Ordlista:

Upplupen ränta

Upplupen ränta, på lån, är den sammanräknade räntekostnaden som uppstått från föregående betalningstillfälle. På ett sparkonto är det istället den sammanräknade ränteintäkten sedan föregående utbetalningstillfälle. Läs mer om upplupen ränta, hur den räknas ut och hur räntan påverkar dig som låntagare.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad betyder upplupen ränta?

Enligt Svensk Ordbok betyder upplupen att något har ”räknats samman för viss tid”. Ordboken nämner även att begreppet främst används vid beräkning av ränta. Ordet är en sammansättning av ”upp” och ”löpa” vilket påvisar att räntan räknas upp löpande. Upplupen ränta betyder därmed sammanräknad ränta för en viss tidsperiod.

Oftast används begreppet i lån- och kreditavtal. I detta fall innebär det sammanräknad ränta som ännu inte betalats av låntagaren, vilket förklaras utförligare under kommande rubriker.

Vad är upplupen ränta på lån?

På ett lån är upplupna räntekostnader den ränta som uppstått sedan senaste betalningstillfället. Om en kreditgivare skickar månadsfaktura första dagen varje månad innebär det att upplupen ränta är räntekostnad för föregående månad.

Bolån

Amortering och räntebetalning på bolån sker vanligtvis en gång i månaden, alternativt kvartalsvis. Bolån har rak amortering vilket innebär att samma amorteringsbelopp betalas varje månad. Utöver det betalas räntekostnaden för denna period. Oavsett om låntagaren har rörlig eller bunden ränta kommer alltså månadsbeloppet att ändras lite från månad till månad.

Privatlån eller billån

Privatlån och billån är generellt annuitetslån vilket innebär att samma månadsbelopp betalas varje månad. Beloppet är uträknat utifrån lånebelopp, ränta och förväntat antal betalningstillfällen. Även i detta fall betalas periodens upplupna ränta via fakturan.

Så fungerar upplupen ränta när du vill lösa lån

På en månadsfaktura för ett lån, eller en kredit, framgår både amorteringsbelopp och räntekostnad. Det är därmed den upplupna räntekostnaden för föregående månad.

Om du som låntagare vill lösa ditt lån i förtid kontaktar du långivaren varpå en slutfaktura skickas ut. På fakturan kommer då kvarvarande skuld samt upplupen ränta, sedan förra betalningstillfället, framgå. Det räcker alltså inte med att kontrollera kvarvarande skuld och göra en extra inbetalning på detta belopp. Detta eftersom banken behöver beräkna totala räntekostnaden.

Upplupen ränta betalas även vid ångerrätt

Enligt 21 § i Konsumentkreditlagen har en privatperson rätten att ”frånträda kreditavtalet (ångerrätt) genom att till kreditgivaren lämna eller sända ett sådant meddelande om detta inom 14 dagar…”. Alla lån och krediter har alltså en ångerrätt på 14 dagar från att kreditavtalet ingåtts.

Enligt 24 §, ska konsumenten ”snarast och senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten lämnade eller sände sitt meddelande betala tillbaka det belopp som erhållits från kreditgivaren, med tillägg för upplupen ränta på beloppet”.

Beloppet ska alltså vara återbetalt inom 30 dagar och upplupna räntekostnader beräknas från dagen då utbetalning skett av lånebeloppet till att summan helt återbetalats.

Vad är upplupen ränta på sparkonto?

Upplupen ränta, på ett sparkonto, är den ränta som tjänats in sedan förra gången som ränteutbetalning genomfördes. Den räknas upp varje bankdag och går att se på bankens hemsida. Utbetalning kan ske dagligen, en gång i månaden eller en gång per år.

Om en bank betalar ut sparränta den sista december varje år kommer den upplupna räntan att öka under hela året varpå den sedan betalas ut i slutet av året. Skulle kontot däremot avslutas kommer banken att betala ut den upplupna räntan direkt.

Fasträntekonto

Kapital på ett fasträntekonto, dvs. sparkonto med bindningstid, förväntas att inte tas ut förrän bindningstiden löpt ut. En del banker erbjuder däremot förtidsuttag mot en viss avgift. Det kan exempelvis innebära att all upplupen ränta förloras.

Beräkna upplupen ränta på lån eller sparkonto

Oavsett om upplupen ränta på lån eller sparkonto ska beräknas sker detta på samma sätt.

Upplupen ränta = Lånesumma eller Saldo * Räntesats / 365 * Antalet dagar

Exempel:

Den första januari tecknas ett lån på 100 000 kronor med en ränta på 5%. Efter 31 dagar har en upplupen ränta uppstått på 424,65 kronor.

Summa = 100 000 kronor

Räntesats = 5 %, vilket i decimalform blir 0,05

Tidsperiod = Då räntan för lånet anges som årsränta behöver räntekostnaden divideras med antal dagar på ett år och sedan multipliceras med antalet upplupna dagar.

Formeln i detta fall blir alltså:

100 000 * 0,05 / 365 * 31 = 424,65 kronor

Povel Arwidson
Uppdaterad: 2022-09-30

Flera år som ekonomi- och näringslivsreporter har gett Povel ett fundament för att leverera lättbegripliga texter inom privatekonomi här på Advisa.se.

Vanliga frågor och svar – Upplupen ränta

Blir det upplupen ränta om räntan betalas i förskott?

Nej, vid förskottsbetalning sker ingen uppräkning av ränta att betala till kreditgivaren. Av den anledningen uppstår inte heller någon upplupen ränta.

Var kan jag se upplupna räntekostnader för ett lån?

Enklast ses räntekostnaderna för ett lån genom att logga in på kreditgivarens hemsida. I inloggat läge ska information finnas tillgängligt kring kvarvarande skuld, upplupen ränta och kommande fakturadatum.

Vad är skuldränta?

Skuldränta är samma sak som upplupen ränta. Ordet påvisar att låntagaren har en skuld där räntekostnad tillkommer.

Hur beräknar man upplupen ränta?

Beräkna upplupen ränta genom att ta lånesumman multiplicerat med räntan för att få total räntekostnad under ett år. Dividera därefter summan med 365 och multiplicera med antalet dagar som den upplupna räntan ska beräknas på.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare