Ordlista:

Vad är ekonomi?

För de flesta privatpersoner handlar ekonomi om inkomster, utgifter och budget. Att skapa en ekonomisk balans i vardagen. Men begreppet har betydligt bredare betydelse än så. Lär dig mer om ekonomi som begrepp, exempel på olika ekonomiska inriktningar och grundstenarna inom privatekonomi.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad betyder ekonomi?

Ordet ekonomi kommer från grekiskans ”oikos” och ”nomos” som betyder hus och lag. Det skulle därmed kunna översättas till ”lagen om hushåll” eller ”läran om hushåll” vilket även är vad ekonomi just handlar om. På Wikipedia anges ordet betyda ”läran om hushållande med begränsade resurser”.

Generellt används det som ett finansiellt begrepp för att exempelvis beskriva ett lands, ett företags eller en persons ekonomiska situation. Men ekonomi handlar i grunden om att hushålla och ta vara på resurser, vilket även exempelvis kan appliceras på världens energiråvaror.

Olika typer av ekonomi

Ekonomi är ett stort begrepp som kan delas in i flera olika underkategorier. Det går exempelvis att kategorisera utifrån område i samhället eller ekonomiska strukturer.

Olika områden i samhället

  • Privatekonomi  – Privatekonomi omfattar privatpersoners ekonomiska vardag med lön, bidrag och vardagliga kostnader samt lån och sparande.
  • Företagsekonomi – Företagsekonomi omfattar ett företags ekonomiska struktur med allt från inköp och förädling av varor till prissättning, marknadsföring och redovisning.
  • Nationalekonomi – Nationalekonomi omfattar nationers övergripande ekonomi (makro) i förhållande till privatpersoner och företag (micro). Generellt är det större ekonomiska beslut och inriktningar som berörs än vid privatekonomi.

Olika ekonomiska strukturer

  • Marknadsekonomi – Marknadsekonomi innebär att priserna på marknaden avgörs av utbud och efterfrågan. De styrs därmed enbart av marknaden och inte av statens inblandning.
  • Planekonomi – Planekonomi innebär att staten styr ekonomin gällande exempelvis priser, utbud och arbetsmarknad.
  • Blandekonomi – Blandekonomi är en mix av marknadsekonomi och planekonomi. Samtliga världens länder har en blandekonomi. Däremot är det mycket stor skillnad på hur stor del marknaden/staten tillåts styra ekonomiska utvecklingen.
  • Cirkulär ekonomi – Cirkulär ekonomi innebär att ekonomin bygger på ”kretslopp”. Stort fokus ligger därmed på återvinning, återbruk och energiåtervinning.
  • Evolutionär ekonomi – Evolutionär ekonomi innebär ekonomiska processer som sker på grund av stora innovationer i samhället.

Privatekonomi

Privatekonomi är privatpersoners planering och hushållning av de egna ekonomiska resurserna. Även här kan en kategorisering ske med underkategorier.

Inkomster

För de flesta är inkomst av tjänst (lön) den största månatliga inkomsten. Utöver lön räknas även olika bidrag in i hushållets totala inkomst. Detta så som barnbidrag, studiebidrag och bostadsbidrag.

Utgifter

Bostaden står oftast för hushållets största utgift. Det är exempelvis hyra, ränta, amortering och driftskostnader. Därefter brukar mat och transport vara två stora utgiftsposter.

Tillgångar

Tillgångar är exempelvis fastigheter, tomter, aktier, fonder och andra värdepapper. Den vanligaste formen av sparande är just månadssparande i fonder.

Skulder

För de flesta är bolånet den största posten inom skulder. Men här finns även CSN-lån, kreditkort, delbetalningar och andra konsumtionslån.

Läs mer om privatlån här.

5 Steg till bättre ekonomi

1. Skapa en budget

Att skapa en budget och bokföra alla löpande utgifter är ett första steg till att få en god överblick och bättre kontroll på den egna ekonomin. Genom att förstå hur stora summor som läggs på olika utgiftsposter kan det bli lättare att se var pengar kan sparas.

2. Se över lån och krediter

För många är lån och krediter en stor månadskostnad. Hos Advisa är det möjligt att jämföra räntor och lånevillkor hos 40 långivare och på så sätt minska månadskostnaden för lånet. Generellt är det även bättre att samla lånen, dvs. hellre ha ett större lån än många små.

3. Spara till en akut buffert

Genom att ha en buffert kan akuta och oväntade utgifter hanteras utan att dyra lån eller delbetalningar behöver tecknas. Det är däremot viktigt att bufferten enbart används vid väldigt speciella tillfällen.

4. Se över avtal och abonnemang

El, mobil, streamingtjänster och Spotify… Listan kan göras lång på abonnemang och prenumerationer som används i vardagen. En del går att säga upp, andra måste finnas kvar men kan eventuellt sänkas i pris genom prisjämförelser.

5. Ta hjälp om du behöver

I alla kommuner finns Budget- och skuldrådgivare som hjälper kommunens invånare med privatekonomiska frågor. Det är alltid bättre att söka hjälp i tid innan problemet har hunnit bli för stort och därmed är svårare att hantera.

Vanliga frågor och svar - Ekonomi

Vad innehåller privatekonomi?

Privatekonomi består av kategorierna inkomster, utgifter, sparande och skulder.

Hur påverkar min ekonomi chanser till lån?

Det är flera faktorer inom din ekonomin som avgör dina chanser att få lån. Banken ser exempelvis på inkomst, eventuella betalningsanmärkningar, boendeform och andra lån.

Vad betyder ekonomi enkelt?

Enkelt betyder ekonomi att hushålla med tillgångar. Detta oavsett om det handlar om pengar, råvaror, drivmedel eller byggmaterial.

Hur kan jag smidigt skapa mig en bättre ekonomi?

Det viktigaste är att skapa en budget och sträva efter att följa den. Försök att dra ner på utgifterna och öka inkomsterna. Kontakta kommunens Budget- och skuldrådgivare om du behöver hjälp med att få ekonomin i balans.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare