Fråga Advisa:

Vad kostar en anställd?

Jag har drivit egen firma i några år och försöker nu räkna på om jag skulle ha råd att anställa någon för att hjälpa till. Vad kostar en anställd – totalt sett?

Povel på Advisa svarar:

Grovt räknat kan man säga att en anställd kostar 40 – 45 % mer än vad som betalas ut i bruttolön.

Detta utifrån att du som arbetsgivare har kostnader för exempelvis arbetsgivaravgifter, semesterlön, försäkringar och eventuell tjänstepension.

Läs vidare så berättar vi mer i detalj hur mycket varje del utöver lönen kostar och hur du kan räkna på det.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Räkna ut vad en anställd kostar

Nedan visas en sammanställning över vad en anställd kostar för ett företag utifrån lön, skatter och pensionsavsättningar.

Lön

Bruttolön är den summa som arbetstagaren får före skatten är dragen. Flera skatter och avgifter beräknas utifrån storleken på bruttolönen.

När skatten är dragen kallas det som är kvar för arbetstagaren nettolön.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är olika hög beroende på den anställdes ålder. Aktuella arbetsgivaravgifter kan ses på Skatteverkets hemsida och för 2023 är full arbetsgivaravgift 31,42 % på bruttolön och eventuellt förmånsvärde. För både ungdomar och pensionärer är avgiften lägre.

Semesterlön

När den anställde tar ut semesterdagar betalas både ordinarie lön ut samt ett semestertillägg. Den totala summan kallas för semestersättning.

Semestertillägg är enligt lag minst 0,43 % av månadslönen multiplicerat med antalet semesterdagar.  Enligt kollektivavtal gäller däremot 0,8 %. Självklart kan även företag välja att ge högre nivå som en förmån till de anställda.

Tjänstepension

De flesta arbetsgivare i Sverige betalar tjänstepension till sina anställda. Detta kan även vara reglerat i kollektivavtal. Det vanligaste är att tjänstepension betalas från och med att den anställde är 25 år. Däremot finns inget lagligt krav på att tjänstepension måste betalas.

Kollektivanslutna företag betalar cirka 5 % av bruttolönen till tjänstepension. I dessa fall ingår även vissa avtalsförsäkringar vilka exempelvis kan ge högre ersättning vid längre tids sjukdom.

Läs också: Beräkna årsinkomst

Särskild löneskatt

Särskild löneskatt betalas i de fall som arbetsgivaren avsätter till tjänstepension. För tjänstemän är det 4,7 % av den totala lönesumman, medan det för arbetare är 4,5 %. På denna summa betalas 24,26 % i särskild löneskatt.

Vad kostar en anställd i månaden?

I detta exempel är den anställde 30 år, har 25 semesterdagar samt får semestertillägg enligt fackavtal.

 

Månadskostnad Uträkning Årskostnad
Bruttolön 35 000 kronor 420 000 kronor
Semestertillägg 583 kronor 35 000 * 0,8 % * 25 7 000 kronor
Arbetsgivaravgift 11 180 kronor 35 000 + 583 * 31,42 % 134 163 kronor
Tjänstepension 1750 kronor 35 000 * 5 % 21 000 kronor
Särskild löneskatt 388 kronor 427 000 * 4,5% * 24,26% 4 661 kronor
Totalt 48 901 kronor 586 824 kronor

Alla tal är avrundade till närmaste heltal. 

Kom ihåg att siffrorna ovan enbart ska ses som ungefärliga. Både tjänstepension och semestertillägg kan vara olika beroende på fackavtal eller andra avtal. Dessutom påverkas arbetsgivaravgiften av åldern på arbetstagaren.

Med denna uträkning kostar en anställd 39,7 % mer än vad som betalas ut i bruttolön. Denna beräkning tar däremot bara hänsyn till kostnader för lön, semester och pension. Det är inte en heltäckande uträkning då företag har flera kostnader för sina anställda.

Läs också: Vad är medellönen i Sverige?

Övriga kostnader att ta hänsyn till

För de flesta företag tillkommer ytterligare kostnader för varje anställd. Dessa är däremot mer branschspecifika.

Försäkring beroende på bransch

Hur mycket försäkringskostnaden är per anställd är väldigt olika beroende på bransch. Utöver de som ingår i kollektivavtal kan exempelvis olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och tjänstereseförsäkring tecknas.

Vad kostar en anställd som är sjuk?

Sjuklön är visserligen ingen fast kostnad för företaget men något som bör finnas med i budgeten då alla någon gång blir sjuk och därmed borta från arbetet.

De första 14 dagarna står arbetsgivaren för ersättning som motsvarar 80 % av den anställdes lön. Om personen skulle ha tjänat 15 000 kronor brutto under dessa dagar betalas alltså företaget 12 000 kronor. Enligt uträkningarna ovan innebär det en totalkostnad på cirka 16 800 kronor. Detta med exempelvis arbetsgivaravgifter och semesterlön.

Läs också: Sjuk på semestern

Eventuell kostnad för vikarie 

Det är alltså viktigt att beräkna sjukersättning i budgeten och detta framförallt om vikarier behöver tas in medan personen är sjuk. I detta fall kommer både sjukkostnad och vikariekostnad att behöva betalas.

Läs också: Vad är en normal vattenförbrukning?

Individuellt anpassade kostnader

En beräkning behöver även ske utifrån vilka specifika kostnader som uppstår för företaget. Det kan exempelvis vara följande:

  • Transportkostnader
  • Mobil
  • Kontor
  • Dator 
  • Förbrukningsmaterial

Vad kostar en anställd per år?

Nedan presenteras ett urval av de siffror som försäkringsbolaget IF visar i deras uträkning kring vad det kostar att ha en anställd. I detta fall gäller exemplet en person som har 25 semesterdagar, tjänstepension enligt kollektivavtal samt förväntas vara sjuk 10 dagar per år. Dessutom ingår grundläggande försäkringar.

 

Månadslön

Månadskostnad

Årskostnad

25 000 36 218 kronor 434 624 kronor
30 000 43 379 kronor 520 550 kronor
35 000 50 539 kronor 606 474 kronor
40 000 57 699 kronor 692 399 kronor

Som uträkningen visar är månadskostnaden för arbetsgivaren cirka 45 % mer än arbetstagarens bruttolön. Uträkningen ovan har däremot inte tagit hänsyn till arbetsmaterial såsom dator, kontor, mobil eller vidareutbildning.

Vanliga frågor och svar – Kostnad för en anställd

Vad kostar en anställd utöver lön?

Förutom lön innebär en anställd kostnader för arbetsgivaren i form av arbetsgivaravgifter, semesterlön, försäkringar och i vissa fall tjänstepension.

Vad kostar en anställd per timme?

År 2022 var medellönen per timme cirka 186 kronor. Det motsvarar en kostnad för arbetsgivaren på cirka 260 kronor exklusive försäkringar och andra individuella kostnader.

Vad kostar en anställd med tjänstepension?

Med tjänstepension, försäkringar och beräknad sjukfrånvaro på 10 dagar per år kostar en anställd cirka 45 % mer än vad som betalas ut i bruttolön.

Vad måste arbetsgivaren betala enligt lag?

Utöver bruttolönen måste arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter och semesterlön.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare