Ordlista:

Högkonjunktur

Högkonjunktur är en period av stark ekonomisk tillväxt. Bland annat har företag god lönsamhet, arbetslösheten är låg och staten får stora skatteintäkter. Det finns däremot även negativa faktorer med en högkonjunktur. Läs mer om vad högkonjunktur är, hur konjunkturen mäts samt fördelar och nackdelar med detta ekonomiska tillstånd.

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Vad är en högkonjunktur?

När högkonjunktur förklaras i ekonomiska termer sker det utifrån utvecklingen av landets Bruttonationalprodukt (BNP). Med BNP menas värdet av alla varor och tjänster som skapas av företagen i ett land.

Högkonjunktur är ett ekonomiskt tillstånd då landets faktiska BNP är högre än dess potentiella BNP. Med potentiell BNP menas hur hög landets BNP borde vara i genomsnitt över en längre tid. Detta beräknas utifrån bland annat demografi, historiska data samt strukturmässig utveckling på arbetsmarknaden. Det är med andra ord en genomsnittlig trendlinje.

Är BNP-tillväxten större än potentiell BNP är landet alltså i en högkonjunktur. Är tillväxten lägre än potentiella BNP är landet i en lågkonjunktur.

BNP-Gap

Skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP visar på hur kraftig högkonjunktur som landet befinner sig i. Denna skillnad brukar benämnas som ”BNP-Gap”. Förändringar i detta gap kan även påvisa om landet är i en fas av uppgång eller nedgång inom högkonjunkturen.

Under första fasen ökar faktisk BNP mer än potentiell BNP. Denna period brukar kallas för expansion. Under andra fasen minskar tillväxten och närmar sig därmed den potentiella nivån. Denna period inom högkonjunkturen kallas för avmattning.

Läs också: Hur mycket pengar finns det?

Kännetecken på högkonjunktur

Högkonjunktur kännetecknas av att landets ekonomi går på högvarv. Både privatpersoner, företag och staten tar då del av den positiva utvecklingen.

1. Hög efterfrågan

Företagen har stor efterfrågan på varor och tjänster. Produktionen ökar vilket resulterar att de behöver anställa fler. Företagen investerar även stora belopp för att kunna möta den ökade efterfrågan.

Läs också: Företagslån

2. God arbetsmarknad

Under en högkonjunktur sjunker arbetslösheten tack vare den ökade efterfrågan på arbetskraft hos företagen. Det får en dubbel positiv inverkan på samhällsekonomin. För det första får de anställda högre lön och kan konsumera i större omfattning. För det andra ökar statens skatteintäkter samtidigt som behovet av ersättningar och bidrag minskar.

3. Ökad inflation

Generellt leder högkonjunktur till en ökad inflation, det vill säga ökade prisnivåer på varor och tjänster. Med ökad efterfrågan på varor och tjänster pressas priserna uppåt. Detta samtidigt som brist på kvalificerad arbetskraft kan innebära att lönenivåerna, inom vissa branscher, ökar kraftigt. Dessa ökade kostnader behöver företagen även hantera via högre kostnad mot slutkund.

4. Hög konsumtion

Tack vare en bättre arbetsmarknad får konsumenterna större köpkraft, vilket innebär att konsumtionen ökar. Det i sin tur skapar högre efterfrågan hos företagen. Därmed är den positiva ekonomiska cirkeln sluten då det första karaktärsdraget på högkonjunktur är ökad efterfrågan på varor och tjänster.

Fördelar med högkonjunktur

Som beskrivs ovan uppstår ett flertal fördelar under perioder av högkonjunktur. Den ekonomiska tillväxten gynnar både företag, privatpersoner och staten. Detta genom ökad efterfrågan på varor och tjänster, låg arbetslöshet och större skatteintäkter.

Nackdelar med högkonjunktur

Nackdelen med högkonjunktur är att den ekonomiska situationen inte är hållbar under en alltför lång period. Vid stor efterfrågan på varor och tjänster uppstår inflation och dessutom är det vanligt med finansiella bubblor, eftersom det skapas en överhettning på marknaden.

I vissa fall sker en långsam avkylning av ekonomin medan det vid andra tillfällen sker finansiella kriser. Ett exempel på det sistnämnda är finanskrisen i Sverige 1990–1994.

Läs också: Kapitalkostnad

Tecken på att högkonjunktur är på väg

Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer tretton olika indikatorer för att avgöra konjunkturläget i Sverige. Det illustreras i en konjukturklocka indelad i fyra faser. Dessa faser är expansion, avmattning, recension och återhämtning.

Denna konjunkturklocka anger var på konjunkturcykeln som Sverige befinner sig och den förväntade ekonomiska utvecklingen framöver. Är det många av indikatorerna som hamnar inom återhämtning innebär det att Sverige har varit i recession eller  lågkonjunktur men att konjunkturen nu stärks.

Är de flesta indikatorer i fasen expansion innebär det att Sverige är i högkonjunktur. Som ett exempel kan nämnas att sju av tretton indikatorer var inom recension i början av 2024. Exempel på indikatorer som SCB mäter är:

  • BNP per månad
  • BNP per kvartal
  • Varuexport
  • Hushållens konsumtion
  • Nyregistrerade lastbilar
  • Näringslivets efterfrågan

För privatpersoner märks en kommande högkonjunktur främst via en starkare arbetsmarknad vilket uppstår tack vare bättre ekonomiska förutsättning för företagen.

Vanliga frågor och svar – Högkonjunktur

Är det inflation när det är högkonjunktur?

Högkonjunktur är en bidragande orsak till inflation. Detta exempelvis utifrån att efterfrågan på varor och tjänster är hög och att lönenivåerna går uppåt. Dessutom är det vanligt med så kallade utbudschocker under dessa konjunkturer.

Vad är en konjunkturcykel?

Perioden mellan toppen på en högkonjunktur och toppen på nästa högkonjunktur kallas för konjunkturcykel. Med andra ord en period då landet både haft hög- och lågkonjunktur.

Är högkonjunktur bra?

Högkonjunktur är bra för landets, och befolkningens, ekonomi. Arbetslösheten är exempelvis låg och företagen gör goda resultat. Det är däremot inte ekonomiskt hållbart med en alltför stark högkonjunktur under en längre period.

Är Sverige i högkonjunktur?

Med hjälp av SCB:s konjunkturklocka går det att se i vilken konjunkturfas som Sverige befinner sig i.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
IKANO Bank logotyp
Visa fler långivare