Betalningspåminnelser - Vad är en påminnelseavgift? | Advisa

Vad är en påminnelseavgift?

En påminnelseavgift, även kallad förseningsersättning eller dröjsmålsränta, är en avgift gäldenären betalar borgenären vid försening på återbetalning på ett köp, tjänst eller vara.

  • Vid försenad betalning skickar borgenären en betalningspåminnelse till gäldenären, ofta via brev.
  • Borgenären har enligt lag rätt att kräva en påminnelseavgift (dröjsmålsränta) på upp till 450 kr.
  • Gäldenären kan vara en privatperson, ett företag eller en myndighet.
Vad är en påminnelseavgift?

När kan jag bli skyldig att betala en påminnelseavgift?

En påminnelseavgift kan du bli tvungen att betala om du inte betalar en faktura eller skuld i tiddet vill säga innan förfallodagen för fakturan. När ett köp ska betalas står i avtalet som ni ingick vid köpet. Om det inte finns någon förfallodag specificerad ska du betala när säljaren kräver det. Dock ska du alltid kontrollera att kravet och alla avgifter är korrekta innan du betalar. Glöm inte att spara alla kvitton på betalningen så att du kan bevisa att du faktiskt betalat fakturan om det skulle uppstå några tvister.

Hur mycket kan jag bli skyldig att betala i påminnelseavgift?

Om du inte betalar fakturan i tid får du ofta en påminnelse. Om det står i avtalet att säljaren har rätt att ta ut en påminnelseavgiftär du skyldig att betala avgiften. Utöver detta har säljaren rätt att ta ut en dröjsmålsränta från och med dagen efter att fakturan skulle ha varit inbetald. Finns ingen betalningsdag specificerad i avtalet har säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta från och med den 30:e dagen han skickat räkningen samt meddelat att han kommer kräva dröjsmålsränta om du inte betalar räkningen. Om dröjsmålsräntan inte finns specificerad i avtalet regleras den av räntelagen. Lagen ger säljaren rätten att ta ut en dröjsmålsränta om åtta procentenheter över Riksbankens referensränta.

Jag kan inte betala min skuld, vad ska jag göra?

Kan du inte betala din räkning är det viktigt att du snabbt hör av dig till säljaren eller företaget du är skyldig pengar för att försöka komma överens om en lösning. Exempelvis kan ni komma överens om en avbetalningsplan som gör det möjligt för dig att betala tillbaka skulden. Ju tidigare ni kan komma fram till en lösning desto fler påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor kan du undvika. Eftersom det ligger i säljarens intresse att få sina pengar tillbaka är det inte ovanligt att det går att komma fram till en lösning, trots att säljaren inte egentligen har någon skyldighet att erbjuda dig en amorteringsplan. Har du fler avbetalningar och krediter kan du ofta spara pengar på att ersätta dessa med ett enda billigare privatlån hos banken. Tar du hjälp av en låneförmedlare låter du flera banker och andra långivare konkurrera om att erbjuda dig lägst ränta på en enda låneansökan.

Tänk på det här om du fått en påminnelseavgift:

  • Kontrollera att kravet är korrekt innan du betalar
  • Spara kvitton på dina inbetalningar
  • Har du svårt att betala skulden, hör av dig direkt till säljaren för att försöka komma överens om en avbetalningsplan