Vad är ett annuitetslån?

Annuitetslån innebär att låntagaren under hela låneperioden periodiskt erlägger ett fast belopp som innefattar både ränta och amortering. Syftet med ett denna låneform är att låntagaren vid varje betalningstillfälle ska betala samma summa även om räntan förändras. Skulle räntan öka så förlängs lånets återbetalningstid istället för att annuitetsbeloppet ökar.

När du betalar tillbaka ett lån består månadsbetalningen av två delar; räntekostnaden och återbetalningen av skulden (amortering). Räntekostnaden är resultatet av räntesatsen (räntan) multiplicerat med den återstående skulden. På så vis sjunker räntekostnaden i takt med att den återstående skulden amorteras ner. Det innebär att räntekostnaden för lånet är som dyrast i början av lånets löptid och billigast i slutet. Väljer du att amortera lika stor summa varje månad kommer räntekostnaden, och därmed också månadsbetalningen för lånet, sjunka för varje månad som går. Väljer man att betala tillbaka lånet enligt det här upplägget har man valt rak amortering.

Nackdelen med rak amortering är att den höga månadsbetalningen i början av lånets löptid kan bli ansträngande för ekonomin. Då finns ett annat lånealternativ som kallas annuitetslån. Tar du ett annuitetslån får du förmånen att amorteringsplanen läggs upp på så vis att du att alltid betalar samma månadsbetalning varje månad. Det innebär att din månadskostnad i början av återbetalningsperioden består av en högre andel räntekostnad och en mindre andel amortering. I slutet av perioden består månadskostnaden av en högre andel amortering och en mindre andel räntekostnad.

Genom att välja annuitetslån kan man alltså jämna ut månadsbetalningarna över tid. Ett tredje, men ganska ovanligt amorteringssalternativ, är serieamortering. Då ökar man successivt sin amortering under återbetalningsperioden. Ofta sker detta i årsplaner då man bestämmer att man exempelvis vill amortera 5 procent av skulden under år ett, 10 procent under år två och så vidare. Detta kan lämpa sig bra om man vill anpassa sin amortering efter förväntad inkomstökning.

amortering och ränta vid annuitetslånamortering och ränta vid rak amortering

När ska du välja ett annuitetslån?

En stor fördel med annuitetslån är att man betalar samma månadskostnad varje månad och därigenom slipper höga månadsbetalningar i början av lånets löptid. Om man exempelvis köper sin första bostad och finansierar kontantinsatsen med ett privatlån kan det ofta vara så att man tjänar mindre i början av återbetalningsperioden och då kan ett annuitetslån vara en bra lösning. Beroende på vilken period man befinner sig i livet kan alltså annuitetslån passa mer eller mindre bra. Om den ekonomiska framtiden är osäker kan det däremot vara bra att försöka amortera så mycket som möjligt i början av perioden för att kunna se fram emot en successivt minskad månadskostnad. En annan nackdel med annuitetslån är att totalkostnaden för lånet blir högre i och med den låga amorteringstakten i början av återbetalningsperioden. Annuitetslån kan därför vara en bra lösning för att hålla utgifterna jämna över tid om man är villig att i slutändan betala en högre totalkostnad för lånet.

Vad händer med annuitetslånet om räntan ändras?

En förutsättning för att annuiteten ska vara oförändrad är att räntan inte ändras under återbetalningsperioden. Om räntan höjs eller sänks finns det två alternativ att hantera detta på:

 • Du behåller samma månadsbetalning (bibehållen annuitet): Den här lösningen innebär att om räntan förändras betalar du fortfarande samma månadsbetalning. Om räntan höjs betyder det att andelen räntekostnad i månadsbetalningen höjs och andelen amortering minskar. Fördelen med med den här lösningen är att du undviker chockhöjningar av månadsbetalningen. Nackdelen är att, i och med att du amorterar mindre varje månad, kommer det också ta längre tid innan du betalat tillbaka lånet. Du kan då alltså tvingas dras med lånet längre än du tänkt dig.

 • Månadsbetalningen justeras efter räntan (ändrad annuitet): detta är motsatsen till bibehållen annuitet vilket innebär att lånets löptid är oförändrad men att månadsbetalningen justeras för den nya räntan. Nackdelen med detta är att du inte vet i förväg vad din exakta månadsbetalning kommer att bli, men fördelen är att du kommer ha betalat tilbaka lånet enligt din ursprungliga plan.

När ska du välja annuitetslån?

 • Du vill ha samma månadsbetalning varje månad
 • Du har mindre betalningsförmåga i början av perioden och högre i slutet
 • En jämn månadsbetalning är viktigare än den totala kostnaden för lånet

När ska du välja rak amortering?

 • Du vill blir av med lånet så fort som möjligt
 • Du vill minska din månadsbetalning successivt
 • Din betalningsförmåga i början av perioden är hög

Detta är annuitetslån:

 • Samma månadsbetalning varje månad
 • Låg amorteringstakt i början av återbetalningstiden
 • Hög amorteringstakt i slutat av återbetalningstiden