Anställningsformer & lån - så påverkar ditt jobb dina chanser till lån

Inget lån utan fast anställning?

En bra anställningsform ökar dina chanser till lån men är inte enskilt avgörande i bankernas bedömning när du gör en låneansökan. Även om du själv saknar fast inkomst kan du fortfarande få bra villkor om lånet tas gemensamt med en sambo eller partner som har en bra anställningsform. I den här artikeln kan du läsa om vilka anställningsformer som finns och hur de påverkar bankernas bedömning när du ansöker om lån.

hur påverkar typ av anställning låneansökan

Därför spelar din anställningsform roll

Banken som lånar ut pengar till dig tar alltid en kreditrisk, det vill säga risken att du av någon anledning inte betalar tillbaka lånet. Livet förändras och din privatekonomi likaså och därför gör långivarna en bedömning av din återbetalningsförmåga innan ett lån betalas ut. När de bedömer din återbetalningsförmåga tar de därför hänsyn till dina inkomstuppgifter, anställningsform och hur länge du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare.

Fast anställda är bankernas favorit

Om du har jobbat på ett och samma ställe en längre tid är du med största sannolikhet fast anställd. Att ha en fast anställning är samma sak som att vara tillsvidareanställd, och innebär att din anställning inte kan upphöra automatisk. Det blir alltså svårare för din arbetsgivare att säga upp din anställning utan sakliga skäl. Därmed ser bankerna tillsvidareanställningen som en säkrare inkomst och som något positivt vid en låneansökan. Ju längre du har hunnit jobba desto säkrare anses din inkomst vara. Det kan innebära att du har möjligheten att förhandla ner din ränta när du arbetat hos din arbetsgivare under en längre tid.

Tidsbegränsade anställningsformer

Visstidsanställningar, säsongsanställda och behovsanställda är exempel på tidsbegränsade anställningsformer. Dessa anställningsformer är mer flexibla för arbetsgivaren eftersom möjligheten att säga upp ett anställningskontrakt är lättare. När banken bedömer din kreditrisk anser de därför ofta att en tidsbegränsad anställningsform är mindre säker, vilket minskar dina chanser till att få en bra ränta eller att få din låneansökan beviljad.

Bankerna gör dock alltid en helhetsbedömning över hela din ekonomiska situation. Om du t.ex. taxerat en bra inkomst föregående år, äger din bostad eller i övrigt tjänar bra kan du få minst lika bra lånevillkor som grannen som är fast anställd.

Bättre villkor vid gemensamma lån

Om ni är två som ansöker om lån tillsammans kan chansen till bra lånevillkor öka om en av er har bra anställning. Exempelvis är det inte ovanligt att unga som inte hunnit vara yrkesverksammma så länge tar ett gemensamt lån tillsammans med föräldrarna. Att söka lån gemensamt är även vanligt hos sambor och gifta. Vid gemensamma låneansökningar bedömer långivarna de sökandes gemensamma ekonomiska situation, anställningsformer och deras möjlighet att tillsammans betala tillbaka lånet. Innan du tar ett gemensamt lån ska du vara medveten om att det innebär att båda två är lika ansvariga för återbetalningen.

Lånetips för alla anställningsformer

  • Om du har fast anställning så har du goda chanser att få lån till bra villkor.
  • Din position att förhandla om räntor blir bättre ju längre tid du arbetat. Utgå från att de lånevillkor du fick för ett år sedan är inaktuella.
  • Ingen fast anställning? Undersök alternativen till att ta ett gemensamt lån innan du tar lånet själv, exempelvis med sambon eller partnern som är fast anställd.