboet när en person avlider. Ett dödsbo är en egen juridisk person som dödsbodelägarna, alltså arvingarna, är ansvariga för att ta hand om. Mycket ofta anlitas en jurist som hjälper till med det administrativa kring ett dödsbo.

Nedan beskrivs processen från att personen har avlidit till att arvskifte sker. Texten utgår från att det är det är en enda person som står som låntagare. Längre ner i texten presenteras exempel på vad som sker om det är två personer som är skrivna på samma lån.

Bouppteckning och återbetalning av skuld

Det första som sker är att en bouppteckning upprättas. Det är en förteckning av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Med tillgångar menas exempelvis fordon, bostad och värdefullt lösöre medan skulder är allt från kreditkortsskulder till bolån. Bouppteckningen måste skickas in till Skatteverket senast 3 månader efter dödsfallet.

Om det finns mer tillgångar än skulder

Nästa steg är att eventuella skulder, samt kostnaden för bouppteckningen, betalas från dödsboet. Finns det mer tillgångar än skulder kommer de tillgångar som blir över att fördelas som arv enligt gällande arvsrätt och testamente.

Skulderna regleras alltså innan önskemål i eventuellt testamente följs. Även om det framgår i testamentet att exempelvis en bil ska ärvas av en specifik person så kan alltså bilen behöva säljas inom dödsboet för att kunna lösa dödsboets skulder.

Om det finns mindre tillgångar än skulder

Om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att återbetala aktuella skulder kan dödsboet försättas i konkurs. Det innebär i korthet att resterande skulder skrivs av. Det kan alltså aldrig uppstå en situation då barn eller andra arvingar ärver lån eller skulder.

Skulle arvskifte, alltså utbetalning av arv, ske innan dödsboets samtliga skulder är betalda så ska arvskiftet gå tillbaka. Det innebär att de som fått arv kan bli skyldiga att betala tillbaka denna summa så att dödsboet kan återbetala kvarvarande skulder. Det är alltså mycket viktigt att allt blir juridiskt korrekt från början.

Så hanteras bolån vid dödsfall

Avlider en person som äger en bostad övergår både äganderätten och bolånet till dödsboet. I första hand eftersträvas att bolånet blir löst genom att betalning sker med kapital inom dödsboet. Om det inte finns tillräckligt med kapital kan bostaden behöva säljas för att skulden ska kunna betalas av. En efterlevande kan däremot ansöka om att ta över lånet. Det kan exempelvis vara ett barn eller annan arvtagare.

Vid ett delat bolån

Vid delat bolån är bägge parter lika betalningsansvariga för bolånet. Om den ena låntagaren avlider förväntas dennes del av bolånet att lösas av tillgångar inom dödsboet. Finns det inte tillräckligt med tillgångar kan bostaden behöva säljas för att täcka denna skuld.

Vanligt att maken eller makan tar över bolånet

Det vanligaste är däremot att make/maka tar över lånet. I detta fall genomför banken först en kreditbedömning för att se att personen förväntas kunna hantera bolånet själv. Skulle banken anse att den efterlevande har för svag ekonomi för detta kan exempelvis en ny medlåntagare vara en lösning.

Det värsta scenariot är att make/maka inte har råd att ta över lånet och därmed blir tvungen att sälja bostaden. För att undvika detta kan olika försäkringar tecknas, vilka beskrivs under rubriken “Bolåneskydd”.

Läs även: Hur mycket ska man ge i månadspeng?

Detta gäller om en medlåntagare på privatlån avlider

Genom att ha en medlåntagare till ett privatlån ökar chansen att banken beviljar lånet. Dessutom kan lån med medlåntagare innebära lägre ränta. I detta fall är låntagaren och medlåntagaren lika juridiskt återbetalningsskyldiga till banken. Det innebär att banken kan rikta återbetalningskravet mot en, eller bägge, av dessa låntagare.

Medlåntagaren kan få hela skulden

Avlider den ena parten kommer halva skulden att tillfalla dödsboet. Förutsatt att det finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet kan alltså denna del av skulden betalas tillbaka. Skulle det däremot inte finnas tillräckligt med tillgångar kan banken rikta resterande krav mot den andra parten i låneavtalet.

Skulden skrivs inte av när det finns två låntagare

Att vara medlåntagare innebär alltså att en person kan bli skyldig att betala tillbaka hela det gemensamma lånebeloppet. Detta om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att återbetala delar av skulden.

Orsaken att skulden inte skrivs av är att det finns två låntagare. För att undvika denna risk kan det alltså vara bättre att två mindre lån tecknas enskilt än att ett större lån tecknas gemensamt. Med den lösningen kan aldrig någon annan bli ansvarig för att återbetala din skuld.

Bolåneskydd

Ett flertal bolånebanker erbjuder bolåneskydd. Det är försäkringar som ger ersättning vid tillfällen i livet då det annars hade varit svårt, utifrån ett ekonomiskt perspektiv, att bo kvar i bostaden. Vanligtvis erbjuds två försäkringar som kan tecknas separat eller tillsammans.

Bolåneskydd Liv

Bolåneskydd Liv ger ett förutbestämt belopp i ersättning om låntagaren avlider.  Detta belopp kan sedan efterlevande använda för att betala ränta och amortering på lånet. På detta sätt kan efterlevande bo kvar i bostaden, under en begränsad tid, även om familjens totala inkomst kraftigt minskar på grund av dödsfallet.

Bolåneskydd Inkomst

Bolåneskydd Inkomst betalar den löpande månadskostnaden på bolånet vid exempelvis sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet.

Ett alternativ till att teckna dessa försäkringar är att ha liv-, sjuk- och inkomstförsäkring, vilket ger ett liknande försäkringsskydd.

Obs! Bolåneskydd har olika villkor och ersättningsnivåer hos bankerna. Det är viktigt att läsa igenom villkoren noggrant så att du får det ekonomiska skydd du letar efter.

Kan vara andra regler kring att ärva skulder utomlands

Enligt en EU-förordning gäller lagarna kring arvsrätt i det land som personen bor i. Många svenskar bor exempelvis i Spanien vilket alltså innebär att spanska lagar skulle gälla vid ett dödsfall.

För personer som bor utomlands är det extra viktigt att kontrollera gällande lagar alternativt kontakta en jurist som är i insatt i landets lagar kring arv.

img
Povel Arwidson
Uppdaterad: 2022-11-15

Flera år som ekonomi- och näringslivsreporter har gett Povel ett fundament för att leverera lättbegripliga texter inom privatekonomi här på Advisa.se.

Vanliga frågor och svar

Ärver man skulder om man är gift?
Nej, skulder kan aldrig ärvas. Har det gifta paret däremot gemensamma lån kan efterlevande bli betalningsskyldig på dessa.
Stoppas autogirobetalningar på lån vid dödsfall?
Nej, autogirobetalningar och stående överföringar kommer att fortlöpa vid ett dödsfall. Detta eftersom dödsboet tar över skulderna.
Vem betalar mina skulder när jag dör?
Det är dödsboet som betalar lån och skulder när du dör. Finns det inte tillräckligt med tillgångar inom dödsboet försätts det i konkurs, och kvarvarande skulder skrivs av.
Vad händer om en borgensman för ett bolån avlider?
Om en borgensman avlider övergår borgensåtagandet över till dödsboet.

Fler frågor

Hur mycket ska man ge i månadspeng?

Dags att ge barnen veckopeng eller månadspeng? Så här mycket är lagom att ge i de olika åldrarna – och detta ska du tänka på som förälder.

Tjäna pengar snabbt

Det finns många anledningar till att vilja tjäna pengar snabbt. Vi har listan på de bästa sätten att tjäna extrapengar – hemma eller online.

Ärver man skulder?

Lån och skulder kan juridiskt sett inte ärvas – men det finns tillfällen då krav på återbetalning kan riktas mot närmast anhöriga. Läs vad s...

vinterdäck

Byte av däck (vinterdäck/sommardäck)

Frågan dyker upp varje vinter – när är det dags att byta till vinterdäck? Här är alla datum att hålla koll på inför vinterdäcksbytet.

Stort elstöd till svenska hushåll – så påverkas du

55 miljarder kronor i elstöd ska gå tillbaka till kunder i södra Sverige. Men hur mycket pengar får man, och när? – läs allt här.

Riksbankshuset

Styrräntan höjs – vad betyder det för mina lån?

Nu har Riksbanken rekordhöjt reporäntan till 2,5 procent, den högsta nivån sedan 2008. Men vad betyder det för dig som har lån?

ett par lånar pengar trots många kreditupplysingar

Samla lån trots många UC – kreditupplysningar

3 tips på hur du kan lyckas samla dina lån för att både förbättra din kreditvärdighet och dina chanser till nytt lån.

Avdrag för dubbelt boende

Har du behövt skaffa dubbelt boende på grund av ett nytt jobb på annan ort? Då kan du göra avdrag för kostnaderna – läs mer om vad som gälle...

Inflationen i Sverige just nu

Inflationen i Sverige 2022 är högre än den varit på 30 år. Hur ska du tänka för att inte dina pengar ska urholkas? Hur ska du investera? Vi ...

Avdrag för hemmakontor och internet

Får du göra skatteavdrag för hemmakontoret och internet? Inte omöjligt! Läs mer om vad som gäller för att få de olika avdragen här.

Så ser partierna på ISK-skatten inför valet

Kommer ISK-skatten höjas eller sänkas? Ska ett tak för ISK-sparande införas? Så här står samtliga partier i frågan om investeringssparkonton...

Sommarjobbare som skattejämkat

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt?

Ska du sommarjobba eller jobba extra? Du kan slippa betala skatt om du tjänar under ett visst belopp – men bara om du skattejämkar. Så här g...

Välja inkomstförsäkring eller trygghetsförsäkring

Inkomstförsäkring

När du förlorar jobbet kan ekonomin få sig en ordentlig törn. Samtidigt ligger de löpande utgifterna kvar på samma nivå. För att skydda pers...

så väljer du rätt bilförsäkring

Bilförsäkring

En bilförsäkring skyddar dig som privatperson mot höga utgifter i samband med skador kopplade till din bil. Alla bilar som kör i trafiken är...

Obetalda räkningar kan bli dyra

Räkningar

Glömt att betala din räkning? Eller har du inte råd att betala din räkning? Eller tänkte du helt enkelt strunta i att betala din räkning? Gö...

Sparränta – vad är det och vad är viktigt att tänka på?

Genom att spara pengar med ränta kan man få sitt sparkapital att växa utan behöva lyfta ett finger.

Topplista: det här lånar vi till

De senaste 10 åren har mängden konsumtionslån i Sverige ökat explosionsartat. En anledning till det är att det skett en attitydförändring ti...

7 smarta ekonomi-appar som ger dig stenkoll

Vi har samlat de bästa apparna som gör det lättare att hålla koll på din privatekonomi.

Ungt par som går igenom sin ekonomi med bekymrade miner

Skuldfinansiering — vägen till ekonomisk stabilitet

Skuldsaldo, betalningsanmärkningar och ärenden hos Kronofogden är en mardröm när du vill försöka få ordning på ekonomin och tillvaron.

Plånbok med pengar

Söka lån — så söker du lån på bäst sätt

Trots att ett lån kan kosta tusentals kronor varje månad är det inte alla som jämför lånevillkor innan de söker lån.

Hur stort belopp kan jag låna?

Hur mycket kan jag låna?

Hur mycket pengar du kan låna av banken beror på många olika faktorer och varierar mycket beroende på vilket slags lån du vill ta. De tre va...

Glad man tittar på sin smartphone med datorn bredvid.

Billiga lån — så får du det billigaste lånet 2022

Inget lån är gratis, men att låna pengar behöver inte vara så mycket dyrare om du vet hur du ska gå tillväga. Ta del av våra tips för att hi...

Låna till kontantinsats

Nu kan du jämföra lån till kontantinsats från flera banker och långivare samtidigt via Advisa. Jämförelsen är snabb, enkel och helt kostnads...

Spargris solar

Spara pengar — 50 bästa tipsen

Vilket är bästa sättet att spara pengar? Vi kan inte ge dig ett svar – utan 50!

Advisas medarbetare Evelina

Så får du bästa låneräntan — experten tipsar

Vi lät vår erfarna rådgivare Evelina reda ut begreppen, svara på de vanligaste frågorna och guida dig genom räntans föränderliga universum.

Topplån

Vad det än är för bostad så behöver du finansiera det med hjälp av banken via ett bolån, ett lån som du ofta lever kvar med väldigt länge. D...

Fördelarna med att byta bank symboliseras när en guldfisk hoppas från en mindre skål till en betydligt större.

Byta bank

Att byta bank uppfattas ofta som krångligt och komplicerat, men det är dock enklare än du kanske tror och en minimal ansträngning kan spara ...

Deklaration 2022 – 18 avdrag du inte vill missa

I den här guiden listar vi 18 avdrag du inte får missa – kanske hittar du något som kan spara dig pengar vid nästa självdeklaration.

En kvinna som är låneförmedlare

Låneförmedlare — vad är en låneförmedling?

En låneförmedlare är ett företag som agerar mellanhand mellan låntagare och långivare. Låneförmedlaren gör det möjligt för låntagaren att jä...

Låna till bil med restvärde

Restvärde bil

Billån är många gånger en nödvändighet för att kunna finansiera en ny bil. Beroende på vad som passar dig bäst finns det flera olika finansi...

Kreditupplysningar: 6 saker du måste känna till

Här listar vi 6 saker som du måste ha koll på för att undvika att kreditupplysningar skadar din kreditvärdighet.

Amortera smartare — 8 saker du måste veta om amortering

Här går vi igenom all fakta och smarta tips som behövs för att du ska kunna sköta återbetalningen på dina lån på bästa sätt.

Välj privatleasing eller billån

Privatleasing

Tänk på det här innan du väljer leasing.

så väljer du bilfinansiering

Bilfinansiering

Har du hittat drömbilen eller har det blivit dags att uppdatera din nuvarande bil? Efter att ha undersökt modeller och märken är det dags at...

Kvinna glad över en billig bilförsäkring

5 sätt att spara tusenlappar på din bilförsäkring

Har du precis köpt en bil och funderar över vilken försäkring du ska välja? Vi har listat 5 saker du bör tänka på när du letar bilförsäkring...

Glatt par sitter på en soffa med miniräknare.

Lösa lån — så blir du skuldfri snabbt och smidigt

Ett lån kan lösa många problem, men kom ihåg att också lösa lånet. Att lösa lån i förtid är nämligen ett effektivt sätt att få mer pengar öv...

ett par planerar en renovering

Låna till renovering

Funderar du på att renovera ditt badrum? Eller har du redan bestämt både kakel, luckor och vitvaror till ditt nya drömkök? Oavsett hur långt...

Allt om pantbanken och smarta alternativ

En pantbank fungerar ungefär som en långivare, men istället för att sätta huset eller din egen privatekonomiska situation som säkerhet för l...

Ung affärskvinna som ser lättad ut

Låna med betalningsanmärkning — Så löser du en ekonomisk kris

I den här artikeln bjuder vi på hela 10 tips som kan förbättra din ekonomiska situation om du dragit på dig en eller flera betalningsanmärkn...

En hand som tar lån till låg ränta och ser ekonomin förbättras

Ta lån — 18 saker du inte får glömma

Vi har nu tagit fram en superguide där vi samlat de 18 viktigaste sakerna att tänka på steg för steg när funderar på att låna pengar.

Så påverkar separation din ekonomi

Att diskutera ekonomi i ett stadigt förhållande är det inte många som vill eller anser väsentligt. Ändå är det en av de viktigaste frågorna ...

9 böcker om privatekonomi att läsa i sommar

Vi på Advisa vill tipsa om 9 riktigt bra böcker att läsa i hängmattan eller på stranden – som samtidigt kan inspirera och ge nyttiga insikte...

Bästa banken

Bästa banken 2022

Alla vill bli kund hos den bästa banken, men bäst bank för grannen är inte nödvändigtvis bäst bank för dig. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har...

8 tips på hur du lyckas få nytt jobb som 50-plussare

Åldersdiskriminering tillsammans med försämrat självförtroende kan leda till att arbetssökande över 50 har svårt att få ett nytt jobb.

Advisa utsett till Gasell-bolag – igen

Advisa har för andra året i rad blivit utsett till Gasell-bolag. Utmärkelsen delas ut av tidningen Dagens Industri till företag som haft...

Advisas nya vd

Jonathan Bollman är ny vd på Advisa. Han har tidigare bland annat drivit bolagets omställning till en digital kundplattform. Hans vision ...

man med tomma fickor

Spara pengar – 4 vanligaste skälen att lönen inte räcker till

Lönen är uppäten, saldot på kontot är nära nollan. Och ungarna behöver både nya overaller och nya vinterstövlar. Vad gör man?

Så förhindrar du kapning av bank-id

Banktjänster i mobilen är bekvämt och smidigt, men innebär även risker. Bedragare anpassar sig snabbt efter hur teknologin utvecklas och kap...

Finger pekar på papper

Så skriver du över lånet på någon annan — så fungerar det

Eftersom villkoren baseras på just dina ekonomiska förutsättningar, är det inte självklart att lånet kan skrivas över på någon annan. Men de...

Hand knappar på miniräknare

Bankräntor — skillnader på räntor för olika lån

Här går vi igenom generella bankräntor och annan information för olika typer av lån.

Global Money Week 2020

Den årliga temaveckan Money Week är ett globalt initiativ som handlar om att sprida kunskap inom privatekonomi, försörjningsmöjligheter och ...

Coronaviruset kan påverka börsen med upp till 25 procent

Europas börser fortsätter rasa som direkt följ av coronaviruset. Söderberg & Partners finansmarknadsanalytiker Joakim Bornold menar på ...

5 tips som hjälper dig få prylar sålda på nätet

Svensken har saker för närmare 18.000kr som ligger hemma utan att användas. Detta gör det till ett ypperligt tillfälle att sälja av gamla pr...

5 fördelar med att jobba kvar i pensionsålder

Högre pension, mer pengar att röra dig med och en god hälsa är några av sakerna du kan förvänta dig om du fortsätter jobba efter pensionsåld...

Underhållsstödet som unga missar

Underhållsstöd är pengar som betalas ut av Försäkringskassan och ska hjälpa dig som förälder med barnets kostnader. Stödet kan du ansöka om ...

Dina rättigheter vid uppsägning enligt LAS

Vad är det som gäller vid en uppsägning och vad är egentligen skillnaden mellan att bli uppsagd och att bli avskedad? Vi ger dig svaren. 

Se upp – bolagsupplysningen bluffar igen!

Redan 2014 varnade Svensk Handel för Bolagsupplysningen som satt i system att lura företag på dyra abonnemang utan egentligt innehåll. Nu är...

Ta studenten på budget – 7 tips för att hålla nere kostnaderna

Att ta studenten är ingen billig historia. Enligt en rapport från Svensk Handel landade kostnaderna kring at ta studenten på i genomsnitt 16...

Bluffarna du ska se upp för!

Här går vi igenom vilka produkter och matvaror som du ska se upp för så att du slipper bli lurad eller göra ett dåligt köp!

Köp solceller billigt – 6 enkla tips som kan spara dig tusenlappar

En förnybar energikälla till låg kostnad med minimal miljöpåverkan – fördelarna med solenergi är många.

Spara till frihet – en intervju med sparmiljonären

Att få ekonomin att gå ihop varje månad är inte alltid så enkelt. Studier visar på att allt fler svenskar känner någon form av oro för att p...

Ny gratistjänst hjälper dig att räkna ut vinstskatten

När du säljer en bostad och gör vinst måste du betala vinstskatt. Men att fylla i deklarationen rätt är bevisligen inte helt enkelt. Nu intr...

Må bättre – Advisas insats för de med shoppingberoende och privatekonomisk ångest

Under 2017 bedrev Advisa ett unikt samarbete med terapeuten Karin Nordlander som innebar gratis hjälp för de som mådde dåligt på grund av si...

3 knep mot ekonomisk stress

Jag pratade nyligen med en bekant som berättade att hon och hennes familj hade tagit en sista minuten-resa eftersom sommaren var så kall.

Så hoppade Cathrine av shoppingkarusellen

Ibland går vi människor med problem och svårigheter i många år utan att veta hur vi ska komma tillrätta med dem. De kan växa till hemlighete...

Pensionsspara – varför det är viktigare än någonsin

Dagen då man slutar arbeta kan det komma som en smärre chock för många hur månadsinkomsten drastiskt minskas.

Hilda vågade prata om sin ekonomi – och fick hjälp!

Hilda hade världens ångest när hon först kontaktade mig. Hennes ekonomi började spåra ur när hon tog ett lån för att köpa bil.

Bättre ekonomi i tre enkla steg – tips från Sverigekredit

Har du någon gång varit tvungen att leva på dammet i plånboken den sista veckan innan lön eller är det kanske till och med en återkommande s...

Skuldfällan – när plus blir minus

Vi uppmuntras från alla håll till att konsumera, man kan knappt sticka näsan utanför ytterdörren utan att mötas av reklam.

Sänkte månadskostnaden med 8066kr – ”ni har räddat mig”

Emmelie levde i en ekonomisk mardröm, tills hon kontaktade Advisa. På en dag hade vi sänkt Emmelies månadskostnad med över 8000 kronor.

Är du shoppingberoende? -testa dig själv!

Förr i tiden handlade man när man behövde något. Numera är själva shoppingen ett nöje – vi handlar inte en ny tröja bara för att den gamla h...

7 tips – så hjälper du en shopaholic

Har du en vän, en släkting eller arbetskamrat som du misstänker är en shopaholic?

Att lära sig ekonomi är som att lära sig jonglera – ta en boll i taget!

Visste du att du kan träna din hjärna på samma sätt som du kan träna dina muskler på gymmet? Visste du att, hur du väljer att ställa frågor ...

Minimalism – en motreaktion till konsumtionssamhället

Minimalisterna är en blogg om Herr och Fru Minimalists resa mot en mer minimalistisk livsstil.

Retorikexperten tipsar: Så lyckas du förhandla med banken

Många tycker det är obehagligt och drar sig inför att förhandla med banken. 

Undvik skilsmässa: Sju steg för att sluta bråka om pengar

Nu är den glada semestertiden över och vi skiljer oss aldrig så mycket som i oktober.

Hushållsbudget: enkla guiden som förbättrar ekonomin

En hushållsbudget eller budget rent utav är en uppskattning av förväntade inkomster och utgifter för en kommande period. Syftet med en hushå...

Allt som glimmar är inte guld

Dagens ordspråk blir “Allt som glimmar är inte guld”. Det innebär kort och gott inte alltid ska lita på första intrycket, utan att man bör u...

Visa fler

Advisa samarbetar med 40 långivare

Nordea logotyp
SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Ica Banken logotyp
re:member logotyp
Nordax logotyp
Visa fler långivare