Ordlista:

Skuldsanering

Med skuldsanering kan kraftigt överskuldsatta personer få en ekonomisk nystart. Detta genom att leva på existensminimum i fem år. Lär dig mer om skuldsanering, vad som krävs för att få hjälp, hur ansökan sker och vid vilka tillfällen som hjälpen kan avbrytas.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering innebär att du lever på existensminimum i fem år och under denna tid betalar resterande inkomst till Kronofogden som återbetalning på dina skulder. Efter dessa fem år skrivs resterande skulder av, vilket innebär att du förväntas vara helt skuldfri. Hur detta sker regleras av Skuldsaneringslag (2016:675).

Varför skuldsanera?

Skuldsanering används vanligtvis som en sista utväg för personer med så stor skuld att den inte kan hanteras utifrån de egna ekonomiska förutsättningarna. Det krävs däremot en hel del av personen som får denna ekonomiska hjälp.

Nedan beskrivs hur skuldsanering fungerar i kronologisk ordning. Med andra ord beskrivs först hur ansökan sker och till sist hur du blir helt skuldfri och utan betalningsanmärkningar.

1. Ansökan och beslut om skuldsanering

Innan en ansökan om skuldsanering sker bör Kronofogdens skuldsaneringstest genomföras. Det är ett test som används för att uppskatta möjligheten att få denna hjälp. Önskas sedan hjälp med att fylla i ansökan kan respektive kommuns budget- och skuldrådgivare bistå med detta.

Skuldsaneringstest

Börja med att göra Kronofogdens ”Skuldsaneringstest” för att se om du uppfyller de grundläggande krav som krävs för att kunna bli beviljad denna hjälp.

Kom ihåg att testet enbart är preliminär uppskattning. Kronofogden gör alltid en individuell bedömning efter att en ansökan kommit in.

Några av de grundläggande kraven som måste vara uppfyllda är:

Skuldens storlek

Skulden ska vara så stor att den inte är hanterbar under ”överskådlig tid”. För att avgöra detta ser Kronofogden bland annat på nuvarande och framtida inkomster, ålder, eventuell sjukdomsbild och skuldens storlek.

Egna ansträngningar

Du ska kunna bevisa att du genomfört ansträngningar för att minska skulden och dess påverkan på din privatekonomi. En person som istället lånat mer pengar, och därmed ökat skulden, kommer troligtvis inte få skuldsanering beviljad.

Giltiga skäl till skuldernas uppkomst

Kronofogden ser även på orsaken till skuldernas uppkomst. Är det exempelvis lån som tecknats för en annan persons räkning eller skulder som inte kunnat hanterats på grund av plötsligt lägre inkomst?

Du har inte näringsförbud

Näringsförbud innebär att du inte får starta eller driva näringsverksamhet, alltså företag. Har du näringsförbud kommer du inte kunna få skuldsanering.

Du har inte fått skuldsanering tidigare

Generellt gäller att en person bara kan få skuldsanering en gång i livet. Det finns däremot ett fåtal undantag.

Så ansöker du om skuldsanering

Ansökan kan ske i inloggat läge på Kronofogdens hemsida eller via en blankett som kan laddas hem från myndighetens hemsida. Behöver du hjälp med ansökan kan du kontakta din  budget- och skuldrådgivare kontaktas. De erbjuder gratis hjälp med allt från att skapa budget till att fylla i blanketter till myndigheter och banker.

Efter att en ansökan skickats in kan Kronofogden begära kompletterande uppgifter. Det är mycket viktigt att dessa besvaras korrekt då skuldsaneringen kan avbrytas om det senare framkommit att stora felaktigheter funnits i ansökan.

Inledande beslut

Om Kronofogden anser att skuldsanering kan beviljas tas ett ”inledande beslut”. Det betyder att du uppfyller alla kriterier och att Kronofogden därmed kommer att arbeta vidare med frågan. Då kommer även en betalningsanmärkning att uppstå som sedan ligger aktiv i fem år. Om betalningsplanen förlängs utöver dessa fem år kommer även anmärkningen att förlängas.

Nästa steg är att Kronofogden kontaktar alla borgenärer (de du är skyldig pengar) så att de kan lämna in krav till Kronofogden gällande återbetalning av skulderna. Även om någon borgenär motsätter sig skuldsaneringen så kan Kronofogden ta beslut att detta ska genomföras. Borgenären kan visserligen överklaga beslutet till Tingsrätten men de flesta väljer att godkänna Kronofogdens förslag.

2. Under skuldsanering

Under en skuldsanering förväntas du leva på existensminimum och följa Kronofogdens betalningsplan. Förändras dina ekonomiska förutsättningar bör ansökan om omprövning ske.

Existensminimum i fem år

Under perioden för skuldsanering kommer du behöva leva på existensminimum. Det är det belopp som Kronofogden beräknar utifrån bland annat din boendekostnad och familjesituation. På vår sida om existensminimum kan du se hur förbehållsbeloppet räknas ut.

En person som redan lever på existensminimum, och får skuldsanering, kommer att fortsätta leva på denna ekonomiska nivå under dessa fem år.

Betalning till Kronofogden

I Kronofogdens betalningsplan framgår hur stort belopp som förväntas betalas till dem varje månad. Det är sedan Kronofogden som fördelar dessa inbetalningar till borgenärerna. När en skuldsanering påbörjas ska alltså samtliga betalningar till borgenärer stoppas och istället ska enbart betalning ske till Kronofogden.

Har det däremot uppstått skulder efter att skuldsaneringen påbörjades behöver dessa betalas separat då de inte ingår i den uträknade betalningsplanen.

Om inte betalning sker

Sker inte betalning enligt betalningsplanen kommer Kronofogden att skicka påminnelse om detta. Information om att personen inte följt planen kommer även borgenärerna tillhanda via Kronofogdens betalningssammanställning. Denna sammanställning skickas ut en gång per kvartal och skulle borgenärerna anse att personen missköter sig kan de ansöka om att upphäva skuldsaneringen.

Betalningsfria månader

Någon betalning på skulden behöver inte ske under juni och december. Dessa är alltid betalningsfria månader. Däremot går det självklart att göra extrainbetalningar om exakt samma belopp önskas betalas varje månad.

Omprövning

Under tiden som skuldsanering pågår kan du själv, eller en borgenär, ansöka om omprövning. Med omprövning menas att Kronofogden gör en ny bedömning av din betalningsförmåga och utifrån detta eventuellt ändrar betalningsplanen.

Ansökan om omprövning sker primärt vid stora förändrade ekonomiska förutsättningar. Det räcker i detta fall inte med högre hyra eller högre livsmedelskostnader. Däremot kan exempelvis sjukskrivning eller uppsägning vara giltiga skäl. Kronofogden kan då eventuellt minska beloppet som behöver betalas varje månad.

3. Efter avslutad skuldsanering

Skuldsanering avslutas vid följande tillfällen:

Efter fem år

När dessa fem år är slut ska samtliga kvarvarande skulder skrivas av och betalningsanmärkningar tas bort från kreditupplysningsföretagen. Kom ihåg att tiden kan förlängas om inte betalningsplanen följs.

I detta läge är du alltså helt skuldfri och utan betalningsanmärkningar. Du har fått en nystart i ekonomin och kan börja skapa dig bättre ekonomiska rutiner för att undvika att samma problem ska återkomma.

Upphävd skuldsanering av borgenär

Borgenärerna kan ansöka om att skuldsaneringen ska upphävas. Det betyder att de anser att du inte har rätten till denna hjälp och att hela skulden därmed ska återbetalas. Orsaker kan exempelvis vara:

  • Felaktiga uppgifter har angetts vid ansökan om skuldsanering.
  • Betalning har inte skett enligt betalningsplan.
  • Ekonomin har förbättrats så mycket att du kan hantera din skuld.

Om Kronofogden beslutar att upphäva skuldsaneringen gäller följande för dina skulder:

  • Ingen skuld kommer att skrivas av.
  • Total skuld är ursprunglig skuld minus det du betalat av via skuldsaneringen.
  • Räntekostnad uppstår för tiden som skuldsanering pågått.

Upphävd skuldsanering av dig själv

Om du exempelvis ärver ett stort belopp kan det uppkomma en situation då hela kvarvarande skuld kan betalas. Vid kraftigt förbättrad ekonomi ska alltid Kronofogden kontaktas. De avgör sedan hur skulden ska regleras framöver.

Skuldsanering eller skuldfinansiering?

Två ord som ibland förväxlas är skuldsanering och skuldfinansiering. De har däremot två olika betydelser.

Skuldsanering

Skuldsanering är en hjälp till personer som inte kan hantera sina skulder under överskådlig framtid. Det är Kronofogden som avgör om en person kan få detta ekonomiska stöd.

Skuldfinansiering

Skuldfinansiering är däremot en förebyggande tjänst som hjälper personer att undvika skuldsanering genom att skapa en förbättrad lånesituation.

Kortfattat innebär det att ett större lånebelopp tecknas hos en långivare. Detta belopp används för att lösa samtliga övriga lån och krediter. För att säkerställa att lånesumman verkligen används till rätt syfte är det vanligt att den nya långivaren tar kontakt med de tidigare lån- och kreditgivarna och löser dessa skulder.

Det nya lånet anpassas utifrån låntagarens ekonomiska situation. Ofta sker återbetalning med lång amorteringstid för att på detta sätt minska månadsbeloppet. Den stora fördelen är att du inte behöver leva på existensminimum och därmed har större makt över din egen ekonomi.

Povel Arwidson
Uppdaterad: 2022-11-02

Flera år som ekonomi- och näringslivsreporter har gett Povel ett fundament för att leverera lättbegripliga texter inom privatekonomi här på Advisa.se.

Vanliga frågor och svar – Skuldsanering

Hur länge pågår skuldsanering?

Skuldsanering pågår i fem år från att beslut tagits av Kronofogden. Tiden kan däremot förlängas om exempelvis återbetalning inte sker enligt avtal eller om en borgenär ansöker om omprövning.

Hur påverkas jag som medlåntagare om låntagaren får skuldsanering?

Borgenären har rätt att kräva tillbaka skulden från låntagaren eller medlåntagaren. Detta då ni är juridiskt lika ansvariga för lånet. Eftersom en person som genomgår skuldsanering har mycket begränsad betalningsförmåga är risken stor att krav ställs på dig att återbetala hela beloppet. 

Vad händer om en person som har skuldsanering avlider?

Vid dödsfall kommer dödsboet ta över skulderna och pågående skuldsanering. Däremot kan aldrig en skuld gå vidare till arvtagare.

Avslutas skuldsaneringen om beloppet på betalningsplanen betalas?

Nej, i vissa fall sker återbetalning över kortare period än fem år. Personen kommer ändå att ha skuldsanering under fem år.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare