Fråga Advisa:

Hur mycket ska man ge i månadspeng?

Jag är mamma till två barn som är 9 och 13 år gamla. Den äldste har haft veckopeng tidigare men vill du ha månadspeng. Månadspengen han ber om är betydligt högre än hans nuvarande veckopeng, men det är vad han säger att hans vänner får. Hur mycket ska man ge i månadspeng? Och hur mycket bör jag ge min 9-åring i veckopeng?

De flesta barn får veckopeng eller månadspeng. Det är ett sätt att lära sig hantera pengar, planera inköp och förstå vikten av att spara. Hur mycket barn i olika åldrar bör få i veckopeng eller månadspeng kan variera beroende på vad ni kommer överens om att pengarna ska räcka till.

Här går vi igenom de frågor ni kan diskutera inför att ni ska börja ge veckopeng till era barn:

 

Ansök smidigt på nytt med tidigare uppgifter
Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på {totalAmount} kr med {repaymentTimeYears} års löptid, nominell ränta {interestRate} % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan {apr} %. Totalt belopp att betala: {totalCost} kr. Månadskostnad: {monthlyCost} kr fördelat på {numPayments} betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% - 29,99% (Uppdaterat januari 2021).

Veckopeng för yngre – månadspeng för äldre

Om ditt barn ska få veckopeng eller månadspeng beror framförallt på mognad och hur han eller hon förväntas kunna hantera pengarna. Oavsett blir det ett sätt att sakta men säkert lära sig planera inköp och pengarnas värde.

Veckopeng

Upp till 12-14 års ålder är det vanligast med veckopeng. Pengarna brukar då främst gå till godis, datorspel och andra nöjen. Många barn får pengarna utan att några speciella krav ställs på vad de ska räcka till. Däremot kan föräldrarna ha krav på att pengarna exempelvis inte enbart får spenderas på godis.

Månadspeng

När barnen kommer in i tonåren är månadspeng betydligt vanligare. Summan höjs samtidigt som det kan ställas tydligare krav på vad pengarna ska räcka till. Nu går det även att föra diskussioner med ungdomarna kring belopp, eventuella krav samt vad föräldrar respektive barn förväntas betala.

Vad är målet?

Som föräldrar är det bra att fundera över vad som är målet med att ge veckopeng eller månadspeng. Är det för att det yngre barnet ska få planera sina godisinköp på lördagar eller för att det äldre barnet ska kunna spara till en resa?

Våga låta barnen lära sig

Många föräldrar ger pengarna till barnen men har sedan åsikter om vad pengarna ska få spenderas på, hur mycket som ska sparas osv. Risken är därmed att föräldrarna lägger sig i för mycket. Är målet att barnen ska hantera sin egen ekonomi så bör de även få möjlighet att göra sina misstag på vägen. Tar pengarna slut bör föräldrarna alltså inte ge en extraslant som kan räcka till nästa månad.

Vad ska veckopeng och månadspeng räcka till?

Föräldrarna bör även fundera över vad de anser att barnens pengar förväntas räcka till. Redan i tidig ålder är det en fråga som kan diskuteras med barnen utifrån dess ålder och mognad. Ju äldre barn desto större belopp och större ansvar. Ett sätt att kategorisera dessa steg är på följande sätt:

Steg 1: Veckopeng – Fria inköp

De yngre barnen, som får veckopeng, har ofta inte några begränsningar för vad pengarna förväntas spenderas på. Många gör slut på pengarna redan samma dag som de får dem. I detta läget handlar det mest om att få barnen att förstå att saker i samhället kostar pengar och värdet i att ha pengar.

Steg 2: Månadspeng – med möjlighet till mer ansvar

Med månadspeng kommer mer ansvar för budgetering och planering. En diskussion kan föras med ungdomen om extrapengar ska ges om vissa uppdrag sker i hemmet. En del ungdomar börjar även sommarjobba och får på så sätt in mer pengar.

Nu bör även diskussion föras med ungdomen kring vad pengarna förväntas räcka till. Detta även om föräldrar exempelvis bidrar till kläder, idrottsutrustning och liknande. Storleken på månadspengen bör alltså spegla hur stor del av månadens inköp som ungdomen förväntas bekosta själv.

Steg 3: Studiebidrag och hela ansvaret

Det stora steget sker när ungdomen får hela, eller stora delar av, studiebidraget. Statistik visar att detta ofta sker i gymnasiet, vid 16 – 17 års ålder. Med en större summa kan krav exempelvis ställas att samtliga kläder och privata inköp behöver betalas av ungdomen, vilket blir ett tydligt steg mot vuxenlivet. Behöver ungdomarna skidutrustning, en ny cykel eller liknande kan det ges som födelsedagspresent.

Hjälpa till hemma – Hur påverkar det månadspengen?

Utöver månadspengen får vissa barn ytterligare pengar om de hjälper till i hemmet. Detta som en belöning för att exempelvis klippa gräset, plocka ur diskmaskinen eller skotta snö. Åsikterna om att ge extrapengar för att hjälpa till går däremot isär.

Rimlig belöning – eller något barnet förväntas göra utan att få pengar?

En del föräldrar ser det som en belöning för en ansträngning. Barnen lär sig att få lön för arbete, även om det i detta fall enbart är hushållsarbete. Detta medan andra föräldrar ser det som att barnen lär sig att bara hjälpa till hemma om de får pengar för det.

Oavsett är det viktigt att ha tydliga regler kring vad som gäller månadspengen och eventuella extrapengar.

Vad är lagom veckopeng eller månadspeng?

Vad som är en lagom nivå på veckopeng, eller månadspeng, är väldigt individuellt. Det kan exempelvis bero på familjens ekonomiska situation, barnets mognad samt vad barnet förväntas köpa för pengarna.

De fyra storbankerna redovisar statistik som visar på genomsnittliga nivåer. Som förälder kan det vara bra att utgå från dessa nivåer och sedan anpassa utifrån familjens förutsättningar. Här presenteras först en sammanfattning av bankernas nivåer och därefter nivåerna utifrån varje bank.

Lagom veckopeng vid 9 år

Statistiken anger att veckopeng för en 9-åring i genomsnitt är 25 – 50 kronor. Det motsvarar alltså 100 – 200 kronor per månad. För många barn kan det vara spännande att själv få betala godis eller annat med egna pengar.

Något högre veckopeng vid 10 år

Statistiken anger att veckopeng för en 10-åring i genomsnitt är 30 – 55 kronor. Det motsvarar alltså 120 – 220 kronor per månad. Barnet kan exempelvis få pengarna och välja om leksaker, godis eller annat önskas köpas under helgen. En del barn uppskattar även att spara pengar och se hur mycket de kan få ihop till.

Möjlig övergång till månadspeng vid 11 år

Statistiken anger att veckopeng för en 11-åring i genomsnitt är 50 – 60 kronor. Det motsvarar alltså 200 – 240 kronor per månad. En del barn börjar även få månadspeng i denna ålder.

Veckopeng eller månadspeng vid 12 år – möjlighet till mer ansvar

Statistiken anger att månadspeng för en 12-åring i genomsnitt är 220 – 320 kronor. Alternativt ges det i veckopeng på 55 – 80 kronor. Barnet går nu på mellanstadiet och börjar kunna ta mer ansvar för delar av sin ekonomi.

Lagom månadspeng vid 13 år – ska räcka till nöjen

Statistiken anger att månadspeng för en 13-åring i genomsnitt är 300 – 360 kronor. En del barn har fortfarande summan uppdelad på veckopeng men de flesta får månadspeng för att börja planera sina inköp lite mer. Pengarna förväntas primärt användas till nöjen och fritidsaktiviteter.

Månadspeng 14 år – högstadiet och mer ansvar

Statistiken anger att månadspeng för en 14 åring i genomsnitt är 350 – 400 kronor. Nu går barnet i sjunde årskursen och även skolan ställer högre krav på dem gällande eget ansvar.

Månadspengen vid 15 år – vissa får studiebidraget

Statistiken anger att månadspeng för en 15 åring i genomsnitt är 500 – 900 kronor. Det är ett brett spann vilket tyder på att många, men inte alla, 15-åringar får en stor del av studiebidraget på 1250 kronor. Med en ökad summa bör det även ställas betydligt högre krav på att barnet ska hantera flera kostnader på egen hand.

Högre månadspeng vid 16 år – vanligt att få studiebidraget

Statistiken anger att månadspeng för en 16-åring i genomsnitt är 800 – 1250 kronor. Det är däremot lite missvisande att kalla det för månadspeng då det snarare handlar om att ungdomen får hela, eller en stor del av, studiebidraget.

Med hela studiebidraget följer oftast hela ansvaret att planera sina inköp. Detta med allt från kläder och nöjen till inredning till rummet. Det är däremot fortfarande vanligt att föräldrarna betalar vissa utgifter, exempelvis busskort.

Veckopeng och månadspeng utifrån ålder enligt bankerna

Följande siffror är från storbankernas hemsidor 2022:

SEB

Ålder Veckopeng Månadspeng
8 år 25 kronor
10 år 30 – 50 kronor
14 år 100 kronor
16 – 17 år 800 – 900 kr
18 – 19 år 400 – 600 kr

Kommentar: Vid 14 års ålder övergår många till att istället ha månadspeng. Då kan barnet lära sig mer om att planera och hushålla pengarna under längre tid.

Vid 16 – 17 års ålder får många ungdomar hela, eller en stor del, av studiebidraget. Då ställs även generellt högre krav på att inköp av kläder och liknande sker med egna pengar.

Nordea

Ålder Per månad
6 – 8 år 130 kronor
9 – 11 år 220 kronor
12 – 14 år 360 kronor
15 – 17 år 800 kronor

Kommentar: Nordea anger enbart summa per månad. Detta även om barnen får veckopeng.

Swedbank

Ålder Per månad
7 – 8 år 100 kronor
9 – 10 år 100 kronor
11 – 12 år 200 kronor
13 år 300 kronor
14 år 350 kronor
15 år 500 kronor
16 år 1100 kronor
17 år 1200 kronor
18 år 1250 kronor

Kommentar: Många ungdomar får hela eller delar av studiebidraget från 15 – 16 årsålder. Det är troligtvis orsaken till att 18 åringar anges få 1250 kronor.

Handelsbanken

Ålder Veckopeng Månadspeng
6 år 20 kronor
7 år 22 kronor
8 år 25 kronor
9 år 30 kronor
10 år 180 kronor
11 år 250 kronor
12 år 300 kronor
13 år 350 kronor
14 år 400 kronor
15 år 600 kronor
16 år 1250 kronor
17 år 1250 kronor
18 år 1250 kronor

Kommentar: Handelsbanken utgår från att hela studiebidraget ges till ungdomen från och med 16 års ålder. Då bör även kravet höjas gällande vad pengarna ska räcka till.

Månadspeng kontant eller på kort?

Utöver att avgöra hur stor summa som barnet ska få per vecka/månad bör föräldrarna även ta ställning till om pengarna ska ges i kontanter eller på ett kort. När allt fler fysiska butiker inte tar emot kontanter, och barnen köper flera digitala produkter, blir behovet av kort större.

Flera banker erbjuder speciellt anpassade bankkort för barn. Föräldrarna kan exempelvis se konto och transaktioner via sin egen banksida samt exempelvis spärra kortet för inköp online.

Veckopeng i app

Även för de allra minsta barnen finns smidiga alternativ. Det finns exempelvis flera appar som gör det visuellt för barnen hur mycket pengar de har. Eftersom det inte är ett bankkonto som öppnas kan barnen inte överföra eller ta emot pengar från andra än föräldrarna, vilket blir en säkerhetsfunktion.

En av de mer populära apparna är Gimi. En app som ger barnen kunskap inom privatekonomi, på deras egen nivå. I appen lär sig barnen om exempelvis ränta, sparande och ges möjligheten att reflektera över sina inköp.

Vanliga frågor och svar – veckopeng och månadspeng

När kan barn börja få veckopeng?
En vanlig ålder för att börja med veckopeng är 5 – 7 år.
Vad är dåligt med månadspeng?
Månadspeng innebär att barnet får ett större ansvar för att planera sina inköp. Kan inte den friheten hanteras kan konflikter uppstå med föräldrarna. Men någon gång bör barnen få månadspeng för att växa in i ansvaret med att ha egna pengar.
Vad ska man göra för att få veckopeng?
Veckopeng är första steget för ett barn att hantera egna pengar. Pengarna brukar oftast användas till godis och nöjen. Några specifika krav för att barnen ska få pengarna brukar inte finnas. 
Vilka krav på sysslor kan ställas för månadspeng?
Vilka sysslor som barnet förväntas utföra för att få månadspeng är mycket individuellt. Det viktiga är att föra en diskussion med barnet kring detta. Dessutom bör det inte vara sysslor som ändå förväntas utföras oavsett om pengar ges eller inte.

Fler besvarade frågor

Hur mycket ska man ge i månadspeng?

Dags att ge barnen veckopeng eller månadspeng? Så här mycket är lagom att ge i de olika åldrarna – och detta ska du tänka på som förälder.

Tjäna pengar snabbt

Det finns många anledningar till att vilja tjäna pengar snabbt. Vi har listan på de bästa sätten att tjäna extrapengar – hemma eller online.

Ärver man skulder?

Lån och skulder kan juridiskt sett inte ärvas – men det finns tillfällen då krav på återbetalning kan riktas mot närmast anhöriga. Läs vad s...

vinterdäck

Byte av däck (vinterdäck/sommardäck)

Frågan dyker upp varje vinter – när är det dags att byta till vinterdäck? Här är alla datum att hålla koll på inför vinterdäcksbytet.

Stort elstöd till svenska hushåll – så påverkas du

55 miljarder kronor i elstöd ska gå tillbaka till kunder i södra Sverige. Men hur mycket pengar får man, och när? – läs allt här.

Riksbankshuset

Styrräntan höjs – vad betyder det för mina lån?

Nu har Riksbanken rekordhöjt reporäntan till 2,5 procent, den högsta nivån sedan 2008. Men vad betyder det för dig som har lån?

ett par lånar pengar trots många kreditupplysingar

Samla lån trots många UC – kreditupplysningar

3 tips på hur du kan lyckas samla dina lån för att både förbättra din kreditvärdighet och dina chanser till nytt lån.

Avdrag för dubbelt boende

Har du behövt skaffa dubbelt boende på grund av ett nytt jobb på annan ort? Då kan du göra avdrag för kostnaderna – läs mer om vad som gälle...

Inflationen i Sverige just nu

Inflationen i Sverige 2022 är högre än den varit på 30 år. Hur ska du tänka för att inte dina pengar ska urholkas? Hur ska du investera? Vi ...

Avdrag för hemmakontor och internet

Får du göra skatteavdrag för hemmakontoret och internet? Inte omöjligt! Läs mer om vad som gäller för att få de olika avdragen här.

Så ser partierna på ISK-skatten inför valet

Kommer ISK-skatten höjas eller sänkas? Ska ett tak för ISK-sparande införas? Så här står samtliga partier i frågan om investeringssparkonton...

Sommarjobbare som skattejämkat

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt?

Ska du sommarjobba eller jobba extra? Du kan slippa betala skatt om du tjänar under ett visst belopp – men bara om du skattejämkar. Så här g...

Välja inkomstförsäkring eller trygghetsförsäkring

Inkomstförsäkring

När du förlorar jobbet kan ekonomin få sig en ordentlig törn. Samtidigt ligger de löpande utgifterna kvar på samma nivå. För att skydda pers...

så väljer du rätt bilförsäkring

Bilförsäkring

En bilförsäkring skyddar dig som privatperson mot höga utgifter i samband med skador kopplade till din bil. Alla bilar som kör i trafiken är...

Obetalda räkningar kan bli dyra

Räkningar

Glömt att betala din räkning? Eller har du inte råd att betala din räkning? Eller tänkte du helt enkelt strunta i att betala din räkning? Gö...

Sparränta – vad är det och vad är viktigt att tänka på?

Genom att spara pengar med ränta kan man få sitt sparkapital att växa utan behöva lyfta ett finger.

Topplista: det här lånar vi till

De senaste 10 åren har mängden konsumtionslån i Sverige ökat explosionsartat. En anledning till det är att det skett en attitydförändring ti...

7 smarta ekonomi-appar som ger dig stenkoll

Vi har samlat de bästa apparna som gör det lättare att hålla koll på din privatekonomi.

Ungt par som går igenom sin ekonomi med bekymrade miner

Skuldfinansiering — vägen till ekonomisk stabilitet

Skuldsaldo, betalningsanmärkningar och ärenden hos Kronofogden är en mardröm när du vill försöka få ordning på ekonomin och tillvaron.

Plånbok med pengar

Söka lån — så söker du lån på bäst sätt

Trots att ett lån kan kosta tusentals kronor varje månad är det inte alla som jämför lånevillkor innan de söker lån.

Hur stort belopp kan jag låna?

Hur mycket kan jag låna?

Hur mycket pengar du kan låna av banken beror på många olika faktorer och varierar mycket beroende på vilket slags lån du vill ta. De tre va...

Glad man tittar på sin smartphone med datorn bredvid.

Billiga lån — så får du det billigaste lånet 2022

Inget lån är gratis, men att låna pengar behöver inte vara så mycket dyrare om du vet hur du ska gå tillväga. Ta del av våra tips för att hi...

Låna till kontantinsats

Nu kan du jämföra lån till kontantinsats från flera banker och långivare samtidigt via Advisa. Jämförelsen är snabb, enkel och helt kostnads...

Spargris solar

Spara pengar — 50 bästa tipsen

Vilket är bästa sättet att spara pengar? Vi kan inte ge dig ett svar – utan 50!

Advisas medarbetare Evelina

Så får du bästa låneräntan — experten tipsar

Vi lät vår erfarna rådgivare Evelina reda ut begreppen, svara på de vanligaste frågorna och guida dig genom räntans föränderliga universum.

Topplån

Vad det än är för bostad så behöver du finansiera det med hjälp av banken via ett bolån, ett lån som du ofta lever kvar med väldigt länge. D...

Fördelarna med att byta bank symboliseras när en guldfisk hoppas från en mindre skål till en betydligt större.

Byta bank

Att byta bank uppfattas ofta som krångligt och komplicerat, men det är dock enklare än du kanske tror och en minimal ansträngning kan spara ...

Deklaration 2022 – 18 avdrag du inte vill missa

I den här guiden listar vi 18 avdrag du inte får missa – kanske hittar du något som kan spara dig pengar vid nästa självdeklaration.

En kvinna som är låneförmedlare

Låneförmedlare — vad är en låneförmedling?

En låneförmedlare är ett företag som agerar mellanhand mellan låntagare och långivare. Låneförmedlaren gör det möjligt för låntagaren att jä...

Låna till bil med restvärde

Restvärde bil

Billån är många gånger en nödvändighet för att kunna finansiera en ny bil. Beroende på vad som passar dig bäst finns det flera olika finansi...

Kreditupplysningar: 6 saker du måste känna till

Här listar vi 6 saker som du måste ha koll på för att undvika att kreditupplysningar skadar din kreditvärdighet.

Amortera smartare — 8 saker du måste veta om amortering

Här går vi igenom all fakta och smarta tips som behövs för att du ska kunna sköta återbetalningen på dina lån på bästa sätt.

Välj privatleasing eller billån

Privatleasing

Tänk på det här innan du väljer leasing.

så väljer du bilfinansiering

Bilfinansiering

Har du hittat drömbilen eller har det blivit dags att uppdatera din nuvarande bil? Efter att ha undersökt modeller och märken är det dags at...

Kvinna glad över en billig bilförsäkring

5 sätt att spara tusenlappar på din bilförsäkring

Har du precis köpt en bil och funderar över vilken försäkring du ska välja? Vi har listat 5 saker du bör tänka på när du letar bilförsäkring...

Glatt par sitter på en soffa med miniräknare.

Lösa lån — så blir du skuldfri snabbt och smidigt

Ett lån kan lösa många problem, men kom ihåg att också lösa lånet. Att lösa lån i förtid är nämligen ett effektivt sätt att få mer pengar öv...

ett par planerar en renovering

Låna till renovering

Funderar du på att renovera ditt badrum? Eller har du redan bestämt både kakel, luckor och vitvaror till ditt nya drömkök? Oavsett hur långt...

Allt om pantbanken och smarta alternativ

En pantbank fungerar ungefär som en långivare, men istället för att sätta huset eller din egen privatekonomiska situation som säkerhet för l...

Ung affärskvinna som ser lättad ut

Låna med betalningsanmärkning — Så löser du en ekonomisk kris

I den här artikeln bjuder vi på hela 10 tips som kan förbättra din ekonomiska situation om du dragit på dig en eller flera betalningsanmärkn...

En hand som tar lån till låg ränta och ser ekonomin förbättras

Ta lån — 18 saker du inte får glömma

Vi har nu tagit fram en superguide där vi samlat de 18 viktigaste sakerna att tänka på steg för steg när funderar på att låna pengar.

Så påverkar separation din ekonomi

Att diskutera ekonomi i ett stadigt förhållande är det inte många som vill eller anser väsentligt. Ändå är det en av de viktigaste frågorna ...

9 böcker om privatekonomi att läsa i sommar

Vi på Advisa vill tipsa om 9 riktigt bra böcker att läsa i hängmattan eller på stranden – som samtidigt kan inspirera och ge nyttiga insikte...

Bästa banken

Bästa banken 2022

Alla vill bli kund hos den bästa banken, men bäst bank för grannen är inte nödvändigtvis bäst bank för dig. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har...

8 tips på hur du lyckas få nytt jobb som 50-plussare

Åldersdiskriminering tillsammans med försämrat självförtroende kan leda till att arbetssökande över 50 har svårt att få ett nytt jobb.

Advisa utsett till Gasell-bolag – igen

Advisa har för andra året i rad blivit utsett till Gasell-bolag. Utmärkelsen delas ut av tidningen Dagens Industri till företag som haft...

Advisas nya vd

Jonathan Bollman är ny vd på Advisa. Han har tidigare bland annat drivit bolagets omställning till en digital kundplattform. Hans vision ...

man med tomma fickor

Spara pengar – 4 vanligaste skälen att lönen inte räcker till

Lönen är uppäten, saldot på kontot är nära nollan. Och ungarna behöver både nya overaller och nya vinterstövlar. Vad gör man?

Så förhindrar du kapning av bank-id

Banktjänster i mobilen är bekvämt och smidigt, men innebär även risker. Bedragare anpassar sig snabbt efter hur teknologin utvecklas och kap...

Finger pekar på papper

Så skriver du över lånet på någon annan — så fungerar det

Eftersom villkoren baseras på just dina ekonomiska förutsättningar, är det inte självklart att lånet kan skrivas över på någon annan. Men de...

Hand knappar på miniräknare

Bankräntor — skillnader på räntor för olika lån

Här går vi igenom generella bankräntor och annan information för olika typer av lån.

Global Money Week 2020

Den årliga temaveckan Money Week är ett globalt initiativ som handlar om att sprida kunskap inom privatekonomi, försörjningsmöjligheter och ...

Coronaviruset kan påverka börsen med upp till 25 procent

Europas börser fortsätter rasa som direkt följ av coronaviruset. Söderberg & Partners finansmarknadsanalytiker Joakim Bornold menar på ...

5 tips som hjälper dig få prylar sålda på nätet

Svensken har saker för närmare 18.000kr som ligger hemma utan att användas. Detta gör det till ett ypperligt tillfälle att sälja av gamla pr...

5 fördelar med att jobba kvar i pensionsålder

Högre pension, mer pengar att röra dig med och en god hälsa är några av sakerna du kan förvänta dig om du fortsätter jobba efter pensionsåld...

Underhållsstödet som unga missar

Underhållsstöd är pengar som betalas ut av Försäkringskassan och ska hjälpa dig som förälder med barnets kostnader. Stödet kan du ansöka om ...

Dina rättigheter vid uppsägning enligt LAS

Vad är det som gäller vid en uppsägning och vad är egentligen skillnaden mellan att bli uppsagd och att bli avskedad? Vi ger dig svaren. 

Se upp – bolagsupplysningen bluffar igen!

Redan 2014 varnade Svensk Handel för Bolagsupplysningen som satt i system att lura företag på dyra abonnemang utan egentligt innehåll. Nu är...

Ta studenten på budget – 7 tips för att hålla nere kostnaderna

Att ta studenten är ingen billig historia. Enligt en rapport från Svensk Handel landade kostnaderna kring at ta studenten på i genomsnitt 16...

Bluffarna du ska se upp för!

Här går vi igenom vilka produkter och matvaror som du ska se upp för så att du slipper bli lurad eller göra ett dåligt köp!

Köp solceller billigt – 6 enkla tips som kan spara dig tusenlappar

En förnybar energikälla till låg kostnad med minimal miljöpåverkan – fördelarna med solenergi är många.

Spara till frihet – en intervju med sparmiljonären

Att få ekonomin att gå ihop varje månad är inte alltid så enkelt. Studier visar på att allt fler svenskar känner någon form av oro för att p...

Ny gratistjänst hjälper dig att räkna ut vinstskatten

När du säljer en bostad och gör vinst måste du betala vinstskatt. Men att fylla i deklarationen rätt är bevisligen inte helt enkelt. Nu intr...

Må bättre – Advisas insats för de med shoppingberoende och privatekonomisk ångest

Under 2017 bedrev Advisa ett unikt samarbete med terapeuten Karin Nordlander som innebar gratis hjälp för de som mådde dåligt på grund av si...

3 knep mot ekonomisk stress

Jag pratade nyligen med en bekant som berättade att hon och hennes familj hade tagit en sista minuten-resa eftersom sommaren var så kall.

Så hoppade Cathrine av shoppingkarusellen

Ibland går vi människor med problem och svårigheter i många år utan att veta hur vi ska komma tillrätta med dem. De kan växa till hemlighete...

Pensionsspara – varför det är viktigare än någonsin

Dagen då man slutar arbeta kan det komma som en smärre chock för många hur månadsinkomsten drastiskt minskas.

Hilda vågade prata om sin ekonomi – och fick hjälp!

Hilda hade världens ångest när hon först kontaktade mig. Hennes ekonomi började spåra ur när hon tog ett lån för att köpa bil.

Bättre ekonomi i tre enkla steg – tips från Sverigekredit

Har du någon gång varit tvungen att leva på dammet i plånboken den sista veckan innan lön eller är det kanske till och med en återkommande s...

Skuldfällan – när plus blir minus

Vi uppmuntras från alla håll till att konsumera, man kan knappt sticka näsan utanför ytterdörren utan att mötas av reklam.

Sänkte månadskostnaden med 8066kr – ”ni har räddat mig”

Emmelie levde i en ekonomisk mardröm, tills hon kontaktade Advisa. På en dag hade vi sänkt Emmelies månadskostnad med över 8000 kronor.

Är du shoppingberoende? -testa dig själv!

Förr i tiden handlade man när man behövde något. Numera är själva shoppingen ett nöje – vi handlar inte en ny tröja bara för att den gamla h...

7 tips – så hjälper du en shopaholic

Har du en vän, en släkting eller arbetskamrat som du misstänker är en shopaholic?

Att lära sig ekonomi är som att lära sig jonglera – ta en boll i taget!

Visste du att du kan träna din hjärna på samma sätt som du kan träna dina muskler på gymmet? Visste du att, hur du väljer att ställa frågor ...

Minimalism – en motreaktion till konsumtionssamhället

Minimalisterna är en blogg om Herr och Fru Minimalists resa mot en mer minimalistisk livsstil.

Retorikexperten tipsar: Så lyckas du förhandla med banken

Många tycker det är obehagligt och drar sig inför att förhandla med banken. 

Undvik skilsmässa: Sju steg för att sluta bråka om pengar

Nu är den glada semestertiden över och vi skiljer oss aldrig så mycket som i oktober.

Hushållsbudget: enkla guiden som förbättrar ekonomin

En hushållsbudget eller budget rent utav är en uppskattning av förväntade inkomster och utgifter för en kommande period. Syftet med en hushå...

Allt som glimmar är inte guld

Dagens ordspråk blir “Allt som glimmar är inte guld”. Det innebär kort och gott inte alltid ska lita på första intrycket, utan att man bör u...

Visa fler

Advisa samarbetar med 40 långivare

Nordea logotyp
SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Ica Banken logotyp
re:member logotyp
Nordax logotyp
Visa fler långivare