Underhållsstödet som unga missar

far- eller morförälder lägger pengar i spargris tillsammans med sitt barnbarn

Underhållsstöd är pengar som betalas ut av Försäkringskassan och ska hjälpa dig som förälder med barnets kostnader. Stödet kan du ansöka om då barnets andra förälder inte bidrar ekonomiskt. Vi listar kraven och förmånerna.

Krav

Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till underhållsstöd. Dessa är följande:

 • Du är vårdnadshavare av barnet
 • Du har inget förhållande med den andre föräldern
 • Du och den andre föräldern bor inte under samma tak
 • Den andre föräldern bidrar inte ekonomiskt alternativt betalar en mindre summa än underhållsstödet som erbjuds och/eller inte betalar i tid
 • Barnet är under 18 år
 • Barnet är folkbokförd på samma adress som dig
 • Du och barnet bor i Sverige

Förlängt underhållsstöd

Enligt Försäkringskassan är det många som inte känner till att det går att förlänga underhållsstödet efter det att barnet fyllt 18 år. Det handlar om 25%, 4240 personer av totalt 17 000, som inte ansöker om förlängt underhållsstöd.

Gabriella Bremberg, direktör för avdelningen analys och prognos på Försäkringskassan, har uttalat sig i en kommentar som Expressen tagit del av. I kommentaren nämner hon att familjer med unga som inte ansökt om ett förlängt underhållsstöd trots en rättighet till det utmärks av en större ekonomisk utsatthet än andra grupper i samhället. Och totalt handlar det årligen om närmare 100 miljoner kronor som inte används.

Ett förlängt underhållsstöd gäller om barnet bor kvar hemma och studerar samt gäller fram till juni samma år som barnet fyller 20 år. Kraven som gäller för ett förlängt underhållsstöd är följande:

 • Barnet går i skolan på heltid på grundskolenivå, gymnasienivå eller motsvarande
 • Barnet tar emot studiestöd eller förlängt barnbidrag
 • Barnet bor och är folkbokförd hos någon av föräldrarna eller någon som var vårdnadshavare när barnet fyllde 18 år
 • Personen i fråga är inte gift eller har varit gift

Upp till 2073 kr extra i månaden

Utan ekonomiskt stöd från den andra föräldern kan du få 1573 kronor per månad fram till dess att barnet fyller 11 år. Fram till den månaden att barnet fyller 15 år kan du få 1723 kronor och därefter 2073 kronor efter att barnet fyllt 15 år och är den summa som betalas ut i det förlängda underhållsstödet.

Utfyllnadsbelopp

Du kan få ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan om den andra föräldern bidrar med en lägre summa än den som ges i underhållstödet. Alltså, du får pengar från både den andra föräldern och från Försäkringskassan.

Exempelvis kan det handla om att du har ett barn som är 6 år och du får 500 kronor per månad från den andra föräldern, detta innebär att du kan få 1073kr från Försäkringskassan i underhållsstöd.

Observera att underhållsstödet blir mindre om ditt barn skulle ha en inkomst som är högre än 60 000 kronor.

Vem ansöker om förlängt underhållsstöd?

Det är upp till barnet själv att ansöka om ett förlängt underhållsstöd. Om barnet väljer att göra detta är det upp till den föräldern som barnet inte bor med att fortsätta betala ett bidrag till och med juni, det år som barnet fyller 20 år.

Återbetalning

Pengarna som ges av Försäkringskassan måste betalas tillbaka. Hela eller delar av summan betalas tillbaka av den andra föräldern. Faktorer som inkomst, antal barn med mera står som grund till hur mycket den andra föräldern måste betala tillbaka. Om skulden inte betalas kommer den att överlämnas till kronofogdemyndigheten som påbörjar indrivning.

Källor:

https://www.expressen.se/dinapengar/bidraget-unga-missar-tusenlappar-att-hamta/

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsstod_nar_barnet_bor_hos_dig

banner
Dela

Lämna ett svar