Ordlista:

Betalningsansvar

Betalningsansvar innebär att en person har ansvaret att återbetala exempelvis ett lån eller en kredit. Vanligtvis är det en enda person, men det finns tillfällen då flera personer är ansvariga för samma lån. Lär dig mer om betalningsansvar, vid vilka tillfällen som det uppstår och vad du som låntagare bör tänka på.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är betalningsansvar?

När en person signerar ett låneavtal uppstår ansvar att lånet ska återbetalas enligt gällande villkor. Det innebär alltså ett personligt betalningsansvar. Skulle inte villkoren följas kan i absolut värsta fall utmätning ske så att Kronofogden kan reglera skulden. 

Det finns ett par tillfällen då flera personer kan vara betalningsansvariga på samma lån eller kredit: 

Medlåntagare

Med medlåntagare menas att två, eller fler, personer har skrivit under samma låneavtal och därmed är ansvariga för samma lån. Det är exempelvis mycket vanligt på bolån eftersom makar/sambopar ofta står som delad ägare på bostaden. Medlåntagare används även inom privatlån för att skapa större säkerhet mot banken. På detta sätt kan både större lånebelopp och lägre ränta beviljas. 

Vid medlåntagare är bägge parter lika betalningsansvariga för lånet. Det kallas för att låntagarna är solidariskt betalningsansvariga. Begreppet beskrivs utförligare längre ner i denna artikel.

Borgen

För att öka chansen att få ett bolån kan en låntagare ansöka om lån med borgen. Det innebär att en annan person (borgensmannen) åtar sig att återbetala lånet i det fall som låntagaren inte klarar av det.

Både medlåntagare och borgen medför alltså ett betalningsansvar på ytterligare en person utöver låntagaren. Skillnaden är vid vilka tillfällen som banken kan ställa krav på återbetalning. Vid medlåntagare kan banken rikta återbetalningskravet mot valfri person som är solidariskt ansvarig för lånet. Vid borgen förväntas banken primärt rikta ansvaret mot låntagaren. Enbart om låntagare inte följer avtalet kan kravet ställas på borgensmannen.

Solidariskt betalningsansvar

Solidariskt betalningsansvar är när flera personer är ansvariga att betala en skuld och att kravet på återbetalning, från exempelvis banken, kan riktas mot vem som helst av dessa. Om fem personer är solidariskt ansvariga för en skuld kan alltså banken kräva in hela beloppet från en enda av dessa fem personer. Om du har solidariskt betalningsansvar för ett lån kan du alltså bli tvungen att återbetala hela lånebeloppet själv.

Då uppstår regressrätt

Inom solidariskt betalningsansvar gäller regressrätt. Det innebär att om en person betalar mer än sin andel på lånet har den personen rätt att kräva tillbaka pengar från de övriga som varit solidariskt ansvariga för samma lån. Det är därför viktigt att spara underlag på lån, inbetalningar och annat som kan styrka att en större inbetalning skett än gällande andel. Dessa underlag kan sedan användas i kontakt med Kronofogden om hjälp behövs med indrivning av skulden.

Primärt eller sekundärt solidariskt betalningsansvar

Generellt används primärt solidariskt betalningsansvar vid exempelvis medlåntagare. Sekundärt ansvar tillämpas betydligt mer sällan.

Primärt

Med primärt betalningsansvar menas att borgenären kan rikta krav på återbetalning mot valfri person som är medlåntagare till lånet. Detta helt utifrån borgenärens egna val.

Sekundärt

Med sekundärt betalningsansvar menas att borgenären måste följa en specifik turordning när de kräver in skulden. För de medlåntagare som står i början av denna turordning uppstår därmed högre risk än för de som står längre ner. Detta är däremot mycket ovanligt vid lån till privatpersoner.

Läs också: Ärver man skulder? Det här händer med lån vid dödsfall

Betalningsansvar för företagare

Beroende på företagsform finns olika betalningsansvar hos ägarna.

Enskild Näringsverksamhet

Vid enskild näringsverksamhet är företaget och personen samma juridiska person. Det innebär automatiskt ett personligt betalningsansvar även för företagets skulder. Uppstår skulder som inte kan betalas kan i slutändan Kronofogden genomföra utmätning på personen egendom för att reglera skulderna.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en egen juridisk person. Om det uppstår skulder som inte kan betalas kan företaget försättas i konkurs utan att ägarna blir betalningsansvariga. Men det finns undantag för de som har företrädaransvar inom företaget. 

Med företrädaransvar menas generellt de som sitter i företagets styrelse och dessa kan bli betalningsansvariga för skatteinbetalningar.  Detta gäller om styrelsen anses agerat uppsåtligt eller oaktsamt. Exempelvis ska ansökan om konkurs, eller företagsrekonstruktion, ha skett i sådan tid att en avveckling av företaget ska kunna ske under ordnade former. Att inte ansöka om konkurs, om företaget uppenbarligen inte har tillräckliga ekonomiska förutsättningar, kan anses vara oaktsamt. 

Styrelse kan även bli solidariskt betalningsansvarig om det egna kapitalet är lägre än bolagets registrerade aktiekapital och styrelsen i detta fall inte agerar enligt aktiebolagslagen (2005:551). 

Förening / Stiftelse

Styrelsen i en förening kan bli personligt betalningsansvariga om de exempelvis: 

  • inte betalat skatter eller avgifter enligt skattebetalningslagens regler/skatteförfarandelagens regler.
  • inte gjort skatteavdrag för anställda.
Povel Arwidson
Uppdaterad: 2022-08-19
Flera år som ekonomi- och näringslivsreporter har gett Povel ett fundament för att leverera lättbegripliga texter inom privatekonomi här på Advisa.se.

Vanliga frågor och svar – Betalningsansvar

Var går det att se vem som är betalningsansvarig?

I lån- och kreditavtal ska det alltid framgå vem eller vilka som är betalningsansvariga. Är det flera personer ska det även framgå om de är solidariskt ansvariga.

Påverkar skilsmässa betalningsansvar för ett bolån?

Nej, ansvaret kvarstår oavsett om personerna skiljer sig eller flyttar isär av annan anledning.

Går det att undvika betalningsansvar?

Nej, generellt går det inte att undgå ansvaret att betala tillbaka ett lån. Det finns däremot minst två undantag. För det första kan preskriptionstiden löpa ut vilket innebär att avtalet inte längre gäller. För det andra kan en borgensman lösas från sitt ansvar om låntagaren och banken accepterar byte av borgensman. 

Vad är skillnaden på medsökande och medlåntagare?

Om två, eller fler, personer ansöker om lån tillsammans är dessa medsökande. Om lånet sedan beviljas blir de solidariskt betalningsansvariga. De blir då medlåntagare. 

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare