Billån:

Importera bil från Tyskland – vad kostar det?

Att importera en bil från Tyskland kan vara betydligt billigare än att köpa den i Sverige, på grund av ett lägre försäljningspris. Men det är viktigt att räkna med alla kostnader och ha koll på vilka regler som gäller. Här kan du läsa mer om att importera bil från Tyskland, hur det sker steg för steg samt hur mycket det kostar.

Så mycket kostar det att importera bil från Tyskland

Att importera en bil från Tyskland brukar kosta runt 15 000 – 20 000 kronor i kostnader för logistik och administration. För att du ska tjäna på att importera bilen från Tyskland bör skillnaden i bilens pris i Tyskland jämfört med Sverige alltså vara större än kostnaden för importen.

Läs vidare för att se vilka delar som kostar vid import av bil!

Ange beloppet för detta lån.
kr
Ungefärlig kostnad i 12 år
0 kr/mån
+
Genom att samla lån får du större chans till bättre bud då hela din lånesituation beaktas och kan förbättras. Bankerna kan då "köpa upp" alla dina lån och ge ett förbättrat lån på hela ditt belopp, ofta med bättre villkor än att ta ett nytt lån ovanpå dina gamla
Din e-post behövs för att du säkert ska kunna motta låneförslagen och för kontakt genom processen.
Validering
Vi behöver ditt telefonnummer så att våra rådgivare kan kontakta dig angående din låneansökan.
Validering
Ansökt lånebelopp

310000 kr

           
Lånetid

12 år

Genom att påbörja ansökan godkänner jag användaravtalet och bekräftar att jag tagit del av dataskyddspolicyn.
Tryggt och säkert

*Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 0 kr med 12 års löptid, nominell ränta NaN % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 0 %. Totalt belopp att betala: 0 kr. Månadskostnad: 0 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Uppdaterat 2020-09-09. Advisa arbetar med 40 kreditgivare. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 33,99%. Räntespann mellan: 5,20% - 33,99% (Uppdaterat februari 2024).

Är det billigare att importera bil från Tyskland?

Det kan vara stor prisskillnad mellan att köpa en ny eller begagnad bil i Sverige mot att köpa liknande bilmodell i Tyskland eller annat land i EU. Orsaken att försäljningspriset kan skilja mellan olika länder är bland annat följande:

Utbudet är större

Den allmänna prisnivån på begagnade bilar styrs främst av utbudet. I Tyskland bor det cirka 8 gånger fler människor än i Sverige samtidigt som landet bara är 70 % så stort som Sverige. Det innebär att utbudet av tillgängliga begagnade bilar blir betydligt större.

Skillnader i skatt

En annan anledning till att priserna kan variera mellan olika EU-länder är skattenivåerna. Är skatten hög på fabriksnya bilar behöver bilhandlarna hålla nere prisnivåerna. Vid import av nya bilar betalas däremot priset före skatt eftersom skatten sedan betalas i Sverige.

Skattenivån påverkar även prisnivån på begagnade bilar. I de flesta europeiska länderna är skatten lägre på begagnade bilar än i Sverige. Eftersom skatt på dessa bilar betalas i landet de köps i kan totala köpesumman bli lägre.

Kostnader för att importera bil

Men trots ett fördelaktigt inköpspris tillkommer ett flertal andra kostnader för att importera bil som behöver tas med i kalkylen.

  • Transport av bil från Tyskland till Sverige
  • Svensk moms vid inköp av ny bil
  • Tysk moms vid inköp av begagnad bil
  • Ursprungskontroll
  • Registreringsbesiktning och eventuell kontrollbesiktning
  • Egen resa till, och eventuellt boende i, Tyskland
  • Valutaväxlingskostnader

Främst är det transportkostnaden, samt moms, som påverkar det slutgiltiga priset. Flera bilföretag som erbjuder tjänster inom import av bilar från Tyskland anger alltså att det totalt kostar 15 000 – 20 000 kronor för logistik och administration.

Går det att låna till importerad bil?

Som svensk medborgare kommer du inte att kunna teckna ett billån i Tyskland. Det finns svenska företag som jobbar med bilimport, som samarbetar med svenska banker och kan erbjuda lån med bilen som säkerhet – men vanligt är att finansiera en importerad bil med ett svenskt privatlån.

Eftersom det är ett lån utan säkerhet kan du utan problem söka ett privatlån i Sverige för att köpa en bil i Tyskland eller något annat land.

Vi hjälper dig kostnadsfritt att jämföra billån utan säkerhet från upp till 40 banker och långivare. Ansök eller kontakta oss så berättar vi mer.

Läs också: Bilfinansiering

Hur går det till att importera bil från Tyskland?

Utöver att hitta en passande bil är det flera moment som behöver genomföras innan bilen kan tas i trafik i Sverige. Köps bilen från en bilhandlare ska försäljaren se till att du får med samtliga dokument. Köper du privat bör du först kontrollera vilka dokument du behöver samt vara noga med att vissa av dessa måste vara i original.

Det är exempelvis viktig att köparen får registerinregistreringsbeviset (på tyska: Fahrzeugbrief/ Zulassungsbescheinigung Teil I) i original då det enligt tysk lag är den som äger dessa dokument som är ägare av bilen.

1. Exportregistrera

Första steget är att exportregistrera bilen i det fall som den förväntas köras hem till Sverige. Köps bilen via en bilhandlare hjälper de till med det administrativa varpå du får en tillfällig registreringsskylt som används under exporten. Kontrollera hur många dagar som denna tillfälliga registreringsskylt gäller så att resan planeras inom denna tidsperiod. Kortfattat innebär en exportregistrering att fordonet kommer att avregistreras på grund av export.

2. Försäkring

Är bilen påställd vid köpet behöver en svensk trafikförsäkring tecknas. Detta även om den är försäkrad i Tyskland. Flera svenska försäkringsbolag erbjuder speciellt utformade försäkringar som används vid import av fordon. Det är exempelvis vanligt att dessa enbart gäller i 30 dagar, vilket innebär att bilen hinner importeras och registreras i Sverige varpå ny bilförsäkring sedan kan tecknas.

3. Tullavgift behövs ej

Någon tullavgift behöver inte betalas vid import av bilar från Tyskland eller annat EU-land. Detta oavsett om bilen är ny eller begagnad. Därmed behöver inte heller någon anmälan till Tullverket ske vid import.

4. Betala moms

Hur momsen betalas beror på om det är en ny eller begagnad bil som önskas importeras:

Ny bil

Vid inköp av en ny bil i Tyskland, som ska importeras till Sverige, ska momsen betalas i Sverige. Köpet anmäls till Särskilda Skattekontoret i Ludvika. En kopia på köpehandlingen ska dessutom skickas in till Skatteverket. När Skatteverket har registrerat ärendet skickar de ut en deklarationsblankett och ett inbetalningskort. Betalning av moms ska ha skett senast 35 dagar efter inköpsdatum. Svensk moms är på 25% vilket beräknas på beloppet på fakturan från bilhandlaren.

Läs också: Första elbilen i världen

Begagnad bil

Förutsatt att bilen har körts mer än 600 mil samt varit i trafik i mer än 6 månader, klassas den som begagnad enligt Skatteverkets regler. Det krävs alltså att bägge dessa kriterier är uppfyllda. I detta fall betalas momsen i Tyskland.

Läs också: Billån med restvärde

5. Tillfällig registrering

Vid import får en bil köras i 7 dagar i Sverige innan den behöver registreras. Detta förutsatt att bilen är registrerad utomlands samt har en trafikförsäkring. Om bilen förväntas användas efter dessa 7 dagar, och registreringen inte är klar, kan ansökan ske om tillfällig registrering hos Transportstyrelen.

Detta sker i samband med ansökan om ursprungskontroll, se nästa rubrik. Godkänner Transportstyrelsen ansökan gäller en tillfällig registrering i tre månader. Tillståndet avbryts vid ägarbyte och kan dras tillbaka av Transportstyrelsen vid exempelvis krockskada.

6. Ansöka om ursprungskontroll

Ansökan om ursprungskontroll sker hos Transportstyrelsen. Myndigheten kommer exempelvis att kontrollera att bilen inte är stulen eller internationellt efterlyst. De kontrollerar även att alla dokument som krävs för importen är korrekta. Ansökan kan skapas och skrivas ut från Transportstyrelsens hemsida. Det är även möjligt att ladda hem blanketten ”Ansökan om ursprungskontroll” för att skriva ut den och därefter fylla i den. Till ansökan behöver även följande dokument bifogas:

Fordonsdokument

Vilka fordonsdokument som behöver bifogas beror bland annat på om bilen är ny eller begagnad samt om CoC-dokument (Certificate of Conformity) finns utfärdat eller inte. Se de olika alternativen på Transportstyrelsens hemsida.

Läs också: Köpa bil privat? Tänk på detta

Kopia på köpehandling

Bifoga kvitto, faktura eller annan handling som styrker köpet av bilen. På detta dokument måste det finnas fordonsspecifik beskrivning så att det tydligt går att koppla dokumentet till den specifika bilen. Det måste även exempelvis framgå köpare, säljare och datum för köpet.

Vid flyttsak eller arvegods

Om importen sker som flyttsak eller arvegods ska dokument bifogas som styrker detta.

När ansökan har registrerats av Transportstyrelsen kommer de att skicka ut ett ärendenummer och OCR-nummer. Det är denna information som används för att betala för ansökan om ursprungskontrollen. Det kostar runt 1 000 kronor.

7. Registreringsbesiktning och identitetskontroll

När Transportstyrelsen har genomfört ursprungskontroll behöver en registreringsbesiktning ske. Denna besiktning kan inte utföras hos alla besiktningsföretag så det är viktigt att vara tydlig med att det handlar om registreringsbesiktning vid bokning.  I vissa fall kan det även behöva kompletteras med en traditionell fordonsbesiktning.

Efter denna kontroll kommer besiktningsföretaget att skicka in information till Transportstyrelsen för att fordonet ska kunna registreras i Vägtrafikregistret. När detta har skett kommer Transportstyrelsen att skicka ut registreringsbevis och registreringsskyltar.

8. Ställa på bilen

Med registreringsbevis och registreringsskyltar kan bilen ställas på och börja användas i trafik. Påställning sker via Transportstyrelsens E-tjänst ”Ställ av/ställ på ditt fordon”. Två andra alternativ är att göra detta via Transportstyrelsen app eller genom att skicka in påskrivet registreringsbevis.

Lagstiftning och garantier vid bilimport från Tyskland

Alla inköp som sker inom EU regleras av EU:s lagstiftning. Det finns därmed alltid ett visst konsumentskydd. Dessa lagar är så kallade minimikrav vilket innebär att den nationella lagstiftningen kan ge ett starkare, men inte svagare, konsumentskydd. Vid rättsliga tvister är det tysk lagstiftning som du kan hänvisa till, inte svensk. Några faktorer att förhålla sig till är följande:

Reklamationsrätt i 2 år vid köp av företag

Enligt EU:s lagstiftning finns alltid reklamationsrätt i två år vid köp av företag. Bilhandlarna kan erbjuda längre reklamationsrätt men aldrig kortare tid än så. Sker köpet av en privatperson finns ingen lagstadgad reklamationsrätt.

Frivillig bilgaranti

Vid inköp av en ny bil i Sverige ingår alltid vagnskadegaranti men detta ingår inte vid köp i Tyskland. Det är alltså viktigt att kontrollera vilken garanti som ingår.

Köp via Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe är en tysk intresseorganisation för bilhandlare. Uppstår det en tvist mellan en bilhandlare och dess kund kan organisationen vara med och lösa tvisten. Det innebär att parterna undviker domstolsförhandlingar. Att köpa från en bilhandlare som är ansluten till denna organisation skapar därmed extra säkerhet.

Vanliga frågor och svar – Importera bil

Hur mycket kostar det att importera bil från Tyskland?

De två största kostnaderna är transport och moms. Företag som är verksamma inom branschen anger att totalkostnaden är cirka 15 000 – 20 000 kronor.

Går det att köpa hjälp med import av bil?

Ja, det finns flera svenska företag som hjälper privatpersoner och företag att importera bilar från andra länder. De hjälper därmed till med allt från administration till transport.

Vad kostar det att registrera en bil i Sverige från Tyskland?

Totala kostnaden för ursprungskontroll, registreringsbesiktning och eventuell kontrollbesiktning kan beräknas till 1 500 – 2 000 kronor.

Får man köra med importerad bil i Sverige?

Om bilen är registrerad i ett annat land, och även har försäkring i det landet, får den importeras och köras i Sverige i 7 dagar.

Advisa samarbetar med 40 långivare

SEB logotyp
Bank Norwegian logotyp
Visa fler långivare