Fråga Advisa:

Hur mycket ska man ge i månadspeng?

Jag är mamma till två barn som är 9 och 13 år gamla. Den äldste har haft veckopeng tidigare men vill nu ha månadspeng. Månadspengen han ber om är betydligt högre än hans nuvarande veckopeng, men det är vad han säger att hans vänner får. Hur mycket ska man ge i månadspeng? Och hur mycket bör jag ge min 9-åring i veckopeng?

De flesta barn får veckopeng eller månadspeng. Det är ett sätt att lära sig hantera pengar, planera inköp och förstå vikten av att spara. Hur mycket barn i olika åldrar bör få i veckopeng eller månadspeng kan variera beroende på vad ni kommer överens om att pengarna ska räcka till.

Här går vi igenom de frågor ni kan diskutera inför att ni ska börja ge veckopeng till era barn:

 

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Veckopeng för yngre – månadspeng för äldre

Om ditt barn ska få veckopeng eller månadspeng beror framförallt på mognad och hur han eller hon förväntas kunna hantera pengarna. Oavsett blir det ett sätt att sakta men säkert lära sig planera inköp och pengarnas värde.

Veckopeng

Upp till 12-14 års ålder är det vanligast med veckopeng. Pengarna brukar då främst gå till godis, datorspel och andra nöjen. Många barn får pengarna utan att några speciella krav ställs på vad de ska räcka till. Däremot kan ni som föräldrar ha krav på att pengarna exempelvis inte enbart får spenderas på godis.

Månadspeng

När barnen kommer in i tonåren är månadspeng betydligt vanligare. Summan höjs samtidigt som det kan ställas tydligare krav på vad pengarna ska räcka till. Nu går det även att föra diskussioner med ungdomarna kring belopp, eventuella krav samt vad föräldrar respektive barn förväntas betala.

Vad är målet?

Som föräldrar är det bra att fundera över vad som är målet med att ge veckopeng eller månadspeng. Är det för att det yngre barnet ska få planera sina godisinköp på lördagar eller för att det äldre barnet ska kunna spara till en resa?

Våga låta barnen lära sig

Många föräldrar ger pengarna till barnen men har sedan åsikter om vad pengarna ska få spenderas på, hur mycket som ska sparas osv. Risken är därmed att föräldrarna lägger sig i för mycket. Är målet att barnen ska hantera sin egen ekonomi så bör de även få möjlighet att göra sina misstag på vägen. Tar pengarna slut bör ni som föräldrar alltså inte ge en extraslant som kan räcka till nästa månad.

Läs också: Spara till barn

Vad ska veckopeng och månadspeng räcka till?

Ni bör även fundera över vad de anser att barnens pengar förväntas räcka till. Redan i tidig ålder är det en fråga som kan diskuteras med barnen utifrån dess ålder och mognad. Ju äldre barn desto större belopp och större ansvar. Ett sätt att kategorisera dessa steg är på följande sätt:

Steg 1: Veckopeng – Fria inköp

De yngre barnen, som får veckopeng, har ofta inte några begränsningar för vad pengarna förväntas spenderas på. Många gör slut på pengarna redan samma dag som de får dem. I detta läget handlar det mest om att få barnen att förstå att saker i samhället kostar pengar och värdet i att ha pengar.

Steg 2: Månadspeng – med möjlighet till mer ansvar

Med månadspeng kommer mer ansvar för budgetering och planering. En diskussion kan föras med ungdomen om extrapengar ska ges om vissa uppdrag sker i hemmet. En del ungdomar börjar även sommarjobba och får på så sätt in mer pengar.

Nu bör även diskussion föras med ungdomen kring vad pengarna förväntas räcka till. Detta även om föräldrar exempelvis bidrar till kläder, idrottsutrustning och liknande. Storleken på månadspengen bör alltså spegla hur stor del av månadens inköp som ungdomen förväntas bekosta själv.

Steg 3: Studiebidrag och hela ansvaret

Det stora steget sker när ungdomen får hela, eller stora delar av, studiebidraget. Statistiken, som presenteras senare i artikeln, visar att detta ofta sker i gymnasiet, vid 16 – 17 års ålder. Med en större summa kan krav exempelvis ställas att samtliga kläder och privata inköp behöver betalas av ungdomen, vilket blir ett tydligt steg mot vuxenlivet. Behöver ungdomarna skidutrustning, en ny cykel eller liknande kan det ges som födelsedagspresent.

Hjälpa till hemma – Hur påverkar det månadspengen?

Utöver månadspengen får vissa barn ytterligare pengar om de hjälper till i hemmet. Detta som en belöning för att exempelvis klippa gräset, plocka ur diskmaskinen eller skotta snö. Åsikterna om att ge extrapengar för att hjälpa till går däremot isär.

Rimlig belöning – eller något barnet förväntas göra utan att få pengar?

En del föräldrar ser det som en belöning för en ansträngning. Barnen lär sig att få lön för arbete, även om det i detta fall enbart är hushållsarbete. Detta medan andra föräldrar ser det som att barnen lär sig att bara hjälpa till hemma om de får pengar för det.

Oavsett är det viktigt att ha tydliga regler kring vad som gäller månadspengen och eventuella extrapengar.

Vad är lagom veckopeng eller månadspeng?

Vad som är en lagom nivå på veckopeng, eller månadspeng, är väldigt individuellt. Det kan exempelvis bero på familjens ekonomiska situation, barnets mognad samt vad barnet förväntas köpa för pengarna.

De fyra storbankerna redovisar statistik som visar på genomsnittliga nivåer. Som förälder kan det vara bra att utgå från dessa nivåer och sedan anpassa utifrån familjens förutsättningar. Här presenteras först en sammanfattning av bankernas nivåer och därefter nivåerna utifrån varje bank.

Lagom veckopeng vid 9 år

Statistiken anger att veckopeng för en 9-åring i genomsnitt är 25 – 50 kronor. Det motsvarar alltså 100 – 200 kronor per månad. För många barn kan det vara spännande att själv få betala godis eller annat med egna pengar.

Något högre veckopeng vid 10 år

Statistiken anger att veckopeng för en 10-åring i genomsnitt är 30 – 55 kronor. Det motsvarar alltså 120 – 220 kronor per månad. Barnet kan exempelvis få pengarna och välja om leksaker, godis eller annat önskas köpas under helgen. En del barn uppskattar även att spara pengar och se hur mycket de kan få ihop till.

Möjlig övergång till månadspeng vid 11 år

Statistiken anger att veckopeng för en 11-åring i genomsnitt är 50 – 60 kronor. Det motsvarar alltså 200 – 240 kronor per månad. En del barn börjar även få månadspeng i denna ålder.

Veckopeng eller månadspeng vid 12 år – möjlighet till mer ansvar

Statistiken anger att månadspeng för en 12-åring i genomsnitt är 220 – 320 kronor. Alternativt ges det i veckopeng på 55 – 80 kronor. Barnet går nu på mellanstadiet och börjar kunna ta mer ansvar för delar av sin ekonomi.

Lagom månadspeng vid 13 år – ska räcka till nöjen

Statistiken anger att månadspeng för en 13-åring i genomsnitt är 300 – 360 kronor. En del barn har fortfarande summan uppdelad på veckopeng men de flesta får månadspeng för att börja planera sina inköp lite mer. Pengarna förväntas primärt användas till nöjen och fritidsaktiviteter.

Månadspeng 14 år – högstadiet och mer ansvar

Statistiken anger att månadspeng för en 14 åring i genomsnitt är 350 – 400 kronor. Nu går barnet i sjunde årskursen och även skolan ställer högre krav på dem gällande eget ansvar.

Månadspengen vid 15 år – vissa får studiebidraget

Statistiken anger att månadspeng för en 15 åring i genomsnitt är 500 – 900 kronor. Det är ett brett spann vilket tyder på att många, men inte alla, 15-åringar får en stor del av studiebidraget på 1250 kronor. Med en ökad summa bör det även ställas betydligt högre krav på att barnet ska hantera flera kostnader på egen hand.

Högre månadspeng vid 16 år – vanligt att få studiebidraget

Statistiken anger att månadspeng för en 16-åring i genomsnitt är 800 – 1250 kronor. Det är däremot lite missvisande att kalla det för månadspeng då det snarare handlar om att ungdomen får hela, eller en stor del av, studiebidraget.

Med hela studiebidraget följer oftast hela ansvaret att planera sina inköp. Detta med allt från kläder och nöjen till inredning till rummet. Det är däremot fortfarande vanligt att föräldrarna betalar vissa utgifter, exempelvis busskort.

Veckopeng och månadspeng utifrån ålder enligt bankerna

Följande siffror är från storbankernas hemsidor 2022:

SEB

Ålder Veckopeng Månadspeng
8 år 25 kronor
10 år 30 – 50 kronor
14 år 100 kronor
16 – 17 år 800 – 900 kr
18 – 19 år 400 – 600 kr

Kommentar: Vid 14 års ålder övergår många till att istället ha månadspeng. Då kan barnet lära sig mer om att planera och hushålla pengarna under längre tid.

Vid 16 – 17 års ålder får många ungdomar hela, eller en stor del, av studiebidraget. Då ställs även generellt högre krav på att inköp av kläder och liknande sker med egna pengar.

Nordea

Ålder Per månad
6 – 8 år 130 kronor
9 – 11 år 220 kronor
12 – 14 år 360 kronor
15 – 17 år 800 kronor

Kommentar: Nordea anger enbart summa per månad. Detta även om barnen får veckopeng.

Swedbank

Ålder Per månad
7 – 8 år 100 kronor
9 – 10 år 100 kronor
11 – 12 år 200 kronor
13 år 300 kronor
14 år 350 kronor
15 år 500 kronor
16 år 1100 kronor
17 år 1200 kronor
18 år 1250 kronor

Kommentar: Många ungdomar får hela eller delar av studiebidraget från 15 – 16 årsålder. Det är troligtvis orsaken till att 18 åringar anges få 1250 kronor.

Handelsbanken

Ålder Veckopeng Månadspeng
6 år 20 kronor
7 år 22 kronor
8 år 25 kronor
9 år 30 kronor
10 år 180 kronor
11 år 250 kronor
12 år 300 kronor
13 år 350 kronor
14 år 400 kronor
15 år 600 kronor
16 år 1250 kronor
17 år 1250 kronor
18 år 1250 kronor

Kommentar: Handelsbanken utgår från att hela studiebidraget ges till ungdomen från och med 16 års ålder. Då bör även kravet höjas gällande vad pengarna ska räcka till.

Månadspeng kontant eller på kort?

Utöver att avgöra hur stor summa som barnet ska få per vecka/månad bör ni som föräldrar även ta ställning till om pengarna ska ges i kontanter eller på ett kort. När allt fler fysiska butiker inte tar emot kontanter, och barnen köper flera digitala produkter, blir behovet av kort större.

Flera banker erbjuder speciellt anpassade bankkort för barn. Föräldrarna kan exempelvis se konto och transaktioner via sin egen banksida samt exempelvis spärra kortet för inköp online.

Veckopeng i app

Även för de allra minsta barnen finns smidiga alternativ. Det finns exempelvis flera appar som gör det visuellt för barnen hur mycket pengar de har. Eftersom det inte är ett bankkonto som öppnas kan barnen inte överföra eller ta emot pengar från andra än föräldrarna, vilket blir en säkerhetsfunktion.

En av de mer populära apparna är Gimi. En app som ger barnen kunskap inom privatekonomi, på deras egen nivå. I appen lär sig barnen om exempelvis ränta, sparande och ges möjligheten att reflektera över sina inköp.

Vanliga frågor och svar – veckopeng och månadspeng

När kan barn börja få veckopeng?

En vanlig ålder för att börja med veckopeng är 5 – 7 år.

Vad är dåligt med månadspeng?

Månadspeng innebär att barnet får ett större ansvar för att planera sina inköp. Kan inte den friheten hanteras kan konflikter uppstå med föräldrarna. Men någon gång bör barnen få månadspeng för att växa in i ansvaret med att ha egna pengar.

Vad ska man göra för att få veckopeng?

Veckopeng är första steget för ett barn att hantera egna pengar. Pengarna brukar oftast användas till godis och nöjen. Några specifika krav för att barnen ska få pengarna brukar inte finnas. 

Vilka krav på sysslor kan ställas för månadspeng?

Vilka sysslor som barnet förväntas utföra för att få månadspeng är mycket individuellt. Det viktiga är att föra en diskussion med barnet kring detta. Dessutom bör det inte vara sysslor som ändå förväntas utföras oavsett om pengar ges eller inte.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
MedMera Bank logotyp
Visa fler långivare