Pensionsspara – varför det är viktigare än någonsin

 

Glad man framför laptop

 

Dagen då man slutar arbeta kan det komma som en smärre chock för många hur månadsinkomsten drastiskt minskas. Det är ingen hemlighet att det kan bli tufft ekonomiskt som pensionär om man inte har sparat på egen hand under arbetslivet. Dessutom har man den senaste tiden sett en nedåtgående trend för pensioner – ju mer befolkningen växer och desto äldre vi blir, desto mer kostar det staten. För många yrkesgrupper har detta betytt en märkbar sänkning av pensionen. Därför är det viktigare än någonsin att ha koll på sina valmöjligheter när det kommer till pensionssparandet, och hur man kan på bästa sätt kan se till att ekonomin inte blir ett problem när man slutar arbeta. Det behöver inte vara svårt – börja med att vara informerad!

 

Var kommer pensionen från?

Pensionen består normalt sett av tre delar;

  • Allmän pension
  • Tjänstepension
  • Privat pensionssparande

Allmän Pension
Om du arbetar eller bor i Sverige är den Allmänna Pensionen något som Pensionsmyndigheten sparar till dig och även ansvarar över. Hur mycket som sparas beror helt på hur mycket du tjänar eller får i ersättning. När du arbetar går 16% av din inkomst till inkomstpensionen, som är den största delen av den allmänna pensionen. Utöver inkomstpensionen sätts 2.5% av din inkomst av till en så kallad premiepension. Denna kan du välja att placera i fonder eller låta vara kvar i de förvalda fonder som staten valt ut.

Tjänstepension
Förutom den allmänna pensionen så väljer de flesta arbetsgivare att betala tjänstepension. Är man anställd inom kommun, landsting eller av staten så är det givet att man får tjänstepension. Detsamma gäller om man är anställd enligt kollektivavtal. Är du anställd utan kollektivavtal så måste inte arbetsgivaren betala tjänstepension, och det är då viktigt att själv ha koll och prata om det under löneförhandling. Tjänstepensionen kan komma att vara en stor del av pensionen i slutändan så ju fler år det sparas desto bättre!

Privat pensionssparande
Genom att spara på egen hand under arbetslivet kan man påverka den ekonomiska friheten under pensionsåren enormt. Normalt sätt kommer inte den allmänna pensionen och tjänstepensionen att ge en lika stor ‘’månadslön’’ som man kanske är van vid. Med en nedåtgående trend för pensioner kan det i framtiden bli svårt att ens uppnå 50% av den tidigare lönen genom endast allmän pensionen och tjänstepension. Då blir det privata sparandet extra viktigt om man vill behålla sin levnadsstandard.

Hur kan jag spara på egen hand?

Investeringssparkonto (ISK)
De senaste åren har det blivit mer och mer populärt att spara i Investeringssparkonto (ISK). Med ett ISK sparar du i fonder, aktier, värdepapper och andra finansiella produkter. Att spara i ett ISK kräver en del självdisciplin då det inte går att låsa in pengarna eller spara med en betalningsplan. Men det betyder även att du månadsvis kan bestämma hur mycket du vill spara, vilka fonder du vill spara i och därmed ha en mer aktiv roll i ditt pensionssparande.

Kapitalförsäkring

Spara till pensionen

När man sparar långsiktigt med en kapitalförsäkring kan man välja en så kallad traditionell förvaltning som alternativ. Det betyder att man låter försäkringsbolaget hantera placeringen av ens besparingar. I de flesta fall kräver en kapitalförsäkring att man binder sig till att spara under en viss tid. Det dras normalt sett också en årsavgift från besparingarna.

Individuellt Pensionssparande (IPS)

Om din arbetsgivare inte betalar tjänstepension eller om du har eget företag är IPS ett alternativ att överväga. Med IPS bestämmer du själv väljer du själv hur du vill spara; i fonder, aktier eller värdepapper och kan närsomhelst byta fonder. Dina pengar blir dock bundna tills du fyllt 55 år, varpå de betalas ut under minst 5 år. Viktigt att komma ihåg är att denna form av sparande inte gynnar dig om du redan har tjänstepension eftersom du då kommer bli dubbel beskattad på dina besparingar.

Privat Pensionsförsäkring
Privat pensionsförsäkring är ett sparalternativ om du inte har tjänstepension eller är egen företagare. Precis som med individuellt pensionssparande är detta sätt inte fördelaktigt om du redan har tjänstepension, då du blir dubbelbeskattad på dina besparingar. Med en Privat Pensionsförsäkring sparar du genom ett försäkringsbolag och även här är dina pengar bundna tills du fyllt 55 år.

Såklart kan du alltid spara i ett vanligt sparkonto, med eller utan ränta – läs mer om sparkonton med ränta här.

När ska man börja pensionsspara?

Eftersom de sparade pengarna växer med ränta varje år så kan det såklart bli mer pengar i slutändan ju tidigare man börjar spara! Som ung kan det vara svårt att motivera sig till att börja spara, men även en mindre summa varje månad kan göra stor skillnad efter några år. Att skippa en middag ute eller några kaffe på stan och lägga undan till pensionen är enkla knep att få ihop det. Fler spartips hittar du här!

Naturligtvis påverkar ens ekonomiska situation hur tidigt man kan börja spara, och hur mycket. Viktigt att dock att komma igång med sparandet, och att komma ihåg att det är bättre att vara flexibel i hur mycket du sparar än att sluta helt när det känns svårt.

Att spara med mer än ett av de ovan nämnda alternativen kan vara en bra idé. Att välja vilket sätt man vill pensionsspara på beror till stor del på vilken risk man vill ta, och det finns både för och nackdelar med de flesta. Ett bra första steg när man tänker på att börja pensionsspara är att läsa mer om de olika alternativen, och välja det som passar ens ekonomiska situation bäst. Kom ihåg; det viktigaste är att komma igång med sparandet!

 

Såhär gjorde familjen Sanati

banner
Dela

Lämna ett svar