Ordlista:

Existensminimum

Existensminimum är ett annat ord för förbehållsbelopp och är den summa som får behållas vid exempelvis utmätning eller skuldsanering. Läs mer om existensminimum, hur det beräknas 2024, när det används – och vad du kan göra för att undvika det.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
De flesta långivarna erbjuder en återbetalningstid på max 15 år. Dessa långivare kommer erbjuda dig max 15 år som återbetalningstid, oavsett om du ansöker om längre tid.
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Lån att samla: 310 000 kr

Om du har fler än ett syfte för lånet, ange det huvudsakliga syftet. "Tjänster" kan vara t.ex. bröllop, fest eller städuppdrag
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är existensminimum?

Existensminimum är det månadsbelopp som en person förväntas leva på vid exempelvis utmätning eller skuldsanering av Kronofogden. Ska exempelvis en löneutmätning ske kommer Kronofogden först beräkna fram existensminimum för personen varpå resterande belopp av inkomsten kommer att utmätas.

Vad är förbehållsbelopp?

I lagtexter, juridiska sammanhang samt på Kronofogdens hemsida används begreppet förbehållsbelopp. Det syftar på det belopp som en person får behålla av sin inkomst vid exempelvis utmätning. I vardagstal används istället begreppet ”existensminimum”.

I denna text kommer ordet ”existensminimum” användas då det används av de allra flesta. Ska information sökas i lagtexter eller hos Kronofogden är det däremot viktigt att komma ihåg att enbart ordet ”förbehållsbelopp” används.

Så beräknar du existensminimum 2024

Inför en utmätning eller skuldsanering beräknar Kronofogden ut ett belopp som blir personens existensminimum. Det är därmed det totala belopp som personen förväntas leva på per månad. Nedan beskrivs hur detta beräknas:

Existensminimum = Boendekostnad + Normalbelopp + Ev. tillägg

1. Boendekostnad

Vad som ingår i boendekostnad beror på boendeform:

Hyreslägenhet: Boendekostnad är hyra och eventuell kostnad för värme.

Bostadsrätt/villa: Boendekostnad beräknas utifrån individuell prövning. Bland annat kan räntor och driftskostnader ingå i beloppet.

Kom ihåg att ange korrekta kostnader till Kronofogden. Om dessa inte anges kan de istället använda schablonberäkningar.

Har du bidrag som är kopplat till boendet, exempelvis bostadsbidrag, kommer detta belopp räknas bort från din totala boendekostnad.

2. Normalbelopp

Utöver boendekostnaden beräknas ett normalbelopp ut. Det är den summa som personen förväntas använda till löpande vardagliga kostnader såsom mat, kläder, försäkringar och hygien. Normalbeloppet ska alltså anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad.

Normalbelopp 2024

Följande nivåer för normalbelopp gäller från 1 januari 2024 til 31 december 2024

Ensamstående vuxen 6 090 kronor
Makar, sambor m.m. 10 061 kronor tillsammans
Barn 0 – 6 år 3 255 kronor
Barn 7 – 10 år 3 906 kronor
Barn 11 – 14 år 4 558 kronor
Barn 15 år eller äldre 5 208 kronor

Exempel:

Normalbeloppet för en ensamstående vuxen med två barn (6 år och 10 år) blir 6 090 + 3 255 + 3 906 = 13 251 kronor. Familjen förväntas därmed klara samtliga månadens kostnader, utöver boendekostnaden, med denna summa.

Bidrag påverkar normalbeloppet

Eventuella bidrag som personen får, exempelvis barnbidrag, minskar normalbeloppet. Detta med samma summa som bidraget är på. I exemplet ovan får den vuxne 2 650 kronor i barnbidrag vilket innebär att normalbeloppet sänks till 10 601 kronor (13 251 – 2 650).

3. Tillägg

Det är även möjligt att få tillägg till normalbeloppet för exempelvis följande:

  • Läkarbesök och medicin
  • Arbetsrelaterade resor
  • Barnomsorg
  • Underhållsbidrag
  • Glasögon, tandvård
  • Vissa behov av specialkost
  • Umgänge med barn efter skilsmässa

Om du anser ha rätt till tillägg bör detta påtalas för Kronofogden inför att existensminimum beräknas. Ändras förutsättningarna behöver även detta påtalas.

Beräkna ditt förväntade förbehållsbelopp (existensminimum) på Kronofogdens hemsida.

Vid vilka situationer beräknas existensminimum?

Främst är det vid skuldsanering och utmätning som existensminimum (förbehållsbelopp) beräknas. Med begreppet används även för att räkna ut nivåer på vissa bidrag och avgifter.

Skuldsanering

En person som blivit beviljad skuldsanering av Kronofogden behöver leva på existensminimum under fem år. Därefter kan kvarvarande skulder skrivas av vilket innebär att personen är helt skuldfri.

Utmätning

Kronofogden kan utföra utmätning för att driva in obetalda skulder. I detta fall får utmätning inte ske på ett större belopp än att personen har kvar ett uträknat existensminimum.

Kronofogden beslutar om utmätning om personen har obetalda skulder som inte på annat sätt kan återbetalas. I första hand sker löneutmätning vilket innebär att arbetsgivaren betalar en del av personens inkomst direkt till Kronofogden varje månad. Resterande betalas till löntagarens konto.

Socialtjänsten och bidrag

Även i socialtjänstlagen (2001:453) benämns förbehållsbelopp. Lagen beskriver exempelvis vid vilka tillfällen som en person har rätt till bistånd samt hur förbehållsbeloppet ska beräknas. I detta fall handlar det alltså om hur stora bidrag en person kan få.

Maxtaxa vid boende på äldreboende

Socialtjänstlagen anger även hur avgiften ska beräknas vid boende på äldreboende. I lagtexten framgår det däremot att en person alltid ska ha ett förbehållsbelopp kvar efter att avgiften är betald.

3 tips på hur du kan undvika existensminimum

Att leva på existensminimum innebär en mycket svår ekonomisk påfrestning. Det bästa är därför att agera och ta hjälp i förväg, för att undvika denna situation.

1. Skuldfinansiering / Samla lån

Att samla lån innebär att du tecknar ett större privatlån och använder beloppet för att lösa allt från smålån och kreditkortsskulder till avbetalningar. Med lägre ränta och längre amorteringstid kan samlingslån ge en betydligt lägre, och mer hanterbar, månadskostnad. Genom att ansöka om ett samlingslån hos oss kan du jämföra långivare och hitta lägst möjliga ränta för dig med bara en kreditupplysning via UC.

2. Kontakta kreditgivarna

Har du inte ekonomisk möjlighet att betala tillbaka en kredit enligt gällande avtal? Ta direkt kontakt med kreditgivaren och försök hitta en gemensam lösning. Genom att förlänga lånets löptid kan exempelvis månadsbeloppet bli lägre eller så kanske en avbetalningsplan kan upprättas. De flesta kreditgivare vill hitta en lösning så att inte ärendet behöver gå till Kronofogden.

3. Ta ekonomisk hjälp

Samtliga kommuner har budget- och skuldrådgivare. Det är personer som är väl insatta i privatekonomiska frågor och som kan hjälpa medborgarna att se över sin ekonomiska situation. Ofta kan det vara bra att få hjälp ”utifrån” för att förstå vad som är bäst att göra för att kunna förbättra sin ekonomi.

Povel Arwidson
Uppdaterad: 2024-01-05

Flera år som ekonomi- och näringslivsreporter har gett Povel ett fundament för att leverera lättbegripliga texter inom privatekonomi här på Advisa.se.

Vanliga frågor och svar – Existensminimum

Är existensminimum före eller efter skatt?

Det förbehållsbelopp som Kronofogden beräknar är alltid efter skatt.

Vad ska existensminimum räcka till?

Existensminimum ska räcka till månadens samtliga kostnader, exempelvis boende, mat, kläder, medicin och resor.

Hur mycket är existensminimum på?

För en ensamstående vuxen är existensminimum, år 2023, på 6 090 kronor plus eventuella boendekostnader. Det kan även tillkomma vissa tillägg för exempelvis läkarbesök, mediciner och umgänge med barn.

Vad är beloppet för existensminimum för pensionär?

Beloppet beräknas inte utifrån om en person är pensionär eller inte. Däremot används förbehållsbeloppet inom äldrevården för att beräkna maxtaxa för denna omsorg.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare