Betalningsanmärkning - den kompletta guiden

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en registrerad skuld hos kreditupplysningsföretagen. Den innebär att gäldenären (en person eller ett företag) inte har betalat sina skulder i tid. Betalningsanmärkningen registreras genom att Kronofogden fastställer skulden och kreditupplysningsföretagen sedan registrerar det som en anmärkning.

Det finns två typer av betalningsanmärkningar:

Allmänna mål (skatter & avgifter):
 • Betalningskrav från den offentliga sektorn. Där ingår stat, myndigheter, landsting och kommuner.
 • Uppkommer om att en privatperson eller företag inte betalat skatter, böter, offentliga avgifter eller studiemedel i tid.
Enskilda mål:
 • Betalningskrav från den privata sektorn.
 • Uppkommer om att en privatperson eller företag inte betalat sådan som hyra, leverantörsskulder, kontokortsskulder eller köpta varor i tid.

Kreditupplysningsföretagen finns till för att banker behöver bra underlag för att kunna avgöra hur stor risk det finns i att ge ut krediter eller låna ut pengar. En eller flera betalningsanmärkningar kan leda till att sämre lånevillkor eller förlorad möjlighet till att ta lån, lägenhet, arbete och telefonabonnemang.

låna pengar med betalningsanmärkning

När får man en betalningsanmärkning?

 • Missbruk av bankkonton/krediter/hypotekslån
 • Tredskodomar, när tingsrätten har dömt i ett mål därför att ena parten har uteblivit från en förhandling eller inte har besvarat en stämning med sak­liga argument.
 • Utslag av kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande.
 • Personlig konkurs
 • Beslut om skuldsanering
 • Restförda skatter och avgifter
 • Utmätningsförsök

Information hämtad från Datainspektionen i juli 2014.

Vem delar ut betalningsanmärkningar?

Många tror att det är kronofogdemyndigheten som delar ut betalningsanmärkningar men i själva verket så är det kreditupplysningsföretagen själva. Det beror på att det är de som avgör huruvida en misskött kredit ska klassas som det eller inte. Anmärkningsvärt är att de oftast grundar sina beslut kring betalningsanmärkningar på information från just kronofogdemyndigheten.

Hur länge syns en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning syns 36 månader efter att man betalat av sin skuld.

Så undviker du betalningsanmärkningar

 • Betala räkningar i tid
 • Har du svårt att betala i tid? Prata med kreditgivaren/inkassobolaget och hitta en ny avbetalningsplan som passar båda parter