Betalningsanmärkning - den kompletta guiden

Vad är en betalningsanmärkning?

Om man får en betalningsanmärkning så betyder det att man inte har betalat sina skulder i tid. Det kan leda till att sämre villkor eller förlorad möjlighet till att ta lån, lägenhet, arbete och telefonabonnemang.

En lånegivare behöver bra underlag för att kunna avgöra hur stor risk det finns i att ge ut krediter eller låna ut pengar.

låna pengar med betalningsanmärkning

När får man en betalningsanmärkning?

  • Missbruk av bankkonton/krediter/hypotekslån
  • Tredskodomar, när tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sak­liga argument.
  • Utslag av kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande.
  • Personlig konkurs
  • Beslut om skuldsanering
  • Restförda skatter och avgifter
  • Utmätningsförsök

Information hämtad från Datainspektionen i juli 2014.

Vem delar ut betalningsanmärkningar?

Många tror att det är kronofogdemyndigheten som delar ut betalningsanmärkningar men i själva verket så är det kreditupplysningsföretagen själva. Det beror på att det är de som avgör huruvida en misskött kredit ska klassas som det eller inte. Anmärkningsvärt är att de oftast grundar sina beslut kring betalningsanmärkningar på information från just kronofogdemyndigheten.

Hur länge syns en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning syns 36 månader efter att man betalat av sin skuld.

Så undviker du betalningsanmärkningar

  • Betala räkningar i tid
  • Har du svårt att betala i tid? Prata med kreditgivaren/inkassobolaget och hitta en ny avbetalningsplan som passar båda parter