Ordlista:

Vad är kapitalkostnad?

Kapitalkostnaden anger hur mycket ett lån kostar, i kronor och ören, över dess hela löptid. Det är alltså den totala kostnaden som du kommer att ha betalat i räntor och avgifter när hela lånesumman är återbetald. Genom att jämföra kapitalkostnaden blir det tydligt vilket lånealternativ som har lägst kostnad.

Kostnader som räknas in i kapitalkostnaden

Efter att ett lån har betalats ut förväntas amortering, ränta och avgifter återbetalas löpande, vanligtvis en gång per månad. Amortering är enbart återbetalning av lånesumman och ses alltså inte som en kostnad för låntagaren. 

Den största kostnaden är i regel räntan och utöver ränta kan det exempelvis uppkomma kostnader som uppläggningsavgift och aviavgift. Den totala summa som förväntas betalas i dessa kostnader, under lånets totala löptid, blir dess kapitalkostnad. 

Om exempelvis ett privatlån tecknas på 100 000 kronor och 124 500 kronor betalats tillbaka under löptiden är kapitalkostnaden 24 500 kronor. Med andra ord den totala kostnaden för låntagaren. 

Så beräknas kapitalkostnad

Kapitalkostnaden beräknas genom att samtliga kostnader för ett lån adderas. Detta som exempelvis ränta, avikostnader och uppläggningsavgift. 

De flesta privatlån är annuitetslån och i detta fall kan kapitalkostnaden beräknas utifrån den summa som betalas varje månad (månadskostnaden).

Kapitalkostnad Formel:

Kapitalkostnad vid annuitetslån = Månadskostnad * Löptid i månader – lånesumma  

Det vanligaste är att långivare anger både ränta, effektiv ränta och kapitalkostnad efter att en ansökan har skickats in. Därmed går det att se totala kostnaden inför att lånet tecknas. 

Jämför lån utifrån kapitalkostnad

Om en lånejämförelse sker via Advisa har 40 långivare möjlighet att ge ett erbjudande. Dessa presenteras alltid både med månadskostnad, ränta, effektiv ränta och kapitalkostnad. Det blir därmed mycket enkelt att se vilket lån som kommer att ha lägst totalkostnad över dess löptid. 

Känns det svårt att tolka de olika begreppen finns alltid kundtjänst tillgänglig för att förklara dem och guida till bästa alternativet. 

  • Jämför 40 långivare för att få en låg kapitalkostnad.
  • Tydlig jämförelse utifrån ränta och kostnader.
  • Inget krav på att lån måste tecknas.

Läs också: Soliditet

Samma kapitalkostnad – olika totala kostnader

Även om två lån har exakt samma kapitalkostnad så kan det vara skillnad i kostnaden för låntagare. Detta utifrån att ränteavdraget inte är inräknat i detta begrepp och att ränteavdraget är ett avdrag som enbart gäller på ränta, inte andra kostnader som exempelvis avikostnader och uppläggningsavgift. 

Ränteavdraget innebär i korthet att 30 % av årets totala räntekostnader används som avdrag på följande års inkomstdeklaration och därmed minskar totalt skattebelopp att betala. 

Räkneexempel:

Ett privatlån tecknas på 20 000 kronor med 24 månaders amorteringstid och 9 % ränta. Utöver ränta betalas uppläggningsavgift på 499 kronor och aviavgift på 25 kronor per månad. 

Lånets kapitalkostnad kommer att bli 3027 kronor. Av denna summa är 1928 kronor ränta som är avdragsgill samt 1099 kronor i avgifter som inte är avdragsgillt. Det betyder att 30 % av 1928 kronor får användas för avdrag vilket i praktiken innebär minskat skattetryck med 578,40 kronor. Den reella kostnaden blir 2448,60 kronor. 

 

Lånets totala kapitalkostnad 3027 kr
Ränta – avdragsgill 1928 kr
Avgifter – ej avdragsgill 1099 kr
Skatteavdrag 30% av 1928  578 kr
Reell kostnad  2449 kr

 

Hade samma lån tecknats med en ränta på 14 % ränta, men utan avgifter, hade kapitalkostnaden blivit 3046 kronor, dvs nästan identisk nivå med lånet ovan. I detta fall är däremot hela summan avdragsgill och ger ett ränteavdrag på 913,80 kronor. Den reella kostnaden blir 2132,20 kronor. 

 

Lånets totala kapitalkostnad 3046 kr
Ränta – avdragsgill 3046 kr
Avgifter – ej avdragsgill
Skatteavdrag 30% av 3046 kr 914 kr
Reell kostnad  2132 kr

 

Om två lån har mycket liknande nivå på effektiv ränta och kapitalkostnad bör det med störst andel räntekostnad väljas. Detta tack vare möjligheten till ränteavdrag på 30 % på denna summa. 

Kapitalkostnad vid andra tillfällen

Det vanligaste är att begreppet används för att beskriva totala kostnaden för ett lån, vilket beskrivs ovan. Begreppet kan däremot även användas vid andra tillfällen, exempelvis som underlag för att beräkna skälig hyra är vid andrahandsuthyrning samt för att beräkna kostnader vid leasing av bil. 

Uthyrning av bostadsrätt eller villa

När en villa eller bostadsrätt hyrs ut i andrahand har ägaren rätt att ta ut en skälig hyra. Det beräknas utifrån den driftskostnad och kapitalkostnad som personen har för detta boende. Ägaren har även rätt att beräkna kapitalkostnad även om personen inte har något lån. Detta utifrån att det beräknas på bostadens marknadsvärde. 

Utöver driftskostnad och kapitalkostnad får ägaren beräkna ett par procent i avkastningsränta. Exakt hur kostnaden för en andrahandsuthyrning ska beräknas framgår i Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. 

Kapitalkostnad för bil

Kapitalkostnad är även ett begrepp som används när den totala kostnaden ska beräknas vid leasing eller inköp av en bil. Genom ställa kapitalkostnaden för leasing gentemot att låna till en bil kan du beräkna vad som är mest fördelaktigt. I denna beräkning ingår inte värdeminskning på bilen.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Jämför och ansök om lån hos Advisa

Genom att jämföra lån kan du jämföra effektiv ränta och således kapitalkostnad för att hitta det bästa lånet för dig.

  1. Skicka in en ansökan genom formuläret.
  2. Välj bäst förslag.
  3. Få lånet utbetalt till ditt konto.

Vanliga frågor och svar - Kapitalkostnad

Vad påverkar kapitalkostnaden?

Det som påverkar den totala kostnaden för ett lån är både räntenivå och dess avgifter samt lånets löptid och lånebelopp. Ju lägre belopp och kortare amorteringstid som väljs desto lägre totalkostnad kommer att uppstå.

Vad är skillnaden mellan kapitalkostnad och effektiv ränta?

Kapitalkostnad visar lånets totala kostnad, i kronor och ören, över hela löptiden. Effektiv ränta visar lånets kostnad i procent av lånesumman, över ett år oavsett hur lång löptiden är. Två lån kan därmed ha exakt samma effektiv ränta men olika hög kapitalkostnad.

Kan påminnelseavgift och inkassokrav räknas med i kapitalkostnaden?

Nej, det som ska räknas med är enbart kostnader som uppstår utifrån att låntagaren följt den förväntade återbetalningsplanen.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare